FILTRY WORKOWE FPW

Transkrypt

FILTRY WORKOWE FPW
CERFILTR Urządzenia Filtracyjne
50-356 Wrocław, ul. Grunwaldzka 30a
fax: (+48) 71 3282723; tel/fax: (+48) 71 3282800
e-mail: [email protected]
www.cerfiltr.com.pl
FILTRY WORKOWE
FPW
Przeznaczenie
Filtry workowe znajdują zastosowanie tam, gdzie zachodzi konieczność
odfiltrowania z cieczy zawiesin. Z uwagi na ich dużą wydajność, przydatne
są zwłaszcza przy filtrowaniu płynów charakteryzujących się podwyższoną
lepkością i dużą zawartością zanieczyszczeń mechanicznych. Filtry workowe znajdują zastosowanie w rozlewniach napojów, win, piwa, alkoholi,
do filtracji syropów, soków, olejów jadalnych, w produkcji farb i atramentów, w przemyśle rolno-spożywczym, ogrodnictwie oraz zakładach żywienia zbiorowego.
Wykonanie
Zbiorniki FPW wykonane są ze stali nierdzewnej gatunku 304 lub 316,
wewnętrznie polerowane lub elektropolerowane w wersji sanitarnej.
Wyposażenie dodatkowe: Zbiorniki filtracyjne mogą być dodatkowo wyposażone w automatyczne odpowietrzniki oraz specjalistyczną armaturę
(długie kolana, zawory probiercze, manometry i in.).
Worki filtracyjne wykonane są z różnego rodzaju materiałów syntetycznych o zróżnicowanym mikronażu.
Konstrukcja (patrz następna str.)
Filtr utworzony jest z cylindrycznego zbiornika 1 i pokrywy 2 z krućcem 19 do montażu odpowietrznika i manometru. Wewnątrz zbiornika umieszczona jest obręcz 3, w której umieszczony jest perforowany metalowy kosz 4 podtrzymujący worek
filtracyjny 5. Kosz zabezpieczający 6 z workiem filtracyjnym dzieli przestrzeń filtra na komorę cieczy zanieczyszczonej 7
i komorę cieczy oczyszczonej 8. Krzyżak dociskowy 9 służy do mocowania i unieruchamiania kosza 4, worka 5 i kosza
zabezpieczającego 6. Unieruchomienie następuje poprzez zainstalowanie blokady 10 i dokręcenie uchwytem dociskowym
11. Zbiornik wyposażony jest w króciec 12 dopływu cieczy zanieczyszczonej i króciec 13 - służący do spustu wody przed
zdjęciem pokrywy w czasie prac serwisowych. W dnie zbiornika zainstalowany jest króciec odpływu cieczy oczyszczonej
14. Pokrywa 2 zamykana jest do zbiornika 1 przy pomocy śrub 15, zainstalowanych na zewnętrznych krawędziach kołnierzy
wzmacniających 16 i 17, pomiędzy którymi umieszczona jest uszczelka 18.
Uruchamianie i eksploatacja filtrów FPW
Instalując filtr należy pamiętać o zachowaniu dostępu do urządzenia w celu obsługi. Podłączenie filtra wykonać zgodnie
z oznakowaniem na rysunku niniejszej instrukcji. Zamontować worek w koszu 5, zwracając szczególną uwagę na poprawne
ułożenie uszczelek. Po zamknięciu pokrywy, śruby mocujące 14 dokręcać ręcznie (bez użycia jakichkolwiek narzędzi i każdorazowo po przeciwnej stronie, zwracając uwagę na poprawne centryczne położenie pokrywy względem obudowy). Użycie
narzędzi do zamykania dopuszczalne jest tylko do momentu uzyskania szczelności. Napełnić filtr filtrowanym medium przy
otwartym odpowietrzniku 12, aż do pojawienia się w nim cieczy. Przed włączeniem do eksploatacji przepłukać urządzenie
przez kilka minut. Przed otwarciem zbiornika (np.: w celu wymiany worka) należy pamiętać o spuszczaniu cieczy poprzez
króciec 11. Sygnałem zużycia worka filtracyjnego jest spadek wydajności filtra.
W celu uzyskania lepszych parametrów filtracji lub większych wydajności filtry można łączyć szeregowo i równolegle.
Dla zmniejszenia martwych wewnętrznych objętości dostarczamy zbiorniki (balony) zanużeniowe.
3.3
CERFILTR Urządzenia Filtracyjne
Filtry workowe FPW
DANE TECHNICZNO-UŻYTKOWE
Zbiornik
Lp.
Symbol
urzadzenia
Wydajność
maksymalna
[m3/h]
Stal
nierdzewna
FPW
(∆P/0,1 Bar)
Wymiary
Masa
zbiornika
[kg]
Średnica
przyłączy
Dz
H 1*
H 2*
H 3*
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
DN
[cal]
średnica
maksymalna
wysokość
całkowita
(min-max)
wysokość
wlotu
wysokość
wylotu
(min-max)
1
FPW-1 7
7
x
30
40
1 1/2”
270
555-1075
440
95-620
2
FPW-1 12
12
x
35
40
1 1/2”
270
625-1145
540
95-620
3
FPW-1 15
15
x
40
50
2”
270
965-1485
840
95-620
4
FPW-1 18
18
x
50
65
2 1/2”
320
705-1225
580
95-620
5
FPW-1 35
35
x
58
80
3”
320
1105-1625
1010
95-620
* - Poprzez zastosowanie ruchomych łap istnieje możliwość dostosowania położenia filtra do istniejącej instalacji
• Wydajność worków wg załączonej tabeli.
• Ciśnienie pracy: do 0,6 MPa.
• Mikronaż wkładów: 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100 μm.
Typy worków stosowane w
filtrach FPW
Lp.
Typ
worka
Wymiary worka
średnica x
długość [mm]
1
7
102 × 250
2
12
102 × 360
3
15
102 × 560
4
18
180 × 420
5
35
180 × 815
Charakterystyka różnych materiałów filtracyjnych
Parametr
PS
PP
HT
NM
X
Temp. maks. [ºC]
150
95
175
135
100
+
+
o
-
-
kwasy organiczne
+
++
o
o
+
alkalia
+
+
+
++
o
utleniacze
+
o
-
-
o
rozpuszczalniki org.
++
+
++
++
+
oleje roślinne
++
++
++
++
++
mikroorganizmy
++
++
++
++
-
Odporność na:
kwasy mineralne
Formuła zamówienia kompletnego filtra:
FPW
Rodzaj filtra:
FPW - filtr przemysłowy workowy
FPWE - filtr przemysłowy elektropolerowany
1
Ilość worków
Rodzaj elementu filtracyjnego:
W - workowy, K - koszowy
W
7
Typ worka
PS
50
Rodzaj materiału filtracyjnego
Mikronaż materiału filtracyjnego
*Formuła zamówienia worków filtracyjnych w/g karty katalogowej
Materiały wykonania worków
filtracyjnych
Materiał
Oznaczenie
Poliester
PS
Polipropylen
PP
Nomex
HT
Nylon
NM
Wiskoza
X
UZDATNIANIE WODY - SYSTEMY FILTRACYJNE DLA PRZEMYSŁU
Produkcja: mikrofiltry, wkłady filtracyjne, złoża do usuwania żelaza i manganu, desorbery gazów, zestawy pompowe stałego ciśnienia, poziomu i przepływu.
Handel: ozonatory, mikrofiltry, lampy UV, systemy odwróconej osmozy, automatyka przemysłowa, zawory wielodrożne Fleck-Siata, armatura przemysłowa, pompy.
Usługi: projektowanie i wykonawstwo stacji usuwania: żelaza i manganu, zmiękczania, usuwania azotanów - azotynów, pierwiastków ciężkich, desorpcja gazów.