Białystok, 20 stycznia 2012 r. Wszyscy uczestnicy

Transkrypt

Białystok, 20 stycznia 2012 r. Wszyscy uczestnicy
Białystok, 20 stycznia 2012 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania
wg rozdzielnika
ZR-73/2011
Dotyczy: przetargu ograniczonego ZR-73/2011 na pełnienie funkcji generalnego wykonawcy inwestycji pod nazwą
„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zespół silników gazowych dla Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Białymstoku”
Informacja o wyniku postępowania
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Białymstoku informuje, że w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na podstawie Regulaminu zamówień niepodlegających ustawie
Prawo zamówień publicznych udzielanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. i nie
podlegającym przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113
poz. 759.):
I.
W terminie wpłynęło dwanaście wniosków.
II.
W toku postępowania stwierdzono, że sześciu Wykonawców podlega wykluczeniu z postępowania z
powodu niespełnienia warunku zapisanego w punkcie 5.1.2.1 Ogłoszenia z uwzględnieniem odpowiedzi
na pytania zadawane w trakcie postępowania t.j. nie wykonali jako Główny Wykonawca w ostatnich 5
latach przynajmniej dwóch inwestycji związanych z wytwarzaniem energii o wartości przynamniej 5 mln
zł netto każda
III.
Pozostałe sześć wniosków zostało ocenionych z uwzględnieniem kryteriów punktowych zawartych w
punkcie 5.6 Ogłoszenia.
Nr
wniosku
Wykonawca
Liczba punktów
1.
PRIMUE Energoserwis SA
ul. Mełgiewska 29, 20-952 Lublin
2.
Elektrobudowa SA
ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice
23 punkty
3.
Konsorcum:
Joka sp. z o.o.
ul. Warszawska 128/130, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
i
CPL Concordia Societa Cooperativa
Via A. Grandi 39, 41033 Concordia Sulla Secchia Włochy
52 punkty
4.
Rollmex sp. z o.o.
ul. Hutnicza 20B, 81-061 Gdynia
5.
Introl SA
ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice
38 punktów
wykluczony
24 punkty
Konsorcjum:
PBG SA - lider
ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k. Poznania, 62-081 Przeźmierowo
i
PBG Energia sp. z o.o.
ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k. Poznania, 62-081 Przeźmierowo
i
Atrem SA
ul. Czołgowa 4, Złotniki,
62-002 Suchy Las
ZRUG sp. z o.o.
ul. Gdyńska 45, 61-016 Poznań
i
PUTiB „SUR Garki”
Garki 144C, 63-430 Odolanów
6.
7.
Envirotech sp. z o.o.
ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań
wykluczony
9.
WPRB „Anatex” inż. Anatol Chomczyk
ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok
wykluczony
10.
Energomontaż – Południe SA
ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice
wykluczony
11.
Control Process SA
ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków
38 punktów
12.
Konsorcjum:
Instal Białystok SA
ul. E. Orzeszkowej 32, 15-084 Białystok
i
Energoinstal SA
Al. Roździeńskiego 188 D, 40-203 Katowice
28 punktów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
VI.
wykluczony
8.
IV.
V.
wykluczony
Na podstawie punktu 11 Ogłoszenia Zamawiający postanowił zaprosić do złożenia ofert w II etapie
postępowania następujących wykonawców:
Konsorcjum Joka sp. z o.o. i CPL Concordia Societa Cooperativa
PRIMUE Energoserwis SA
Control Process SA
Konsorcjum Instal Białystok SA i Energoinstal SA
Introl SA
Elektrobudowa SA
Zamawiający informuje, że Wykonawcy zakwalifikowani do II etapu postępowania zostaną imiennie
zaproszeni do złożenia ofert. Specyfikacja niezbędna do złożenia ofert będzie przesłana w wersji
elektronicznej na adresy wskazane we wnioskach. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie II etapu
postępowania w II kwartale 2012 r.
Od niniejszego rozstrzygnięcia służy protest wnoszony do Zamawiającego w terminie trzech dni
roboczych.
Rozdzielnik:
- PRIMUE Energoserwis SA, ul. Mełgiewska 29, 20-952 Lublin, faks: 81 461 32 55/461 32 53
- Elektrobudowa SA, ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice, faks: 32 259 02 19
- Joka sp. z o.o., ul. Warszawska 128/130, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, faks: 44 724 23 05
-
Rollmex sp. z o.o., ul. Hutnicza 20B, 81-061 Gdynia, faks: 58 663 74 10
Introl SA, ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, faks: 32 78 90 175
PBG SA, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k. Poznania, 62-081 Przeźmierowo, faks: 61 66 51 701
ZRUG sp. z o.o., ul. Gdyńska 45, 61-016 Poznań, faks: 61 878 01 20
Envirotech sp. z o.o., ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań, faks: 61 65 70 201
WPRB „Anatex” inż. Anatol Chomczyk, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok, faks: 85 748 11 41
Energomontaż – Południe SA, ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice, faks: 32 258 65 22
Control Process SA, ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków, faks: 12 25 58 500
Instal Białystok SA, ul. E. Orzeszkowej 32, 15-084 Białystok, faks: 85 732 00 38

Podobne dokumenty