Rosja Wczoraj i Dziś 10 dni

Transkrypt

Rosja Wczoraj i Dziś 10 dni
Rosja Wczoraj i Dziś 10 dni
Trasa zagraniczna:
ok. Dyneburga (1) – Psków – Sankt Petersburg (3) – Carskie Sioło –
Peterhof – Nowogród Wielki (1) – Moskwa (3) – Łotwa (1) – Wilno
DZIEŃ 1:
Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd do
Dyneburga. Zwiedzanie miasta nad Dźwiną: Krzyż Legionów, Wzgórze 4
Świątyń. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2:
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Sankt Petersburga. Przekroczenie granicy
łotewsko-rosyjskiej. Przejazd przez Rosję. Na trasie postój w Pskowie, w
którym zobaczymy m.in. Kreml oraz cerkiew św. Trójcy. Obiadokolacja.
Przejazd do hotelu w Sankt Petersburgu. Zakwaterowanie, nocleg.
DZIEŃ 3:
Śniadanie. Wyjazd do Peterhofu - letniej rezydencji Piotra I. Zwiedzanie
Parku Dolnego z fontannami i kaskadami. Przejazd do Carskiego Sioła (25
km na południe od miasta). Zwiedzanie Pałacu Katarzyny Wielkiej wraz z
Bursztynową Komnatą oraz Wielką Salą Tronową. P o wr ó t do St.
Petersburga, który był ukochanym dzieckiem Piotra I. Objazdowa
wycieczka po mieście, m.in.: cerkiew i klasztor Smolny, Teatr Mariński,
zabudowania Wyspy Wasilewskiej, nabrzeże Uniwersyteckie i Pałacowe,
Admiralicja, budynek Sztabu Generalnego, pomnik Piotra I – Miedziany
Jeździec, Plac Sztuki. Obiadokolacja. Dla chętnych program
(fakultatywnie) – przedstawienie folklorystyczne w Pałacu Mikołajewskim:
rosyjskie pieśni i tańce ludowe oraz „bufet rosyjski” z kawiorem,
szampanem lub wódką. Nocleg.
DZIEŃ 4:
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta, m.in.: Pałacu Zimowego z jednym z
największych muzeów świata Ermitażem; krążownik Aurora (z zewnątrz) –
symbol rewolucji październikowej, Plac św. Izaaka, Sobór św. Izaaka
(wnętrza), Newski Prospekt – główna arteria miasta, Katedra Kazańska,
Sobór Zmartwychwstania Pańskiego,
Twierdza Pietropawłowska
(najstarsza budowla miasta) z Soborem św. Piotra i Pawła (miejsce
spoczynku rosyjskich carów). Rejs stateczkiem rzekami i kanałami Sankt
Petersburga. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 5:
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Nowogrodu Wielkiego,
gdzie zaczęła się historia państwa rosyjskiego. Miasto-muzeum bogate w
dawną architekturę z XI-XVII wieku, m.in.: stary Kreml (na liście
dziedzictwa światowego UNESCO) i sobór św. Sofii. Zwiedzanie
skansenu, gdzie zachowały się drewniane budowle, izby mieszkalne,
cerkwie i kaplice z XVII-XIX stulecia. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie.
Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 6:
Śniadanie. Wyjazd do Moskwy. Przejazd autokarem przez biznesowe
dzielnice Moskwy oraz nowoczesne centrum wielkiej rosyjskiej metropolii.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 7:
Śniadanie. Wycieczka objazdowa po Moskwie: plac widokowy na
Worobiowych Górach z których można podziwiać budynki Uniwersytetu
Moskiewskiego i całą panoramę miasta. Plac Czerwony, oglądanie z
zewnątrz Soboru Kazańskiego, Soboru Wasyla Błogosławionego, Muzeum
Historyczne, Główny Powszechny Dom Towarowy (GUM), Mauzoleum
Lenina. Przejazd wybrzeżem Sofijskim – panorama Kremla z drugiej
strony rzeki Moskwy. Zwiedzanie największej świątyni prawosławnej –
Cerkwi Chrystusa Zbawiciela. Przejazd do wybudowanego w 1524 roku
klasztoru Nowodziewiczego. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 8:
Śniadanie. Przejazd metrem na ciąg dalszy zwiedzania miasta. Kreml z
Soborami, Zbrojownia z kolekcją koron carskich, jajek Faberze i tronów
carskich, armatą Car–Działem i największym na świecie dzwonem Car–
Dzwonem. Galeria Trietiakowska – największy i zarazem najbardziej
znaczący zbiór sztuki rosyjskiej, zwiedzanie najokazalszych stacji metra
Moskiewskiego, spacer słynnym Arbatem. Powrót do hotelu,
obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 9:
Śniadanie. Pożegnanie ze stolicą Rosji. Przejazd na nocleg tranzytowy na
Łotwie. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 10:
Śniadanie. Przejazd do stolicy Litwy na krótki spacer starówką wileńską.
Popołudniu wyjazd do kraju. Przyjazd do Polski w godzinach nocnych,
powrót do poszczególnych miejscowości.
Program imprezy jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
TERMINY I CENY KATALOGOWE (zł):
29.04 – 08.05 2799
09.06 – 18.06 2899
14.07 – 23.07 2899
10.08 – 19.08 2799
CENA IMPREZY OBEJMUJE:
- przejazd autokarem (klimatyzacja, dvd, barek , wc) lub małym autokarem
(klimatyzacja, dvd)
- 9 noclegów w hotelach**+/*** w pokojach 2-osobowych z łazienką
- 9 śniadań i 9 obiadokolacji
- opiekę pilota
- ubezpieczenie Signal Iduna (KL 30.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż
1.000 PLN)
DODATKOWO PŁATNE:
- pakiet do realizacji programu: 180 EUR
zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie,
statkiem po rzekach i kanałach Petersburga,
Guide) płatne obligatoryjnie pilotowi wycieczki
- przedstawienie folklorystyczne w Pałacu
(fakultatywny)
(rezerwacje i wstępy do
komunikacja miejska, rejs
zestaw słuchawkowy Tour
Mikołajewskim: 40 EUR
DOPŁATY OPCJONALNE:
dopłata do pokoju 1 - osobowego: 800 zł
dopłata do wizy rosyjskiej: 350 zł
WIZY:
30 dni przed wyjazdem należy dostarczyć do PBP Olsztyn dokumenty
niezbędne do uzyskania wizy:
1) prawidłowo wypełniony, wydrukowany i podpisany osobiście wniosek
wizowy
2) 1 zdjęcie (wymiar 3,5 x 4,5 cm, biometryczne - twarz na wprost,
kolorowe, na białym tle, nie starsze niż 6 miesięcy)
3) paszport ważny minimum pół roku od zakończenia ważności wizy,
posiadający minimum 2 wolne strony.
WAŻNE INFORMACJE:
1. Wycieczki będą realizowane w zależności od ilości uczestników w
grupie: wygodnymi autokarami lub wygodnymi busami.
2. Niektóre połączenia krajowe mogą być realizowane innymi środkami
transportu niż autokar (bus, samochód osobowy, autokar liniowy, pociąg).
Trasy antenowe obsługiwane są bez pilota.
3. Wyjazd *antenkowy za dopłatą z wybranego miasta organizowany przy
minimum 6 os. wsiadających. W przypadku braku wymaganego min. 6
osób PBP OLSZTYN ma prawo anulować wyjazd z danej miejscowości.
Anulacja wyjazdu nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki.
W takim przypadku Klient wybiera wyjazd z innej miejscowości
gwarantowanej.
4. Podczas przejazdów krajowych w ramach niektórych wycieczek
możliwe są przesiadki.
5. Godziny i miejsca wsiadania mogą ulec zmianie, po wcześniejszym
poinformowaniu Klienta.
6. Pakiet do realizacji programu (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych
obiektów, usługi przewodnickie, bilety komunikacji miejskiej, opłaty
klimatyczne oraz koszty zestawu słuchawkowego Tour Guide lub inne) nie
jest ujęty w cenie imprezy wyrażonej w PLN. Cena pakietu do realizacji
programu podana jest przy opisach poszczególnych wycieczek.
Obligatoryjny koszt pakietu dotyczący realizacji programu jest
kalkulowany przy grupie min. 40 osób. Przy mniejszej ilości uczestników
cena pakietu zostanie przeliczona na odpowiednią ilość osób w grupie i
podana do wiadomości uczestników przed wycieczką. Cena pakietu może
być podwyższona maksymalnie o 25% podanej ceny w EUR/GBP/inna
waluta. Powyższa zmiana nie upoważnia Klienta do rezygnacji z
uczestnictwa w wycieczce.
7. Osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1–
osobowego, będą dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju
2–osobowym. W przypadku braku drugiej osoby na dokwaterowanie Klient
będzie musiał zapłacić połowę stawki dopłaty do pokoju 1 – osobowego.
8. Kolejność zapisów na wycieczkę decyduje o zajmowaniu miejsc w
głównym transporcie.