Propozycja ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży

Transkrypt

Propozycja ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży
Propozycja ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży
Wysokość
świadczenia
Świadczenia - zakres podstawowy
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
100% SU
za każdy 1%
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW uszczerbku na zdrowiu
- 1% SU
Koszty nabycia wyrobów medycznych, będących
przedmiotami ortopedycznymi i środków
do 30% SU
pomocniczych
Suma Ubezpieczenia lub wysokość
świadczenia
20.000 zł
30.000 zł
50.000 zł
20 000 zł
30.000 zł
50.000 zł
200 zł
300 zł
500 zł
do 6.000 zł
do 9.000 zł
do15.000 zł
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych
do 30% SU
do 6.000 zł
do 9.000 zł
do 15.000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
jednorazowo 1% SU
200 zł
300 zł
500 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu)
100% SU
20.000 zł
30.000 zł
50.000 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
jednorazowo 10% SU
2.000 zł
3.000 zł
5.000 zł
Śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
jednorazowo 10% SU
2.000 zł
3.000 zł
5.000 zł
Pogryzienie przez psa
jednorazowo 1% SU
200 zł
300 zł
500 zł
Świadczenia – dodatkowe
Suma Ubezpieczenia lub wysokość
świadczenia
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
10.000 zł
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
III stopień – 1500 zł
II stopień – 500 zł
IV stopień – 2500 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie płatne od trzeciego
dnia pobytu w szpitalu)
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie płatne od trzeciego dnia pobytu w
szpitalu)
25 zł za dzień
50zł za dzień
100 zł za dzień
25 zł za dzień
50 zł za dzień
100 zł za dzień
Poważne zachorowania
2 000 zł
Operacje plastyczne po wypadku
do 2000 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca
1 000 zł
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
do 500 zł
Łączna składka roczna za osobę
60,70 zł
88,50 zł
144,00 zł
Łączna składka roczna za osobę z rozszerzeniem o
wyczynowe uprawianie sportu ( kluby sportowe, itp...)
78,50 zł
114,70 zł
186,90 zł
na podstawie OWU EDU PLUS Inter Risk SA - opcja podstawowa

Podobne dokumenty