sensation f1

Transkrypt

sensation f1
SENSATION F1
Sensacyjna formuła. Wydajność - bezpieczeństwo - jakość
Hodowca: RAGT - Serasem/NPZ
Odmiana: Mieszańcowa zrestorowana systemem Ogura
Rejestracja: Dania 2011. W III roku badań
rejestrowych COBORU w Polsce.
Znakomita tolerancja na podstawowe choroby rzepaku i wyjątkowa odporność na wyleganie, pozwala optymalizować
koszty uprawy. Wysoka tolerancja na stres niedoboru wody, niskich temp. w ciągu zimy a także na chlomazon.
Wartość użytkowa
Plon nasion
Zawartość tłuszczu
Wysoki plon nasion w doświadczeniach rejestrowych
COBORU w latach 2010-2011 –
39,7 dt/ha = 110 % wzorca.
Wysoka 44%=108% wzorca
(wg BSA Niemcy l. 2010-2011)
Plon tłuszczu
Wysoki
Profil agronomiczny
Cechy rolnicze
Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin
Tolerancja
Do opóźnionych siewów
40 - 45 szt. żywych nasion na m2
Średniowczesny
Średniowczesna
Rośliny o średniej wysokości i średnim stopniu ugięcia łanu.
niska
średnia
wysoka
małe
średnie
duże
Wyleganie
Sucha zgnilizna kapustnych
Zgnilizna twardzikowa
Czerń krzyżowych
Wymagania glebowe
Średni plon nasion rzepaku
(% wzorca) w doświadczeniach
rejestrowych BSA Niemcy
w latach 2010-2011 r.
Wzorzec tworzy średni plon odmian: Elektra,
Visby, Adriana, Hammer, Dimension, PR46W20,
Hammer, King10
Odmiana
2010
2011
Średnia 2010-2011
% wzorca
Visby
105
104
105
SENSATION
106
107
107
100
96
106
107
PR45D04
92
PR46W20
105
Marathon
108
WYNIKI • WYNIKI • WYNIKI • WYNIKI • WYNIKI • WYNIKI
Średni plon nasion rzepaku (% wzorca)
w doświadczeniach rejestrowych COBORU
w latach 2010-2011.
Średni plon nasion rzepaku (% wzorca)
w regionach kraju w doświadczeniach
rejestrowych COBORU w 2010-2011 r.
Wzorzec stanowią odmiany rzepaku wg ustaleń
COBORU w kolejnych latach.