TABELA POZIOMÓW języki : niemiecki, rosyjski, francuski

Transkrypt

TABELA POZIOMÓW języki : niemiecki, rosyjski, francuski
TABELA POZIOMÓW
języki : niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, japoński, chiński
po Egzaminie B2*
30-180 godzin
* Tabela dotyczy wyżej wymienionych języków obieranych jako "drugi język" po zaliczeniu Egzaminu B2 z innego, pierwszego języka.
Np. student który zdał Egzamin B2 z języka angielskiego, może wybrać jeden z powyższych języków jako drugi język i rozpocząć naukę tego języka na poziomie od A1 do B2, w
zależności od wyniku testu diagnostycznego.
Student może na naukę tego języka poświęcić od 30 do 180 godzin w zależności od tego, ile godzin pozostało mu do wykorzystania po zaliczeniu Egzaminu B2.
Punkty na teście
diagnostycznym
0-24
[poziom A1]
25-42
[poziom A2]
43-60
[poziom B1]
61-70
[poziom B2]
Godziny modułu
Poziom
A1
M1
30
M2
30
Poziom
A2
M3
30
Poziom
B1
M4
M5
M6
M4
M5
M6
30
30
30
Poziom
B2
M7
M8
M9
M7
M8
M9
30
30
30
M10
M11
M12
M10
M11
M12
30
30
30
Objaśnienia:
Egzamin B2 z języka "pierwszego" - innego niż język lektoratu "po B2" - zdany na PW lub zaliczony certyfikatem zewnętrznym
Języki: niemiecki, rosyjski, francuski – poziomy: A1, A2, B1, B2, B2+ (Lektoraty Tematyczne)
Języki: hiszpański, włoski – głównie poziomy: A1, A2
Języki: japoński, chiński – głównie poziom A1 (studenci nie wykonują testu diagnostycznego)

Podobne dokumenty