KI/10/2013 - Urząd Miejski w Kcyni

Transkrypt

KI/10/2013 - Urząd Miejski w Kcyni
Lp.
Karta informacyjna
1
Numer karty/rok
KI/10/2013
2
Rodzaj dokumentu
Wniosek
3
Temat dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych
uwarunkowaniach
4
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych
uwarunkowaniach
5
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
Wydobywanie kopaliny pospolitej piasku i żwiru na
części działki 83/7 w Sipiorach
Województwo: Kujawsko – Pomorskie, Powiat:
Nakielski, Gmina: Kcynia, Miejscowość : Sipiory
7
Znak sprawy
RR.6220.6.2013
8
Dokument wytworzył
9
Data dokumentu
P.P.H.U. „RAL” Różańska Anna
ul. Piaskowa 11
89-100 Nakło n./Not.
8.04.2013 r.
10
Dokument zatwierdził
Burmistrz Kcyni
11
Data zatwierdzenia dokumentu
11.04.2013 r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miejski w Kcyni ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia,
pok. 206
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
-
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
-
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
KI/31/2013, KI/37/2013
16
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
11.04.2013 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
-
18
Uwagi
-

Podobne dokumenty