Teoretyczne i empiryczne podstawy

Transkrypt

Teoretyczne i empiryczne podstawy
Bogusław Śliwerski - Publikacje
Edukacja pod prąd
Autor: Bogusław Śliwerski
ISBN: 978-83-7308-035-5
Dane techniczne: Wydanie II, Kraków 2008, Format B5, Objętośd 304 strony, Oprawa miękka, klejona, folia
matowa
Książka jest swoistą "wędrówką" po różnych wymiarach edukacji
w naszym kraju, która zmaga się z przeciwieostwami własnych
założeo, z oporem krajowej i regionalnej polityki oświatowej, z
blokadami instytucjonalnymi i ludzkimi. Autor ma nadzieję, że po
pozycję tą sięgną politycy i działacze oświatowi, ustawicznie
doskonalący się nauczyciele i studenci pedagogiki.
Spis treści:
 Wstęp
 Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży w społeczeostwie nieegalitarnym.
 Polityka oświatowa gmin wobec edukacji przedszkolnej i szkolnej pierwszej połowy
lat 90-tych XX wieku.
 Różne wymiary descholaryzacji.
 Reformy oświatowe w III RP.
 Autonomia szkoły.
 Integracja dzieci.
 Kształcenie nauczycieli w dobie reformowania oświaty.
 Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.
 Konflikty w szkole.
 Recepcja alternatywnych idei i modeli edukacji w Polsce.
 Patologie w edukacji szkolnej.
 Bibliografia.
Bogusław Śliwerski - Publikacje
Autor:
Śliwerski Bogusław
Oficyna Wydawnicza IMPULS
ul. Fatimska 53 B
31-831 Kraków
tel./fax: 12-422-41-80
[email protected]
www.impulsoficyna.com.pl

Podobne dokumenty