zdrowe oblicze z erozją szkliwa JoGa

Transkrypt

zdrowe oblicze z erozją szkliwa JoGa
przewodnik po zdrowym stylu życia
walcz
z erozją szkliwa
czerwiec 2014 (nr 6/185)
ISSN 1640-2170; Indeks 363693
Piękna
skóra
latem
uważaj na
przebarwienia
wspomagaj skórę
od wewnątrz
chroń się przed
poparzeniami
prawdy
i mity
mleko
krowie
Psycholog radzi
bądź asertywna!
Cena: 3,80 zł∏ w tym 8% VAT
zdrowe
oblicze
grillowania
Probiotyki
na infekcje
intymne
JoGa
wybierz
technikę
dla siebie
kremY
Do STÓP
wybieramy
dla ciebie
strony 26-27
pięć dobrych rad
stosuj olejki na włosy
1
Olejowaniewłosówtometoda,któraprzywędrowaładonaszkrajów
azjatyckich.MacorazwięcejzwolenniczekwPolsce.Toznakomitysposóbnadostarczeniewłosomminerałówiwitamin.Coważne,wieleolejkówzawieranaturalnefiltryUV,dziękiczemunietylkowzmacnia
i regeneruje,alechronijerównieżprzedsłońcem.
Najlepiejwetrzećniewielkąilośćwybranegoolejkuwmokrewłosy,
nałożyćnagłowęfoliowyczepekiowinąćjąręcznikiem.Latemsprawdząsięzwłaszczaolejzpestekmalin,olejekmonoi,olejekzesłodkich
migdałóworazolejzawokado.(ap)
Jedz poziomki!
2
Poziomkiwartospożywaćnietylkozewzględunasmak.Ażtrudnouwier zyć,ilewtychdrobnychowocachmieścisięcennychsubstancji!Naszczególnąuwagęzasługująwitaminy:CiPP.Pierwsza
znichjestznanazwłaściwościwzmacniającychorganizm,druga
zaśpozytywniewpływanaserceiregulujepoziomcholesterolu.
OprócztegopoziomkizawierająwitaminyA,EorazzgrupyB,
atakżebłonnik,garbnikiikwasyorganiczneorazminerały,takie
jakwapń,potas,magneziżelazo.
Sezonnapoziomkizaczynasiępodkoniecczerwca.Wybierzsię
więcnaspacerdolasuiposzukajtychwartościowychowoców.Pamiętajjednakotym,żenienadająsiędodługiegoprzechowywania.(ap)
przestrzegaj zasad przechowywania żywności
Wleciełatwoozatruciepokarmowe,ponieważproduktyspożywczepsująsiępodwpływemwysokiejtemperatury.Pamiętajotym,
bynabiałimięsoprzechowywaćwzimnymi zaciemnionymmiejscu,najlepiejwlodówce.
Otejporzerokumamyogromnywybórowocówiwarzyw.Nie
wartojednorazowokupowaćichzbytwiele.Najlepiejtylkotyle,ile
jesteśwstaniezjeśćwciągujednego,maksymalniedwóchdni.
Zwracajrównieżuwagęnawyglądowocówidokładniejemyj.
Innąważnąkwestiąjestprzechowywaniejedzeniapodczaswakacyjnychwyjazdów.Najlepiejużywaćdotegolodówkiturystycznejlub
torbychłodzącej.Produkty,któryniemusząbyćtrzymanewlodówce,wartozapakowaćdoprzezroczystychpojemników.(ap)
3
4
Noś kapelusz przeciwsłoneczny
Letniekapeluszewróciłydołask,alewartojenosićnietylkozpowodu
mody.Przedewszystkimmająchronićgłowęprzedprzegrzaniem,awłosy
przedprzesuszeniem.
Najlepiejwybierzkapeluszwjasnymkolor ze,żebyodbijałpromienie
słoneczne.Zwróćuwagęnamateriał,zktóregojestwykonany.Skóramusioddychać.Możeszwybraćnp.kapeluszsłomkowy,płóciennyczychustkę.Gdysłońceświecibardzomocno,wartonosićkapeluszprzezcały
czas,nietylkowtedy,gdysięopalamy.
Wsprzedażypojawiająsiętakżeniewielkieparasoleprzeciwsłoneczne.
Jeślinielubisznakryćgłowy,rozważtakizakup.(ap)
2
ŻyjZdrowoiAktywnieczerwiec2014
mocz stopy!
Niestetysłonecznapogoda
iwysokatemperaturapowietrza
sprzyjająpoceniusię.Dlatego
wartoprzygotowaćstopydolata.
Możeszograniczyćpotliwość
dziękimoczeniuichw zapar zonejmocnejherbacie,którazwężapor yorazdziała
bakteriobójczo.Wystarczy,że
ugotujesz2torebkiherbaty
w500mlwody,następnieuzupełniszwodędo2litrówigdy
całośćprzestygnie,będzieszmoczyćstopywmikstur zeprzez
okołopółgodziny.
Innymsposobemnazmniejszeniepotliwościstópjestwymoczenieichwwodziezcytryną.
Do1lwodywyciśnijcałącytrynę,dolejdwiełyżkioliwyzoliwek,4łyżkitłustegomleka
i wsypłyżkęcynamonu.Dodatkowymefektemtakiejterapiijest
wygładzonaskóra.(ap)
5
Wybieraj to, co jest
dla Ciebie najlepsze!
Redaktor prowadząca: Katarzyna
Chrzanowska
Zespół: Anna Czyżewska, Marta
Ignaczak, Aleksandra Paprota
Reklama: Jagoda Walczak – dyrektor
ds. sprzedaży, Wioleta Kowalczyk
– doradca ds. klientów kluczowych,
[email protected], Agnieszka
Gołaszewska, Agnieszka Gołębiewska
Wydawca: Jarosław Śleszyński
Eurosystem
ul. Wawelska 78 ap. 30
02-034 Warszawa
tel.: (22) 822 20 16, faks: (22) 823 78 83
[email protected]
Okładka: Fotolia
Skład: Studio4you, Iwona Borowska,
Multigena Sp. z o.o.
Dystrybucja: Aktualny numer
magazynu z pętelką trafia
do prestiżowych salonów fitness,
klinik medycznych, klinik odnowy
biologicznej i hoteli z zapleczem SPA
Sprzedaż egzemplarzowa: Saloniki
EMPiK, Salony Prasowe Ruch
Zamówienia prenumeraty: Ruch
[email protected]
tel. 801 443 122
Wtymrokuwiosnastopniowoprzygotowujenasdolata.Todobrze.Jesttylerzeczydozrobienia:zaplanowanieurlopu,skompletowanieubrańikosmetyków,którezabierzemywdługo
wyczekiwanąpodróż.
Odpoczynekibeztroska–topewniemarzeniekażdejznas.Nieważne,czyznajdziemysięnadmorzemczywgórach,czywyjedziemyzagranicęczybędziemyzwiedzaćpięknezakątkinaszegokraju.Oderwaniesięodcodziennościiznalezienie
winnychwarunkachjestnampoprostubardzopotrzebne.Możnawówczasspojrzeć
nasiebiewinnysposóbiwstanierelaksunawiązaćkontaktzwłasnymwnętrzemorazzapytaćsiebie:kimtaknaprawdęjestem?Czyżyjętak,jakchcę?Czyżyjęwzgodziezesobą?
JeżelinurtująCiętakiekwestie,możepowinnaśskorzystaćzmetod,któreprzybliżąCiędo
odpowiedzi.ZtechnikpolecamyCijogę,azpostaw–bycieasertywną.Musiszwiedzieć,czegochcesz,inauczyćsiężyciawtakisposób,byżadnaludzkaopinianiebyławstanieprzyćmićTwoichpragnieńistłumićosobowości.Jesteśniepowtarzalna,maszprawobyćsobą.
Wtymszczególnymczasie,któr ysprzyjarelaksowi,zadbajrównieżowarstwęzewnętrzną.
Jesteśspragnionaopalenizny,alepamiętajozabezpieczaniuskór y.Zadbajteżostopy–bo
latembędzieszjeczęstoeksponować.Znajdźchwilędlasiebieiwybierzto,cojestdlaCiebie
najlepsze.Itakązasadąkierujsięzawsze,bydobrzesięczućiemanowaćwewnętrznymoraz
zewnętrznympięknem.
redaktor prowadząca
W numerze...
Dietetyka
w czerwcu:
zdrowa skóra
6
Skóralatem
jestbardziej
wymagająca
Dowiedz się jak wpływają na nią promienie słońca, wysokie temperatury
i kąpiele.
8
Wspomaganieodwewnątrz
Chcemy zachować na długo młodość i staramy się dbać o skórę. Nie zapominajmy
o jej najgłębszych warstwach.
Nasi partnerzy:
zdrowie
mY
ierabie
b
Y
w a cie
Dl
y
kremtóp
do s
s
ny
tro
7
2
26-
13
Uszypotrzebująwyciszenia
Wakacyjne miesiące kojarzą się z wypoczynkiem, ale to również okres nasilonego hałasu.
14
Powstrzymajkwasowąerozjęszkliwa
Dieta bogata w warzywa i owoce jest
bardzo korzystna dla zdrowia, ale... może zagrozić zębom.
16
Probiotykinakobiecedolegliwości
Infekcji intymnych nie powinno się lekceważyć, gdyż mogą stać się nawet przyczyną niepłodności.
19
Zdroweobliczegrillowania
Sprawdź, jak przyrządzać dania z grilla,
by były smaczne i zdrowe.
21
Szybkiedanianagorącedni
Aby latem zjeść wartościowy posiłek,
wystarczy sięgnąć po produkty, które nie
wymagają długiego przygotowania.
Uroda
22
Niedajsięopryszczce
Bolesne pęcherzyki na wargach to problem dość powszechny. Dowiedz się, jak
można im zapobiegać.
23
Zadbajoskóręwokółoczu
Aby jak najdłużej móc cieszyć się młodym wyglądem, należy szczególną troską otoczyć najdelikatniejsze partie
twarzy.
rozmowa
30
Staramsięnie
marnowaćczasu
Z Marią Sadowską
o jej pracy,
spełnianiu marzeń,
i koniecznej trosce
o zdrowie.
czerwiec 2014ŻyjZdrowoiAktywnie
3
porozmawiajmy o zdrowiu
Największy wpływ na sprawność
krążenia w nogach ma tryb życia
O profilaktyce i zmniejszaniu dolegliwości związanych z żylakami rozmawiamy z drem
n. med. Januszem Orzechowskim.
Z czego właściwie wynika problem kobiet z żylakami?
Wprzeciwieństwiedotętnicżyły
nieposiadająkurczliwejścianywymuszającejprzepływkrwi–płynie
onadziękiskurczomotaczających
jemięśni(tzw.pompamięśniowa).
Żylaki,czylitrwałerozszerzeniażył
powierzchownych,widocznepod
skórąwpostacibalonowatychuwypukleń,powstająwwynikuzaburzeniarównowagimiędzy
ciśnieniemkrwi,jakiepanujewżyłachpowierzchownych,awytrzymałościąichściany.
Żylakikończyndolnychnależądo
najczęstszychchoróbwśróddorosłych–występująuokołopołowy
populacji.Należypamiętać,żeto
nietylkodefektkosmetyczny.Po
wielulatachmogąprowadzićdo
zapaleńżył,zakrzepóworazszczególnieniebezpiecznejzakrzepicyżył
głębokichizatorowościpłucnej.
Ichprzyczynyniezostałydokońca
wyjaśnione,alewprzy-padku85
proc.chor ychstwierdzasięwystępowanieżylakówwrodzinie.
Czy obok tych genetycznych predyspozycji żylaki mogą mieć związek z trybem życia?
Wbrewpozoromwielenaszych
codziennychzachowańmoże
przyczynićsiędopowstawania
lubpowiększania
siężylaków.Należądonichprzede
wszystkimdługotrwałestaniei
siedzenieoraz
podróże,ponieważutrudniająodpływkrwiz
nóg.Ważnyjestrównieżubiór.
Zbytciasnerajstopy,skarpetki
orazspodniemogąspowalniać
krążeniekrwi.Podobniebutyna
obcasachpowyżej5cmizobcisłączęściągórnąograniczająruchystopyiłydki,zmniejszając
pracęmięśni.
Wysokatemperatura,gorącekąpiele,sauna,długotrwałeopalanie
się,depilacjagorącymwoskiem
iogrzewaniepodłogowepowodują
rozszerzanieżyłsprzyjającepowstawaniużylaków.
Niebezpiecznewprocesiepowstawaniażylakówsąnadwaga,
otyłość,zaparciaidźwiganieciężarów,gdyżpowodująwzrostciśnieniawewnątrzbrzusznego
iutrudnienieodpływukrwiżylnej.
Równieżniektórelekimogąnasilać
dolegliwości
związanezchorobamiżył.
Działajątaknaprzykładwysokiedawkihormonówwniektórychpigułkachantykoncepcyjnych.
Jak zatem powinna wyglądać
właściwa profilaktyka żylaków
u osób szczególnie na nie podatnych?
Wartodbaćozdrowytrybżycia
iprofilaktykę.Największywpływna
sprawnośćkrążeniawnogachma
trybżycia.Bykrewprzepływała
wbrewsiłomgrawitacji(odstópku
sercu),musisprawniedziałać
pompamięśniowa,czylimięśnie
łydek.Pamiętajmyzatemouprawianiusportu–jeździenarowerze,
spacerach,gimnastyce,energicznymmarszuitańcu,alebeznadmiernegoobciążaniastóp.
Wskazanejestrównieżpływanie,
anawetspacer ywpłytkiejwodzie.
Przydłuższymstaniulubsiedzeniuzalecasięcopewienczasprzejściekilkudziesięciumetrówlub2-3
pięteralbowykonaniedwarazyna
godzinękilkuenergicznychruchów
stopami,np.stawanienapalcach
ipodnoszeniewysokopiętykażdej
znógnazmianę.
Wartokilkukrotniewciągudnia
unieśćnoginawysokośćokoło
10cmponadpoziomtułowiaoraz
–oileniemaprzeciwwskazań
–układaćnogipodczassnu10-15
cmpowyżejpoziomutułowia.Powinniśmyunikaćpokarmówwzdymającychizapierającychoraz
dążyćdowyeliminowanianadwagi.
Jakimi kosmetykami lub suplementami diety warto wspierać taką profilaktykę?
Biologicznieaktywnewyciągi
zkasztanowca,miłorzębujapońskiegoiarnikigórskiejdziałają
 eksPert radzi
 długotrwałe stanie i siedzenie
oraz zbyt ciasny ubiór utrudniają odpływ krwi z nóg
 przy problemach z żyłami warto kilka razy dziennie trzymać nogi uniesione ok. 10 cm nad tułowiem
 zimny prysznic nóg wzmaga napięcie ścian naczyń żylnych i poprawia
przepływ krwi przez żyły
 do pielęgnacji nabrzmiałych nóg, przemęczonych długotrwałą pozycją
stojącą czy siedzącą, stosuje się ekstrakty ziołowe: ginkgo biloba, arniki, żywokostu i babki lancetowatej
 w razie podejrzenia problemów z żylakami należy koniecznie zgłosić
się do lekarza, by poddać się badaniu przepływów żylnych, czyli USG
metodą Dopplera
4
ŻyjZdrowoiAktywnieczerwiec2014
uszczelniająconaściankinaczyń
włosowatych,zmniejszającichkruchliwość.
Ekstraktyziołowe:ginkgobiloba,
arniki,żywokostuibabkilancetowatejprzeznaczonesądopielęgnacjinabrzmiałychnóg,
przemęczonychdługotrwałąpozycjąstojącąisiedzącą,zeskłonnościądosińców,pajączków
izastoin,któreczęstotowarzyszą
problemomkrążeniowym.Zkolei
naturalnewłaściwościarnikigórskiejinagietka lekarskiegooraz
leczniczychwódmineralnych
usprawniająkrążeniewściankach
naczyńwłosowatych,zmniejszają
sińceiopuchnięcia,przyspieszają
procesregeneracjinaskórka,dobrzenawilżają,rozjaśniająiuelastyczniająskórę,dziękiczemu
zmniejszająwidocznośćżylaków.
Wspomagającomożnastosować
równieżmiejscowomaściiżele.
Istniejąsuplementydiety,które
niezastąpiąwłaściwegoodżywiania,aleznaczącomogąuzupełnić
brakująceskładniki.Gdynaszym
celemjestwzmocnienieściannaczyńżylnych,możemyzastosować
środkizawierającediosminęzhesper ydyną,trokserutynę,saponiny
zkasztanowca(escynę)czyglikozydykasztanowca(eskulinę).Towłaśnieonedziałająprzeciwzapalnie
iprzeciwobrzękowo,zdecydowanie
zmniejszająkruchośćściannaczyń
żylnych.
Jakie są skuteczne sposoby
zmniejszania dolegliwości związanych z żylakami?
Nacodzieńwartokorzystać
zzimnegoprysznica.Strumień
zimnejwodywzmaganapięcie
ściannaczyńżylnychizdecydowaniepolepszaprzepływkrwiprzez
żyły.Zalecasięzakończeniekażdej
kąpielichłodnym,alenielodowatymprysznicemnóg,po10sekund
nakażdąnogę,rozpoczynając
odstóp.
Leczeniezachowawczeżylaków
poleganamodyfikacjitrybużycia,
minimalizowaniuczynnikówryzyka
postępuchoroby,stosowaniekompresjoterapiiorazlekówflebotropowych.Lekidoustneskutecznie
zmniejszajądolegliwościisąważ-
nymelementemterapiiskojarzonej
zinnymimetodamileczenia,takimijakzabiegichirurgiczneiterapiauciskowa.
Ważnymskładnikiemleczeniażylakówjestbowiemkompresjoterapia,czylileczenieuciskiem,za
pomocąpończochlubbandaża
elastycznego,któr yułatwiaodpływ
krwiznóg,aletylkowtedy,gdyjest
prawidłowowykonany–ciaśniej
wdolnejczęści(zaczynającodstopy),luźniejwgórnej.Zalecanąsiłę
uciskupończochyustalalekarz.
Corazpowszechniejstosowane
sązabiegimałoinwazyjne.Polegająonenazamknięciużyłyodpiszczelowejlubodstrzałkowej
działaniemwysokiejtemperatur y,
bezkoniecznościjejusuwania.
Zabiegitemająlepszyefektkosmetyczny,wykonujesięjezwykle
zjednegonakłucia.Dziękitemu
możnazastosowaćznieczulenie
miejscowe,apacjentodrazuwychodzidodomuimożeprzystąpić
dowykonywaniacodziennych
czynnościnawetjużpo24godzinach.Metodytedajątakżemniej
objawówubocznychimniejszeryzykokomplikacji.
Każdaosoba,którapodejrzewa
usiebielubmarozpoznaneproblemyzżyłami,powinnapoddać
siębadaniuprzepływówżylnych,
czyliUSGmetodąDopplera.Pozwalaonoocenićstanżyłpowierzchownychigłębokich,znaleźć
przyczynężylakóworazustalićsposóbleczenia.
EkspErt ➜ flebolog
Drn.med.JanuszOrzechowski, specjalistaflebologichirurg,członekTowar zystwaChirurgówPolskich,
PolskiegoTowar zystwaFlebologicznegoorazPolskiegoKlubuPrzepuklinowego
czerwiec 2014Żyj
5
w czerwcu: zdrowa skóra
›› Wspomaganie od wewnątrz
›› Ratunek dla poparzonej skóry
›› Chroń się przed promieniowaniem UV
s. 8
s. 10
s. 11
skóra latem jest
bardziej wymagająca
Podczas lata skóra jest narażona na wiele niedogodności.
Sprawdź, w jaki sposób możesz ją chronić
i dowiedz się, jak wpływają na nią promienie słońca,
wysokie temperatury i kąpiele.
6
ŻyjZdrowoiAktywnieczerwiec2014
w czerwcu: zdrowa skóra
G
dynadchodzilato,
jesteśmypełne
energii,planujemy
urlopicieszymysię
słońcem.Niemożemyjednakzapominać
otym,byodpowiedniozadbać
oskórę.Latemwymagaonatego
szczególniemocno.Wysokietemperatur y,promieniesłoneczneikąpielewmorzubardzowysuszają.
Aleotejporzerokunaskóręczyha
wieleinnychniebezpieczeństw.
Podwpływempromienisłonecznychmożeulecpodrażnieniu,zaczynapiecipojawiająsięnaniej
zaczerwienienia.Cerastajesię
zmęczona,pozbawionablasku,
azmarszczkipogłębiająsię.PromieniowanieUVsprawia,żeubywaelastynyikolagenu,przezco
skóratracisprężystość.Toproces,
któr ypostępujewrazzwiekiem,ale
wleciemożezostaćłatwoprzyspieszony,jeśliczęstokorzystamyzkąpielisłonecznych.Ajeślinie
użyjemykremówzfiltrami,grozi
nampoparzenieskór y.
Uwaga
naprzebarwienia
Wychodzenienasłońcebezstosowaniakremówzwysokimifiltramigrozitakżepojawieniemsięna
skórzeprzebarwień.Uosóbwdojrzałymwiekumogąoneprzerodzić
sięwrozległeciemnobrązoweplamy.Naprzebarwieniaposłoneczne
najbardziejnarażonesąkobiety
wwiekuokołomenopauzalnym,
jednakproblemtendotyczyrównieżmłodychosób,szczególniezażywającychniektóreleki,np.
antydepresyjne,antykoncepcyjne
czyantyar ytmiczne.Abyporadzić
sobieztymproblemem,wartostosowaćkosmetykibazującenaolejachroślinnychzawierających
składnikiodnawiającewłóknakolagenowe(np.olejarganowy)oraz
preparatyrozjaśniająceskórę.
Kąpiele
Chloreksodowy,któr yosadzasię
naskórzepowyjściuzmorza,
wchłaniawodęznaskórka,przez
coskórastajesiębardziejsucha.
Jeślimasztakąmożliwość,topo
kąpielimorskiejwypłuczciałopod
prysznicemiponownienasmarujje
emulsjązfiltremUV.
Latotoczassprzyjającyzachorowaniomnagrzybicęstóp.Uważaj,
zwłaszczagdylubiszspacerować
boso,np.poplaży.Swędzącezaczerwienieniaiłuszczącasięskóra
mogąpopsućurlop.Abyuniknąć
rozprzestrzenianiasięgrzybów
ibakterii,wycierajnogiinnymręcznikiemniżresztęciała.
Pamiętajopeelingu
Wupałymocnosiępocimy
iskórawytwar zatłustąwarstwę
sebum,którautrudniajejoddychanie.Dlategowleciebardzo
ważnejestoczyszczanieskór y,
bydobroczynneskładnikikosmetykówmogływniąwniknąć.
PeelingpozwoliCipozbyćsię
martwegonaskórkaipobudzi
skórędoprodukcjinowychkomórek.Jeślimaszskóręnormalnąalbosuchą,tonajlepiej
przeprowadzajtakizabiegraz
wtygodniu,jeślitłustą–jeszcze
częściej.Osobyodelikatnej
skór zepowinnyunikaćpeelingówgruboziarnistych,ponieważ
mogąpodrażniaćiprzyczyniać
siędopowstawaniamikroranek,
oraztychozbytsilnymdziałaniu
(np.kwasamiowysokichstężeniach).Jeślichceszprzeprowadzićpeelingwgabinecie
kosmetycznym,wybierajzabiegi
ołagodnymdziałaniu,np.peelingenzymatycznyalbomigdałowy(niezawierasubstancji
fotouczulających).Możesztakże
wykonaćzłuszczenienaskórka
domowymisposobami,np.za
pomocącukrulubkawy.Przed
przeprowadzeniemzabiegudokładnieumyjciałoiwmasowuj
składnikiokrężnymiruchami.
Jaksięobchodzić
zeskórąwrażliwą?
Latemskórawrażliwastajesię
jeszczebardziejpodatnanapodrażnienia.Dochodziłatwodojej
odwodnienia,ponieważwodasilniejzniejparujepodwpływem
słońca.Pojawiasięuczuciedyskomfortu,pieczeniaiściągnięcia.
Rozwiązaniemjest
dobrydermokosmetykodziałaniunawilżającym,zawierający
lipidy,którewzmocniąwarstwęochronną.
Skórapielęgnowana
wtensposóblepiejporadzisobiezpromieniowaniemUV.
Oczywiścieniemożnazapominaćostosowaniukremów
zfiltrami.Dobrze
jesttakżeużywać
preparatów,które
zatrzymująwilgoć,
ananockremy,
kojąceskórę,np.
zawierającenienasyconekwasy
tłuszczowe.
(ap)
EkspErt DermATologIA
drTomaszGoryń, specjalistachirurgiiogólnejionkologicznej,
BiostudiowPodkowieLeśnej
Jak słońce wpływa na pieprzyki?
Pieprzyki to potoczna nazwa zmian barwnikowych skóry. Zbudowane są z melanocytów, czyli komórek produkujących melaninę. Większość znamion
jest niegroźna. Powstają one na skórze wraz z upływem lat. Jednak u niektórych osób może dojść do
transformacji nowotworowej i powstania czerniaka
– złośliwego nowotworu skóry.
Jednym z czynników, które temu sprzyjają, jest promieniowanie ultrafioletowe. Szczególnie narażone na wystąpienie takiej transformacji są osoby
o jasnej karnacji (często opalające się bez odpowiedniego zabezpieczenia)
oraz osoby z dużą ilością znamion.
W celu bezpiecznego korzystania ze słońca konieczne jest stosowanie filtrów chroniących skórę przed promieniowaniem UV. Przy doborze odpowiedniego preparatu obowiązuje zasada stosowania mocniejszego filtra
w przypadku jaśniejszej karnacji oraz obecności licznych znamion. Również
na początku opalania należy stosować filtry z wyższym stopniem ochrony.
Podczas przebywania na słońcu konieczne jest nakładanie preparatu kilkukrotnie w ciągu dnia oraz po kąpieli czy prysznicu. Należy nie dopuszczać do
poparzenia słonecznego skóry, szczególnie u dzieci. W miarę możliwości powinno się ograniczyć lub unikać opalania w godzinach największej aktywności słońca, szczególnie podczas wyjazdów do krajów południowej Europy
oraz północnej Afryki. Osoby z dużą ilością znamion powinny je kontrolować
raz w roku u dermatologa lub onkologa.
czerwiec 2014ŻyjZdrowoiAktywnie
7
w czerwcu: zdrowa skóra
Wspomaganie od wewnątrz
Chcąc zachować na długo młodość, zadbaj o najgłębsze warstwy skóry.
Stosowanienajlepszychmasek
ikremównieprzyniesiezadowalającychrezultatów,jeśliniezadbamyodietęiniedostarczymy
organizmowisubstancjiodżywczych:przeciwutleniaczyinienasyconychkwasówtłuszczowych.
Nakładającbalsam,dbamytylko
onaskórek,ale żebyskóramogłasięzregenerować,konieczne
jestoddziaływanienajejgłębokiewarstwy.
Piciewody
Skórazawieraok.20proc.wodyznajdującejsięwciele,zczegowiększośćgromadzisię
wskór zewłaściwej.Przyumiarkowanejpogodziepodczasjednejdobywyparowujezniejok.
300-400ml.Jednaksytuacja
zmieniasię,gdysłońceświeci
bardzomocnoitemperaturapowietrzajestwysoka.Wtedyłatwo
możedojśćdoodwodnieniaskóry,atojednazprzyczynjejosłabieniaiutratyelastyczności.
Odwodnieniemożedotyczyć
każdegotypuskór y.Możnaje
rozpoznaćpouczuciuściągnięcia
iutraciesprężystości.Niedostatecznawilgoćnegatywniewpływa
nastrukturękolagenuielastyny,
przezcoskórawiotczeje.
Wgorącednitracimywodę
znacznieszybciej,dlategonależy
wypijaćponad2,5litrapłynów
dziennie.Dougaszeniapragnieniabardzodobrebędąwodamineralnazdodatkiemcytryny,
świeżowyciskanesokiorazherbatkiziołowe.Skóraskor zystana
tychnapojach.
Naturalne
samoopalacze
Jaksięokazuje,niemusiszsię
opalać,byTwojaskóranabrała
złocistegoblasku.Naukowcy
zUniwersytetuStAndrewsdowiedli,żetakiefektmożnaosiągnąć,spożywającprzezsześć
tygodnipotrzyporcjewar zyw
iowocówdziennie.Dlaczegotakadietawpływadobrzenaskórę?Zasprawąkarotenoidów,
czylisubstancjinadającychroślinomkolor.Najwięcejichznajdujesięwżółtychiczerwonych
owocachiciemnozielonychwarzywachliściastych.Jeślichcesz
zastosować„naturalnysamoopalacz”,jedzdużodyni,słodkichziemniaków,moreli,
marchwi,natkipietruszki,kukurydzy,brokułów,szpinaku,jarmużuorazpomidorów.
Przeciwutleniacze
wwalceze
zmarszczkami
Karotenoidysąrównieżznane
zwłaściwościopóźniającychprocesstar zeniasięskór y.Sąprzeciwutleniaczami,którechronią
przeddziałaniemwolnychrodników.Najbardziejznanywśród
nichjestbeta-karoten,czyliprowitaminaA.Inneantyoksydanty
towitaminaE,C,selen,magnez
icynk.Coprawdaprzeciwutleniaczewystępująwkomórkach
organizmu,jednakzczasemich
ubywa.
Olejzogórecznika
Opróczluteinywartostosować
innysuplement–kapsułkizolejemzogórecznika,któr yzawiera
kwasGLA.Gdygobrakuje,skórastajesięsuchaizwiotczała
orazpojawiająsięnaniejprzebarwienia.KwasGLApozwala
odmłodzićskórę,łagodzipodrażnieniaorazzapewniaodpowiednipoziomnawilżenia.Jest
równieżpomocnywproblemach
ztrądzikiem.
Tegoniejedz
Ważnejestnietylkodostarczanieokreślonychsubstancji,ale
teżunikaniepokarmów,które
negatywniewpływająnawygląd
skór y.Jeślichceszzadbaćonią
odwewnątrz,unikajspożywania
słodyczy,cukru,smażonychpotraworazalkoholuwwiększych
ilościach.Równieżkawai czarna
herbatamogąźledziałaćna
skórę–powodowaćjejszar zenie
orazrozszer zanieporów.Zamiastnichlepiejspożywaćnp.
bogatywkrzemskrzyppolnylub
rumianek,któr yoczyszczakrew.
Znaczniezdrowszaodczarnej
herbatyjestherbatazielona,którazawieraantyoksydanty.(ap)
Soki dla Skóry
● Przeciwstarzeniusię:
–2 marchewki + 3 łodygi selera naciowego
– ¼ czerwonej papryki + ¼ zielonej papryki + ¹/³ ogórka
– 6 liści kapusty + 6 marchewek + kawałek imbiru
● Ujędrniające:
–mango + pomarańcza + szczypta imbiru
– listki mięty + jabłko + sok z ½ cytryny
● Oczyszczającyinawilżający:
–6 łodyg selera + 1 ogórek + 1 jabłko + garść liści szpinaku
● Utrzymującyświeżywygląd:
–ogórek + czarna porzeczka + jabłko + grejpfrut
8
ŻyjZdrowoiAktywnieczerwiec2014
w czerwcu: zdrowa skóra
Ratunek dla poparzonej skóry
Dowiedz się, jakie działania podjąć, gdy okaże się, że słońce było dla Ciebie zbyt łaskawe.
Spuchniętaizaczerwieniona
skóra,swędzenie,bąble–takie
mogąbyćobjawypopar zenia
słonecznego.Oczywiścienajlepiejstaraćsięunikaćnadmiernej
ekspozycjinasłońcei stosować
kremyzfiltrami,jednakwarto
równieżwiedzieć,cozrobić,gdy
jużdojdziedopopar zenia.
Pierwszapomoc
Jeślinaskór zepojawiłysiępęcher ze,popar zonąpowierzchnię
należyoczyścićiprzykryćkawałkiemczystegomateriału,by
uchronićsięprzeddodatkowym
bólemzwiązanymz kontaktem
zubraniem.Poupływiedobydobrzejestprzemyćpęcher zewodą
zmydłemalborozcieńczonąjodyną.
Po2-3dniachodwystąpienia
opar zeniawartozacząćstosowaćokłady,np.zgazynasączonejschłodzonymjogurtemlub
mlekiem.Jeślijednakniemamy
jejpodręką,możemysięporatowaćplastikowąfoliąspożywczą.
Dospor ządzaniaokładumożna
takżewykor zystaćliściestewii,
którewspomagajągojenie
uszkodzeńskór y.
Przyopar zeniachwartołagodzićbólzapomocąchłodnejwody–biorącpryszniclubkąpiel.
Todziałaniematakżeinnąkorzyść:dziękiniemuobkurczają
sięnaczyniakrwionośne,cozapobiegarozprzestrzenianiusię
procesuzapalnego.Wodanie
powinnabyćjednakzbytzimna,
ponieważmożnadoznaćszoku
termicznego.Gdyskórazostanie
popar zona,ważnejesttakżenawadnianieorganizmu–piciedużychilościwody.
Maściikremy
Tego nigdy nie rób
● Pod żadnym pozorem nie przekłuwaj pęcherzy. Poczekaj aż
się wchłoną lub pękną. Wtedy przemyj skórę wokół nich,
nałóż maść na oparzenia i zrób opatrunek.
● Dopóki poparzenie nie zejdzie, unikaj wszelkich substancji
nasilających odczyny fototoksyczne, m.in. substancji
przeciwbakteryjnych zawartych w mydłach
i dezodorantach, olejków (lawendowego, cedrowego,
sandałowego, waniliowego i bergamotowego) oraz
spożywania dziurawca.
● Nie smaruj oparzonej skóry tłustymi kremami.
● Niektórzy uważają, że miód, ocet czy łupiny ziemniaków
koją poparzenia, jednak nie jest to prawdą. Nie stosuj tych
metod, ponieważ mogą okazać się niebezpieczne.
10
ŻyjZdrowoiAktywnieczerwiec2014
Istniejąrównieżkosmetykidedykowanepopar zonejipodrażnionejprzezsłońceskór ze.Na
zaczerwienionemiejscewarto
nanieśćgrubąwarstwężelulub
mleczkazeskładnikamio gojącychwłaściwościach:alantoiną,
propolisemczypantenolem.
Ołagodzącepreparatywarto
zapytaćwaptece.
Wleczeniupopar zonejskór y
stosujesięmaśćzwitaminąE,
którazmniejszauczucieswędzenia,koiizapobiegapojawieniu
sięblizn,orazkremz sokiem
zaloesuowłaściwościachznieczulającychiprzyspieszających
gojenie.
Pomócmożerównieżnaniesienieschłodzonegokremunawilżającegoorazpreparatów
z zielonąglinką.Popar zonaskóramaskłonnościdoalergii,dla-
tegodojejpielęgnacjinajlepiej
wybieraćkosmetykihipoalergiczneinakładaćjekilkarazypodczasdnia.
Sposobyna
nieestetycznełuski
Poopar zeniachsłonecznych
schodzinamskóra.Naszczęście
możnasięztymproblemem
uporać.Wartozastosowaćpeelingzpłatkówowsianych,atakżenawilżaćsiękosmetykami
bogatymiw polisachar ydy,flawonoidyorazkwashialuronowy.
Doskonaledziałająwtakichsytuacjachrównieżmasłokarite
iglikol,atakżepopularnyostatniomocznik,któr yintensywnie
nawilżaskórę,przenikadojej
głębokichwarstwisprzyjaregeneracji.Wodbudowieskór ypomożerównieżstosowanie
preparatówzawierającychwitaminęB12 orazkwasfoliowy.
Groźneskutki
Czasempopar zeniejesttakpoważne,żenieograniczasiędo
zmiannaskórnych:towar zyszą
mudreszcze,nudności,wymioty,
utrataprzytomnościczygorączka.Wielogodzinneopalaniemożesięskończyćpobytem
wszpitaluikomplikacjamizdrowotnymi.
Podwpływempromienisłonecznychnajczęściejdochodzi
doopar zeniaIiIIstopnia.
Pierwszeznichdotyczytylkonaskórka– występujązaczerwienia
iobrzęki.Takiezmianyznikają
zazwyczajpokilkudniach,askórazłuszczasiępłatami.Poważniejszesąopar zeniaIIstopnia,
któredotycząnietylkonaskórka,
alerównieżskór ywłaściwej.Pojawiająsiępęcher ze,któreznikająwciągukilkutygodni.Mogą
teżwystąpićinneobjawy,np.
drgawkiczyspadektemperatur y
orazciśnienia.(ap)
w czerwcu: zdrowa skóra
Chroń się przed
promieniowaniem uV
Jest niewidoczne, ale poważnie zagraża Twojej skórze. Powinnaś zabezpieczać ją codziennie.
PromieniowanieUVjestemitowaneprzezsłońcewpostacifal.
Zagrożeniestanowią
szczególnienajkrótszeznich,ponieważ
generująwyższypoziomenergiiświatła
(mogąwięcwyr ządzićwiększeuszkodzenia).Jestonotak
niebezpieczne,gdyż
uszkadzanasze
DNAimożeprowadzićdostałychmutacji,anawet
rozwojuczerniaka
iinnychnowotworów.
Szkodliwe
działanie
95proc.promieniowaniaUV,które
docieranaziemię,topromienie
UVA,któreprzenikająprzez
chmur y.Jesteśmywięcnanie
narażenitakżewpochmurne
dni.Potrafiądotrzećdobardzo
głębokichwarstwskór y,nawet
dokomórekskór ywłaściwej.Pod
ichwpływemtwor ząsięwolne
rodniki,któremogąprowadzić
doprocesufotostar zenia
(awefekciezwiotczeniaskór y
ipowstaniazmarszczek)orazzabur zeń
pigmentacji,nietolerancjinasłońceoraz
uszkodzenianaczyń
krwionośnych.
Pozostałe5proc.to
promienieUVB,któresązatrzymywane
przezchmur y.Mogą
onejednakwnikaćw
skórę.Towłaśnieten
rodzajpromienijest
odpowiedzialnyza
powstałenaskutek
opalaniaopar zenia
słoneczneireakcje
alergiczne.Sąrównieżprzyczynąnadmiernychzrogowaceń.
MetodynaUV
PromieniowanieUVjestuzależnioneodpórroku.WPolscestanowidlanasnajwiększe
zagrożenieodmajadosierpnia.
Emisjapromieniowaniaultrafioletowegojestnajwyższaodgodziny11do15,więcwupalne
dninajlepiejunikaćwychodzenia WskaźnikSPf
zdomuwtychgodzinachlub
WskaźnikSPFinformuje,jakbarograniczyćczasprzebywania
dzodanykosmetykopóźniapojanasłońcu.Otejpor zednianawieniesięrumienianaskórze
wetkremzsilnymfiltremmoże
wporównaniuzsytuacją,gdyskónasniechronićwystarczająco
raniejestchronionaprzezżadne
mocno.
preparaty.ImwyższyfiltrSPF,tym
Pamiętajotym,bywgorące
jestwstaniezneutralizowaćwięcej
dninakładaćnaodsłonieteczępromieniowaniaUVB.Przykładościciałakremofaktor zeSPF40
wo:gdyzastosujeszfiltrSPF2,to
lubwiększym.Ważnejestrówoznacza,żerumień,któr ynormalnieżto,żebyzapewniałochronę
niepojawiłbysiępo30minutach,
zarównoprzedpromieniowapojawisiępogodzinie.WsłoneczniemUVA,jakiUVB.Jednak
nedninajlepiejstosowaćfiltry
nawetgrubawarstwakremu
SPF30i wyższe.
zfiltremniezapewni
Cibezpieczeństwana
całydzień.Najlepiej
smarowaćciałoco
godzinę,ponieważ
Fototyp
Bloker
podwpływempotu
ceraśniada,
kremzfaktorem10
warstwaochronna
ciemnewłosyioczy
zmniejszasię.Aplikuj
lekkośniadakarnacja,
kremzfaktorem10-15
kremzfiltremrówbrązowewłosy,
nieżpokażdejkąpieli ciemneoczy
kremzfaktorem20
wmor zuczyjezior ze. skóranormalna,
ciemneoczyiwłosy
Mimożeproducenci
jasnaskóra,
kremzfaktorem
kosmetykówreklawłosyciemnyblond
od25do30
mująkremyjakowo- lubjasnobrązowe
doodporne,nie
włosyrudelubblond,
kremzfaktorempowyżej
jasneoczy,piegi
25,anawet50
ryzykuj.
Dobierz krem do
swojego fototypu
czerwiec 2014ŻyjZdrowoiAktywnie
11
w czerwcu: zdrowa skóra
Zabieg normalizujący latem
Gorącedninieoszczędzająnaszejskór y.Pod
wpływemwysokiejtemperatur yintensywniesiępocimy,aonaprodukujewiększeilościsebumiszybciejsię
przetłuszcza.Stancer yo tejpor ze
rokupogarszasięipojawiająsię
wypryski.Dlategogdynadchodzi
upalnelato,wartoprzynajmniej
razwmiesiącuwykonaćzabieg
normalizujący,któr yzłagodzistanyzapalneizapobiegniepowstaniuzaskórników,atakżewyreguluje
pracęgruczołówłojowych.Wystarczy,
żeudaszsiędogabinetukosmetycznego.Dozabieguużywasięmiędzyinnymi
oczaruwirginijskiego,babkilancetowatej,wyciąguzkwiatulipyczyrozmar ynu.(ap)
Kawior dla wysuszonej
słońcem skóry
Tenwykwintnyproduktmazastosowanienietylkowkuchni,alerównież
w kosmetyce.Zabiegzjegoużyciemstosujesięprzedewszystkimna
twarz,dekoltiszyję,czylimiejsca,któresąnajbardziejpodatnenapodrażnieniawywołaneprzezsłońce.Zawartewkawiorzepeptydysprawią,
żeTwojaskóraodzyskadawnąjędrność,aprowitamina
B5 maksymalniejąnawilży.Zkoleiaminokwasyiproteinyochroniąprzedutratąwody.
Wdodatkukawiorzawierabardzo
wieleminerałów.Wśródnichznajdująsięte,któresłynąz dobroczynnegodziałanianaskórę,czylikrzem
iselen.JeśliwięczależyCinaszybkiejregeneracjiskór y,toekskluzywnyzabiegzkawioremspełniTwoje
oczekiwania.(ap)
Oksybrazja twarzy
Tonowoczesnyzabieg,którydoskonaleregenerujeskórę,pobudzając
produkcjękolagenu.Oksybrazjęprzeprowadzasięzużyciemtlenuisoli
fizjologicznej,którewtłaczasięwskóręzapomocąspecjalnejgłowicy.
Zewzględunapodobieństwodomikrodermabrazjijestnazywanaczasem
mikrodermabrazjąwodno-tlenową,jednakzamiastkryształkówkorundu
używasięwniejcieczypodciśnieniem.
Dziękizabiegowiskórastajesięwygładzona,bardziejelastyczna,jaśniejszaiwyrównanakolorystycznie.Todobrysposóbnajejoczyszczenie,
zmniejszeniełojotokuiusunięciezaskórników.Możebyćstosowanydo
każdegorodzajuskóry(równieżwrażliweji naczyniowej)iprzeprowadzany
wielokrotnie.Jestidealnynalato,ponieważpozostawiauczucieświeżości
iprzyjemnegochłodu.(ap)
12
ŻyjZdrowoiAktywnieczerwiec2014
błoto z Morza Martwego
PodobnosprowadzałajeKleopatra,bypielęgnowaćswojąskórę.Iniema
sięczemudziwić,bojegowszechstronnedziałanieupiększającesprawia,
żejestszerokostosowanew kosmetyce.Młodymosobompomożewwalceztrądzikiem,starszym–wujędrnianiuzwiotczałejskóry.Wszystkimpoprawimikrokrążenie,przyspieszywydalanieszkodliwychproduktów
przemianymateriiizregenerujeskóręnapoziomiekomórkowym.
Jestbardzowielepreparatówzbłotemmorskim,jednakwnieprzetworzonejpostacisądostępnetylkowgabinetachkosmetycznych.NajlepiejstosowaćkosmetykiizabiegizbłotemzMorzaMartwego,ponieważżyje
wnimdunaliella,pierwotniak,któryznakomiciewpływanaskórę:przetwarzaskładnikizawartewbłociewkoktajlodżywczy.Dziękitemudostarczamyskórzewapnia,magnezu,krzemu,żelaza,chromu,jodu,selenu,
beta-karotenuorazkwasówtłuszczowych. (ap)
Skorzystaj
z dobrodziejstw nagietka
Latemskórapodwpływemsłońcastajesięprzesuszona,jednakmożesz
sobieporadzićzeskutkamiiuszkodzonetkankizregenerowaćwdomowymzaciszu.Zalejgarśćkwiatównagietkalitremgorącejwodyizostaw
podprzykryciemna15minut.Poupływietegoczasuprzecedźpłyn
idodajdomikstur ypółlitramiodu.Całośćnalejdowannywypełnionej
wodąikąpsięprzezokoło20min.
Możeszrównieżrozetrzećpłatkinagietkaz łyżkąoliwyikremem,nałożyć
natwarz,szyjęidekoltizmyćpo20
min.Wsklepachkosmetycznychznajdziesztakżepreparatynawilżające
zwyciągiemznagietka,np.kuledo
kąpieliczykremy.(ap)
zdrowie
Uszy potrzebują wyciszenia
Wakacyjne miesiące kojarzą się z wypoczynkiem, ale to również okres nasilonego hałasu.
Dowiedz się, jak codzienne dźwięki wpływają na słuch.
Uszykażdegodnianarażonesą
zarównonatonygłośne,alekrótkotrwałe,jakicichsze,leczjednostajne.Wobuprzypadkachsąto
dźwiękiniepożądane.
Rodzajehałasu
Wciążdocierajądonasniebezpiecznedźwięki,przedktór ymi
trudnosięuchronić.Hałasmożemy
podzielićzewzględunajegozmianywczasienatakioniewielkich
różnicachwnatężeniu(szmer y
iszumy)orazimpulsowy(huki,trzaski).Byokreślić,jakbardzodane
dźwiękisądlanasszkodliwe,należy
wziąćpoduwagęichnatężenie,
częstotliwość,swoistośćprzemian
wczasieorazdługość.
Osaczenihałasem
Poziomgłośnościruchuulicznego
toaż85dB!Zutęsknieniemczekamynalatoiurlopy,znadziejąna
zaznanieciszyispokoju.Bywatak,
żedlauszuwakacjewcaleniesą
okazjądlaodpoczynku.Częstodecydujemysięnaspędzeniewolnych
dninadmorzem.Opalaniutowarzyszypłynącazgłośnikówmuzyka
oraznawoływaniasprzedawcówlodów.Uciążliwebywająpiskidzieci,
Skutki hałasu
Natężenie
hałasu
Reakcja
organizmu
ok.70dB
niekorzystnezmiany
wegetatywne
powyżej
75dB
uszkodzeniatętnicze
ichoroby
nadciśnienie
zaburzeniapracyżołądka
zwiększonewydzielanie
adrenaliny
wrzodyżołądka
przyspieszenieprocesu
starzenia
od90dB
osłabienieiubyteksłuchu
od120dB
możliwemechaniczne
uszkodzeniasłuchu
130dB
granicabólu
któreoddająsięzabawomikąpielommorskim.Wolnyczasiwyjazdy
torównieżimprezyplenerowe,festiwaleikoncerty.Kilkugodzinne
przebywaniewtakichwarunkach
możenampoważniezaszkodzić.
Mieszkańcydomówjednorodzinnychstająlatemprzedkoniecznościąkoszeniaszybkorosnącejtrawy.
Dlaniektór ychspacerzkosiarkąto
sposóbnaodprężenieioderwanie
myśliodcodziennychspraw.Nieda
sięniestetywyłączyćnatenczas
uszu.Tradycyjnekosiarkigenerują
dźwiękinapoziomieod95do100
dB,comożepowodowaćosłabieniesłuchu.
larne,zrezygnujmyznajwiększych
kurortówtur ystycznych.Niewyrzekajmysięuczestnictwawimprezachplenerowych,ale
ograniczmyichliczbę.Nahałas
kosiarkipowinniuważaćwszyscy
przebywającywjejnajbliższym
otoczeniu.Wmiaręmożliwości
najlepiejoddalićsięnaczaskoszenia,agdyprzechodzimyobok
głośnegourządzenia,zakrywajmy
uszyrękami.
Czasaminiesposóbuniknąć
hałasu.Dobrympomysłemjest
wtedyzaopatrzeniesięwzatyczki
douszu,stoper ybądźochronniki
słuchuzfiltrami.Temalutkie„gadżety”mogąokazaćsięwybawieniemwtrudnychsytuacjach.Nie
maproblemuzichprzechowywaniem,azałożenieniejestskomplikowane.(ac)
Groźneskutki
Pierwszymiobjawamizmęczenia
hałasemjestirytacjairozdrażnienie.Mogądokuczaćnambóległowy,anawetspadekkoncentracji,
coskutkujeniższąwydajnością
wpracy.Takiesamopoczuciejest
niekorzystnezarównodlanas,jak
iosóbznaszegootoczenia.Rozdrażnienieizmęczeniepowodują
kłótnieipogorszenierelacji.
Łagodzenieskutków
Planującupragnionywypoczynek,pomyślmyowyjeździewgór y
–łatwiejwyciszyćsięnaszlakuniż
naprzepełnionejplaży.Weźmy
poduwagęmiejscamniejpopu-
czerwiec 2014ŻyjZdrowoiAktywnie
13
zdrowie
Powstrzymaj erozję szkliwa
wywołaną działaniem kwasów
Dieta bogata w warzywa i owoce jest bardzo korzystna dla zdrowia, ale... może
zagrozić zębom.
Erozjaszkliwatouszkodzenie
strukturtwardychtkanekzębana
skutekdziałaniakwasów.Podich
wpływempowierzchniazębów
zmiękczasię,apowłokaszkliwa
ulegastopniowemurozpuszczaniusię.Jeśliprocestenniezostaniewodpowiednimmomencie
powstrzymany,możespowodowaćnieodwracalneuszkodzenia
szkliwa,jakrównieżjegoutratę.
Przyczyny
Erozjęszkliwapowodujączynnikiwewnętrzne,takiejakcofanie
siękwasużołądkowego,orazzewnętrzne– kwasyzawartewpożywieniu.Najważniejszym
czynnikiempochodzeniazewnętrznegojestspożywanieproduktówodużejkwasowości,
słodyczy,atakżeprzyjmowanie
niektór ychlekówisuplementów
diety.Pokarmyinapoje,mogące
powodowaćerozjęszkliwa,mogą
stanowićskładtzw.zdrowejdiety.
Sątom.in.suroweowoceiwarzywa,sokiowocowe(pomarańczowy,grejpfrutowy,jabłkowy,
por zeczkowy),dressingidosałatek,napojegazowane,winoczy
pastylkidossaniazwitaminąC.
Dlategoteżdentyścierozjęszkliwaczęstodiagnozująuosób,
któreprzywiązująwielkąwagędo
prawidłowejizdrowejdiety,dla
któr ychcodziennespożywanie
pięciuporcjiowocówiwar zyw
jestjednązzasadzdrowegoodżywiania.Szybsząutratęuszkodzonegoszkliwamogą
powodowaćtakżeczynnikimechaniczne,np.zbytmocnynaciskpodczasszczotkowania
zębów.
Głównymczynnikiempochodzeniawewnętrznego,któr ymo-
14
żeprzyczynićsiędopowstawania
erozji,sąkwasyżołądkowe,przedostającesiędojamyustnejna
skutekczęstychwymiotów,zgagi
ichorobyrefluksowej.
Objawyiskutki
Erozjazębówwewczesnych
stadiachjestrzadkozauważana
ipozostajetrudnadozdiagnozowania,dlategonajlepiejzapytać
dentystępodczaswizytykontrol-
nej,czyniedostrzeganiepokojącychobjawów.Erozjęmożemy
rozpoznaćprzedewszystkimpo
tym,żeszkliwostajesięprzezroczyste,anazębachpojawiająsię
przebarwienia.Jesttospowodowanedziałaniemkwasów,głównietychzawartychwpożywieniu,
któreuszkadzająszkliwo.Wstadiachzaawansowanychmoże
dojśćrównieżdowystępowania
ubytkówzębiny.
Zmianypowstałewskutekerozji
sąnieodwracalne.Rozmiękczone
szkliwoszybciejulegastarciu,
azębystająsięnadwrażliwena
bodźcetermiczneichemiczne.
Profilaktyka
ileczenie
Abyzapobiegaćerozjiszkliwa,
wartozmniejszyćilośćspożywanychproduktówowysokiejkwasowości,stosowaćdietę
zróżnicowanąipićdużeilości
wody.Kluczowajestrównieżprawidłowahigienajamyustnej.Jej
najważniejszympunktemjest
myciezębówdwarazydziennie
pastązfluorem–ruchamiwymiatającymizumiarkowanym
naciskiem.Równieżpłukaniejamyustnejczystąwodąpospożytychposiłkachinapojach
przyczyniasiędozmniejszania
ŻyjZdrowoiAktywnieczerwiec2014
ilościgromadzącychsiętam
kwasówibakterii.
Ryzykowystąpieniaerozjiszkliwamożnaograniczyćrównież
przezstosowanieprofesjonalnych
produktów.Narynkudostępne
sąpastytwor zącenapowierzchni
zębówochronnąwarstwę,która
zwiększaodpornośćnaerozję.
Jakouzupełnieniecodziennego
szczotkowaniazębówgodnepoleceniasąpłukankizawierające
fluor.Wartoużywaćrównieżnici
dentystycznych.Wszystkotopomożepozbyćsięzzębówosadów
ibakterii,którenagromadziłysię
wciągudnia.
Ważnymdziałaniemwzapobieganiuerozjisąprofesjonalnezabiegiwykonywanewgabinetach
stomatologicznych,np.pokrywaniepowierzchnizębówpreparatamiodużejzawartościfluoru.
Odpowiednirodzajleczeniamoże
jednakdobraćjedyniestomatolog
pooceniepostępuerozji.Dlazłagodzeniabólumożnastosować
specjalnąpastędozębówoniskimstopniuścieralności,przeznaczonądlazębówwrażliwych.(ac)
7 kroków dla ochrony Szkliwa
przed erozją
● unikaj powolnego sączenia soków owocowych i napojów
gazowanych
● napoje o wysokim poziomie kwasowości pij podczas
posiłku, a nie między posiłkami
● myj zęby delikatnie szczoteczką o miękkim włosiu
● stosuj profesjonalne pasty z fluorkiem o niskim
współczynniku ścieralności
● nie myj zębów bezpośrednio po spożyciu kwaśnych
pokarmów lub napojów
● uzupełniaj dietę w produkty o dużym stężeniu wapnia
i fosforanów
● symuluj wydzielanie śliny, np. żując bezcukrową gumę
zdrowie
probiotyki
na kobiece dolegliwości
Infekcji intymnych nie powinno się lekceważyć, gdyż mogą stać się przyczyną niepłodności.
Wielekobietdoświadczyłoinfekcjiintymnychprzynajmniejraz
wżyciu.Niezawszetraktujemyje
poważnieiczęstozwlekamyzwizytąuginekologa.Próbujemyrozwiązaćproblemdomowymi
metodami,takimijakpłukankiczy
nasiadówki,liczącnato,żeobjawy
ustąpią.
Sprzymierzeńcy
iwrogowie
Przyczynamischor zeńsąproblemyzflorąbakter yjnąpochwy,która
wwiększościskładasięzpałeczek
kwasumlekowego(Lactobacillus),
czylibakteriiprobiotycznychkorzystnychdlaorganizmu.Todzięki
obecnościtychpożytecznychbakteriiwpochwieutrzymujesiękwaśny
odczyn–pHponiżej4,5–któr y
przeciwdziałazasiedleniujejprzez
szkodliwemikroorganizmy.Niestety,dośćczęsto,naskuteknp.stosowaniaantybiotykówczyzbyt
częstychirygacji,dochodzidozachwianiadelikatnejrównowagi,co
skutkujenadmiernymrozprzestrzenianiemsięchorobotwórczych
drobnoustrojów.
Donajbardziejrozpowszechnionychpatogenów,wywołującychin-
EkspErt profilaktyki probiotycznej
JędrzejSoporowski, autorrecepturproduktówprobiotycznych
czy probiotyki mogą być stosowane w sposób ciągły?
Organizm człowieka nie produkuje bakterii, jest
natomiast środowiskiem, w którym rozwijają się
drobnoustroje zarówno te chorobotwórcze, jak
i prozdrowotne. Wskazane jest stałe uzupełnianie
probiotyków w terapiach mających na celu zmianę
dysbiozy jelit na prozdrowotną równowagę ich flory
bakteryjnej. Potrzebny jest jednak zespół różnorodnych żywych kultur bakterii probiotycznych, zdolnych do zasiedlenia przewodu pokarmowego człowieka na odpowiednio wysokim poziomie.
Niestety, aplikacja pojedynczych szczepów bakterii probiotycznych jest tylko „znieczuleniem miejscowym”, ponieważ doprowadza do dominacji wprowadzonych w ten sposób do organizmu bakterii i słabo rozwiązuje problem
dysbiozy jelit.
Zaleca się, by po osiągnięciu zamierzonego celu terapię zakończyć albo –
co bardziej wskazane – zmienić preparat probiotyczny na taki, który zawiera
kompleks różnorodnych żywych kultur probiotycznych bakterii o szerokim
spektrum oddziaływania na jelita i organizm człowieka.
Probiotyków nie można przedawkować! Przy stałej inwazji czynników wyniszczających prozdrowotne bakterie w naszym organizmie jest to praktycznie niemożliwe. Największa ich ilość znajduje się w jelicie grubym, a każdy
nadmiar usuwany jest z organizmu wraz z kałem (ok. 15 proc. jego masy). Probiotyki różnią się od typowych suplementów diety, które „wyręczają”
organizm i dla uniknięcia uzależnienia się od nich wymagają okresowych
przerw w aplikacji.
16
ŻyjZdrowoiAktywnieczerwiec2014
fekcjeintymne,zaliczasięprzede
wszystkim:bakterięEscherichia coli,
grzybyCandida albicans,paciorkowceorazbakteriebeztlenowe.
ZakażeniabakteriąE.coli toczęsto
skutekniewłaściwychnawykówhigienicznych,któresprawiają,że
bakteriete,zupełnienieszkodliwe
wjeliciegrubym,czyliswoimnaturalnymśrodowisku,mogąłatwo
przedostaćsięzokolicodbytudo
okolicintymnychistaćsięprzyczyną
infekcji.WszelkiminfekcjomwywołanymprzezE.coli czyinne bakterie
beztlenowetowar zyszyszeregnieprzyjemnychobjawów,takichjak:
uporczywyświądokolicintymnych,
bólczyupławyonieprzyjemnym
zapachu.Jeżelizaobserwowałaś
usiebietakieobjawy,niezwłocznie
udajsiędoginekologa,gdyżnieleczonainfekcjabakter yjnamoże
spowodowaćm.in.:przewlekłezapaleniepochwy,nawracającezapaleniadrógmoczowychczynawet
zapalenieprzydatków.Wprzypadkuinfekcjibakter yjnychczekaCię
leczenieantybiotykami,alewiele
kobietwskazujenanieskuteczność
takichterapiiibor ykasięznawrotamiinfekcji.
Niecoinneobjawybędątowar zyszyłyinfekcjigrzybamiCandida albicans.Możemyzaobserwować
wówczasbiałąwydzielinęogrudkowatejkonsystencji,silneswędzenie,bólpodczasstosunkuczyteż
uczuciesuchościwpochwie.Infekcjetemogąbyćspowodowanezabur zeniemnaturalnejflor y
bakter yjnejnaskutekstosowania
antybiotykówczyśrodkówantykoncepcyjnych,atakżemogąwspółwystępowaćzinfekcjami
bakter yjnymi.Infekcjegrzybicze
pochwyleczysię,wzależnościod
stopniazaawansowaniachoroby,
przypomocydoustnychlubdopo-
chwowychlekówprzeciwgrzybiczych.
Lepiejzapobiegać
Abyuchronićsięprzedinfekcjamibakter yjnymiczygrzybiczymi,
należydbaćohigienęokolicintymnych,domyciaipodmywania
stosowaćodpowiedniepłyny
okwaśnympH,wycieraćokolice
intymneosobnymręcznikiem,a
takżenosićbawełnianą,przewiewnąbieliznę.Zdrowiejjesttakże
stosowaćpodpaskiniżtampony,
gdyżteostatniemogąpodrażniać
nabłonekpochwyiprzyczyniaćsię
dorozwojunieprawidłowejflor y
bakter yjnej.Niepowinnaśtakże
zbytczęstowykonywaćirygacji,
którezabur zająrównowagępH
przezwypłukiwanienaturalnejflorybakter yjnej.
Jednakwszystkieteśrodkizapobiegawczemogąokazaćsięniewystarczające,jeśliTwójorganizmjest
osłabionylubwłaśnieprzeszłaśkuracjęantybiotykową,azwłaszcza
kiedycierpisznanawracająceproblemyzukłademmoczowo-płciowym.Wtakimprzypadku
niezbędnemożestaćsiędostarczanieorganizmowidużejdawkipożytecznychbakteriiprobiotycznych.
Naturalnaochrona
przedpatogenami
Stare,domowesposobynaprzywrócenieprawidłowejflor ybakteryjnej,takiejakspożywanie
jogurtów,kefirówczykiszonek,
zcałąpewnościąmogąodegrać
dużąrolęwprofilaktyceinfekcji
bakter yjno-grzybiczych.Jednaknawracająceinfekcjeukładumoczowo-płciowegoiichprofilaktyka
wymagaćpowinnybardziejzdecydowanychśrodkówzaradczych.
Istotnejest,abyśdostarczyłaorga-
zdrowie
nizmowiodpowiednichszczepów
bakteriiprobiotycznych.Wprzypadkutychinfekcjistwierdzono,że
szczególniekor zystniewpływaćbędą:Lactobacillus fermentum,Lactobacillus plantarum oraz
Lactobacillus gasseri.Dziękinim
sprawisz,żeśrodowiskopochwy
będziebardziejzakwaszone,atym
samymnieprzyjaznedlapatogenów.Wdostarczeniutychkor zystnychbakteriipomogąteż
probiotykiginekologiczne.
Rozwiązania
Wprzypadkuprobiotykówginekologicznych,ważnejest,abypo
pierwszebyłytowłaściweszczepy
bakteriiouznanymdziałaniuprofilaktyczno-leczniczym,apodrugie,ichformapowinnabyć
dobranapodkątemkonkretnego
problemuzdrowotnegoistopnia
jegonasilenia.
Probiotykiwformietabletekmają
najszerszespektrumzastosowań.
Sąoneniezwykleprzydatnejako
kompleksowaochronaprzednawracającymiinfekcjami,atakżejeśliniedawnorodziłaśiaplikowanie
globulekmożepowodowaćból
idyskomfort.Będątakżenieodzownewprzypadkuwszelkich
zabiegówginekologicznych,jak
np.łyżeczkowaniemacicy,kiedyto
istniejekoniecznośćodbudowyflorybakter yjnejdrógrodnych.
Globulkidopochwowetokolejna
popularnaformaprobiotykówginekologicznych.Sąoneidealne,
gdytrzebazadziałaćmiejscowo
wprzypadkurozpoczynającejsię
właśnieinfekcji.Odpowiednio
wcześniezastosowane,mogąpomócpowstrzymaćjejrozwój.
Wprzeciwieństwiedotabletek,
naktór ychefektystosowaniatrzebaczekaćokołodwóchtygodni,
działająszybkoidoraźnie.
Dobrymrozwiązaniemsąrównieżpodpaskihigienicznezprobiotykami.Tobardzointeresująca
propozycja,któraopierasięnapołączeniuwalorówhigienicznych
podpaskizwaloramizdrowotnymi
probiotyków.Podczasmiesiączki
możedojśćdozabur zeniarównowagimikroflor ybakter yjnejpochwy.Jesttospowodowanetym,że
krewmaodczynzasadowy,więc
podczasmenstruacjipHpochwy
uleganiekor zystnejzmianie.Krew
wypłukujetakżeczęśćbakterii
kwasumlekowego.Ztegowzględu
podczasmenstruacjijesteśmynajbardziejnarażonenazapaleniepochwy.Dlategoteżstosowanie
podpasekzprobiotykiemmożebyć
istotnymśrodkiemprofilaktycznym,
adodatkowochroninasprzednieprzyjemnymzapachem.Tampony
zprobiotykamibędąnatomiast
idealnymrozwiązaniem,jeślipodczasmenstruacjiniechceszrezygnowaćzaktywnościfizycznej,lecz
obawiaszsię,żezwykłetampony
nadmierniewysusząCiśluzówkę.
Obecnośćprobiotykuwtamponie
pomożeutrzymaćprawidłowepH.
pochwy.
Jednaknajważniejszejest
wzmacnianieodpornościorganizmu,nacoogromnywpływma
trybżyciaidieta.Musimywziąć
poduwagęrównieżto,żekobieca
anatomiasprzyjazakażeniom,
któr ychźródłemmożebyćjelito
grube.Dlategouzasadnionejest
przyjmowaniedoustnychpreparatów,atakżeżywnościzprobiotykami.
Wkontekściezbliżającychsię
wakacjiiwyjazdów,wartopomyślećotym,abymiećprzysobiezawszejakąśprobiotycznądeskę
ratunku.Kor zystaniezogólnodostępnychbasenówczyprzebywanie
wkrajach,gdziestosowaniecodziennejhigienymożebyćutrudnione,tonieladawyzwaniedla
kobietpragnącychuniknąćintymnychinfekcji.Profilaktycznestosowanieprobiotykówjestwięc
doskonałymrozwiązaniem. (msk)
czerwiec 2014ŻyjZdrowoiAktywnie
17
prawdy i mity
mleko krowie
Traktowane jest jako doskonałe źródło wapnia, ale mimo to doczekało się przeciwników.
chude jest zdrowsze od tłustego
Specjaliścitwierdzą,żemlekoozawartościtłuszczu0,5proc.
niemaprawieżadnychwartości,ponieważniezawieraodpowiedniejdawkiwitaminitłuszczu.Tłustemlekonatomiastjestbogatewwitaminy,m.in.:AiD,którenaszorganizmprzyswajatylkowobecności
tłuszczu.
fałsz
prawda
może powodować alergię
Mlekokrowieuważanejestzajedenznajsilniejszychalergenów.Szacujesię,że2proc.niemowlątponiżejpierwszegorokużyciacierpizpowodualergiinamlekokrowie(skazabiałkowa).Jestto
najbardziejpowszechnaformaalergiipokarmowejwśróddzieci,którejobjawamisą:wysypka,biegunka,wymioty,dusznościlubkatar.
fałsz
Uczulenie na mleko w dzieciństwie
przekreśla możliwość picia mleka
w przyszłości
Zdiagnozowaniealergiinamlekowewczesnymdzieciństwienieoznacza,żeprzezcałeżycienależyunikaćmlekaijego
przetworów.Większośćdzieciwyrastazeskazybiałkowejmiędzydrugimatrzecimrokiemżycia,aniektórejeszczewcześniej,jużprzed
pierwszymiurodzinami.Dorośli,uktór ychwewczesnymdzieciństwie
stwierdzonoalergięnakilkabiałekmlekakrowiego,wdojr załymwiekumająprawidłowątolerancjębiałekserwatkowych.
prawda
mleko kozie jest lepiej tolerowane od krowiego
Osobyuczulonenakazeinę(głównebiałkomlekakrowiego,
którepowodujealergię)oraznietolerującelaktozymogąspróbowaćzastąpićmlekokrowiekozim,któreniezawierakazeiny,azawartośćlaktozynie
przekraczawnim10proc.Polecanejestwięcdzieciomiosobomstarszym,
któremajątrudnościztrawieniemprzetworówmlecznych,orazuczulonym
nakazeinę.
nietolerancja laktozy to to samo, co uczulenie na mleko
fałsz
Nietolerancjalaktozyróżnisięoduczulenianamleko,gdyż
wprzypadkutejdrugiejmamydoczynieniazreakcjąukładuodpornościowegonabiałkomlekakrowiego,podczasgdynietolerancjalaktozy(dwucukruobecnegowpokarmachmlecznych)spowodowanajestzbytmałą
aktywnościąlaktazy–enzymuodpowiedzialnegozatrawienielaktozy.Blisko70proc.dorosłychwykazujewpewnymstopniunietolerancjęlaktozy.
UAzjatówodsetekosóbznietolerancjąlaktozyjestbardzowysokiiwynosi
od65do100proc.Musząoniunikaćspożywaniamlekakrowiegoijego
przetworów,atakżeprzyjmowanialeków,którezawierająlaktozę.
prawda
mleko kozie ma więcej wartości odżywczych niż krowie
Mlekokoziejestbogatszewwapń,fosforimagnezorazkwas
linolowy.Zawieratakżeponaddwarazywięcejpotasuiokoło27proc.więcejselenu.Jestbogatewkwasfoliowy,atakżezawieraoligosacharydy,czyli
prebiotyki,którestymulująrozwójprawidłowejflorybakteryjnejjelit.Dostarczatakżeaminokwasówegzogennych(tote,którychorganizmniemoże
syntetyzowaćsamodzielnie,więcmusząbyćdostarczanewpożywieniu).
Jesttakżeźródłemśredniołańcuchowychkwasówtłuszczowych(MCT),którepoprzezswojedziałaniespowalniajączynnośćmotorycznąukładupokarmowegoizwiększająprzyswajalnośćpożywienia.
fałsz
mleko i jego przetwory są jedynym źródłem wapnia
Mlekoijegoprzetworyzawierająsporeilościtegocennego
pierwiastka.Jednakweganieiosobynietolerującelaktozyniepowinnisię
martwićniedoboramiwapnia,oileichdietajestbogatawciemnozielone
warzywaliściaste,takiejak:kapustawłoska,jarmuż,szpinak,brukselka,
brokuły,atakżenasionasezamu,warzywastrączkowe,wodorostyisardynki.Produktytezawierająbowiemdużeilościwapniaizpowodzeniemmogąstanowićjegoźródło.(msk)
pOlEcaMy
DlA ZDrowIA I uroDy
ser królewski light osm sierpc to szlachetny
ser dojrzewający o wyrafinowanym, niepowtarzalnym smaku i obniżonej kaloryczności. Idealnie komponuje się z lekkim pieczywem i waflami ryżowymi.
Świetnie sprawdza się także jako składnik sałatek.
Cena: ok. 4,20 zł/op. 135 g
radość dnia i zdrowie na co dzień
Napój probiotyczny „Radość dnia
– chmiel” firmy Living Food
dzięki kompleksowi żywych kultur bakterii probiotycznych odbudowuje florę bakteryjną jelit,
jest wzmocnieniem bariery dla
patogennych bakterii i grzybów.
Dodatkowo zawarte w napoju
składniki roślinne są wsparciem
przy nerwicach żołądkowo-jelitowych i przy
wyciszeniu stanów pobudzenia nerwowego. Dostępność: www.mikroorganizmy.com
Cena 5,20 zł /200 ml – porcja dzienna
18
naturalna woda mineralna borjomi w butelce
szklanej 500 ml
Jest wysoko zmineralizowana, nasycona dwutlenkiem
węgla. To woda pochodzenia wulkanicznego o unikalnym smaku i korzystnej kompozycji minerałów, czerpana
z głębin gruzińskiego Kaukazu. Wyłączny importer i dystrybutor na Polskę: PiastPoL Klejnowski Kobierecki Sp.j.
Sugerowana cena: 5,84 zł/500 ml
ŻyjZdrowoiAktywnieczerwiec2014
miód manuka – wsparcie natury
Miód manuka to obecnie
najczęściej wykorzystywany składnik w kosmetykach
pielęgnacyjnych. Jego skuteczność gwarantuje potwierdzony poziom
metyloglioksalu, czyli MGO.
W kosmetykach Manuka
Health obecność MGO® jest poparta badaniami, a jego poziom został podany w składzie. Krem do twarzy z miodem manuka
MGO® 250+ można kupić w zielarniach,
sklepach ekologicznych oraz na stronie
www.miodymanuka.pl. Cena: ok. 66 zł/50 ml
dietetyka
Zdrowe oblicze grillowania
Sprawdź, jak przyrządzać dania z grilla, by były nie tylko smaczne, ale również zdrowe.
Letniemiesiącesprzyjająspotkaniomwplenerze.Jeżeliorganizujesz
wieczórichceszzapewnićgościom
dobrewrażeniakulinarne,pomyśl
odaniachzrusztu.
Cogrillowaćijak?
Grillowaniezuwzględnieniem
pewnychzasadmożebyćzdrowym
procesemprzygotowywaniapotraw.
Zwróćuwagęnajednąrzecz–do
dańzgrillanieużywasztłuszczu,co
więcej–jegonadmiarwytapiasię
zmięs.Jednakjeślidopuściszdotego,abytłuszczkapałdopaleniska,
wówczasnarażaszswojezdrowie.
Grillowaćmożnaniemalwszystko
–mięso,ryby,warzywainawet
owoce.Doskonałesąrównieżser y,
zwłaszczaoscypki.Unikajgrillowa-
niaziemniaków.Niewpływająkorzystnienazdrowiewformiesmażonejczypieczonej.
Dopaleniawgrillunajlepiejużywaćwęgladrzewnego.Pamiętaj,
abynigdyniestosowaćdrewnaz
iglaków,zawierabowiemdużożywicy,którapodczasspalaniawytwarza
szkodliwesubstancje.Najprościej
użyćpodpałki,alewówczastrzeba
poczekaćzwyłożeniemjedzenia.
Doskonałymrozwiązaniemproblemukapiącegotłuszczykujest
używaniemetalowychtacek,które
izolująproduktyoddymu.
Przyprawy
Grillowaniewydobywazpotraw
smakiaromat,któr ychnieosiągniemy,przygotowującjewtrady-
cyjnysposób.Równieżprzyprawy
uzyskująinnąjakość.Jednakwarto
stosowaćjenietylkozpowodupodnoszeniawalorówsmakowych.Ułatwiająbowiemtrawienie.Skorzystaj
tego nigdy nie rób
• nierozpalajwgrillugazet,kartonów,malowanegodrewna
• niedodawajpodpałki
podczasgrillowania
• niegrillujwędlinpeklowanych(zsaletrą)
• nieumieszczajjedzenia
naruszciezarazporozpaleniupodpałką
• niegrillujproduktówzamrożonych
zgotowychmieszanek,zawierającychm.in.kolendrę,jałowiec,gorczycę,majeranek,chili,czosnek.
Niepowtarzalnyaromatgrillowanychmięszapewniająowocejałowca.Dziękinimuzyskająrównież
korzenny,gorzkawo-słodkismak.
Zkoleigorczycamapozytywny
wpływnatrawienie–działażółciopędnie.Wmedycynienaturalnej
stosujesięjąnazatwardzenia.
Idealnadomar ynatjestkolendra.
Pomagapozbyćsięwzdęćipobudzawydzielaniesokużołądkowego.
PikantnościTwoimpotrawomdoda
chili,apowszechnywpolskiejkuchnimajeranekwpłyniekorzystniena
układtrawienny.Wartododawaćgo
podkoniecprzyrządzaniapotraw
istosowaćdodańtłustych.(an)
czerwiec 2014ŻyjZdrowoiAktywnie
19
dietetyka
Zasmakuj w sezonowych
owocach
Latem natura obdarowuje nas bardzo hojnie. Nie przegap szansy na wzmocnienie
swojego zdrowia.
Nieoddziświadomo,żeświeże
owoceiwar zywasąźródłemwitaminważnychdlazachowania
zdrowiaidobregosamopoczucia.
Latotoszczególnyokres,kiedy
wpełnimożemysięcieszyćsmakiemowocówsezonowych.Zapewniająoneochronęprzeciwko
chorobomserca,nowotworom,
nadciśnieniu,udarommózguczy
chorobomzapalnym.
Kolorowelato
Gamakolor ystycznaowocówjest
bardzoszeroka.Korzystajmyzniej
przykomponowaniusałatek,gdyż
efektwizualnyjestjednymzwalorówpotraw.Dietetycyradzą,aby
wcodziennejdieciewybieraćkoloroweowoce–czerwone,pomarańczowe,żółte,niebiesko-filetowe.Są
onebogatewantyoksydanty,które
chroniąorganizmprzeddziałaniemwolnychrodnikówprzyspieszającychstarzenieiprowadzących
dozmiannowotworowych.Według
specjalistównajzdrowszesąowoce
ciemneikwaśne.Pamiętajmy,że
czereśni,wiśniorazinnychowoców
pestkowychniepowinnosięjeść
naczczozewzględunazawartą
wnichdużąilośćsurowychkwasów.Niewolnoichrównieżpopijać
surowąwodą.Możetowywołać
biegunkiiostrebólebrzucha.
Truskawki
Jakie wartości kryją się
w owocach sezonowych?
Co zawierają?
Na co pomagają?
maliny
wit.C,E,B1
beta-karoten
potas
wapń
fosfor
kwasyorganiczne
flawonoidy
zwiększająodporność
chroniąprzedinfekcjami
łagodząbiegunkiiniestrawność
majądziałaniemoczopędne
pomagająprzychorobachstawów
sprzyjająutrzymaniuzdrowejskóry,
zębówikości
agrest
wit.C,A
wit.zgrupyB
żelazo
magnez
fosfor
wapń
pektyny
poprawiaprzemianęmaterii
łagodzizaparcia
wspieraukładkostnyimięśniowy
zapobiegaanemii
pomagaobniżyćpoziom„złego”
cholesterolu
usuwazorganizmunadmiarkwasu
moczowego
wiśnie
wit.C,P,A
wit.zgrupyB
żelazo
miedź
sód
mangan
potas
fosfor
wapń
pektyny
majądziałanieantybakteryjne
poprawiająprzemianęmaterii
pomagająobniżyćpoziom„złego”
cholesterolu
oczyszczająorganizmztoksyn
uszczelniająnaczynkakrwionośne
zapobiegająnadciśnieniu
spowalniająprocesystarzenia
regulujągospodarkękwasowo-zasadową
20
ŻyjZdrowoiAktywnieczerwiec2014
Począteklatajestdoskonałym
okresem,bywpisaćsięwzaleceniadietetykówdotyczącespożywaniaowoców.Czerwieckojarzynam
sięprzedewszystkimztruskawkami.ZawierająonebardzodużowitaminyCorazpotasu.Oczyszczają
iodtruwająorganizm,atakżepomagająwjegoodkwaszaniu.Truskawkimajądziałanie
krwiotwórczeiwzmacniające.
Polecasięjezwłaszczaosobom
zeschorzeniamiwątroby,nerek
izreumatyzmemorazcierpiącym
naanemię.Sezonnanietrwabardzokrótko,wartowięcdobrzego
wykorzystaćirozkoszowaćsię
smakiemświeżychtruskawek.Już
100gtychowocówwystarczy,by
pokryćdziennezapotrzebowanie
organizmunasoleiwitaminy.
Czereśnie
Czereśniesąbogateprzede
wszystkimwpotas,ztegoteż
względupolecanesą–podobnie
jaktruskawki–reumatykomoraz
osobomzchorobaminerekiser-
ca.Obniżająpoziomkwasumoczowegowekrwi,dziękiczemu
spadaryzykopojawieniasięchoróbreumatycznych.Sąrównież
źródłemfosforu,magnezu,wapnia,siarki,sodu,chloru,cynku,
żelaza,miedziijodu.Zawierają
witaminyC,A,PPorazwitaminy
zgrupyB.Dietetycyzgodniepolecająjedzenieczereśni.Spożywanie50dagdziennietychowoców
jużpomiesiącudazauważalne
rezultaty.Przedewszystkimcera
staniesięgładszaibardziejjędrna.Udowodnionobowiem,że
czereśniehamująprocesystar zeniasięskór y.Pomagająrównież
oczyszczaćorganizmztoksyn,
usuwajązniegonadmiarsoliiregulująpoziompłynów.
Owocewinnejformie
Truskawkiiczereśniespożywamy
najczęściejnasurowo.Wtymtkwi
największyuroksezonowychowoców.Jednakstanowiąonerównież
świetnysurowiecnakompoty,konfitur yczygalaretki.Możemywykorzystaćjejakofarszdopierogów
orazskładnikciastiinnychdeserów.Truskawkidoskonalekomponująsięzrozpuszczonączekoladą
lubszampanem.Sosztychowocówmożebyćdodatkiemdolodów.Mar ynowaneczereśnie
możnanatomiastpołączyćzdaniamimięsnymi.Niezapominajmy
równieżosokach!Sezonoweowocesąświetnymskładnikiemtych
napojów.Pamiętajmy,żeświeżo
wyciskanesokipowinnybyćstałym
elementemnaszejdiety.Sąbogate
wwitaminy,minerałyienzymy.Do
ulubionychkompozycjiwartododaćgarśćtruskawekczyczereśni,
bypodnieśćwalor ysmakowe
iwartośćodżywcząnapojów.(ac)
dietetyka
Szybkie dania na gorące dni
Latem sięgaj po produkty, które nie wymagają długiego przygotowania.
Wrazzewzrostemtemperatur yna
dworzetracimyapetyt,ponieważ
rozgrzanepowietrzeorazwiększa
ilośćwypijanychnapojówtłumią
głód.Nicwięcdziwnego,żeunikamygotowaniadwudaniowych,ciężkichobiadówiczęściejwybieramy
lekkieprzekąski.Niemożemyjednakzapominaćotym,żewiosna
ilatotookresywzmożonejaktywnościfizycznej,aorganizmtylkopozorniematerazmniejsze
zapotrzebowanienakalorie.
Zbilansujdietę
Racjonalneżywieniewsezonieletnimzakładarównowagęmiędzy
wszystkimiskładnikami,któr ychpotrzebujeorganizm.Oczywiścietrzebawtymokresiepićwięcejwody,
aprzedewszystkimwykorzystywać
dostępnośćświeżychwarzyw.
Opróczwitaminpotrzebujemyrównieżminerałów,takichjakpotas,
magnez,żelazo,cynkifosfor.Ich
niezastąpionymźródłemsąpokarmyskrobiowe,np.ryżeimakarony,
któremożemyłączyćzinnymiwartościowymiproduktami.Wzależnościodupodobaniamożnazatem
sięgnąćpododatkisłodkie(np.
owocowe),mięsnelubwarzywne.
Pozatymmakarony,ryż,warzywa
iowocemajądośćniskiindeksglikemiczny,cooznacza,żewolniej
uwalniającukry,dziękiczemuenergiazjedzeniawystarczanadłużej.
Postawnagotowe
dania
Domniejszego
apetytuwsezoniewiosenno-letnim
dochodzi
mało
atrakcyjna
perspektywaspędzania
długiegoczasu
wrozgrzanejkuchni.Nieoznacza
tojednak,żemusimyskazaćsię
naniezdrowe,małowartościowe
posiłki.Rynekjestdziśnatyle
szeroki,żeoferujewieledańgotowych,dostosowanychdoszybkiegotrybużyciakonsumentów.
Wbrewobiegowym
opiniomnie
muszątobyć
jedynieciężkie
potrawy
obiadowe.
Znajdziemy
dziśróżnorodneproduktyna
baziemakaronów,
war zywiowoców.Abywpełnisię
nasycićidostarczyćorganizmowi
czego unikać, wybierając dania gotowe?
• Mięsooddzielonemechanicznie:rozdrobnionasurowamasa
nietylkozawieraresztkikostne,aleiznaczniewięcejtłuszczuniżzwykłemięso.Pozatymjestbardziejpodatnana
utlenianie,przezcotrzebaszczególniedbaćoprzechowywaniejejwchłodzie.
• Glutaminiansodu(E621):sólsodowakwasuglutaminowego
tozwiązekchemicznywzmacniającysmakizapachpotraw.
Choćniezostałuznanyzaszkodliwydlazdrowia,udowodnionojegozwiązekzszybkimprzyrostemwagi.
• Modyfikowanaskrobia(E1422)–dodawanagłówniedososów
–wiążewodęipęcznieje,przezcodajeuczuciesytości,niedostarczajednakorganizmowiżadnychwartościodżywczych.
• Konserwanty:środkikonserwującemajązazadanieprzedłużyć
okresprzydatnościproduktudospożycia.Tozwiązkichemiczne
znumeramiEod200do299.
jaknajwięcejenergii,wystarczy
krótkopodgrzaćjewpiekarniku
lubkuchencemikrofalowej.Jeśli
jednakniemamyochotynagorącyposiłek,powinniśmywybrać
produktyprzystosowanedobezpośredniegospożycianazimno.
Sałatkiczyprzekąskinabazie
makaronuczęstoniewymagają
jużobróbkitermicznej.
Uważajnaświeżość
produktów
Większaaktywnośćimobilność
wsezonieletnimmadużeznaczeniedladiety,ponieważwiele
godzinspędzanychpozadomem
wymagazabraniaodpowiedniego
prowiantuizadbaniaojegobezpieczneprzechowanie.Wysoka
temperaturawpływanaszybsze
psuciesięjedzenia,utratęświeżościwar zyworazmałoapetyczne
rozpuszczaniesięmasłaczyżółtegosera.Równieżwprzypadku
całodniowychwycieczekmożesz
ułatwićsobieżyciezapomocą
gotowychposiłków.Wartosięgnąćpote,któresąhermetyczniezamknięte,przezcomają
dłuższyokresprzydatnoścido
spożycia.Wefekcienawetwpodróżymożemyzjeśćsmaczny,treściwy,aprzedewszystkimświeży
posiłek.(dm)
czerwiec 2014ŻyjZdrowoiAktywnie
21
uroda
Nie daj się opryszczce
Bolesne pęcherzyki na wargach to problem dość powszechny. Dowiedz się, jak można
im zapobiegać i jakie metody leczenia stosować.
Wirusopryszczki(Herpes simplex
virus)możewystępowaćwdwóch
odmianach:HSV-1,lokalizującej
sięnawargachiinnychmiejscach
twar zy,orazHSV-2,atakującejnarządypłciowekobietimężczyzn.
Szacujesię,żejejwirusanosi
wsobieok.80-90proc.znas,ale
tylkouniektór ychwystępująobjawy.Zarażenienastępujenajczęściejwdzieciństwie–drogą
kropelkowąlubprzykontakcie
bezpośrednim.Uaktywnieniesię
wirusapowodujepieczenie,swędzenie,uczucienapięciaskór y
imrowieniawobrębieczerwieni
wargowej.Późniejpojawiająsię
pęcher zyki,którewypełniająsię
płynemsurowiczym,apękając,
twor ząbolesneranki.
Wchwilach
słabości...
Wirusopryszczkiczekanachwileosłabieniaorganizmu.Przejścioweobniżenieodporności
sprawia,żesiłyimmunologiczne
koncentrująsięnawalcezrozwijającąsięchorobą.Wirussprytnie
wykor zystujetenmomentdotego,żebyzaatakować.Innąsytuacją,któramusprzyja,jest
menstruacja.Wukładzieodpornościowymihormonalnymkobietyzachodząwtedyzmiany,na
którewirusjestwrażliwy.Pojawia-
twój sprzymierzeniec
Acyklowir jestobecnieuznawanyzajedynąsubstancję,która
widoczniezmniejszaobjawyzakażeniawirusemopryszczki.
Blokujereplikacjęwirusów,m.in.HSV-1iHSV-2.Lekarzprzepisujeśrodekopartynatejsubstancji,jeślidolegliwościwystępujączęsto,ainne,łagodniejszelekiniedająrezultatów.
Maścizawierająceacyklowir nakładasięnazmienionechorobowomiejsca.Możnajedostaćwaptekach– bezrecepty.
pOlEcaMy
DlA ZDrowIA I uroDy
sok z brzozy z kwasem chlebowym
Produkt zawiera aż 70 proc. nierozcieńczonego, naturalnego soku z brzozy oraz prawie
23 proc. kwasu chlebowego, który pomaga
utrzymać odpowiedni poziom płynów w organizmie, dostarcza niezbędnych składników
odżywczych, jest bogaty w witaminę B. Sok
można znaleźć w sklepach ze zdrową żywnością i sklepach zielarskich.
Cena: ok. 4,5-5,5 zł/300 ml, ok. 7-9 zł/750 ml
esencja jabłka
Ocet jabłkowy Exquisit firmy Kühne cechuje
szczególnie delikatny aromat wina jabłkowego. Nadaje się on do przyprawiania potraw. Doskonale wpływa na przemianę
materii i dobre samopoczucie. Dystrybutor – P. H. W. Levant, [email protected].
Cena: ok. 7,99 zł/750 ml
22
ŻyjZdrowoiAktywnieczerwiec2014
niesiętzw.zimnazbiegasięteż
częstozsytuacjamistresowymi,
zmęczeniem,niedożywieniem,
niedostatkiemwitaminorazróżnegorodzajuzatruciamipokarmowymi,którenasosłabiają.
Możenasdopaśćpodczasodchudzanialubkilkadnipointensywnymopalaniu.
Profilaktyka
Dziękiodpowiedniejprofilaktyce
możemyzapobiecnawrotomdokuczliwegoproblemu.Przede
wszystkimpowinniśmyzadbać
oodpornośćidobrąkondycję.Wirusniezaatakujesilnegoorganizmu!Dlategotakważnajest
zdrowa,zbilansowanadieta,bogata
wwitaminyiinneważneskładniki
odżywcze.Powinnazawieraćdużo
świeżychwarzyw,owocówiproduktównieprzetworzonych.Wyeliminujmyzniejniezdroweprzekąski.
Wszczególnietrudnychokresach,
kiedyjesteśmybardziejniżzwykle
narażonenachorobę,wartowspomócsiępreparatamiwitaminowymi
wzmocniającymiodporność.
Pomoc dla ust
Oprin to pierwszy
w Polsce doustny
preparat w tabletkach wspierający procesy
gojenia ust. Rezultaty widoczne są już po krótkim okresie
stosowania. Produkt charakteryzuje się specjalistycznym i unikalnym składem. Dostępny
bez recepty. Cena: 15 tabl./ok. 23 zł; 30
tabl./ok. 36 zł
Leczenie
Niestetyniejesteśmywstaniepozbyćsięzorganizmuwirusa
opryszczki.Gdyjednakzauważymy
objawy,powinnyśmypoddaćsięterapii,dziękiktórejmamyszansę
uniknąćnawrotów.Przypierwszym
pojawieniusięopryszczkinależy
udaćsiędodermatologa,któr y
zdecydujeopodaniulekówdoustnych.Wprzypadkukolejnychatakówwirusazazwyczajstosujesię
maścidostępnewaptekachbez
recepty.Zastosowaneodpowiednio
wcześnie,powstrzymująrozwój
opryszczki.Zkoleipreparatyprzyspieszającegojeniebędąniezastąpione,gdynaustachpojawiąsię
bolesneranki.Jeśliopryszczkanawracaconajmniejtrzyrazywroku,
lekarzmożepodjąćdecyzjęodoustnym,profilaktycznymleczeniu.
Opryszczkawargowaniejestniebezpiecznadlazdrowia,alenie
bagatelizujmyjej.Dziękiodpowiedniemuleczeniumożemyzapobiecnawrotomipojawianiusię
przykrychniespodzianeknanaszychustach.(ac)
koncentrat napoju probiotycznego
„Joy day – topinambur –
z probiotykami do zdrowia” firmy
Living Food zawiera kompleks żywych kultur bakterii probiotycznych, dlatego polecany jest przy
odbudowie flory bakteryjnej jelit.
Dodatkowo zawarte w koncentracie składniki roślinne wspomagają terapie
detoksykacji i oczyszczania wątroby. Dostępność: www.mikroorganizmy.com
Cena 36,00 zł /500 ml – na 14 dni.
Przeciw łupieżowi
Maska w formie szamponu Cataplasm Mask Derm-Shampoo odżywia, nawilża,
remineralizuje i intensywnie regeneruje. Jest polecana przy przetłuszczaniu się
włosów, nadmiernym wypadaniu, łupieżu, suchej, wrażliwej i podrażnionej
skórze głowy. Jej formuła jest oparta na ekstrakcie z alg laminarnych i osadach
głębinowych. Cena: 134 zł/250 ml
uroda
zadbaj o skórę wokół oczu
Aby jak najdłużej móc cieszyć się młodym wyglądem, należy szczególną troską
otoczyć najdelikatniejsze partie twarzy.
Skóraokolicoczuipowiekma
grubośćokołopółcentymetra.To
praktycznienajcieńszemiejscena
twarzy.Jestwdodatkuprawiezupełniepozbawionagruczołówłojowych,przezcostajesiębardziej
przesuszona.Krążeniekrwiilimfy
jestwtymobszarzerównieżznaczniesłabsze.Zpowodunagromadzeniakomórekodpowiedzialnych
zareakcjealergiczneskórawokół
oczujestniezwyklewrażliwa.
Podkrążone,
zmęczone…
Okoprzezciągłąpracęjestnarażonenazmęczenieiliczneurazy.Matowpływrównieżnaskórę,
którajeotacza.Jestonabardzo
podatnanadziałanieszkodliwych
czynników,takichjakwiatr,mróz,
promieniowaniesłoneczneczy
światłosztuczne.Dlategonaskó-
rzewokółoczuoznakistar zenia
pojawiająsięnajszybciej.Zupływemlattracijędrność,uwidaczniająsiępierwszezmarszczki
mimiczne–„kur zełapki”(powstająwskutekuśmiechaniasię
czymrużeniaoczu).Zbiegiem
czasupogłębiająsięistająsię
bardziejwidoczne.
Corazbardziejpowszechnyjest
równieżproblempodkrążonych
oczu.Towyniknieprzespanychnocy,brakuświeżegopowietrza
izmęczenia.Wrażliwąskórępodrażniajądodatkowozanieczyszczeniaidympapierosowy.
Nieestetycznymcieniompodoczamiczęstotowarzysząjeszczebardziejnieatrakcyjneobrzęki–„worki
podoczami”,którepowstająpod
wpływemgromadzeniasięwgąbczastejstrukturzetkankiłącznej
produktówprzemianymaterii.
Odpowiednia
pielęgnacja
Przedewszystkimniemożemypomijaćoczyszczania.Powinnobyć
onobardzodokładne,ajednocześniedelikatne.Pozostawianynanoc
makijażprzyspieszyprocesstarzenia
sięskór y,atakżemożedoprowadzićdozapaleniaspojówek.Drogerieiaptekioferującałągamę
mleczek,płynówmicelarnych,żeli,
chusteczek…Ważnymelementem
pielęgnacjijestrównieżdobórodpowiedniegokremupodoczy.Wybierajmykosmetykizzawartością
witaminAiE,któredziałająantyrodnikowo,hamująprocesyfotostarzeniasięskór y,poprawiająjej
miękkośćielastyczność.Wartościowymskładnikiemsąrównieżmikroelementyzwódtermalnych.Koją
powstałepodrażnienia,łagodzązaczerwienienia,atakżewspomagają
odpowiednienawilżenie.Kosmetyki
przeznaczonedoskór ywokółoczu
niepowinnyzawieraćsubstancji
drażniącychialergizujących.Aby
dodatkowochronićskóręprzed
przedwczesnymstarzeniem,wich
składziewartoszukaćfiltrówUV.
Wartopamiętać,żeelementami
troskioskóręwokółoczu,jestprzestrzeganiezasadzdrowegoihigienicznegotrybużycia,atakże
odpowiedniadietabogatawpłyny
iskładnikiodżywcze.(ac)
EkspErt KoSmeTolog
MartaMullson, AndreZagozdaLaboratory
dokładny demakijaż twarzy
to podstawa pielęgnacji
Dokładny demakijaż jest możliwy tylko przy użyciu preparatów, które potrafią usunąć zanieczyszczenia z głębi porów, a takich na rynku jest bardzo
mało.
Charakterystyka skóry wokół oczu pokazuje, jak
wymagający jest to obszar i jak intensywnej i regularnej pielęgnacji wymaga, abyśmy mogły dłużej wyglądać młodo.
Pierwszym i najważniejszym krokiem pielęgnacyjnym jest gruntowne
oczyszczanie skóry. Tylko w skórze wolnej od pozostałości makijażu, zrogowaciałego naskórka, toksyn oraz ewentualnych podrażnień zachodzą prawidłowe reakcje biochemiczne, umożliwiające właściwe nawilżenie,
odżywienie i regenerację. Jedynie gruntownie oczyszczona skóra jest w stanie w pełni wykorzystać aplikowane na nią później preparaty.
Do codziennej pielęgnacji zaliczamy również tonizację, która poza działaniem kojącym szybko przywraca skórze właściwe PH oraz odpowiedni poziom nawilżenia. Dla delikatnej skóry wokół oczu polecane są specjalne
dermokosmetyki, których zadaniem jest nawilżanie, odżywianie,
zapobieganie tworzeniu się worków i cieni pod oczami oraz opóźnienie powstawania tzw. „kurzych łapek” i zmarszczek mimicznych.
czerwiec 2014ŻyjZdrowoiAktywnie
23
ćwicz przez cały rok
Jaki rodzaj jogi wybrać?
Mnogość i różnorodność szkół i odmian jogi mogą wprawić laika w niemałą
konsternację. Sprawdź, czym warto kierować się przy wyborze stylu.
Jogatojedenznajstarszychsystemówdoskonaleniaczłowieka.
WywodzisięzIndii.Twórcytejstarożytnejmetodypostrzegaliczłowiekajakocałośćzłożonązciała,
umysłuiducha,którepowinny
pozostawaćwrównowadze,aby
człowiekmógłżyćwharmonii
zesobąiinnymi.Skutkiemtego
holistycznegopodejściajestróżnorodnośćtechnikmającychharmonijnieoddziaływaćnatetrzysfer y.
Pranajamaiasany
Wceluzadbaniaoaspektcielesnywykor zystujesięspecjalnepozycjenazywaneasanami.
Rozciągająiuelastyczniająmięśnie,wpływająckor zystnienastawy,kręgosłupicałyukładkostny.
Oddziałujątakżenanar ządy
wewnętrzne,gruczołyisystem
nerwowy,likwidującnapięcie
fizyczneiumysłowe.Zadaniem
ćwiczeńoddechowych(pranajama)jestnatomiastkontrolowanie
oddechu,cowefekciemadoprowadzićdokontrolowaniaumysłu
orazjegowyciszenia.Trzecim,
równieistotnymcelem,jest
wzmocnieniesiłyumysłuipoprawazdolnościkoncentracji,które
uzyskujesiędziękipraktyce
medytacji.
bietwciąży,wsparciesystemuodpornościowego,utratęwagi.
Rozmaitośćstylów
Zanimzacznieszćwiczyćjogę,
wartoabyśzapoznałasięznajbardziejpopularnymistylami,zktórychkażdyakcentujeniecoinne
aspektysamodoskonalenia.
Hatha-joga tochybanajbardziej
rozpowszechnionaszkołajogi.
Najważniejszajestwniejpraca
zciałem,dlategoistotnejestprecyzyjneodtwar zanieasan–naśladowanienauczyciela.Adepci
hatha-joginajpierwćwicząsię
wasanach,anastępnieprzechodządoćwiczeńoddechowych.
Wtejszkolestosujesięwielerekwizytów,któremajązazadanie
utrzymaćciałoprzezpewienczas
wkonkretnejpozycji,atakżezapobiegaćkontuzjom.Jeżelilubiszstatycznepozycjeijesteśosobą
początkującą,tenrodzajjogijest
dlaCiebie.
Ashtanga-joga tosystemzdecydowaniebardziejdynamicznyod
hatha-jogi.Przeznaczonyjestdla
osób,któreniebojąsięwysiłku.
Cechujągoszybkiezmianypozycji,
któreprzeplatanesądynamicznymiprzejściamimiędzyposzczególnymiasanami(tzw.vinyasa).
Sekwencjaasanivinyasjestściśle
ustalona.Równieważnewashtan-
Korzyścizdrowotne
Ćwiczeniajogimożerozpocząć
każdy,niezależnieodtego,czyjegocelemjestsamodoskonalenie
czyteżuwolnieniesięodbólupleców.Ćwiczącjogę,możemybowiemosiągnąćwymiernekor zyści
zdrowotne.Jestichcałkiemsporo,
awśródnichwartowymienićdotlenienieorganizmu,poprawępracyukładukrążenia,wspomaganie
leczeniadepresji,redukcjęstresu,
zwalczaniebólówgłowyistawów,
łagodzenieobjawówklimakterium,poprawęsamopoczuciako-
24
 akcesoria do JoGi

mata do ćwiczeń – niezbędna dla każdego ćwiczącego, powinna być
o 10-20 cm większa niż Twój wzrost

strój do jogi – najlepszy będzie wygodny i niekrępujący ruchów, np. leginsy i koszulka

wałki, kostki i paski – te akcesoria, dostępne w szkołach jogi, są wskazane dla osób mających problemy z kręgosłupem; najlepiej stosować je
po konsultacji z nauczycielem
ŻyjZdrowoiAktywnieczerwiec2014
dzesątechnikioddechowe.Jeżeli
lubiszenergicznećwiczenia,atakżechciałabyśwymodelowaćswoje
ciało,wypróbujtęformę.
Bikram-joga tosekwencja26
asan,któremająnaceluwzmocnićpracęposzczególnychukładów
iorganówciała.Tenstylnazywany
jestrównieżhot-jogą,gdyżćwiczeniawykonywanesąwsali,gdzie
utrzymywanajesttemperatura
ok.38ºC,comawzmagaćpocenieiusuwanietoksyn.Wszystkim
pozycjomtowar zyszyoddech
kapalabhati(ognia),polegający
naszybkimirytmicznymczerpaniuoddechu.
Jogaregeneracyjna (restorative
joga)tonajbardziejstatycznaformajogi.Mazazadaniezredukowaćnapięciemięśniowe
iwprowadzićorganizmwstan
głębokiegorelaksu.Celetesą
osiąganedziękidługotrwałemu,
delikatnemurozciąganiumięśni
orazstosowaniuasanregeneracyjnych–główniepozycjileżących
iodwróconych–zwykor zystaniem
wieluakcesoriów,któremająpomócwosiągnięciumaksymalnego
odprężenia.Jeśliwięcdoskwiera
Cistresinadmiernenapięciepsychofizyczne,tenrodzajjogipowinienCipomóc.
Kundalini-joga jestdynamiczną
formąjogi,składającąsięzasan,
ćwiczeńoddechowych,medytacji,
intonowaniamantrirelaksu.Jej
celemmabyćposzer zanieświadomości,pracazpor zucaniem
star ychwzorcówiosiąganiepełni
naszychmożliwości.
Zcałąpewnościąnajbardziej
polecanebyłobyrozpoczęciećwiczeńpodokiemwykwalifikowanegonauczyciela,jednakjeśliakurat
wTwojejokolicyniemażądnej
szkołyjogi,niezniechęcajsię.Możeszskor zystaćzksiążekczykursówDVD.(msk)
bądź aktywna
Na kort!
Tenis ziemny to dynamiczny sport i świetna zabawa.
Zrokunarokprzybywachętnych,któr zychcąuprawiaćtędyscyplinęsportu.Torównieżzasługa
naszychpolskichtenisistów,któr zy
odnosząwielesukcesów.ITydaj
sięprzekonać,żeodbijaćpiłkę
możekażdy,niezależnieodwieku
istopniawyćwiczenia.Zajęciadopasowanesądoróżnychgrup
wkażdymwieku–rodziców
zdziećmi,dziadkówzwnuczkami,
młodzieżyidorosłych.
Samezalety
Tenistoformaaktywnościfizycznej,którabardzokor zystniewpływanazachowaniezarówno
zdrowia,jakipięknejsylwetki.Poprawiakoordynacjęruchowąirefleks,atakżeznaczącowzmacnia
mięśnie.Pozwalanapodniesie
odpornościorganizmuiwspomagazapobieganietakimchorobom,
jakcukrzycaczychorobyserca.
Zracjitego,iżtenistosportszybkościowyiwysiłkowy,jesttotakże
bardzoefektywnadyscyplina,jeśli
chodziospalanietkankitłuszczowej–jednogodzinnytreningpozwalaspalićnawet700kalorii!
Tenisziemnyjestskutecznymsposobemnapoprawępoziomuzaangażowaniaiskupienia,zatem
wpływarównieżnapsychikę.Pomagateżwalczyćzestresem.
Jesttograsportowa,którauczy
podejmowaniaszybkichdecyzji,
cojestprzydatnewsytuacjachżyciowychwstaniepodwyższonego
stresu.
Tańszerozwiązania
Niestety,tenisziemnyniejestnajtańsząformąaktywnościfizycznej.
Przylekcjachindywidualnychjestto
kosztrzędu50-60złotychzagodzinę
zajęćzinstruktorem.Wartoskorzystaćzdużotańszychzajęćgrupowych.Zakuprakietyrównieżjest
dośćdrogąinwestycją.Naszczęście
większośćklubówtenisowychoferuje
możliwośćjejwypożyczenia,dzięki
czemumożnatrenować,niemając
własnegosprzętu.(mi)
 ważna rozGrzewka

Pomimo że tenis jest sportem bardzo bezpiecznym, pamiętaj o rozgrzewce. Pobudź do wzmożonego wysiłku swój układ oddechowy
i układ krążenia poprzez wymachy ramion przed sobą. Następnie możesz przejść do spokojnej wymiany piłek ze swoim partnerem.
ćwicz w domu
kołyska do brzuszków
Marzysz o tym, żeby tego lata wyjść na plażę z wyrzeźbionym brzuchem? Trenuj
z ab-rollerem i osiągnij cel!
RobieniebrzuszkówsprawiaCi
ogromnątrudność?Nieprzejmuj
się,ab-rollertoidealnyprzyr ząd
dowykonywaniaprostychćwiczeń
gimnastycznych,którewspomogą
Cięwwalceoidealniepłaski
brzuch.Jestprzeznaczonyprzede
wszystkimdlaosób,którepodczas
wykonywaniazwykłychbrzuszków
mająproblemyznadmiernymnapięciemmięśniwodcinkuszyjnym
ilędźwiowymkręgosłupa.
Bezobciążenia
Kołyskadobrzuszkówjesturządzeniem,zapomocąktóregomożeszwefektywnyizarazem
wygodnysposóbćwiczyćmięśnie
brzucha.DziękitemuTwojapozycjabędzienajbardziejzbliżonado
optymalnej.Różnesystemypodpierająceposzczególneczęściciaławymusząwyizolowaniemięśni,
dziękiczemumożeszbardzomocnonanieoddziaływać.
Podczasbrzuszkównakołysce
ręcespoczywająnaspecjalnych
podpórkach.Przywykonywaniu
normalnychbrzuszkównajczęściej
zaplatamyjezagłowąinieświadomieprzyciągamyjądoklatki
piersiowej,couniektór ychosób
powodujebólwodcinkuszyjnym
kręgosłupa.Zaletąkołyskijest
równieżto,żeplecyniemająstykubezpośredniozpodłożem,co
takżemożepowodowaćdolegliwościbólowe.Wkołysceodcinek
lędźwiowyjestpodpartyprzezspecjalniezaprojektowanąiwykona-
nązodpowiedniegomateriałupoduszkę,coznaczniewpływana
komfortćwiczeń.
Jakćwiczyć?
Jeżelijesteśosobą,któraniejest
wstaniewykonaćjednorazowo
więcejniżdwanaściepełnych
brzuszków,ćwiczcodrugidzień,
bydaćmięśniomczas
naregenerację.
Podczastreningu
wykonujmaksymalną,jaknaswoje
możliwości,liczbę
pełnychbrzuszków
wtrzechseriach.Po
wykonaniujednej
seriiprzyjmijwygodnąpozycjęispróbuj
odpocząć,pamiętającorównym
oddechu.Odpoczywajokołopółtorejminuty.Wmiaręupływuczasuzmniejszajprzer wyna
odpoczynekmiędzykolejnymiseriami.Postępujtakdomomentu,
gdybędzieszwstaniewykonać
więcejniżpiętnaściepowtór zeń
wtrzechseriach.(mi)
czerwiec 2014ŻyjZdrowoiAktywnie
25
wybieramy dla Ciebie:
kremy do stóp
Piękne
stopy
latem
Lato jest porą roku, podczas której
powinnaś odkrywać stopy jak najczęściej.
Nie zaniedbuj ich i zrób wszystko, aby
nigdy nie stały się przyczyną dyskomfortu.
C
hoćcałaskórazasadniczo
składasięztychsamych
warstw,tanastopach
zdecydowanieróżnisięodreszty
podwzględemstrukturalnym.
Grubawarstwarogowanapodeszwie,cienkapodściółkatłuszczowa,znacznailośćgruczołów
potowych,brakgruczołówłojowychimieszkówwłosowych,
choćsąniezbędnedlapełnionychprzezstopyfunkcji,sątakże
źródłemwieluproblemówidyskomfortu.Abyimzapobiec,wartowłączyćdocodziennej
pielęgnacjiproduktyprzeznaczonedopielęgnacjistóp.
Przyczyny
problemów
KremydostópkonieczniemusząznaleźćsięwTwoimkoszyku
zkosmetycznymizakupami.Stopyzasługująnaszczególnąuwagę.ChybażadnaczęśćTwojego
ciałaniecierpitakichkatuszy
przezcałyokreszimy.Opatulone
grubymiskarpetami,rajstopami,
schowanewkozakachradząsobiewtakichwarunkachnienajlepiej.Negatywnywpływna
jakośćskór ymatakżeprzebywaniewzakur zonychpomieszczeniach,kontaktzchemikaliami
ibrudem.Brakodpowiedniej
ochronystópmożewywołaćproblemnadmiernegowysychania
skór yorazjejszorstkości.Niejest
jednakzapóźno.WiększośćproblemówpomogąCirozwiązać
kremydostóp,peelingi,żele,
maski,sztyftyitarki,któremożeszznaleźćwkażdejdrogerii.
Odpowiedni
preparat
Decydującsięnazakupkremu
dostóp,pamiętaj,żenapółkach
sklepowychznajdzieszpreparaty
odziałaniuprofilaktycznym iregenerującym.Tepierwsze
przedewszystkimnawilżają–
uzupełniająubytkiwilgociw
warstwachskór yorazhamują
utratęwody.Dodatkowotwor zą
warstwęochronnąprzeddziałaniemczynnikówzewnętrznych.
Zkoleipreparatyregenerujące
26
ŻyjZdrowoiAktywnieczerwiec2014
odżywiająnaskórek,któr yjest
jużniecozniszczony,uelastyczniajągoinatłuszczają.Polecanesąprzedewszystkimna
popękaneiszorstkiepięty.
Wszystkiemajądodatkowowłaściwościodświeżająceiprzeciwgrzybicze.
Ważneskładniki
Wybierająckrem,zwróćuwagę
najegoskładniki.Bardzoistotne
jest,abyproduktzawierałoleje.
Poprawiająoneelastyczność
skór y,zapobiegająprzesuszeniom,atakżeujędrniają.Najbardziejpopularnyjestolejek
jojobaorazkokosowy.Dobroczynnymskładnikiemsąrównież
emolienty.Sątosubstancjesilnienawilżające,chroniąceprzed
utratąwilgociorazumożliwiająceregeneracjęnaskórka.Najpopularniejszetolanolinaoraz
glicer yna.Bardzoważnesątakżewitaminy.WitaminaAwpływa
napoprawęwygląduskór y,spowalniającprocesystar zeniasię.
Zmniejszatakżeuczucieszorstkości.WitaminaEchroniprzed
wolnymirodnikamiiprzyspiesza
procesyodnowyskór y.Poprawia
równieżkolor ytiprzyspieszagojeniesięran.
Dobroczynny
mocznik
Istotnąsubstancjąchemiczną
stosowanąwpreparatachdo
pielęgnacjistópjestmocznik,
któr ywykazujeszerokiespektrumdziałania(zależnieodstężenia).Jegowłaściwościzostały
potwierdzonelicznymibadaniaminaukowymi.Działasilnienawilżająco,zmiękczająco,
przeciwświądowo,odkażająco,
atakżewspomagadziałanieinnychsubstancjiczynnych.Mocznikznajdujezastosowanie
wcodziennejpielęgnacjistóp,
alejestrównieżjednymzczynnikówwspomagającychleczenie
defektówskór y,takichjak:modzele,nagniotki,sucheipękającepięty.Niwelujeświądoraz
dolegliwościbólowespowodowanenagromadzeniemmartwe-
wybieramy dla Ciebie: kremy do stóp
gonaskórka,atakżepośrednio
zapobiegarozwojowinadkażeń
grzybiczychwobrębiepaznokci
iskór ystóp.
Wilgotnyproblem
Zbytintensywnapraca
gruczołówpotowychczasamijest
przypadłościągenetyczną,ale
możerównieżdopaśćkażdego
wstresującejsytuacji.Przyczyną
mogąbyćteżczynniki
zewnętrzne.Musimypamiętać,
żepocenietonaturalnyproces
ludzkiegociała,niezbędnydo
prawidłowegofunkcjonowania.
Sampotniejestzresztą
największymproblemem
–uciążliwyjestnieprzyjemny
zapach,którypojawiasiępo
pewnymczasie.Nadmiernej
potliwościmożnazaradzić,
wybierającskórzaneobuwie,
dbającohigienęstóp,atakże
stosującodpowiedniepreparaty.
Wskładziekremówdostóp
szukajekstraktuzszałwi,który
kontrolujeispowalnia
wydzielaniepotu.Ochronę
przeciwbakteryjnąiprzeciwgrzybicząwspomagabiosiarka,
amentolzapewniauczucie
chłoduiświeżości.
Domowespa
Raznakilkatygodniwarto
poświęcićstopomwięcejuwagi.
Zafundujsobiewtedy
kilkuetapowyrytuał
pielęgnacyjny.Domyciaużywaj
mydłaglicerynowegolublekko
natłuszczającego,które
zapobiegnieprzesuszaniu.
Wymoczstopywciepłejwodzie
zdodatkiemsolidopielęgnacji
iolejkuorazwykonajdelikatny
peeling.Dziękitemustanąsię
miękkieilepiejwchłonąkrem.
Raznajakiśczasusuńzgrubiały
naskórek–używająctarki
zamiastpumeksu,naktórym
gromadząsiębakterie.Wumyte
idokładnieosuszonestopy
wcierajregularniekrem
–wieczoremtłusty,rano
nawilżający.(mi) (ac)
Jak dbać o paznokcie u stóp?
Pięknepaznokciebędąozdobązadbanejstopy.Abywyglądały
atrakcyjnie,wartopoświęcićimtrochęuwagi:
● paznokcieobcinajwkwadrat–zapobiegnieszichwrastaniu,
● donadawaniakształtuużywajpilnikazcelulozylubmineralnego–dobrzesprawdzająsiępapieroweodwóchrodzajach
powierzchni–twardszej,służącejdoskracania,orazmiękkiej,
dowygładzaniabrzegów,
● raznakilkatygodniwygładźjespecjalnymprzyrządemdopolerowania–pilnikiembądźpoduszeczką(irchowąlubzamszową),dziękitemubędąbłyszczećiszybciejrosnąć,bokrążenie
krwizostaniepobudzone,
● podczasmalowaniaużywajspecjalnegoseparatoralubzwiniętejwatydooddzielaniapalców–lakierniebędziesięrozmazywałiścierał.
prezentacja
Kremowy opatrunek na zrogowacenia stóp Podologic Med
Instytut Dermokosmetyków
IDEEPHARM
Pojemność i cena:
100 ml/14 zł
Skład: urea, propolis, beta-glukan, witamina F, lanolina hypoalergiczna, emolienty roślinne
Właściwości: zmiękcza, uelastycznia i nawilża popękaną skórę
stóp, zapobiega nadmiernemu
odtwarzaniu się warstwy rogowej
Sposób użycia: na oczyszczone,
suche stopy; krem należy stosować codziennie przez 7 dni, następnie 2-3 razy w tygodniu.
Warto wiedzieć:
Polecany również do pielęgnacji
skóry diabetyków. Ekstrakt z propolisu i lanolina hipoalergiczna
przyspieszają gojenie mikrouszkodzeń skóry, urea zmiękcza
i nawilża, a wyjątkowe połączenie beta-glukanu, roślinnych
emolientów
i witaminy F odżywia i wspomaga odnowę
skóry oraz
zwiększa jej odporność na
uszkodzenia.
Regenerująca
kuracja do stóp
Krem do stóp
z olejkiem miętowym
Krem do stóp
pichtowy
Korana
Sylveco
Milgamma maść
Profarm
Wörwag Pharma GmbH & CO.KG
Przedstawicielstwo w Polsce
Pojemność i cena: 75 ml/ok. 22 zł
+ para bawełnianych skarpetek
Pojemność i cena:
Pojemność i cena:
75 ml/8 zł
75 ml/8 zł
45 ml/16 zł
Skład: woda, oleje: sojowy, z pestek winogron, arganowy, ze
słodkich migdałów, laurowy, rozmarynowy, stearynian glicerolu,
alkohol cetylowy, masło shea,
wosk pszczeli, ekstrakt z aloesu,
lupeol, kwas oleanolowy
Właściwości: intensywnie i głęboko nawilża, natłuszcza i
zmiękcza
Sposób użycia: rozprowadzić
na oczyszczoną i suchą skórę
stóp
Warto wiedzieć:
Zawiera tylko naturalne składniki. W skład kremu wchodzą roślinne ekstrakty aloesu oraz
brzozy, które łagodzą podrażnienia. Olejek rozmarynowy działa
przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo,
a także
odświeża
skórę.
Skład: naturalny wosk pszczeli,
mentol
Właściwości: zmiękcza i wygładza
zgrubiały naskórek stóp, zapobiega pękaniu skóry, poprawia krążenie, odświeża i dezodoruje.
Wykazuje też działanie przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne.
Sposób użycia: krem wsmarować
w suchą skórę stóp, z uwzględnieniem miejsc między palcami
Warto wiedzieć:
Mentol przyjemnie chłodzi stopy,
przynosząc im ulgę. Środek ten
znalazł zastosowanie w przemyśle
kosmetycznym, spożywczym,
a także (pomocniczo) farmaceutycznym – ze względu
na swoje właściwości
orzeźwiające, znieczulające, chłodzące i łagodzące podrażnienia.
Wykorzystywany jest
do produkcji maści,
past, żeli, przysypek,
pudrów płynnych
i mleczek.
Skład: aqua, isononyl isononanoate, cetearyl alcohol, cetearyl
glucoside, isodecyl neopentanoate, prunus amygdalus dulcis oil,
vitis vinifera seed oil, abies sibirica oil, polyacrylamide, C13-14
isoparaffin, laureth-7, polysorbate 20, citric acid, DMDM hydantoin, methylparaben,
propylparaben, phenoxyethanol,
parfum, hexyl cinnamal, limonene, linalool
Właściwości: doskonale się
wchłania, świetnie odżywia, wygładza i wzmacnia naskórek, niweluje nieprzyjemny zapach,
działa antybakteryjnie
Sposób użycia: dokładnie
wsmaruj w szorstką i
popękaną skórę stóp
Warto wiedzieć:
Swój niepowtarzalny zapach oraz dobroczynne
właściwości krem
zawdzięcza olejkowi pichtowemu.
Skład: mocznik: 10%
Właściwości: maść polecana jest
do codziennej pielęgnacji suchych,
szorstkich i popękanych stóp, do
pielęgnacji stóp przy chorobie cukrzycowej, a także przy atopowym
zapaleniu skóry i ichtiozie
Sposób użycia: stosować jeden do
kilku razy dziennie, smarując obszary skóry dotknięte zmianami
Warto wiedzieć:
Aby zmniejszyć ryzyko alergii i podrażnień, maść Milgamma ma
zawiera jedynie niezbędny do wiązania wody mocznik oraz przyjazne
dla skóry podłoże maściowe. Nie
zawiera natomiast żadnych kompozycji zapachowych, barwników ani
środków konserwujących, które
mogłyby przyczynić się do wystąpienia na skórze podrażnień.
Pojemność i cena:
czerwiec 2014ŻyjZdrowoiAktywnie
27
zapytaj eksperta na lato
Nasi eksperci odpowiadają na pytania
czytelniczek z zakresu zdrowia, urody i dietetyki.
Piszcie do nas: [email protected]
brAfITTer
Uprawiam intensywny sport. Jak zabezpieczyć piersi?
oKulISTA
EwaBielawny
AnitaPolska
Dyscyplina sportu
niemaznaczenia.
Nieważne,czywybrałaPanijazdęna
rowerze,joggingczyaerobik–biustonosz
sportowypowinienbyćnieodłącznymelementemstrojudoćwiczeń.
Podczasaktywnościfizycznejbiustjestnarażonynaprzeciążenia.RozciągasiętkankałącznaiwięzadłaCoopera,awefekcie
piersitracąkształt,jędrnośćisprężystość.
Ponieważnieskładająsięzmięśni,nie
możnaichwyćwiczyć,atkankałącznanie
wracadopierwotnegokształtu.Uprawiającsportbezodpowiedniegobiustonosza,
szkodzimyzdrowiu–nieświadomenieod-
wracalnych zmian, na które narażamy
biust.
Każda aktywna sportowo kobieta musi
miećdopasowanystaniksportowy.Powinienbyćwykonanyzespecjalnychtkanin,
odprowadzającychwilgoćipozwalających
skórzeoddychać.Ważnymelementemsą
ramiączka–szerokieipodszyte,abynie
wrzynałysięwramiona,orazregulowane,
bykażdakobietamogładopasowaćjedo
swoichpotrzeb.Ichzredukowanaelastycznośćstanowikolejnyelementpodtrzymujący piersi. Warto zwrócić uwagę, by
biustonoszmiałregulowane,odpowiednio
szerokiezapięcieztyłu,któreułatwiazakładanieorazjestwygodneifunkcjonalne.
DIeTeTyK
czy dieta paleo jest bezpieczna dla zdrowia?
MonikaDziemidowicz
PoradniadietetycznaekoDiETETYK
Dieta bazuje na
świeżym mięsie,
nabiale i warzywach.Odwielujuż
latdietywysokobiałkowe(wcześniejdieta
Dukana,obecniepaleo)ciesząsiędużą
popularnością.Osoby,któresięodchudzają,mogąszybkozauważyćspadekmasy
ciała.Niestety,żadnadieta,którapozbawiaorganizmpodstawowychskładników
odżywczych(tj.węglowodanów),niejest
bezpieczna dla zdrowia. Do wszystkich
procesówmetabolicznych,nawetdoprawidłowego spalania tkanki tłuszczowej,
potrzebnajestglukoza,uwalnianazwę-
28
glowodanów złożonych (tj. kasz, ryżu,
zbóż).Kolejnąistotnąkwestiąjestto,że
dajenamonanadmiarbiałkazwierzęcego. W diecie zdrowego człowieka ilość
białkazwierzęcegoniepowinnaprzekraczać0,5gna1kgmasyciała.Dietywysokobiałkowe znacznie przekraczają te
normy.Atomocnozakwaszaorganizm,
którystajesiębardziejpodatnynachorobyiinfekcje.Nadmiarmetabolitówpochodzącychzrozpadubiałekmocnoobciąża
organydetoksykujące,tj.wątrobę,nerki,
a także limfę. Nadmiar tych związków
możeodkładaćsięwtkankachmiękkich,
takichjaktkankatłuszczowaczystawy.
ŻyjZdrowoiAktywnieczerwiec2014
czym się kierować, wybierając okulary przeciwsłoneczne dla siebie i dziecka?
ProfesorMarta
Misiuk-Hojło
Kierownik
KatedryiKliniki
Okulistyki
Uniwersytetu
Medycznegowe
Wrocławiu
Poziomochronyprzeciwsłonecznejoczu
przezsoczewkęokularową,zarównodla
dzieci,jakidorosłych,określawspółczynnik E-SPF (Eye-Sun Protection Factor).
Imwyższajegowartość,tymwyższypoziomochronyprzedszkodliwymUV.Trzeba też pamiętać o tym, że ciemne
tęczówki,zawierającewięcejmelaniny,lepiejchroniąsiatkówkęokaniżtęczówki
jasne. Tęczówka spełnia w oku bardzo
ważnąfunkcjęochronną,działajakprzesłonairedukujenatężeniepadającegona
siatkówkę światła widzialnego, w tym
promieni UV. W tęczówce znajduje się
barwnik–melanina.Imjestgowięcej,
tymlepszaochronaoka.Dlategowłaśnie
ciemnetęczówki,zawierającewięcejmelaniny,lepiejchroniąsiatkówkęokaniżtęczówki jasne, więc w takim przypadku
E-SPF wybieranych okularów może być
nieconiższe.
Wartopamiętaćotym,żeoczydziecisą
bardziej narażone na szkodliwy wpływ
promieniowaniaUV,ponieważmająbardziej przezierną soczewkę, przez którą
przechodziwięcejświatłasłonecznegoniż
przezmniejprzeziernąlubnawetzmienionązaćmowosoczewkęludzidorosłych.
Możnawięcdobraćimokularyowyższym
współczynnikuE-SPF.
psyCholoG radzi
Bądź asertywna!
Twoim podstawowym prawem jest bycie sobą. Musisz odkryć to, kim jesteś, i żyć
zgodnie z dyrektywami Twojego wnętrza, nie otoczenia.
Stanowczeibezpośredniewyrażanieswoichuczuć,postaw,
opiniialbopragnieńwobecinnej
osobywsposób,któr yrespektuje
uczucia,postawy,opinieipragnieniadrugiejosoby,towłaśnie
zachowanieasertywne.Naucz
sięumiejętnościwyrażaniasiebie
beznaruszaniaprawinnych
osób.Zachowanieasertywnejest
przeciwieństwemzachowania
biernego,manipulacyjnegoalbo
agresywnego.
Dlaczego
zaniedbujeszsiebie
Czyzawszezdajeszsobiesprawęztego,żepodstawowymprawemczłowiekajestprawodo
byciasobą?Możeszdysponować
swojąenergią,czasem,rzeczami
wTwoimotoczeniuiosobistymi
sprawamizgodniezwłasnąwolą.TojestTwojeter ytorium,do
któregomaszprawo–możesz
ipowinnaśgobronićwrazie
potrzeby.
Dlaczegojednaktodbanie
osiebiebywatrudne?Przede
wszystkimdlatego,żeniktnie
przyzwyczajanasdotego,że
mamyprawa.Jużjakodziecisłyszymy,copowinniśmy,comusimy,cojestkonieczne,anieto,
żecośmożemy,żemamyprawo
wyboru.Rodziceczęstoniepozwalalinamnawyrażaniesiebie:
odczuwaniezłości,niezadowolenia,smutku.Gdyniepotrafilialboniechcielikonfrontacjiztego
typuemocjami,łatwiejbyłoim
naspacyfikowaćidążyćdozaprzeczenianaszymuczuciom
oraznar zuceniazawszelkącenę
ichwoli.Efektytakiejtresur yodciskająsiępiętnemnadorosłym
życiu,aefekttegojesttaki,że
jesteśmyskłonniraczejdbać
oinnychniżosiebie.
Szacunekdosiebie
topodstawa
Nieżyjemywspołecznejpustce,bootaczająnasinniludzie.
Prawodobyciasobąpowinno
sięrealizowaćzrównąłatwością,
kiedyjesteśmywrelacjach,jak
iwtedy,kiedydecydujemytylko
osobie.Odmawiającsobieprawadobyciasobąwrelacjach,
tracimycośważnego–szacunekdosiebie.Towłaśnienasza-
Jak radzić sobie z krytyką?
Krytykę łatwiej znieść, jeśli zastosujesz się do kilku technik:
czenie, że w wypowiedzi rozmówcy
■ demaskowanie aluzji – polega na
jest ziarno prawdy, co prowadzi do
zmuszeniu rozmówcy do wypowiedzenia krytycznej uwagi wprost, np. „co
zniechęcenia rozmówcy albo powiemasz na myśli mówiąc…”
dzenia przez niego wprost, o co chodzi, np. „uważam, że masz
■ uprzedzanie krytyki – jest sposobem
na rozładowanie rosnącego napięcia
częściową rację, mówiąc o mojej dokładności...”
przy pomocy uprzedzenia ataku, np.
„myślisz, że źle to robię…”
■ poszukiwanie krytyki – przejście od
bolesnych ogólników do konkretów w
■ zamiana oceny na opinię – potraktocelu poszukania szczegółowych inforwanie oceny jako cudzej opinii na nasz
temat, a nie całościowej prawdy, np.
macji, np. „co dokładnie masz na myśli,
„zgadzam się z Twoją opinią, podobnie mówiąc, że…”
myślę o sobie…”
■ uznanie krytyki za niesłuszną – np.
„nie, nie zgadzam się z Twoją opinią,
■ zamglenie – miękkie przerwanie
myślę o sobie inaczej”
trudnego tematu poprzez dopusz-
cunkuopartajestpostawaasertywna.Możebowiemsięzdarzyć,żepotrafiszwyrażaćswoje
uczucia,oczekiwaniaidomagać
sięposzanowaniaswojegoprawawokreślonychsytuacjach,
natomiastgdyjesteśwrelacji
zinnąosobą,nagletraciszzdolnośćdobronieniaswoichpraw
iszacunekdosiebieznika.Dlaczegotaksiędzieje?Częstorobimyto,czegowcaleniechcemy,
dlategożeodmawianiewywołuje
wnasprzykreuczucia,takiejak
złośćalbosmutek.Możeszteż
obawiaćsię,żeodmowaspowodujewybuchpretensji.Wefekcie
możeszzacząćsięobwiniać,
miećpoczuciekrzywdyorazpoczucieciągłegonaruszaniaTwojegopsychologicznego
ter ytorium.Częstosamopowiedzenie„nie”potrafiwywołaćtak
dużenapięcie,żezrobiszwszystko,żebyuniknąćtegodyskomfortu.Konsekwencjątakiego
zachowaniabędzienarastająca
niechęćiwrogośćwobecosoby,
któranakłaniaCiędotego,czegowgruncierzeczyniechcesz.
Topogarszarelacjęiprowadzi
doprezentowaniazafałszowanegoobrazusiebie.Postawaasertywnaopierasięmiędzyinnymi
naumiejętnościmówienia„nie”
orazwzięciaodpowiedzialności
zasiebieiswojegranice.Zpoczątkumożeszmiećtrudności
zpraktycznymrealizowaniem
postawyasertywnej,alewiedz,
żejesttomożliwedowykonania
izależytylkoodCiebie.
Jakasertywnie
odmawiać?
Asertywnaodmowapowinna
zawieraćtrzyelementy:
– słowo„nie”powinnosięznaleźćnapoczątkuwypowiedzi,
– wypowiedźpowinnaokreślać
to,czegoniechcemywykonać,
– wypowiedźpowinnazawierać
krótkieiprawdziweuzasadnienieodmowy.
Słowatypu„niemogę”,„muszę”totypowezwrotyantyasertywne,dlategotrzebaichunikać.
Jeślinaszajednorazowaodmowajestniewystarczająca,todobrąstrategiąjestwykor zystanie
metody„zdartejpłyty”.Wmetodzietejkor zystamyzdwóchelementów:słowaklucza,czyli
„nie”,np.„nie,niezrobiętego
dlaciebie…”orazparafrazy,czyliodniesieniasiędotego,co
mówinaszrozmówca,np.„rozumiem,żetoważnasprawa,ale
niezrobiętegodlaCiebie”.
Pamiętajotym,żemaszprawo
dorobieniatego,cochcesz,
jeślitylkonieranitoinnych
osób.Maszrównieżprawoodmawiać.Dziękizdrowemuegoizmowi–asertywności–masz
szansębyćbliżejsiebieibudowaćtrwałeigłębokierelacje
zinnymiludźmi.
Maszprawodaćsobieprawo!
EkspErt ➜ PSyCholog
KrzysztofŚliwiński– psycholog,
psychometra,treneripopularyzator
psychologii.Prowadziwarsztaty
rozwojuosobistego
czerwiec2014ŻyjZdrowoiAktywnie
29
rozmowa numeru
staram się nie marnować czasu
Z Marią Sadowską – wokalistką i reżyserką filmową – rozmawia Katarzyna Chrzanowska.
Co Panią pasjonuje najbardziej
w pracy jurora „The voice of Poland”?
Najbardziejlubięuczestników
orazpracęznimiiobserwowanie
tego,jaksięrozwijają.Tojest
wspaniałeuczucie,gdywidzisię,
żeradynieposzływlas,żepadły
nażyznąglebę.
Powtar zamwszystkimswoim
uczestnikom,żemusząmar zyć,
alenamar zeniachniemożesię
skończyć,żemusząprzede
wszystkimdziałać.Staramsięim
pokazać,jaktemar zeniaprzekuć
wrzeczywistość.Niektór ymsię
wydaje,żegdywchodządoprogramu,otwierająsięprzednimi
drzwidokarier y.Tymczasemwygrywająci,któr zysąpracowici
inieograniczająsiędomówienia.My–trener zy–niezrobimy
zanichpodstawowejrzeczy
–niepowiemyim,kimsąinie
wymyślimy,kimmająbyć.Możemytylkodoradzić.Podstawową
30
sprawąjestto,bymieliwłasnyrepertuar.Musząnadtympracować.Niemożesiętoograniczyć
domar zycielstwa.
A o czym Pani marzy najbardziej?
Och,mamtylemar zeń,ale
wieleznichjużsięspełniło,
głównietychmuzycznych.Marzyłam
onagraniutakiejpłyty,jakąjest
„Jazznaulicach”,iodueciez
UląDudziak–ispełniłosię.Terazmoimcichymmar zeniemjest
to,bymiećwięcejczasu.Przed
ciążądużopodróżowałampo
świecie.Terazteżbardzochciałabymwyjechaćnadłużej,żeby
sięzregenerować.Alezdzieckiemjestjużinaczej.Czekamaż
podrośnienatyle,żebymócwyjechaćwnieznane,
zplecakiem,tylkoztakimplanem,żebysiędobrzebawić,
miećoczyszerokootwarteirozszer zaćhor yzonty.
Jak pani godzi życie zawodowe z rodzinnym?
Jakośmisiętoudaje,bomam
wielkiewsparciewrodzinie.Jestemogromnąszczęściarą,rodzice,teściowieimójpartner
przejmująmnóstwoobowiązków.
Nieporadziłabymsobierównież
bezmoichwspółpracowników.
Mamterazintensywnyczas.Dobraorganizacjapracy,dobrze
zrobionygrafiktopodstawa.Staramsięniemarnowaćczasuna
byleco.
Ostatnio było głośno o „The
Voice of Poland” z powodu Kasi
Markiewicz. Widać w programie
jest jak w życiu – zdarzają się
smutne historie. Jak Pani sobie
radzi z emocjami i stresem?
Kasiabyławmoimwieku,dla
mnietojestwciążniedopojęcia.
Wszyscytociężkoprzeżyliśmy,ale
wostatecznymrozrachunkuuważam,żetobyłopotrzebne,żedostaliśmyodKaśkipewien
ŻyjZdrowoiAktywnieczerwiec2014
prezent-przesłanie.Pokazała
nam,żedokońcatrzebawalczyć,
dokońcaspełniaćswojemar zenia.Przyszładonas,możnapowiedzieć,ostatkiemsił.Amynie
wiedzieliśmyotym.Kasiabardzo
ładniewyglądała,trudnobyło
uwier zyć,gdymówiła,żeniema
jużnadziei.
Jest Pani ambasadorką akcji
„Niewykluczone”, a uczestnicy
„The voice of Poland” uświetnili
występami galę podsumowującą
akcję społeczną „Rak. To się leczy!”. Można powiedzieć, że Kasia odegrała ważną rolę...
Pojawiłasięunasnietylkopo
to,żebyspełnićswojemar zenia,
alerównieżzmisją,byuświadomićkobietom,żemusząsiębadać.Onanaprawdędałanamdo
myślenia.Jaodrazuposzłamzrobićwszystkiebadania,chociażod
dawnaniemogłamznaleźćnato
czasu.Todlanaswszystkichlekcja,żebypilnowaćbliskich.
W jaki jeszcze sposób dba Pani
o siebie?
Chciałbymmiećnatowięcej
czasu...Lubięsięruszać,niewyobrażamsobiebeztegożycia,
biegam,jeżdżęnarolkach,robię
gimnastykęwdomu,ćwiczę
brzuszki.Gdybyłamwciąży,zaczęłamzwracaćuwagęnato,co
jem,itojużmizostało.Półroku
temuprzeszłamnawegetarianizm.Terazjemmięsotylkood
przypadkudoprzypadku,ograni-
sama o sobie
Dbamo swojezdrowie,ale...
Zamałośpię.
Sposóbna dobrypoczątek
dnia– Słuchaniemuzykiitaniec
podczasrobieniaśniadania.
Niezapomnianewakacje – Nawsi
naSuwalszczyźnie.Uwielbiampolskąwieś–świeżepowietrze,ryby
prostozjeziora,warzywazdziałek...
Niemaniclepszegodlazdrowia!
czyłamteżproduktymleczne
igluten.Doceniłamto,jakdużo
dajedieta:schudłam,mamlepszesamopoczucie,poprawiłsię
wyglądmojejskór y.Czujęsię
świetnieinapewnoniewrócędo
dawnegotrybużycia.
Czy ma Pani sposób na zachowanie młodego, zdrowego wyglądu?
Stosujęzabieginawilżające
iwier zęwto,żebardzopomaga
peeling.Bezcennesąmasaże
twar zy,robięjecodziennie,wpoiłamitomama.
Kiedy postanowiła Pani zająć
się filmem?
Gdyjakodzieckopracowałam
wprogramachtelewizyjnych,
trafiłamnafajnegoreżysera.
Przychodziłamdoniegozrozpisanymipomysłami.Onmnie
traktowałbardzopoważnie,więc
realizowałamjezjegopomocą.
Jakonastolatkawszędziechodziłamzkamerą.
Muzykaifilmsąsobiebardzo
bliskie.Chcę,żebymojefilmybyłyspołeczniezaangażowane,żebydotykałykonkretnychspraw,
bolączek.Sąformąmojejostrej
wypowiedzinatematotaczającej
nasrzeczywistości.Jednakzatęskniłamzabeztroską,zaczystą
sztuką,któraniejestobciążona
misjąspołeczną.Chcęrobićmuzykęzpozytywnymprzesłaniem.
Takawłaśniejestnajnowszapłyta
„Jazznaulicach“.
Pamiątkazpodróży– Kiedyśkupowałammaski,poduszki,
mnóstwopamiątek.
Terazniemamjużnaturyzbieracza.
Mojedaniepopisowe– Pierogizkapustąigrzybami.
Dawnedaniapopisowebyłyzmięsem,takżeterazmuszępopracowaćnadnowymi.Jestem
świątecznymkucharzem.
z serca dla serca
FundacjaŚląskiego
CentrumChoróbSerca,
wewspółpracyzzaprzyjaźnionymiinstytucjami,
zorganizowałaXJubileuszowyZjazdDzieci
iMłodzieżypoPrzeszczepieSerca.Odbyłsięon
11-13.04.2014r.wZduńskiejWoli.Uczestnikomprzezcałyczas
towar zyszyłyliczneatrakcjeibeztroskazabawa.Kulminacyjnym
momentembyłosobotniespotkanie,podczasktóregowspominanodziesięcioletniątradycjęzjazdów,dziękowanosponsorom
iorganizatorom.Uroczystośćuświetniły:występwokalistki
– MagdyWasylikoraziluzjonisty– MaciejaPola,atakżesztuczne
ognieoraztortwkształcieserca.PomysłodawcązjazdubyłzmarływzeszłymrokuAdamStrzebiecki.Wzięliwnimudziałzarównostalibywalcy,jakinowiuczestnicy.(ac)
ZnamyjużzwycięzcówinternetowegoPlebiscytu40-leciana10NajwybitniejszychSportowcówzNiepełnosprawnością!StatuetkiSedeka
przyznano10osobom:WaldemarowiKikolskiemu,MałgorzacieOlejnik
(Chmiel),KrystynieOwczarczyk,MirosławowiOwczarkowi,NataliiPartyce,DariuszowiPenderowi,KatarzynieRogowiec,JerzemuSzlęzakowi,
KrzysztofowiŚlęczce,RyszardowiTomaszewskiemu.MedalePER
ASPERAADASTRAotrzymało
30finalistów.DziałalnośćfundacjiSedekajestskupionana
ważnychiużytecznychspołeczniekwestiach,m.in.wspieraniu
niepełnosprawnych,aktywizacji
zawodowejipomocywtrudnych
sytuacjachżyciowych.(ac)
Sekrety relaksacji
J
ZyTA
C
E
Z
PR STęPNyM
A
WN
ERZE
NUM
Na każdym kroku czyha na nas
stres.Trudnosięnaniegouodpornić.Częstonieodczuwamygobezpośrednio,alekumulujesięwcieleipsychice.To
sprawia,żenaglepojawiająsięproblemyzkoncentracją,bezsenność,bólebarkówigłowy,kołatanieserca... W nocy nie potrafimy wypocząć, a zmęczenie
staramysięodegnaćkawąiszybkimtempemnarzucanymsobieodsamegorana.Dowiedzsię,jakosłabić
skutkistresu.
Hydrolaty – dobro z natury
Chociażzkażdejstronyatakująnasreklamynowych
kosmetyków,adrogeryjnepółkiuginająsięodróżnorakichproduktów,wieleznaszchęciąsięgapote
Odpowiedniaprofilaktykaiwczesnewykrycieniepokojącychzmianto
kluczdowygraniawalkizrakiempiersi.Abyszerzyćtęwiedzęwśródkobiet,7czerwcaodbędziesię17.edycjaMarszuRóżowejWstążki,organizowanegoprzezfirmęAvonprzywsparciuStowarzyszeniaAmazonki
Warszawa-Centrum.Marszwystartujeogodz.12spodkolumnyZygmuntaiprzejdzieulicamiWarszawy.Istotnajestilośćuczestników,któraprzełożysięnaliczbębadańUSGpiersisponsorowanychprzezAvon.Aby
dodatkowozachęcićdozaangażowaniasięwmarsz,namecieprzewidzianoliczneatrakcje,m.in.
koncerty,spotkaniazgwiazdami,
możliwośćskorzystaniazestrefy
piękna,atakżezbadańUSG,
mammograficznychorazkonsultacjilekarskich.(ac)
wizyta duńskiej księżnej
Niepełnosprawni
mistrzowie sportu
W lipcu
zaprosili nas
rusz z pomocą na
avon walk
WWarszawiegościłaJejWysokośćKsiężnaDaniiMar yElisabeth.
PierwszegodniawizytywGaleriiPlacUniiLubelskiejJKWMar yElisabeth,przecinającwstęgę,otwor zyławystawęfirmduńskich,która
trwałaprzezkolejnedwatygodnie.Wtymczasiemożnabyłotam
skor zystaćzbezpłatnychbadańultrasonograficznychskór yikonsultacjispecjalistówDerm-Ser vice.CelemwizytybyłoożywienieipogłębienierelacjimiędzyPolskąaDanią,atakżepromocja
innowacyjnychduńskichrozwiązańtechnologicznych.WspółorganizatoremuroczystościzudziałemksiężnejbyłafirmaDerm-Ser vicePologne,polskiprzedstawicielduńskiejmarkiBeauté
Pacifique.(ac)
znatury.Dowiedzsię,czymsąhydrolaty,jak
wpływająnaceręijakdobraćwodękwiatowąodpowiedniądoTwoichpotrzeb.
Uchroń się przed grzybicą stóp
Latosprzyjainfekcjom–chodzimybosopoplaży,
kąpiemysięwmorzu,korzystamyzbasenu.Tosprzyjazakażeniom.Najważniejszajestwłaściwahigiena
ipielęgnacja.Zarazićsięjestbardzołatwo,alewyleczyćniezwykletrudno.Sprawdź,corobić,bygrzybicastópniebyłaniechcianąpamiątkązwakacji.
Przeciw osteoporozie
Osteoporozatonajczęściejwystępująceschorzenie
kości.Chorobajestjużzaliczanadocywilizacyjnych,
więcwartowiedziećoniejjaknajwięcej.Wkolejnym
numerze przeczytasz m.in. o tym, że zbawienny
wpływnagęstośćkościmająsuszoneśliwki.
czerwiec 2014ŻyjZdrowoiAktywnie
31

Podobne dokumenty