Wynagrodzenie wykonawcy Ustala się stawkę wynagrodzenia za

Transkrypt

Wynagrodzenie wykonawcy Ustala się stawkę wynagrodzenia za
Załącznik nr 2
Wynagrodzenie wykonawcy
Ustala się stawkę wynagrodzenia za udzielenie przez wykonawcę 1 konsultacji specjalistycznej w wysokości …............………………………PLN, słownie: ...................................
………………………………………………………………………………………….....................
Zamawiający
Wykonawca

Podobne dokumenty