Scenariusz lekcji dla kl. III 1.Temat : Gry i zabawy na

Komentarze

Transkrypt

Scenariusz lekcji dla kl. III 1.Temat : Gry i zabawy na
Scenariusz lekcji dla kl. III
1.Temat : Gry i zabawy na lodowisku.
Miejsce zajęć: szkolne lodowisko
2.Cele główne: Uczeń jest odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo i kolegów na lodowisku, potrafi
zachować się w czasie wypadków, które mogą przydarzyć się na lodzie i potrafi odpowiednio
zareagować gdy załamie się lód .
Cele lekcji:
Wiadomości:
Uczeń:
- poznaje nowe zabawy i gry na lodzie, zasady gry w mini hokeja
- zna zasady bezpieczeństwa podczas gier i zabaw na lodowisku,
- wie co to jest aktywność ruchowa.
Umiejętności:
Uczeń doskonali:
- posługiwanie się kijem do unihoka,
- kierować ruchami swojego ciała w zależności od sytuacji,
- rozwija koordynację ruchową
Postawy:
Uczeń:
- stosuje zasady gry „ fair play”,
- współpracuje w zespole w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku,
- potrafi radzić sobie z własnymi emocjami.
Sprawność motoryczna:
Uczeń:
-poznaje ćwiczenia podnoszące poziom zwinności, wytrzymałości, koordynacji ruchowej
- wzmacnia siłę mięśni kończyn dolnych,
- rozwija zmysł równowagi.
3.Metody : zabawowa, zadaniowa, naśladowcza, analityczna, syntetyczna
4.Pomoce i przybory dydaktyczne: pachołki, kije do unihoka, , plastikowe krążki
Tok lekcji
I część wstępna
10 min
Realizacja zadań
Zbiórka- sprawdzenie stanu obecności, podanie zadań lekcji
Uwagi org.
metodyczne
Zbiórka w szeregu.
Zwrócenie uwagi na
porządek i
bezpieczeństwo
podczas zajęć.
Rozgrzewka
II część główna
30min
III część końcowa
5min
Ćwiczenia
uspokajające
Zakończenie lekcji.
Za wyznaczonym uczniem bieg slalomem pomiędzy drzewami w czasie
biegu:
- krążenia PR, LR
- zbieranie ,,grzybków”
-na sygnał zmiana kierunku biegu
W miejscu jedna ręka oparta o drzewo wymachy prostej nogi w kolanie PN
i LN
-pozycja wyjściowa tyłem do drzewa skręty tułowia z oparciem RR o
drzewo
- podskoki obunóż – RR oparte o drzewo
- krążenia T
- ,,pajacyki’’
Berek - dwóch uczniów wyznaczonych przez nauczyciela goni, reszta
uczniów ucieka. Zmiana goniącego następuje po dotknięciu uciekającego
przez goniącego;
Zabawa Baba Jaga
Wyścigi pociągów w dwóch rzędach. Jeden rząd obiega slalomem drzewa,
startuje drugi wygrywa ten który będzie szybszy i nie zgubi ,,wagonów ‘’.
Wyścigi na lodowisku
Drużyny ustawione w dwóch rzędach, poślizgi z kijem do pachołka i z
powrotem, Wyścig jest ukończony, gdy ostatni zawodnik powróci na
koniec szeregu.
Prowadzenie krążka kijem
poślizgi po prostej prowadzimy krążek forhendową stroną kija, okrążamy
pachołek i wracając przekazujemy kolejnemu z rzędu uczniowi.
Jazda slalomem
Poślizgi slalomem pomiędzy trzema pachołkami, powrót po prostej.
Podania w rzędach na wprost
Pierwszy z rzędu uderza w krążek i podaje do kolegi na wprost po padaniu
biegnie na koniec przeciwległego rzędu.
W dwóch rzędach strzały do bramki
Dwa rzędy ustawione naprzeciw swoich bramek .Uczniowie podchodzą i
kolejno uderzając kijem w krążek starają się trafić do bramki. Wygrywa
drużyna ,która miała najwięcej trafionych strzałów
Gramy w mini hokej
Uczniowie starają się wbić krążek do drużyny przeciwnika.
Marsz w rzędzie głębokie wdechy i wydechy luźne skłony w przód.
Zbiórka : Podsumowanie i omówienie zajęć .Wyróżnienie najlepiej
ćwiczących uczniów.
Ćwiczenia
wykonujemy przy
drzewach.
Reguły zabawy tak
jak w zabawie „Raz ,
dwa, trzy Baba Jaga
patrzy”.
Dwaj uczniowie
rozdają kije.
Ustawienie w dwóch
rzędach
Podział na dwie
drużyny, gra
właściwa.
Rozgrzewka przed zajęciami.
Uczniowie uczą się posługiwania kijem do unihoka oraz prowadzenia nim krążka.
Gramy w mini hokej.

Podobne dokumenty