Oto Pan Bóg przyjdzie

Transkrypt

Oto Pan Bóg przyjdzie
Oto Pan Bóg przyjdzie
C
 42  


 
O
7
G
to
Em
Wiel
ka
C
G







             
              
Pan
Bóg
Dm
przyj
Am
dzie,
z
rzeszą świę tych
C
świa tłość w dzień ów
bę
http://www.nuty.religijne.org
Al
lu
ja,
Al
dzie.
C
G
le
C
k'nam przy bę
F
dzie
D
le
lu
ja.

Podobne dokumenty