SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ – GRAFIKA KOMPUTEROWA L.P

Transkrypt

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ – GRAFIKA KOMPUTEROWA L.P
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
L.P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ – GRAFIKA KOMPUTEROWA
Temat
Liczba godzin
Wprowadzenie do grafiki wektorowej
1
Omówienie podstawowych funkcji programu CorelDRAW
1
X5
Nawigacja wewnątrz programu i poszczególnych
2
dokumentów
Tryby pracy i podglądu
2
Tworzenie i ustawianie parametrów nowego dokumentu
2
Strony dokumentu
2
Linie pomocnicze:
3
 Linijki
 Prowadnice
 Siatka
Rysowanie kształtów podstawowych
2
Rysowanie kształtów złożonych
2
Rysowanie za pomocą narzędzi rysunku odręcznego
2
Praca z obiektami
5
 Zaznaczanie
 Przesuwanie
 Transformacje
Rozmieszczanie obiektów
2
 Kolejność
 Wyrównanie
 Spawanie i funkcje kształtowania
Kopiowanie obiektów
3
 Kopiowanie
 Klonowanie
 Duplikowanie
 Symbole
Warstwy
2
 Praca z warstwami
 Menager obiektów
Kolor
5
 Okna dokowane: kolor, próbki
 Wypełnienie
 Kontur
 Narzędzia
Łączenie obiektów
2
Modyfikacja krzywych
4
 Narzędzie kształt
 Narzędzia pędzel chropowaty
Kadrowanie i przycinanie obiektów
2
 Nóż
 Gumka
 Kadrowanie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
19.
20.
21.
22.
23.
24.
 Szybkie kadrowanie
Mapy bitowe
 Importowanie
 Zamiana grafiki w mapę bitową
 Efekty map bitowych
Efekty specjalne
 Metamorfoza
 Soczewka
 Cień
 Zniekształcenie
 Głębia
 Przezroczystość
 Perspektywa
Praca z tekstem
Eksportowanie dokumentu i zapis dla Internetu
Konsultacje i ćwiczenia
Suma godzin
4
4
4
2
2
60

Podobne dokumenty