deklaracja zgodności

Transkrypt

deklaracja zgodności
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
C0461
Numer certyfikatu:
CE-0461BP0788
Producent:
Adres:
Miasto, kraj:
De Dietrich Thermique
57 rue de la Gare, B.P. 30
F-67580 Mertzwiller, Francja
Przedstawiciel producenta na terenie RP:
Adres:
Miasto, kraj:
De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o. o.
ul. Północna 15-19
54-105 Wrocław, Polska
Jednostka notyfikowana:
Adres:
Kraj, miasto:
TECHNIGAS
Rodestraat 126
B-1630 Linkebeek, Belgia
Urządzenie: kotły olejowo-gazowe stalowe
Typ: CA 530
Model: CA 530-800, CA 530-900, CA 5301000, CA 530-1200, CA 530-1400, CA 5301700, CA 530-2000, CA 530-2600
są zgodne z niżej wymienionymi dyrektywami UE:
Deklarujemy, że wymienione produkty:
Dyrektywa:
92/42/UE
Normy związane:
Dyrektywa Sprawnościowa
2014/35/UE
Dyrektywa Napięciowa
EN 60335.1
2014/30/UE
Dyrektywa Kompatybilności
Elektromagnetycznej
EN 61000-6-3, EN 61000-6-1
2009/125/UE
Dyrektywa Ekoprojektu
Rozporządzenie KE 813/2013
2014/68/UE
Dyrektywa Ciśnieniowa
art.4, pkt.4
Wrocław, dnia 4 stycznia 2016 roku.
Product Manager
Waldemar Matuszyński

Podobne dokumenty