Deklaracja podatkowa podatku leśnego DPL

Transkrypt

Deklaracja podatkowa podatku leśnego DPL
DEKLARACJA PODATKOWA PODATKU LEŚNEGO DPL-1
OD OSÓB FIZYCZNYCH
Podstawa prawna: Art. 6 ust 2, ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
/Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682./
WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY
I
MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI
II
NR KARTY GOSPODARSTWA
WYPEŁNIA PODATNIK
PODMIOT OPODATKOWANIA
III
IV
WSPÓŁMAŁŻONEK
IMIĘ i NAZWISKO
IMIĘ i NAZWISKO
IMIONA RODZICÓW
IMIONA RODZICÓW
NIP
NIP
PESEL
PESEL
ADRES ZAMIESZKANIA, KOD POCZT, POCZTA,TELEFON
ADRES ZAMIESZKANIA, KOD POCZT, POCZTA,TELEFON
V
PRZEDMIOT OPODATKOWANIA*
LASY Z PLANEM URZĄDZENIA
POWIERZCHNIA /HA/
MIEJSCE POŁOŻENIA*
LASY BEZ PLANÓW URZĄDZENIA
POWIERZCHNIA /HA/
NIEUŻYTKI
UŻYTKI EKOLOGICZNE
GR. ZADRZEW. I ZAKRZEW.
RAZEM
UZASADNIENIE*……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI…………………………………………………………
PODPIS………………………………
PRZYJMUJĄCY DEKLARACJĘ
*PRZEDMIOT OPODATKOWANIA – określić rodzaj użytków: lasy, grunty, nieużytki
*MIEJSCE POŁOŻENIA – podać gminę i miejscowość lub miejscowości
*NIEUŻYTKI, UŻYTKI EKOLOGICZNE, GRUNTY ZADRZEW. I ZAKRZEW. – zgodnie z zapisem w
ewidencji gruntów i budynków,
*UZASADNIENIE – podać w przypadku, gdy zmiana zachodzi w trakcie roku podatkowego.