Wydział Lekarski Mikrobiologia Zalecane podręczniki

Transkrypt

Wydział Lekarski Mikrobiologia Zalecane podręczniki
Wydział Lekarski
Mikrobiologia
Zalecane podręczniki
Literatura podstawowa:
Murray P.R., Rosenthal K.S., Pfaller M.A. Mikrobiologia. Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2011
Kayser F.H., Bienz K.A., Eckert J., Zinkernagel R.M. Mikrobiologia Lekarska. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2007
E. Szewczyk Diagnostyka bakteriologiczna PWN Warszawa 2005
Literatura uzupełniająca:
Virella G. Mikrobiologia i choroby zakaźne. Urban&Partner, Wrocław 2000
Irving W., Boswell T., Ala’Aldeen D. Mikrobiologia Medyczna. Krótkie wykłady. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2008
Dąbrowska-Szponar M., Garbacz K., Piechowicz L Praktyczny atlas mikrobiologii, Gdaoski Uniwersytet
Medyczny, 2012
M. Brauncajs, Z. Krzemioski Mikrobiologia lekarska-preparaty mikroskopowe i pożywki, opracowanie
na stronie UMED, studenci-materiały dydaktyczne-mikrobiologia lekarska

Podobne dokumenty