klasa 4 - PSP im. K. Mroza w Jastrzębi

Transkrypt

klasa 4 - PSP im. K. Mroza w Jastrzębi
Wykaz podręczników w PSP im. Kazimierza Mroza w Jastrzębi
w roku szkolnym 2015/2016
Klasa IV
Język polski
Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy czwartej szkoły
podstawowej: „Teraz polski!”.
Autorka: Anna Klimowicz. Wydawnictwo: Nowa Era.
Historia i społeczeństwo
Podręcznik: „Wczoraj i dziś 4”. Zeszyt ucznia: „Wczoraj i dziś 4”
Autor: Grzegorz Wojciechowski . Wydawnictwo: NOWA ERA.
Przyroda
Podręcznik dla szkoły podstawowej „Przyrodo witaj!”;
Autorzy: Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson;
Wydawnictwo: WSiP; Wydanie IV zmienione (2015r.).
Plastyka
Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej: „Do dzieła!”.
Autorki: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak. Wydawnictwo: Nowa Era.
Muzyka
Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej: „Lekcja muzyki”.
Autorki: Monika Gromek, Grażyna Kilbach. Wydawnictwo Nowa Era.
Matematyka
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Podręcznik: „Matematyka 4 z plusem”.
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz,
Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki.
Ćwiczenia – wersja B:
- „Arytmetyka”, autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki,
- „Geometria”, autor: Piotr Zarzycki.
Technika
Podręcznik do zajęć technicznych szkoły podstawowej „Technika na co dzień” 4-6.;
Wydanie I, Warszawa 2015r.;
Wydawnictwo: WSiP.;
Autorzy: Ewa Bubak, Ewa Królicka, Marcin Duda.
Język angielski
Tim Falla, Paul A. Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak. Konsultacja: Magdalena
Szpotowicz – “Steps Forward. Student's Book 1”. Wydawnictwo: Oxford University Press.
Religia
Katechizm „Jestem chrześcijaninem” + zeszyt ćwiczeń.
Red. Stanisław Łabendowicz, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej.
Zajęcia komputerowe
Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy 4: „Lubię to!”.
Autor: Michał Kęska. Wydawnictwo: Nowa Era.