Wopśimjeśe

Komentarze

Transkrypt

Wopśimjeśe
Wopśimjeśe
5 Gronka
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
Urban, Durban, hopsasa
z luda
Anicka jo małučka
z luda
Naša Anka lasna jo
z luda
Naga žaba rjaga
Erika Janowa
Wĕko, wiko, wajo
Fryco Rocha
Naša Anka w pjacu spi
Mjchał Nawka
Wjelk ten sejźi w lacu
Michał Nawka
Chto dej łojś
Michał Nawka
Tyźeń
Michał Nawka
Naše karpy
Michał Nawha
Traktor pomocnik
Michał Nawka
K narodnemu dnju
Michał Nawka
http://d-nb.info/881104817
8
8
8
9
9
10
I I
12
14
14
16
16
Nalĕśe
Michał Nawka
Nazyma
Feliks Hajna
Snĕg
Michał Nawka
Dźĕćaca štucka
z łuda
Wšycke naše kokoški
Roźa Šenkarjowa
Naše grajki
Erika Janowa
Hejda, gusy ze pšenice
Roža Šenkarjowa
Golcyk na jermanku
z łuda
Małe njedoraski
Bogumił Šwjela
Moja bombawa
Erika Janowa
Moluj sobu!
Erika Janowa
Moj plon
Erika Janowa
Mydłowe puchorki
Erika Janowa
Dešć
Fryttf Rocha
*8 Ruprajcht se pora
Marjana Domaškojc
Zapust
19
Fryco Rocha
19 Wjasołe camprowarje
Hilda Kutšankowa
2 0
N a camprowanje
Erika Janowa
2 0 Srocyna swajźba
Michal Nawka
21
Narjony Fryco
Erika Janowa
22
Wonychojski coo
Erika Janowa
24 Witaj do šule!
Erika Janowa
24 Źĕśi wuknu
Michał Nawka
25 Co Michał kśĕł byś
Erika Janowa
2 6 Trariram, prozniny su tam!
Roźa Šenkarjowa
27 Do lĕgwa Płomjenja
Erika Janowa
17
Na źeń źĕśi
Erika Janowa
28
Halo, Danka!
Erika Janowa
Narodniny
2 9
Roža Šenkarjowa
N
a
reju
3 0
Er'tka Janowa
Wandrarski
spĕw
3i
Hendrich Jordan
Mamje
k dnju žeńskich
32
Erika Janowa
Našym wucabnikam
32
Feliks Hajna
Wjele
gluki žycymy
33
Erika Janowa
Luba
knĕni wucabnica!
33
Erika Janowa
34 Źĕk wucabnikoju
Erika Janowa
34 Prĕdny maj
Erika Janowa
35 Swĕźeń republiki
Erika Janowa
35 Republika, lic ty ze mnu!
Erika Janowa
27
36
36
37
38
38
40
41
42
43
44
45
45
46
Źĕłaśerskej stronje
Alfons Handrik
Derbstwo Thalmanna
Erika Janowa
Duch Thalmanna
Erika Janowa
Moj bratš jo wojak
Erika Janowa
Žycenja
Erika Janowa
Mama, co jo carny dešć?
Erika Janowa
Twoje statki rozsuźe
Erika Janowa
Nazgonjenja wo wojnach
Ktto Lorenc
Njestoj!
Mina Witkojc
Stoj sam!
Mina Withojc
Nalĕto
Fryco Rocha
To nalĕto jo pśišło
Fryco Rocha
Nalĕto
Mato Kosyk
Nalĕśe
Hync Rychtar
Nalĕśe
48
Marjana Domaškojc
Głose
ptaškow w nalĕśu
49
Hendrich Jordan
W
nalĕśu
50
Mina Witkojc
50 Maj
Fryco Rocha
5i Majska noc
Mina Witkojc
5i Łokaśinki
Mato Kosyk
52. Pcołka
Fryco Rocha
52 Bośon
Hendrich Jordan
53 Lĕśe
Fryco Rocha
Swĕś,
słyńcko
54
Mina Witkojc
55 Žnjowe wjasele
Fryco Rocha
Nazymje
ako molař a tkalc
55
Fryco Rocha
47
Nazymska pĕseń
Juro Surowin
57 Cakaj, luba zyma, cakaj!
Erika Janowa
58 Marznu ptaški - marznu ja!
Erika Janowa
-59 Ptaški w zymje
Mina Witkojc
59 Zmil se!
Fryco Rocha
6o Zymje w Błotach
Mato Kosyk
6 i Zymje božemje
Erika Janowa
6 i Pojź sobu do Serbow!
Fryco Rocha
6 2 Błota
Fryco Rocha
62 Pilne Błośanarje
Hilda Kutšankowa
63 Naša rĕdna domownja
Ingrid Nagelowa
63 Spĕwanja moc
Mato Rizo
64 Serbski narod
Mina Witkojc
56
64 Wo bomje serbstwa
Mato Kosyk
65 Požedanje za domom
Mato Kosyk
66 Serbska zemja
Fryco Rocha
67 Źo hyšći Serby bydle?
Fryco Rocha
68 Źož som ja roźony
Hendrich Jordan
68 Roztyla
Juro Surowin
Naša
droga
69
Erika Janowa
Graśa
70
N a jsy nam se spodoba
70
Hilda Kutšankowa
Camprowarje
7i
Erika Janowa
Spĕwarski swĕźeń ptaškow
74
Werner Meškank
Liška a kružk
79
Erika Janowa
81
Juro - mejstař w kuchni
Erika Janowa

Podobne dokumenty