Aktualizacja przepisów w zakresie podatku VAT, CIT i PIT

Transkrypt

Aktualizacja przepisów w zakresie podatku VAT, CIT i PIT
Aktualizacja przepisów w zakresie
podatku VAT, CIT i PIT
Szkolenie przygotowane z myślą o uzupełnieniu wiedzy
z prawa podatkowego po nowelizacji ustaw w 2014 roku.
KOSZT UDZIAŁU
Dla pracowników firm członkowskich KIG: 230 zł/os. brutto
Dla pozostałych: 270 zł/os. brutto
Cena zawiera:
-udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, ankietę po szkoleniu, zaświadczenie
na druku MEN, certyfikat,
-obiad oraz serwis kawowy
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w prawie
podatkowym, które weszły w życie od 1 stycznia 2014 r. w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych CIT, od osób fizycznych PIT oraz podatku
VAT.
Zajęcia prowadzone będą przez Pana mgr inż. Piotra Tylmana.
Termin szkolenia: 08.09.2014 r. (poniedziałek) w godzinach 9:00-16:00
Szkolenie odbędzie się w sali szkoleniowej Konińskiej Izby Gospodarczej przy
ul. Zakładowej 11 w Koninie.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Tel: 63/245 88 00
e-mail: [email protected]
Program szkolenia
Lp.
Ilość godzin
Program szkolenia
1. Zmiany przepisów w zakresie podatku PIT od dnia 01
1
stycznia 2014
2. Zmiany przepisów w zakresie podatku CIT od dnia 01
1
stycznia 2014
3. Zmiany przepisów w zakresie podatku VAT od dnia
5
01.01.2014:
- moment podatkowy, prawo do odliczenia podatku

zmiany w zakresie odliczania podatku VAT od
wydatków
związanych
z
pojazdami
samochodowymi o ładowności poniżej 3,5 tony.
4. Panel dyskusyjny.
1
Razem:
8
Nota trenerska
mgr inż. Piotr Tylman był długoletnim pracownikiem służb finansowych
firmy produkcyjnej, od 2006 roku prowadzi własne biuro rachunkowe w
Koninie. Trener posiada wykształcenie wyższe zdobyte na Politechnice
Poznańskiej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, posiada certyfikat
księgowy nr 1499/2003 wydany przez Ministra Finansów w 2003 roku.
Doświadczenie w firmach produkcyjnych, transportowych oraz w wielu innych
branżach.

Podobne dokumenty