W y w i a d z p r z e w o d n i c z ą c y m S U – K a c p r e m K ę p k ą

Transkrypt

W y w i a d z p r z e w o d n i c z ą c y m S U – K a c p r e m K ę p k ą
Rok szkolny 2012/2013 Nr 4
Maj/Czerwiec 2013r.
Nasza 15
1 zł
P
O
D
S
T
P U B L I C Z N A S Z K O Ł A
A W O W A N R 1 5 I M . W Ł A D Y S
S Y R O K O M L I W R A D O M I U
W y w i a d
S U –
Kacper ma brata Maćka
Znak zodiaku: Ryby
Lubi oglądać telewizję
Od 6 lat gra w piłkę nożną
Kocha piłkę nożną
Lubi jeść pizzę z pieczarkami
Marzy o karierze piłkarskiej
W
T Y M
N U M E R Z E :
Rok Janusza Korczaka
1
Festiwal talentów
2
Międzyszkolny Turniej Tańca
2
Nasze sukcesy
3
Festyn rodzinny
3
Wywiad
4
Kuźnia talentów
5
Humor
5
Kolorowanki
6
Ł
A
W
A
z p r z e w o d n i c z ą c y m
K a c p r e m K ę p k ą
Porozmawiajmy o szkole. Jak oceniasz naszą „15” jako uczeń?
Szkołę mam najlepszą na świecie, w której lubię spędzać czas. Klasę też mam
super.
Co robisz w czasie dużej przerwy?
Chodzę na obiad, rozmawiam z kolegami i koleżankami, czasem uczę się do
następnej lekcji.
Niedawno – 30 kwietnia przeżyliśmy przerwę, jakiej jeszcze nie było. Z inicjatywy Anny Napory ucz. Kl. 5a odbył się Dzień Muzyki i Tańca. W czasie przerwy odbywały się pokazy tańca i wszyscy słuchali muzyki. Z plakatów
„patrzyli” na nas wielcy kompozytorzy. Przerwy mijały bardzo szybko i miło.
Myślę, że warto to powtórzyć!
Czy według Ciebie zajęcia dodatkowe realizowane w Naszej „15” zaspakajają potrzeby uczniów?
Moi koledzy i koleżanki uczęszczają na liczne kółka przedmiotowe. Jesteśmy
angażowani w realizację różnorodnych projektów edukacyjnych, np. Spotkanie
ze Starym Doktorem.
W jakim stopniu realizowane w szkole zajęcia dodatkowe i różnorodne
konkursy umożliwiają rozwój zainteresowań uczniów?
Zajęcia dodatkowe są bardzo różnorodne, rozwijają uczniów, a także kształcą i
pomagają w nauce.
Czy uczniowie PSP nr 15 w Radomiu są kreatywni?
Tak uczniowie PSP nr 15 są bardzo kreatywni i jest to zasługa wielu nauczycieli.
Jakie inicjatywy w roku szkolnym 2012/2013 realizował Samorząd Uczniowski?
Wiele dyskotek, „Skrzynkę walentynkową” i „Szkolną ligę piłki nożnej”.
Z jakiego przedsięwzięcia jesteś najbardziej dumny?
Z zorganizowania „Szkolnej ligi piłki nożnej”.
Dlaczego podejmujecie różnorodne działania?
Realizując różne inicjatywy, chcemy, by uczniowie ciekawie i wesoło przeżyli
dni w naszej szkole, żeby chętnie do niej przychodzili i zawsze miło wspominali
czas spędzony w naszej „15”.
Życzymy Ci powodzenia i dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiała p. E. Frączek
i Anna Witkowska
S t r .
2
N a s z a
F e s t i w a l
T a l e n t ó w
w
P G
15
5
Podczas I festiwalu talentów w PG 5 wspaniale zaprezentowali się nasi uczniowie.
Szkolna formacja taneczna „Na maksa” zajęła I miejsce, opiekun pani Justyna Snarska, III miejsce zdobyła Fatima Zakrzewska za pracę plastyczną wykonaną pod opieką
pani Renaty Szostakowskiej. Nagrodę specjalną festiwalu otrzymała Klaudia Lożyńska
z kl. 6d, za swoją twórczość literacką. Opiekunem Klaudii była pani Edyta Fokt.
W a r s z t a t y
d z i e n n i k a r s k i e
Niedawno w PG nr 5 odbyły się Warsztaty dziennikarskie. Poprowadzone
zostały przez redakcję gazetki szklonej- „Radomskiej Piątki”. Redaktorzy
byli bardzo mili, przygotowali dla nas interesujące prezentacje. Nauczono
nas, m.in. jak stworzyć własnego newsa. Spotkaliśmy p. Jacka Lombarskiego, który z chęcią odpowiedział na nasze pytania. Dzięki tym warsztatom z
pewnością zdobyliśmy nową wiedzę, którą wykorzystamy jako początkujący dziennikarze.
Red. Marta Potempska
III Międzyszkolny Turniej Tańca
23 kwietnia w PSP 15 odbył się trzeci Międzyszkolny Turniej Tańca Szkół Podstawowych. Do naszej szkoły przybyli uczniowie z PSP 13, PSP 21,
PSP 28, PSP 29,PSP 14 i PSP34.W jury zasiedli
Ilona Gruszka, Oliwia Lucedarska i Jakub Lucedarski. Uczestnicy rywalizowali ze sobą w kategoriach solista kl. 1-2, solista kl. 3-4, solista kl.
5-6, duety kl. 1-3, duety kl. 4-6 oraz formacje
kl. 1-3 i formacje kl. 4-6.Pod koniec Oliwia i
Kuba Lucedarscy zatańczyli dla wszystkich i
rozdali autografy. Nasi uczniowie również odnieśli sukcesy. Wszystkie wyniki na stronie
szkoły. Organizatorami konkursy były panie:
Justyna Snarska i Dorota Ługowska.
Red. Anna Witkowska
R o k
s z k o l n y
20 1 2/2 0 13
F E S T Y N
N r
4
S t r .
R O D Z I N N Y
24 maja w PSP nr 15 przy ul. Kieleckiej 2/6 odbył się Festyn Rodzinny pod hasłem Żyjmy zdrowo, aktywnie i kolorowo! Pogoda nam nie dopisała – bez przerwy padało. I choć nie było dmuchanych zabawek, wszyscy uczestnicy mogli
kupić losy, napić się czegoś gorącego a nawet kupić kiełbaskę. Oczywiście były
też inne atrakcje. Na samym początku był krótki występ przygotowany przez
uczniów klasy 6a. Następnie muzyczna niespodzianka przygotowana prze panią dyrektor mgr. Małgorzatę Suligowską i dwie nauczycielki: mgr. p. Ługowską i mgr. p. Okolus. Wszyscy obecni nauczyciele wyszli na scenę i zaśpiewali
kilka znanych im piosenek. Później nastąpiły występy klas 0 – 6, liczne konkursy np. zorganizowany przez p. Dorocińską pod hasłem Miss wiosny. W
trakcie występów odbywały się zawody sportowe, a nasi nauczyciele walczyli
o puchar dyrektora szkoły. Na scenie gościł taniec, piosenka, teatr, pokazy mody i wiele innych ciekawych atrakcji. Zabawa była przednia. Mimo deszczowej pogody bawiliśmy się świetnie, a słońce gościło na naszych twarzach.
Red. Marta Farbiś
3
S t r .
4
N a s z a
15
Już niebawem koniec roku szkolnego. Mam nadzieję, że każdy z was ma same
piątki na świadectwie. Przed nami wakacje, będziemy mieć więcej wolnego
czasu. Zachęcam wszystkich do pisania. Na pewno znajdziecie wiele ciekawych tematów podczas wakacyjnych podróży. Mam nadzieję, że mój wiersz
przybliży Wam letni czas.
Ukochane Miejsce
Każdy ma miejsce jakieś
W które lubi wyjeżdżać
I ja również mam takie
W którym kocham czas spędzać
To miejscowość mi bliska
Nad Bałtykiem przepięknym
Gdzie jest plaża piaszczysta
A na morzu okręty
Lubię siedzieć na piasku
Patrzeć na bezkres wody
Z tyłu mieć ścianę lasu
Słuchać dźwięków przyrody
Widzieć mewy krążące
Nad falami niziutko
W dali zaś białe żagle
„ P o z n a j
s w o i c h
p a n i
E w e l i n a
1.Jaką była pani uczennicą?
Byłam bardzo dobrą uczennicą.
2.Czy tęskni pani za szkołą?
Czasami.
3.Pani ulubiony kolor to …?
Mój ulubiony kolor to niebieski.
4.Pani ulubiona potrawa to
…?
Makaron.
5.Od jak dawna uczy pani w
szkole?
Nie długo.
6.Jakie są wady i zalety pracy
nauczyciela?
Red. Klaudia Lożyńska
n a u c z y c i e l i ” M a r k o w s k a
wady: –
zalety: miła praca z młodzieżą,
ta praca daje dużo satysfakcji.
7.Czy lubiła pani uczyć w tej
szkole?
Tak.
8.Czy praca z młodzieżą sprawia pani przyjemność?
Tak.
9.Jaki był pani ulubiony
przedmiot, a jakiego pani nie
lubiła?
ulubiony: matematyka i angielski
nie lubiany: biologia i fizyka
10.Kim pani chciała zostać w
dzieciństwie?
Chciałam zostać nauczycielką.
11.Co lubi pani robić po pracy?
Lubię czytać książki i podróżować.
Red. Monika Łupkowska, Anna Witkowska
R o k
s z k o l n y
20 1 2/2 0 13
N r
4
S t r .
W A K A C J E
Niedługo koniec szkoły- wakacje. Co roku po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy dla ucznia następuje czas odpoczynku. Przez
wolne dwa miesiące możemy robić mnóstwo fajnych rzeczy. Chyba każdy żałuje, że wakacje trwają tak krótko. Ze szkołą pożegnamy się 28.06. podczas oficjalnego zakończenia roku szkolnego.
Do szkoły wracamy 2.09. Czekają na nas kolejne miesiące nauki. Ale na razie
nie zaprzątajmy sobie tym głowy. Przed nami upragnione wakacje!
Red. Marta Potempska
Nauczyciel zwraca się do
ucznia:
- Jasiu nie wiem, czy się nadajesz
do szkoły, ale z pewnością powinieneś zagrać w Totolotka.
- A to czemu panie profesorze?
- Bo na 49 pytań, dobrze odpowiedziałeś dokładnie na sześć.
Źródło:http://dowcipy-szkolne.humoris.pl/
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu "Uczniowie chętnie wracają do szkoły po wakacjach"?
Zgłasza się Jasiu:
- Kłamstwem, Panie profesorze.
. Nauczycielka zwraca się
do ucznia, patrząc mu
wnikliwie w oczy:
- Zawsze gdy jest klasówka Ciebie nie ma, bo babcia chora, tak?
- Tak, proszę pani, my też
podejrzewamy, że babcia
symuluje.
5
www.maluchy.pl/kolorowanki

Podobne dokumenty