Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich JEŻELI CHCESZ

Transkrypt

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich JEŻELI CHCESZ
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich
http://pup-strzelce.pl/wydarzenie/57/spotkanie-informacyjne-ws-projektu-powrot-do-zatrudnienia-
Spotkanie informacyjne ws. projektu "POWRÓT DO ZATRUDNIENIA"
Spotkanie informacyjne na temat szkolenia - Opiekunów dziennych dzieci do 3 roku życia.
JEŻELI CHCESZ PODJĄĆ PRACĘ W ZAWODZIE OPIEKUNA DZIENNEGO DZIECI DO LAT
3
ZGŁOŚ SIĘ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE:
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie
się w tut. Urzędzie 18 lipca 2014r. o godz. 10:00 w sali nr 22 ( I piętro), w ramach Projektu
„Powrót do zatrudnienia” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Projekt
skierowany jest do osób bezrobotnych lub pozostających bez zatrudnienia z wykształceniem
minimum średnim, będących w wieku od 18 do 64 lat, które chciałaby znaleźć pracę w zawodzie
opiekuna dziennego dzieci do 3 roku życia.
Na spotkaniu z pracownikami Biura Projektu dostępne będą dokumenty rekrutacyjne, które
zainteresowane szkoleniem osoby będą mogły wypełnić na miejscu.
Dowiedz się więcej na www.opiekun.wup.opole.pl lub zadzwoń pod nr tel. 77 44 23 141/142/143.

Podobne dokumenty