Budowa Gminnego Centrum Recyklingu w

Transkrypt

Budowa Gminnego Centrum Recyklingu w
Budowa Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach
Podpisana została umowa na realizację zadania budowy Centrum Recyklingu w Niedomicach.
Pierwsza tego typu inwestycja w regonie zapewni segregację odpadów z terenu siedmiu gmin.
Budowa Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach to najnowsza inwestycja na terenie gminy
Żabno, której realizacja jest już zapewniona. W poniedziałek 8 marca została podpisana umowa z
wykonawcą, który w przeciągu roku zobowiązał się do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia
Centrum. Będzie to możliwe przede wszystkim dzięki wsparciu finansowemu, które gmina Żabno
pozyskała z tzw. Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Kwota przyznanego dofinansowania jest
niebagatelna i wynosi 1 mln 80 tys. euro. Z udziałem własnym i w przeliczeniu na złotówki samorząd
Żabna wyda na Centrum Recyklingu 6,5 mln zł.
Inwestycja została zlokalizowana na terenie byłych Niedomickich Zakładów Celulozy, która od kilku
lat przeżywa okres prawdziwego prosperity. Kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych ma tutaj swoje
siedziby lub prowadzi biznes. Tutaj też zlokalizowany został teren pod budowę Centrum Recyklingu.
Stacja, która powstanie docelowo obsługiwać będzie sześć gmin, z którymi podpisane zostały
porozumienia na dostarczanie wstępnie segregowanych odpadów. Będą to: Radłów, Wietrzychowice,
Gręboszów, Olesno, Dąbrowa Tarnowska i Lisia Góra.
- Najważniejszym jest fakt, że praca nowego Centrum Recyklingu nie będzie uciążliwa dla środowiska
naturalnego, bo polegać będzie tylko na mechanicznej obróbce segregowanych materiałów- mówi
burmistrz Żabna Stanisław Kusior- Inwestujące w stację zagospodarujemy tym samym część terenu
po Zakładach Celulozy, stworzymy nowe miejsca pracy, a przede wszystkim zadbamy o środowisko.
Budowę stacji postrzegam w samych superlatywach- dodaje burmistrz.
Już teraz trwają prace nad projektowaniem, w którym ujęte zostanie wybudowanie zakładu
sortowania i recyklingu wraz z zadaszonymi miejscami na surowce. Inwestycja przewiduje budowę
dróg dojazdowych z nawierzchnią asfaltową. Dodatkowo zostaną zakupione i zamontowane maszyny
i urządzenia potrzebne do funkcjonowania linii sortowniczej, linii do recyklingu szkła, makulatury i
tworzyw sztucznych.
Termin prac jest dość napięty. Zgodnie z umową termin zakończenia robót to 31 marca 2011, a
termin rozliczenia z Funduszem Norweskim mija 30 kwietnia 2011 r.
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)