Zarządzanie konfliktem

Transkrypt

Zarządzanie konfliktem
Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt "Rozwój kompetencji społecznych i zarządczych wśród kadr IT"
Tytuł
szkolenia
Szkolenie ogólne dla kadry kierowniczej
Zarządzanie konfliktem i zmianą gospodarczą
Moduł
Konflikt i zmiana – sytuacje wysokiego stresu
Główne style reagowania ludzi na sytuację konfliktu bądź zmiany odczytywanej jako
zagrożenie
Zmiana i konflikt – nieunikniona codzienność. Dlaczego ludzie boją się zmian i konfliktów?
Niwelowanie oporu i zarządzanie zmianą w zespole projektowym
Zapobieganie konfliktom i ich rozwiązywanie w zespole projektowym
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum
ul. Kazimierza Wielkiego 17
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 577 83 60, fax 91 577 83 65
[email protected]
www.stargardinum.pl

Podobne dokumenty