wyniki w pliku pdf

Transkrypt

wyniki w pliku pdf
Stargard Szczeciński, dn. 23.05.2011r.
PROTOKÓŁ
Dotyczy: wyboru oferty na przeprowadzenie kursu stylizacja paznokci
W związku z realizowanym Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki
współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Integracja społeczna
w powiecie stargardzkim” złożono zapytanie ofertowe w zakresie przeprowadzenia kursu
stylizacja paznokci. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronach internetowych:
www.integracja.stargard.pl, www.pcpr.stargard.pl oraz w bip.pcpr.stargard.pl. Termin
składania ofert wyznaczono do dnia 20.05.2011r. do godz. 12.
W odpowiedzi na zapytanie ofertę złożyło jedenaście podmiotów:
Kryterium wyboru wykonawcy: cena.
Lp.
Nazwa i adres jednostki
1.
Beauty Vital Akademia Piękna i Zdrowia Agnieszka
Volker, ul. 11 Listopada, 64 – 920 Piła
2.
BLUE HOUSE S. C. Anna Giniewicz i Sławomir
Krakowski, Plac Wolności 6, 78 – 400 Szczecin
3.
Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. Z o. o.,
al. Wojska Polskiego 69, 70 – 478 Szczecin
4.
„Edukator”, ul. Okrzei 18/1, 84 – 300 Lębork
5.
Centrum Szkoleniowe Monika Gielar, ul. Szarotki 7,
71 – 604 Szczecin
6.
Ośrodek Kształcenia Kursowego RENOMA" - Piotr
Jezierski, ul. Bornholmska 92, 73-110 Stargard Szczeciński
7.
A – KWADRAT CREATIVE STUDIO A. Kowalczyk,
ul. Arcta 16, 60 – 408 Poznań
8.
Studio Kosmetyki Ciała „Markiel” – Barbara Markiel,
ul. Kazimierska 15, 51 – 657 Wrocław
Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
9.
Wielkopolska Akademia Szkoleń, ul. Jana Pawła II 16,
63 – 720 Koźmin Wilkp
10.
Ośrodek Kształcenia OMNIA, al. Wojska Polskiego 63,
70 – 476 Szczecin
11.
Centrum Edukacyjne „OMNIBUS” Małgorzaty
Starzyńskiej, os. Zachód A5, 73 – 110 Stargard Szczeciński
W dniu 23.05.2011r. rozpatrzone zostały oferty.
Najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie kursu stylizacja paznokci złożyła Europejska
Beauty Vital Akademia Piękna i Zdrowia Agnieszka Volker.
Agata Grabiec – koordynator projektu PCPR
Aneta Urbańska – pracownik ds. obsługi finansowej
Alicja Warych – pracownik socjalny
Małgorzata Wesołowska-Szelak – pracownik socjalny
Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja