Hasło dziennik-budowy

Transkrypt

Hasło dziennik-budowy
dziennik budowy
(inżynieria leśna, budownictwo leśne), to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest on konieczny do rozpoczęcia robót
budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Dziennik budowy jest wydawany odpłatnie przez
właściwy organ, który wydał pozwolenie na budowę na wniosek inwestora. Osoby którym powierzono
kierowanie oraz nadzór i kontrolę techniczną nad wykonywaniem robót budowlanych potwierdzają
wpisem do dziennika budowy przyjęcie tych funkcji.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Grzegorz Trzciński

Podobne dokumenty