(*2016) Wioślarstwo 1. Organizator Organizatorem jest komitet

Transkrypt

(*2016) Wioślarstwo 1. Organizator Organizatorem jest komitet
(*2016)
Wioślarstwo
1. Organizator
Organizatorem jest komitet organizacyjny na terenie, którego rozgrywana jest OOM.
Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Towarzystw Wioślarskich.
2. Termin zawodów:
Finały – lipiec
3. Program
Zawody rozegrane będą w następujących konkurencjach:
dziewczęta
jedynka
dwójka podwójna
dwójka bez sterniczki
czwórka bez sterniczki
czwórka podwójna bez sterniczki
czwórka podwójna ze sterniczką
ósemka
chłopcy
jedynka
dwójka podwójna
dwójka bez sternika
czwórka bez sternika
czwórka podwójna bez sternika
czwórka podwójna ze sternikiem
czwórka ze sternikiem
ósemka
4. Warunki uczestnictwa
W zawodach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki zgodnie z zasadami podanymi w części
ogólnej Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej. w wieku 15 - 16 lat.
Prawo startu mają wyłącznie osady w składach klubowych z wyjątkiem osad SMS.
Łączna liczba startujących w OOM wynosi 300 zawodników i zawodniczek.
W przypadku zgłoszenia większej ilości niż 300 osób wszystkie kluby muszą opłacić u organizatora
koszty zakwaterowania i wyżywienia. Organizator zwróci ww. koszty klubom za osady, które
ostatecznie uplasowały się na miejscach wg poniższych zestawień. 300 uczestników stanowią:
Juniorki mł.
Juniorzy mł.
1x
do 7 miejsca
1x
do 8 miejsca
2x
do 6 miejsca
2x
do 6 miejsca
2do 5 miejsca
2do 6 miejsca
4do 4 miejsca
4do 6 miejsca
4xdo 6 miejsca
4xdo 6 miejsca
4x+
do 4 miejsca
4x+
do 5 miejsca
4+
do 5 miejsca
8+
do 4 miejsca
8+
do 5 miejsca
W przypadku niewykorzystania limitu 300 osób ze względu na dwukrotny start zawodniczek i
zawodników istnieje możliwość powiększenia ilości załóg w konkurencjach wg określonej przez
PZTW kolejności.
5. Sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody przeprowadzone zostaną systemem FISA.
Program
I dzień - odprawa techniczna, eliminacje
II dzień - repasaże
III dzień - półfinały
IV dzień – finały
Szczegółowy program zawodów wg komunikatu bezpośredniego organizatora.
liczba uczestników: zawodników - 300, trenerów - 50 + dodatkowo 15 kierowców, sędziów - 30, pzs
-2
1
6. Zgłoszenia
Zgłoszenie według regulaminu Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.
Zgłoszenie do zawodów należy nadsyłać w terminie określonym w komunikacie organizacyjnym Nr
1 dla danej imprezy.
7. Punktacja
jedynki, 2-, 2x
Lok. 1 2
PKT 9 7
pozostałe
Lok. 1 2
PKT 9 7
3
6
4
5
5
4
6-7 8-9 10-12
3
2
1
3
6
4
5
5
4
6
3
7
2
44
8
1 37
D. System ocen
Wioślarstwo
I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
1. Program
K - 1x, 2-, 2x, 4x, 8+, 2x w. lekka
M - 1x, 2-, 2x, 4-, 4x, 8+, 2x w lekka, 4- w .lekka
2. Punktacja
Lok. 1 2 3 4 5 6 7 8
PKT 25 21 18 16 14 12 10 8 124
K/M - 19-22 lata
II. Mistrzostwa Polski Juniorów
K/M - 17-18 lat
1. Program
K - 1x, 2-, 2x, 4-, 4x, 8+, 1x w. lekka
M - 1x, 2-, 2x, 4+, 4-, 4x, 8+, 1x w .lekka, 2- w. lekka
2. Punktacja
Lok. 1 2 3 4 5 6 7 8
PKT 15 12 10 8 6 4 3 2 60
III. Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych K/M - 15-16 lat
1. Program
K - 1x, 2-, 2x, 4-, 4x, 4x+, 8+
M - 1x, 2-, 2x, 4+, 4-, 4x, 4x +, 8+
2. Punktacja
jedynki, 2-, 2x
Lok. 1 2 3 4 5 6-7 8-9 10-12
PKT 9 7 6 5 4 3
2
1
44
pozostałe
Lok. 1 2 3 4 5 6 7 8
PKT 9 7 6 5 4 3 2 1 37
IV. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
1. Program
K/M - 1x, 2x, 4x, 4x+, 8x+
2. Punktacja
Lok. 1 2 3-4
PKT 3 2 1 7
K/M - 13-14 lat
2
Strefy
A – WLP-ZPM
B – POM-KPM
C – MAZ-WM
D – DŚL-LBU-MŁP
E. Roczniki
młodzieżowcy
juniorzy
juniorzy młodsi
młodzicy
2014
WLP
KPM
MAZ
DŚL
2015
WLP
KPM
MAZ
DŚL
2016
WLP
KPM
WM
DŚL
2017
19-22 lat (w 2016 roku urodzeni 01.01.1994 – 31.12.1997)
17-18 lat (w 2016 roku urodzeni 01.01.1998 – 31.12.1999)
15-16 lat (w 2016 roku urodzeni 01.01.2000 – 31.12.2001)
13-14 lat (w 2016 roku urodzeni 01.01.2002 – 31.12.2003)
ZSM IS
3