Słowo na niedzielę - Parafia pw. Św. Władysława w Szydłowie

Transkrypt

Słowo na niedzielę - Parafia pw. Św. Władysława w Szydłowie
Parafia pw. Św. Władysława w Szydłowie
Słowo na niedzielę
Autor: ks. Ryszard Piwowarczyk
01.10.2016.
Wiara w Pana Boga jest naszym największym skarbem, jaki posiadamy w tym życiu. To właśnie ona
otwiera przed nami drzwi do cudownego świata, pełnego pokoju, radości i szczęścia. Wiara wprowadza
nas do świata miłości, która nigdy się nie skończy, bo ma swoje źródło w Bogu, a On jest wieczny.
To wiara w Pana Boga przyprowadza nas w dzień Jemu poświęcony, do świątyni, na sprawowanie
świętych czynności, na Eucharystię. Mocna wiara jest cenniejsza niż wszystko inne na świecie.
Są takie chwile, takie sytuacje w życiu, że wydaje się, iż mamy taką właśnie mocną i ugruntowaną
wiarę. Ale zdarzają się również chwile zwątpienia czy osłabienia naszej wiary. To naturalne i nie ma w
tym nic złego. Nawet Apostołowie mieli świadomość, że ich wiara często się chwieje, że nie jest zbyt
mocna. Może wydawać się, że ci, którzy byli tak blisko Jezusa, którzy słuchali Jego słów, byli
świadkami Jego cudów, mieli zawsze mocną wiarę i nigdy nie wątpili w Jezusa. Ale nie było to tak do
końca. Czasami zdarzało się, że i oni mieli kryzys wiary, że nie wszystko im się układało w całość, że
niektóre słowa Jezusa wydawały im się może zbyt piękne, żeby były prawdziwe. Dlatego prosili o
pomnożenie wiary. W Ewangelii dziś czytanej zwracają się do Pana Jezusa ze szczególną prośbą.
Mówią:
„Panie, przymnóż nam wiary”
Być może pamiętamy odpowiedź Pana Jezusa: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy,
powiedzielibyście tej morwie <wyrwij się z korzeniami i przesadź się w morze>, a byłaby wam
posłuszna&rdquo;.
Wiemy, jak wygląda ziarenko gorczycy. Jest malutkie jak ziarenko pieprzu, ale wsadzone w ziemię
szybko rośnie, krzew gorczycy może mieć nawet ponad 4m wysokości. Pan Jezus mówiąc te słowa chciał
nam powiedzieć, że gdy człowiek wierzy Bogu, to może być świadkiem rzeczy wielkich i niezwykłych, że
dla człowieka wierzącego właściwie nie ma rzeczy niemożliwych. Jezus zachęca nas, byśmy ufali Bogu z
całego serca i nigdy nie wątpili.
Znamy zapewne powiedzenia: &bdquo; Wiara czyni cuda, wiara góry przenosi&rdquo;.
My czasem także możemy mieć jakieś wątpliwości w wierze, nie wszystko potrafimy sobie wyjaśnić,
wytłumaczyć. Ale to przecież oczywiste, że człowiek nie może tak do końca zrozumieć Pana Boga, bo On
nie zmieści się do naszej głowy, jest zbyt wielki. A my wiemy o Nim tylko tyle, ile zechciał nam o sobie
powiedzieć, ile nam objawił.
Święty Augustyn, jeden z największych uczonych Kościoła, przez długi czas także miał problemy z
wiarą. Gdy po wielu latach poszukiwań, odnalazł Pana Boga i bardzo się Nim zachwycił, napisał, że
człowiek bez wiary jest jak podróżny bez celu, jak ktoś, kto walczy bez nadziei na zwycięstwo. Jeśli
podróżny nie wie dokąd ma dojść, to na pewno nie dotrze do właściwego celu. Dlatego wiara jest jak
światło w ciemnościach naszego życia. Bez wiary nigdy nie zdobędziemy nagrody w niebie. Jeśli
sportowiec nie ma nadziei na zwycięstwo, to nie zdoła pokonać rywala i odnieść sukces.
Wiara też nie polega tylko na słowach i zapewnieniach, że ufamy Panu Bogu i że Go kochamy. Wiara to
przede wszystkim wypełnianie przykazań Bożych i posłuszeństwo woli Boga. W pięknym psalmie dziś
śpiewanym między pierwszym a drugim czytaniem mszalnym, brzmiały słowa: Słysząc głos Pana serc
nie zatwardzajcie. To właśnie zachęta, by potwierdzać wiarę naszymi uczynkami i codziennym życiem.
http://www.szydlow.kielce.opoka.org.pl
Kreator PDF
Utworzono 4 March, 2017, 06:22

Podobne dokumenty