7. W jakiej konkurencji lekkoatletycznej uŜywane są bloki startowe

Transkrypt

7. W jakiej konkurencji lekkoatletycznej uŜywane są bloki startowe
Małgorzata Plichcińska
TEST WIEDZY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
(KLASA I – IV etap edukacyjny)
1. Zgodnie z PSO z wychowania fizycznego nie ocenia się
a. umiejętności uczniów
b. wiedzy uczniów
c. sprawności uczniów
d. aktywności uczniów
2. Gdzie odbyły się pierwsze nowożytne Igrzyska Olimpijskie?
a. w Londynie
b. w Atenach
c. w Paryżu
d. W Nowym Jorku
c. piłka ręczna
d. koszykówka
3. W jakiej dyscyplinie boisko ma wymiary 40x20m?
a. piłka nożna
b. siatkówka
4. Który z dystansów podanych poniżej to bieg sprinterski?
a. 100m
b. 400m
c. 1000m
d. 3000m
c. 2,30
d. 2, 36
c. kula
d. piłka
5. Wysokość siatki dla kobiet wynosi:
a. 2,12
b. 2,24
6. Który przybór sportowy nie pasuje do pozostałych?
a. obręcz
b. wstążka
7. W jakiej konkurencji lekkoatletycznej uŜywane są bloki startowe?
a. rzut młotem
b. bieg na 100m
c. skok w dal
d. bieg na 10 km
c. 2,43
d. 2,48
c. czysta uczciwa gra
d. zakończona gra
8. Wysokość siatki dla mężczyzn wynosi:
a. 2,33
b. 2,38
9. Co – w największym skrócie – oznacza FAIR PLAY?
a. fajna zabawa
b. wolny czas
10. Igrzyska olimpijskie odbywają się co ………………… lata
11. Wymień style pływackie – podaj nazwy oficjalne:
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
12. Kwarta jest częścią meczu:
a. koszykówki
b. siatkówki
c. piłki ręcznej
d. hokeja
c. koordynacji
d. gibkości
13. Wyskok z obrotem jest próbą:
a. skoczności
b. siły
14. W jakiej dyscyplinie wykonuje się rzut karny z odległości11m?
a. piłka ręczna
b. piłka nożna
c. hokej
d. koszykówka
15. Reprezentantką której dyscypliny jest Otylia Jędrzejczak?
a. kajakarstwa
b. windsurfingu
c. wioślarstwa
d. pływania

Podobne dokumenty