Kanał Informacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

Komentarze

Transkrypt

Kanał Informacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
12. - 19. 10. 2016 r.
Kanał Informacyjny
Spółdzielni
Mieszkaniowej
1/62
w Praszce
Spis kanałów w sieci TV Azart
K-6 TVPINFO
K-7 InfoSMPraszka
K-8 TVP 1
K-9 TVP 2
K-10 TVPHistoria
K-11 TVP Rozrywka
K-12 TVP Katowice
K-21 TVN 7
K-23 TVN
K-27 TV Trwam
K-29 TVP Polonia
K- 31 TV 4
K- 33 Tele 5
K-41 Discovery
K-44 TVS Silesia
K-56 Polsat Sport
K-58 TVPuls
K-62 Polsat
2
PROGRAMY CYFROWE W SIECI AZART
KANAŁ 32 - częst.562 Mhz - TVP INFO Katowice, TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Historia,
Stopklatka, TVP Kultura, TVP Rozrywka, TVPINFO - ogólnopolski
KANAŁ 34 – częst. 578 MHz : INFOPraszka, POLSAT Sport,
Polsat BIZNES, POLSAT 2
KANAŁ 35 – częst. 586 MHz: TVP Opole, ALEKINO, TVS SILESIA,
TVPOpole, POLONIA 1, TELE 5, NATIONAL GEOGRAPHIC,
KANAŁ 36 – częst. 594 MHz: FocusTV, TVP ABC, TV TRWAM,
TTV, POLO TV, ESKATV, ATM Rozrywka,
KANAŁ 37 – częst. 602 MHz: POLSAT, TVN, TV 4, TV PULS, TVN 7, PULS 2, TV 6,
POLSAT Sport News
KANAŁ 38 – częst. 610 MHz: TV Polonia, , TVP INFO W – wa, TVP Sport,
MINI – MINI
KANAŁ 39 – częst. 618 MHz: DiscoveryPl, TLC, Animal Pl., Travel
3
Wyniki Ankiety
przeprowadzonej w miesiącu sierpniu 2016r.
w sprawie emitowania odpłatnych programów
telewizyjnych w Spółdzielni w sieci TV Azart.
Na
2034
Ankiet
wydanych
wszystkim
mieszkańcom oddano 533 Ankiety, co stanowi
26,2% wszystkich wydanych Ankiet.
Wyniki reemisji poszczególnych programów
przedstawiają się następująco:
4
Nazwa Programu
% głosów za reemisją programów
w stosunku do oddanych ankiet
1
Discovery, Animl Planet, TLC
2
TRAVEL
3
National Geographic
85 %
4
ALE KINO
69 %
5
MINI MINI
54 %
6
TVP SPORT HD
47 %
7
TVS
74 %
8
Polsat
99 %
83 %
70,5 %
OGŁOSZENIE
Od dnia 30.09.2016 r.
nastąpi zmiana parametrów
nadawania programu
TVP Info
z wersji SD na HD.
Administrator sieci
6
INFORMACJA
W związku ze zmianami systemu
kompresji z MPEG 2 na MPEG 4
(cyfrowo) odbiór niektórych programów
analogowych AZART nie będzie możliwy.
Programy te będą dostępne
w odbiorze cyfrowym
w sieci TVK Praszka.
7
Kasa Banku Spółdzielczego
czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.15 - 15.30
Po godzinie 15.00 i w dni wolne
awarie zgłaszaj:
- hydrauliczną 601 718 591
- elektryczną i azartu 601 718 592
Awarie sieci internet – 519 115 328
Wszelkie awarie sieci wodno – kanalizacyjnej
oraz wywóz śmieci zgłaszaj pod numerem
tel. 34/35 91 175 (GOSKOM)
8
,,UNIQA” T. U. S.A.
Ubezpiecznie mieszkania
,,przy czynszu”
To nowoczesny system kompleksowego
ubezpieczenia mieszkania .
Proponujemy najwygodniejszą formę:
opłatę składki w comiesięcznych ratach
wnoszonych wraz z opłatami czynszowymi.
Więcej informacji o nowych warunkach
Wariantu Bezpiecznego w pok. nr 1
Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce 9
KOMUNIKAT ,,UNIQA” T.U.S.A
,,UNIQA” Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.
informuje, że istnieje możliwość zmiany umowy
ubezpieczenia mieszkania. Deklarując ubezpieczenie
mieszkania „przy czynszu” posiadana suma
ubezpieczenia oraz miesięczna składka wynoszą:
Bezpieczny
10
Bezpieczny Plus
Suma
Ubezpieczenia (zł.)
Miesięczna rata
składki(zł.)
Suma
Ubezpieczenia (zł.)
Miesięczna
rata składki(zł.)
10 000
12,00
100 000
+ 2,00
15 000
17,00
150 000
+ 3,00
20 000
23,00
200 000
+ 4,00
25 000
28,00
250 000
+ 5,00
30 000
34,00
300 000
+ 6,00
40 000
40,00
400 000
+ 8,00
50 000
50,00
500 000
+ 10,00
OGŁOSZENIA i REKLAMY
W SIECI AZART
Ogłoszenia w sieci AZART, NTC
oraz w internecie
(www.ogloszenia.smpraszka.com.pl lub
www.smpraszka.com.pl ) emitowane są
zawsze od środy
Ogłoszenia prosimy składać wyłącznie
w Sekretariacie Spółdzielni pok. nr 2 11
00
najpóźniej do środy, do godz. 12.
Każde ogłoszenie po tym terminie zostanie
wyemitowane w następnym tygodniu. Za
treść ogłoszeń odpowiada zleceniodawca.
UWAGA MIESZKAŃCY!!
W Banku PeKaO S.A
przy ul. Kaliskiej 72 można dokonywać
- wpłat czynszowych,
- ubezpieczenia ,,UNIQA”
- wpłat za internet
bez dodatkowych opłat.
12
Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Praszce
posiada następujące rachunki bankowe,
na które można dokonywać opłat
czynszowych za internet,
ubezpieczenie UNIQA i innych opłat:
- Bank Spółdzielczy w Praszce
31 8269 0007 2000 0000 0749 0003
- Bank Pekao SA
97 1240 3291 1111 0000 2922 6230
13
Oferujemy Państwu wynajem pomieszczeń
spółdzielczych na imprezy okolicznościowe
( urodziny, rocznice, komunie, stypy), spotkania
biznesowe, pokazy, szkolenia, zebrania, prezentacje.
Polecamy dużą salę w budynku administracyjnym
Spółdzielni przy ul. Mickiewicza 18
oraz mniejszą, w Klubie Osiedlowym.
Obydwie sale dysponują zapleczem kuchennym,
wyposażane są w klimatyzację. Sala w Klubie
Osiedlowym posiada dostęp do internetu,
wyposażona jest w projektor i ekran.
tel. 34/35 91 046 lub 34/ 35 91 329
ZAPRASZAMY
14
Mieszkańców bloku
przy ul. Fabryczna 22
i bloków na os. Kopernika informujemy,
że istnieje możliwość podłączenia
internetu na łączach
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Podłączenie będzie możliwe
po sprawdzeniu możliwości technicznych
na miejscu, w mieszkaniu klienta.
Szczegóły oferty – cena i parametry tech.
- na stronie www.smpraszka.com.pl
15
15
Administracja
15
Szybki internet
w ofercie
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Praszce
100 Mb/sek
Szczegóły na
www.smpraszka.com.pl
KOMUNIKAT
Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
1.Wszelkich ingerencji, zmian, przeróbek, napraw,
konserwacji oraz usuwania uszkodzeń,
w gnieździe Abonenckim, dokonuje wyłącznie
Operator bądź osoby przez niego upoważnione.
2. Uszkodzenia elementów będących własnością
Spółdzielni Mieszkaniowej,
a w szczególności uszkodzenia modemu kablowego
oraz gniazd i zwrotnic multimedialnych,
wynikłe z winy bądź działań Abonenta, 17
usuwane są w całości na jego koszt. C.D.N.
c.d 3. Użytkownik nie może bez pisemnej
zgody Operatora dokonać zmian w układzie
instalacji kablowej na odcinku od przyłącza
ze skrzynki Spółdzielni Mieszkaniowej
Praszka do gniazda telewizyjnego
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wszelkich
innych podłączeń do przedmiotowej
instalacji pod rygorem rozwiązania
niniejszej umowy przez Operatora
bez zachowania terminu jej wypowiedzenia.
Administracja
18
INFORMACJA
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
pełni dyżur
w pierwszy wtorek miesiąca
w godz. od 15.00 do 16.00
w budynku przy ul. Mickiewicza 18
19
19
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
w Praszce informuje,
że po rozpatrzeniu złożonych wniosków
w sprawie zmiany sposobu rozliczania kosztów
centralnego ogrzewania na sezon grzewczy 2016/2017
żaden węzeł nie spełnia wymogów §4.3
Załącznika nr 1 do Regulaminu rozliczeń finansowych SM
w Praszce z użytkownikami lokali tj. nie została złożona
wymagana ilość wniosków (50% + 1) o rozliczanie kosztów
wg powierzchni użytkowej lokali.
Wobec powyższego wszystkie mieszkania w sezonie
grzewczym 2016/2017 rozliczane będą
wg systemu podzielnikowego.
Poniżej wykaz ilości złożonych wniosków
w poszczególnych węzłach.
20
Numer
węzła
Adres
Ilość lokali
w węźle
Ilość wniosków o rozliczenie
wg powierzchni
101
ul.Kościuszki 42
55
3
102
Ul.Kościuszki 40
30
2
103 a
Ul.Obrońców Pokoju 1 seg-A
45
3
103 b
Ul.Obrońców Pokoju 1 seg-B
25
4
104
Ul.Kościuszki 36 seg-A
45
5
105
Ul.Kościuszki 36 seg-B
25
4
106
Ul.Fabryczna 9
20
1
107
Ul.Fabryczna 7
20
0
108
Ul.Fabryczna 3
20
0
109
Ul.Fabryczna 5
45
5
110
Ul.Kościuszki 34 seg-A
45
7
111
Ul.Kościuszki 34 seg-B
45
4
112
Ul.Kościuszki 17
16
0
113
Ul. Mickiewicza 2
30
1
114
Ul.Mickiewicza 4
45
12
115
Ul.Mickiewicza 6
45
12
Numer
węzła
Adres
Ilość lokali
w węźle
Ilość wniosków
o rozliczenie wg
powierzchni
116
Ul.Mickiewicza 10 seg-A
25
2
117
Ul.Mickiewicza 10 seg-B
50
6
118
Ul.Listopadowa 20 seg-A
50
3
119
Ul.Listopadowa 20 seg-B
50
8
120
Ul.Listopadowa 22 seg-A
50
4
121
Ul.Listopadowa 22 seg-B
25
3
122
Ul.Listopadowa 24
50
4
123
Ul.Kościuszki 27
50
7
124
Ul.Skłodowskiej 1 seg-A
30
6
125
Ul.Skłodowskiej 1 seg-B
40
3
126
Ul.Skłodowskiej 1 seg-C
30
2
127
Ul.Skłodowskiej 3 seg-A
35
6
128
Ul.Skłodowskiej 3 seg-B
30
3
129
Ul.Skłodowskiej 5 seg-A
45
2
130
Ul.Skłodowskiej 5 seg-B
45
3
131
Ul.Skłodowskiej 5 seg-C
25
1
Numer
węzła
Adres
Ilość lokali w
węźle
Ilość wniosków
o rozliczenie wg
powierzchni
132
Ul.Listopadowa 15 seg-A
25
1
133
Ul.Listopadowa 15 seg-B
35
7
134
Ul.Listopadowa 17 seg-A
40
2
135
Ul.Listopadowa 17 seg-B
40
3
136
Ul.Listopadowa 17 seg-C
25
1
137
Ul.Mickiewicza 26 seg-A
35
3
138
Ul.Mickiewicza 26 seg-B
45
5
139
Ul.Mickiewicza 26 seg-C
35
1
140
Ul.Mickiewicza 24 seg-A
25
1
141
Ul.Mickiewicza 24 seg-B
40
4
142
Ul.Mickiewicza 22
40
5
Numer
węzła
Adres
Ilość lokali w
węźle
Ilość wniosków
o rozliczenie wg
powierzchni
143
Ul.Mickiewicza 28a
22
2
144
Ul.Kopernika 10A
45
14
145
Ul.Kopernika 10C
70
3
146
Ul.Kopernika 10D
70
8
147
Ul.Kopernika 10E
70
8
148
Ul.Kopernika 10F
70
1
149
Ul.Kopernika 10G
50
11
150
Ul.Styczniowa 12
40
1
151
Ul.Styczniowa 14
51
2
152
Ul.Fabryczna 22
30
1
153
Ul.Mickiewicza 28 b
20
2
INFORMACJA
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce informuje,
że w związku ze zmianą Ustawy Prawo energetyczne
Rada Nadzorcza w dniu 28.09.2016r. Aneksem nr 1/2016
WPROWADZIŁA ZMIANĘ
do Regulamin rozliczeń finansowych
Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
z użytkownikami lokali.” jak niżej:
W „Regulaminie rozliczeń finansowych Spółdzielni
Mieszkaniowej w Praszce z użytkownikami lokali.”
z dnia 17.08.2016r.
wprowadza się następujące zmiany:
25
§1
W załączniku nr 1 Regulaminu skreśla się punkt 6.4.
§2
W załączniku nr 2 Regulaminu zmienia się brzmienie punktu 3.2 na:
„3.2. Jeżeli użytkownik lokalu nie udostępni Spółdzielni wodomierzy w
celu dokonania ich odczytu albo użytkownik lokalu dokona ingerencji w
ten przyrząd w celu zafałszowania jego pomiarów lub wskazań,
Spółdzielnia
może
dochodzić
od
użytkownika
tego
lokalu
odszkodowania .”
§3
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Aneks podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Spółdzielni .
Nowa treść „Regulaminu rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej
w Praszce z użytkownikami lokali” jest dostępna na stronie internetowej
SM w Praszce: www.smpraszka.com.pl w zakładce „Regulaminy”.
26
Urząd Miejski w Praszce uprzejmie
informuje, że
w dniach 14 – 18 listopada 2016 r.
od godz. 6.00 na terenie Miasta i Gminy Praszka
odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów
wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli
prywatnych posesji i mieszkańców
Spółdzielni Mieszkaniowej.
(nie dotyczy podmiotów gospodarczych)
Odpady będą zabierane przez firmę EKO – REGION
w trakcie przejazdu samochodu przez każda ulicę miasta
wg następującego harmonogramu:
27
27
14.11.2016 r. - rejon 1
Warszawska, 3 -go Maja, Mickiewicza, Kołłątaja, Staszica,
Małachowskiego, Niemcewicza, Maków, Chabrów, Bratków,
tulipanów, Astrów, rolnicza, Chłopska, Konopnickiej, Orzeszkowej,
Dąbrowskiej, Nałkowskiej, Al. St. Wyszyńskiego, Skłodowskiej,
Kolorowa, Obrońców Pokoju, Żeromskiego, Pilawy,
Spółdzielnia Mieszkaniowa: bloki przy ul.:
Skłodowskiej, Mickiewicza, Listopadowej, Kościuszki,
Fabrycznej, Obrońców Pokoju
Kowale, Pod Kowalami
15.11.2016 r. - rejon 2
Senatorska, Krótka, Pl. Grunwaldzki, Prusa, Sienkiewicza,
Kilińskiego, Styczniowa, Powstańców Śl., Chopina, Wodna,
Kościelna, Parafialna, Kopernika, Kaliska, Sportowa, Szosa
Gańska, Boczna, Słoneczna, Gorzowska, Byczyńska, Listopadowa,
Spółdzielnia Mieszkaniowa: bloki przy ulicach Styczniowej
i Kopernika.
28
Szyszków, Wygiełdów.
c.d.
16.11.2016 r. - rejon 3
Przedmość, Kik, Aleksandrów, Kozieł, Sołtysy, Wierzbie
17.11.2016 r. - rejon 4
Rozterk, Gana, Lachowskie, Marki, Skotnica, Kuźniczka,
18.11.2016 r. - rejon 5
Strojec, Brzeziny, Prosna, Tokary Rosochy
Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je
przed bramę (mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej przy
wiatach śmietnikowych) w terminie podanym w w/w
harmonogramie.
29
c.d.
Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. Zużyty sprzęt AGD i RTV
2. Zużyty opony (małe do 1250 mm)
3. Baterie i akumulatory, jarzeniówki, świetlówki
4. Złom metalowy
5. Przeterminowane lekarstwa
6. Elementy z tworzyw sztucznych nie mieszczące
się w pojemnikach do segregacji
7. Zużyte meble i elementy stolarki
8. Gałęzie, konary, skoszona trawa (w workach)
30
c.d.
Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zbierania
np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.
Odpady odbierane będą tylko w dniu ustalonym
w harmonogramie, odpady wystawione
w innym dniu nie zostaną odebrane.
Nie będą odbierane:
gruz, kamienie, odpady pochodzące z warsztatów
rzemieślniczych, odpady zawierające azbest (eternit).
Osoby zainteresowane mogą uzyskać
szczegółowe informacje
w Urzędzie Miejskim w Praszce
tel. 34/35 91 009
31
INFORMACJA
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje,
że z dniem 01 stycznia 2017 r.
ulegnie zmianie następująca pozycja w opłacie czynszowej:
- w pozycji: - programy odpłatne TV Azart/LICENCJE/ podwyższona zostaje opłata
z 9,98 zł/lokal/m-c na 13,10 zł/lokal/m-c.
Zmiana następuje na wniosek Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej Uchwałą Nr 23/2016 Rady Nadzorczej z
dnia 28-09-2016r w związku z wprowadzeniem nowej
oferty programowej Telewizji POLSAT, programu TVP
SPORT HD oraz pokryciem ujemnego wyniku z lat
ubiegłych na TV AZART (licencje).
32
32
INFORMACJA Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
Użytkownik C.O. może na bieżąco kontrolować ilość
zużytych jednostek w okresie grzewczym.
Przykładowe wskazania wyświetlacza na podzielniku objaśnienia:
Nr podzielnika:
Zapamiętane jednostki zużycia na koniec poprzedniego okresu
rozliczeniowego:
33
Liczaba kontrolna do kontroli poprawności odczytu
Wskazanie bieżące jednostek zużycia za aktualny okres
rozliczeniowy:
Powyższe informacje na wyświetlaczu pojawiają się przez
8sekund każda jedna po drugiej.
W przypadku uszkodzenia podzielnika wyświetlany jest tylko i
wyłącznie numer podzielnika:
Szczegółowa informacja dotycząca działania podzielników
przygotowana przez METRONA POLSKA jest dostępna dla
zainteresowanych w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej
pokój nr 2.
34
P.P.- U ,,GOSKOM'' Sp. z o.o.
w Praszce informuje,
że w związku z prowadzonymi pracami ziemnymi
budowy ronda przy ul. Kaliskiej
oraz przebudowie sieci wodociągowej,
w trakcie trwania prac
mogą wystąpić okresowe
zakłócenia w dostawie wody,
charakteryzujące się zwiększoną mętnością,
napowietrzeniem oraz zmniejszonym ciśnieniem.
35
Za utrudnienia przepraszamy
Zarząd P.P.- U ,,GOSKOM''
35
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie
robót budowlanych rozbudowy parkingu
dla pojazdów samochodowych
przy ul. Kopernika 10 G
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia
można uzyskać w biurze
Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Mickiewicza 18,
codziennie w dni robocze, w godz. 8 - 14
lub na stronie www.smpraszka.com.pl
Zarząd Spółdzielni
36
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie
robót budowlanych budynku kotłowni
przy ul. Mickiewicza 2 w Praszce
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia
można uzyskać w biurze
Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Mickiewicza 18,
codziennie w dni robocze, w godz. 8 - 14
lub na stronie www.smpraszka.com.pl
Zarząd Spółdzielni
37
NOWA LINIA REGULARNA!!!
Rozkład jazdy ABX2bus na trasie: Rudniki – Praszka – Opole
Rozkład jazdy ważny od: 19.09.2016
ODJAZDY
DNI POWSZEDNIE
SOBOTY
NIEDZIELE
PRASZKA - OPOLE
6.10, 7.10, 10.10, 11.10,
13.45, 14.45, 17.55, 19.05
6.10, 10.10,
13.45, 17.55
17.55
OPOLE - PRASZKA
7.50, 8.50, 11.45, 12.45,
15.35, 16.35, 19.35, 20.45
7.50, 11.45,
15.35, 19.35
19.35
OLESNO - PRASZKA
8.44, 9.44, 12.39, 13.39,
16.29, 17.29, 20.29, 21.39
8.44, 12.39,
16.29, 20.29
20.29
PRASZKA – RUDNIKI
przez Strojec
4.25, 7.00, 9.10, 10.10,
13.05, 14.05, 16.55, 17.55,
20.55, 22.05
9.10, 13.05,
16.55, 20.55
20.55
RUDNIKI – PRASZKA
przez Strojec
5.56, 6.56, 9.56, 10.56,
13.31, 14.31, 16.57,
17.41, 18.51
5.56, 9.56,
13.31, 17.41
17.41
BUSY NIE KURSUJĄ W WIELKĄ SOBOTĘ, WIGILIĘ, SYLWESTRA I ŚWIĘTA
Informacja tel.: Poniedziałek – Sobota, w godzinach
38
od: 8.00 do 20.00 Tel. 693 084 045, 782 481 476,
www.abx2bus.pl, [email protected], (f - logo Facebooka jeśli jest możliwość).
SPRZEDAM MIESZKANIE
pow. 63 m2 , na III piętrze
Mieszkanie jest częściowo umeblowane.
Okna na obie strony budynku.
Nowe rolety okienne, na podłodze parkiet
w idealnym stanie,
drzwi wewnętrzne i zewnętrzne nowe.
Wszystkie pomieszczenia po remoncie.
Blok ocieplony od zewnątrz.
Do mieszkania przynależy piwnica.
CENA SPRZEDAŻY: 140 000 zł
KONTAKT:
693 812 792
41
43
SALON MEBLOWY
Praszka, ul. Kaliska 61
(dawny obliczeniowiec POLMO)
Tel. 691 447 537
JESIENNA PROMOCJA
- wersalki na sprężynie + 2 poduszki od 490 zł
- kanapy rozkładane od 780 zł
- zestawy wypoczynkowe od 1.100 zł
- narożniki pokojowe od 990 zł
- zestawy kuchenne , komody, witryny, łóżka
i wiele innych.
46
Za gotówkę i na raty.
Wykonujemy także meble na wymiar.
Lokal do wynajęcia
Praszka, ul. Słowackiego 5
(po sklepie obuwniczym)
- ogrzewanie, wc, internet.
tel. 509 877 100
47
ZATRUDNIĘ
NA STANOWISKO:
PRACOWNIK
OGÓLNOBUDOWLANY
tel. 500 221 080
50
SPRZEDAM
- NOWE DOMY W PRASZCE
- DZIAŁKI BUDOWLANE W SZYSZKOWIE
Więcej informacji
www.helikon.biz
facebook.com/helikon.biz
12.10.16
tel. 500 221 080
51
51
Sprzedam mieszkanie
2
pow. 51,63 m
3 pokoje, II piętro
Praszka, ul. Fabryczna 22
tel. 34/ 35 91 795
52
Sprzedam
działki budowlane
w miejscowości
Skotnica
53
tel. 531 703 065
Sprawdź nowe taryfy
SUPERNET z telefonem
Zapraszam
Artur Kołacha
Praszka, ul. Fabryczna 1
tel. 34/ 366 58 20
54
Pracujesz za granicą?
U nas najlepsze oferty
roamingowe
Zapraszam
Artur Kołacha
Praszka, ul. Fabryczna 1
tel. 34/ 366 58 20
55
Internet LTE
z routerem
za 29 zł. miesięcznie
Zapraszam
Artur Kołacha
Praszka, ul. Fabryczna 1
tel. 34/ 366 58 20
56
„Ale pycha”
Cukiernia & Kawiarnia
Codziennie rano, o godz. 8.00
CIEPŁE PĄCZKI !!!!!
- pączki domowe z marmoladą wieloowocową
- pączki serowe
- ciasta
(nowości to: cytrynowa chmurka”, kremówka kokosowa”
- torty
- gofry, desery, soki świeżo wyciskane
- kawa, czekolada na gorąco, herbata (również na wynos)
Zapraszamy!
pon.- sob. - 8.00- 18.00,
niedziela – 10.00 - 18.00
facebook/alepychapraszka
57
SPRZEDAM
MIESZKANIE
2
pow. 47,5 m ; parter
przy ul. Mickiewicza 6/16
tel. 605 451 270
58
Sprzedam
działkę budowlaną
w Rosochach
o pow. 20 arów
Cena – 50. 000 zł
tel. 530 674 742
lub 604 581 869
59
Dzień bezpłatnych diagnoz
i porad logopedycznych
w Zespole Placówek Specjalnych
w Praszce
19.10.2016 r. (środa)
w godz. 9.00 – 13.00
tel. 34/3591 413
Logopedzi będą do państwa dyspozycji !
60
Likwidacja sklepu
,,VIVA”
pl. Grunwaldzki 14
- wyprzedaż odzieży damskiej
(do końca października).
Od 2 listopada usługi krawieckie
przeniesione do sklepu ,,4 F”
przy ul. Warszawskiej 10
61
Zapraszamy
Serdecznie
zapraszamy na IV Jesienną Biesiadę
połączoną z degustacją
domowych przetworów
która odbędzie się 20 października 2016 r.,
/czwartek/ w dużej świetlicy osiedlowej,
przy ul. Mickiewicza 18, o godz. 16.00
Tych, którzy zasobami domowej spiżarni pochwalić
się nie mogą, również serdecznie zapraszamy.
Oczekiwane pokaźne słoiczki dobrego humoru
i uśmiechu.
62/62
Klub Osiedlowy, tel. 34/35 91 329