Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

Transkrypt

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej
Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej
Raport bieżący 41/2016 z dnia 03 listopada 2016 roku
Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): art. 17. ust.1 MAR informacje poufne.
Zarząd spółki ARCHICOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr
31/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. informuje, iż 03 listopada 2016 r. jednostka zależna
Emitenta Archicom Sp. z o.o. - Jagodno 5 Spółka Komandytowa zawarła umowę na zakup
nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 3,8 ha, zlokalizowanej w dzielnicy Wrocław Krzyki
za cenę 18.787.725 zł netto, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Zakup nieruchomości
sfinansowany zostanie m.in. z wpływów z emisji akcji serii E przeprowadzonej przez Spółkę w
marcu 2016 r.
Nieruchomość pozwala na budowę ok 550 mieszkań i stanowi kontynuację inwestycji Cztery
Pory Roku realizowaną przez Grupę Archicom od 2001 roku.
Wartość powyższej transakcji nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podobne dokumenty