Bilfinger Berger Industrial Services

Transkrypt

Bilfinger Berger Industrial Services
BIS na targach MAINTAIN 2007:
16 - 18 października,
centrum targowe M,O,C, Monachium,
hala 1, stoisko nr 501.
Więcej informacji na stronie 12.
www.BIS.bilfinger.com
Gazeta firmowa dla pracowników i partnerów
Bilfinger Berger Industrial Services
Solutions for Industrial Services
WYDANIE 1/2007
Połączenie w sieć wzmacnia siłę innowacji
sprawdzonych w praktyce, przyszłościowych
koncepcji. „Możliwości efektywnego wspierania klientów są różnorodne“, mówi Thomas
Töpfer. „Począwszy od auditów identyfikujących
potencjał racjonalizacyjny po wdrażanie konkretnych strategii utrzymania ruchu i określonych
narzędzi software’owych, które jesteśmy w stanie
zapewnić klientom jako koncern.“
Innowacja w Bilfinger Berger Industrial Services
ma wiele twarzy, te zaś kierują swe spojrzenie
na jeden cel: opracowywanie rozwiązań
dostosowanych do potrzeb klienta. Jeden z
kluczowych czynników dla historii sukcesu
grupy Bilfinger Berger Industrial Services to
europejska sieć jej kompetencji. Poprzez ukierunkowane na cel zarządzanie strategią przedsiębiorstwo to potrafi koncentrować impulsy z
działalności operacyjnej, łączyć je w sieć i wprowadzać na rynek w postaci rozwiązań nastawionych na przyszłość i praktykę. Jako jeden z
wiodących wykonawców usług przemysłowych
w Europie grupa BIS stawia dalej na zwiększanie tej innowacyjnej przewagi.
Kierując się potrzebami i życzeniami klientów
w zakresie usług przemysłowych koncern BIS
stara się je nawet wyprzedzać. Dlatego też
temat zarządzania zasobami i materiałami już
od dawna cieszy się w koncernie wysoką pozycją.
„Naszym celem jest pielęgnowanie długofalowych i trwałych stosunków z klientami. Pracujemy nie tylko nad tym dalszym powiększaniem
naszej technologicznej przewagi w zakresie
strategii utrzymania ruchu, lecz również nad
Od około czterech lat grupa Bilfinger Berger Industrial Services wszystkie swoje działania podporządkowała jednej klarownej strategii – konsekwentnej
rozbudowie swej rynkowej pozycji wykonawcy
usług przemysłowych pod motywem przewodnim
„Solutions for Industrial Services“. Dzisiaj koncern
jest jednym z liderów europejskiego rynku przemysłu
Zarządzanie innowacjami łączy nowe
podejście metodyczne z
przyszłościową technologią
przetwórczego. Innowacyjność, kompetencja rozwiązań, jakość usług, niezawodność i konsekwentna
rozbudowa portfolio stanowią bazę dla dynamicznego rozwoju działalności w ostatnich latach. Swój
długotrwały i zrównoważony sukces koncern ten
buduje przede wszystkim na umiejętności łączenia
dostępnego know-how w sieć i czerpania z niej
ważnych impulsów dla innowacji.
Liczy się długoterminowy
sukces klienta
Innowacje powstają wszędzie tam, gdzie pracuje
się konstruktywnie nad rozwiązywaniem konkretnych problemów klienta. Wychodząc z tego
założenia BIS skupił się na rozpowszechnieniu
tej wiedzy w całym koncernie (patrz strona 9) i
bezpośrednim udostępnieniu jej klientom. Zasadniczą kwestię stanowi synchronizacja innowacyjnych kompetencji rozwiązań w codziennej
działalności operacyjnej z nowymi technologiami.
Ważnym punktem stycznym w tym procesie
jest centralny dział techniczny. „Tutaj sondujemy
potencjał innowacyjny docierający do nas w
postaci danych wejściowych z naszych spółek
operacyjnych i od klientów, aby na tej podstawie
opracowywać efektywne metody utrzymania
ruchu dla rynku“, wyjaśnia Thomas Töpfer, prezes
zarządu BIS AG. „Innowacyjne podejście metodyczne integrujemy przy tym z nowymi technologiami tworząc wydajne rozwiązania i nowe
standardy.“ Silna penetracja rynku osiągnięta
przez koncern BIS w Europie zapewnia mu
dodatkową przewagę nad konkurencją. Otrzymując bazujące na dobrej praktyce rozwiązania
bezpośrednio z pierwszej ręki klient profituje ze
zapewnieniem dyspozycyjności produktów i
usług o wysokiej jakości“, podkreśla Thomas
Töpfer. „Dlatego też zadbaliśmy przy tym o
odpowiednie warunki ramowe. Ważną jednostkę
sterującą tym procesem stanowi centralny
dział zakupów wspierający nas przy planowaniu
długoterminowego strategicznego partnerstwa
z naszym klientem.“ W ten sposób koncern jest
w stanie sprostać różnorodnym wyzwaniom
przyszłości, zapewniając sobie dobre perspektywy
dalszego rozwoju.
Spółka córka BIS E.M.S. podpisuje umowę ramową z ExxonMobil Production Germany GmbH (EMPG)
Bezpieczeństwo w EMPG na pierwszym miejscu
Przemysł gazu ziemnego jest jednym z najsilniejszych filarów zaopatrzenia energetycznego w Niemczech. Około 20-25% zapotrzebowania na gaz
pokrywane jest z regionu Dolnej Saksonii. Aby zabezpieczyć zaopatrzenie w gaz, odpowiednio wysokie – także względem utrzymania ruchu – są
wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony środowiska i jakości (SHEQ). Spółka córka BIS, R&M E.M.S. GmbH z Cloppenburga, już od
lat cieszy się znakomitą opinią w biznesie gazowym. Dzięki kompetencji technicznej, doświadczeniu i niezawodności przedsiębiorstwo to pozyskało
także zaufanie EMPG. Kolejnym potwierdzeniem udowodnionej w wielu projektach dobrej reputacji E.M.S. u EMPG jest zawarta w pierwszym
półroczu 2007 pięcioletnia umowa ramowa na kompleksowy pakiet usług utrzymania ruchu.
Swą działalność w zakresie poszukiwania i eksploracji
złóż, uszlachetniania i sprzedaży gazu ziemnego i ropy
naftowej największy światowy amerykański koncern
naftowy ExxonMobil prowadzi na całym świecie. W
Niemczech przedsiębiorstwo to działa głównie na
północnym zachodzie. Dużą rolę odgrywa przy tym
fakt, że Dolna Saksonia to centrum zasobów gazu
ziemnego w Niemczech. Stąd obsługiwanych jest
około 20-25 % krajowego zapotrzebowania na
gaz. EMPG dystrybuuje i magazynuje gaz ziemny
poprzez rozległą sieć instalacji, przy której utrzymaniu
konieczne jest przestrzeganie wyjątkowo surowych
środków bezpieczeństwa. Z tego względu ten amerykański koncern naftowy odpowiednio wysoko stawia
poprzeczkę w zakresie SHEQ (angielski skrót od bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska i jakości) także dla partnerów świadczących usługi w tym sektorze, ponieważ
również oni ponoszą odpowiedzialność za dyspozycyjność urządzeń i bezpieczeństwo zaopatrzenia.
SPIS TREŚCI
Industrial Services
Central Europe
Strona 4 Modernizacja zakładu u westfalskiego
producenta oleju jadalnego
Strona 7 Vattenfall rozszerza współpracę
z BIS arnholdt
Eastern Europe
Strona 3 Nowa instalacja odsiarczania dla firmy
Petrom, rumuńskiej spółki córki OMV
Strona 11 BIS Multiserwis podejmuje się izolacji
240 cystern kolejowych
Western Europe
Strona 2 Izolacja niskotemperaturowa dla
francuskiego terminalu LNG
Strona 12 Nowa elektrownia gazowo-parowa
Liczy się know-how w zakresie urządzeń i
doświadczenie
Oprócz należącej do EMPG instalacji podziemnych zbiorników (na ilustracji zbiornik podziemny w Dötlingen)
utrzymanie ruchu obejmuje również układ rurociągów i stacje podnoszenia ciśnienia.
E.M.S. pracuje dla EMPG – dawniej BEB – już od około
32 lat, przez co nie ma równego sobie na rynku w
zakresie specjalistycznego know-how. W licznych
> Ciąg dalszy na stronie 2
projektach obejmujących
w Tarragonie
Holding
Strona 9 Wdrażanie nowego korporacyjnego design
Strona 9 W sieciach BIS Networks głos mają praktycy
2
> Ciąg dalszy ze strony 1
także organizację i realizację przestojów remontowych w EMPG spółka córka BIS wypracowała sobie
zaufanie tego koncernu. Spółka ta wyróżniła się
przy tym w szczególności swą techniczną kompetencją oraz odpowiedzialnym podejściem do
surowych wymagań w zakresie SHEQ. Wszystko
to zadecydowało o tym, że spółka córka BIS
pozyskała pięcioletnią umowę ramową na
wszystkie prace utrzymania ruchu maszyn i wyposażenia w instalacjach sprężarkowych i magazynowych. Zlecony firmie E.M.S. pakiet usług obejmuje
wszystkie podstawowe branże utrzymania ruchu
z mechaniką i AKPiA, włącznie z branżami
pomocniczymi takimi jak izolacja i rusztowania, a
także inne zadania specjalne. Instalacje te
obejmują około 3.200 km rurociągu gazu ziemnego, siedem stacji sprężarkowych do utrzymania
ciśnienia w układzie rurociągów oraz cztery
zbiorniki do przejściowego magazynowania gazu
ziemnego. Przewidziane do obsługi układy
instalacji rozciągają się przy tym od Danii
po Paderborn oraz od holenderskiej granicy po
Salzwedel w Saksonii-Anhalt.
Wyższa przejrzystość dzięki paszportowi
bezpieczeństwa
Dla zwiększenia przejrzystości dla klienta pod
względem spełniania standardów bezpieczeństwa
osiem lat temu w E.M.S. wprowadzono paszport
bezpieczeństwa. Paszport bezpieczeństwa, który
nosi się przy sobie w postaci małej książeczki,
identyfikuje każdego pracownika z jego dopuszczeniami, uprawnieniami i kwalifikacjami tak, że
na budowie w każdej chwili można sprawdzić,
komu wolno wykonywać jakie prace i na których
instalacjach. „Przy wysokiej złożoności zarówno
samych urządzeń, jak i naszych codziennych
zadań jesteśmy odpowiedzialni za to, aby nasi
pracownicy byli wyposażeni w konieczne dopuszczenia. Paszport bezpieczeństwa sprawdza się
znakomicie. To bardzo wydajny system kontroli,
dzięki któremu każdy pracownik jest bardziej
świadomy swej indywidualnej odpowiedzialności“, wyjaśnia prezes Masood Azadpour. „W ten
sposób jeszcze raz sygnalizujemy klientowi, jak
poważnie postrzegamy w koncernie temat
treningu i szkoleń w zakresie SHEQ.“
Bilfinger Berger
Industrial Services
poszerza zarząd
Poszerzając gremium zarządu Spółka Bilfinger
Berger Industrial Services AG dostosowuje
się do dynamicznego wzrostu na rynku przemysłowego utrzymania ruchu.
Foto: flohagena.com
Dr inż. Rudolf K.
Jürcke (51) w dniu
1 marca 2007 przejął
operacyjną odpowiedzialność za piony Eastern i Western Europe
w Bilfinger Berger
Industrial Services AG,
Monachium. Doktor
inżynier Jürcke był przedtem prezesem zarządu w DSD Steel Group GmbH, Saarlouis.
Foto: flohagena.com
Ze skutkiem od 1 lipca
2007 pan Joachim
Rödiger (45) jako CFO
w Bilfinger Berger Industrial Services AG powołany został na kolejnego
członka zarządu. W swej
nowej funkcji Joachim
Rödiger, który po wielu
latach pracy w DaimlerChrysler i EADS był
ostatnio dyrektorem handlowym w Airbus
Deutschland, przejmuje obowiązki pana Heinza
K. Schmitta. Heinz K. Schmitt, od 1 lipca 1999
sprawujący funkcję członka zarządu ds.
finansowych i ponad 34 lat w firmie, jeszcze
w tym roku odejdzie na zasłużoną emeryturę.
W Fos Cavaou, na południu Francji, na powierzchni 75 hektarów powstaje obecnie instalacja do odbioru gazu ziemnego.
BIS OKI Insulation stawia na solidnego partnera przy budowie systemu transportu szynowego
Izolacja niskotemperaturowa dla
francuskiego terminalu LNG
Kompetencje BIS OKI Insulation GmbH w zakresie izolacji niskotemperaturowych cieszą się
międzynarodowym uznaniem. Od października 2006 specjaliści z Oberhausen pracują w Fos
Cavaou pod Marsylią przy budowie instalacji do odbioru gazu ziemnego (terminal Methanier).
Przy montażu pomaga im portugalska spółka córka BIS Prefal Lda. zatrudniająca na miejscu do
100 pracowników.
Ten terminal LNG (Liquefied Natural Gas) jest
aktualnie jedną z największych przemysłowych
inwestycji budowlanych w Europie – jego całkowity
wolumen inwestycyjny sięga 600 mln €, zaś
powierzchnia wynosi 75 hektarów.
W samych superlatywach o projekcie
Ogromny jest zakres zlecenia, które BIS OKI Insulation
otrzymała w ubiegłym roku od Sofregaz S.A., spółki
będącej zleceniobiorcą francuskiego dostawcy energii Gaz de France. Spółka jest odpowiedzialna za
całość izolacji niskotemperaturowych dla układu
rurociągów oraz zbiorników na terenie obiektu.
Powierzchnia do zaizolowania wynosi około 50.000
m2. Sam materiał izolacyjny odpowiada objętości 100
ciężarówek o pojemności po 90 m3. Z polecenia firmy
zlecającej prace izolacyjne w terminalu LNG Fos
Cavaou stosowane są wielopowłokowe systemy PIR.
Skrót PIR to poliizocyjanuran, czyli sztywne tworzywo
piankowe, które ze względu na wyjątkowo niską
przewodność cieplną uznawane jest za wyjątkowo
wysokogatunkowy materiał izolacyjny zaprojektowany specjalnie dla izolacji niskotemperaturowej do
skrajnie niskich temperatur sięgających –193 °C.
Zadaszony system transportu szynowego
sprawdza się jako inteligentne rozwiązanie
Rozmiary terenu, wysokie zapotrzebowanie materiałowe oraz warunki lokalne wymagały specjalnej
organizacji budowy. Transport, składowanie i montaż
musiały zostać objęte bezpiecznym planem operacyjnym. BIS OKI Insulation przewidziała wszystkie ewentualności. Między innymi także mistral, wiatr, który
pędzi nad lądem z prędkością do 150 km/h i może
znacznie utrudnić zaplanowane operacje robocze.
„Przy takiej sile wiatru musieliśmy wyjątkowo ostrożnie obchodzić się z materiałami roboczymi mając na
względzie bezpieczeństwo instalacji i oczywiście
także pracujących tam ludzi“, wyjaśnia Harald Stöhr,
prezes BIS OKI Insulation. „Bardzo niebezpieczne
jest to, iż tak silny wiatr może porywać w powietrze
różne materiały robocze, takie jak blachy lub materiały izolacyjne. Wzbijany w powietrze piach powoduje zanieczyszczenie materiałów pogorszając jakość
wykonania, zaś słaba widoczność utrudnia pracę i
podnosi poziom ryzyka.“ Po rozpatrzeniu wszystkich
tych aspektów kierownicy projektu z ramienia BIS
OKI Insulation, Ralf Kleinwegener i Jürgen Evers,
zdecydowali się na wybudowanie hali warsztatowej
o rozmiarach 50 x 20 m w bezpośrednim sąsiedztwie
hal, w których wykonywano rurociągi. Halę warsztatową wyposażono we własny system szyn. Na indywidualnie wykonanych wózkach rurociągi przewożono do hali warsztatowej, gdzie niezależnie od
wiatru i warunków atmosferycznych możliwe było
przeprowadzenie wstępnego montażu osłon PIR.
Każdy z trzech odcinków szyn mógł pomieścić jeden
lub dwa fragmenty rurociągu o długości każdorazowo do 18 m. Hala warsztatowa zapewniła spółce BIS
OKI Insulation znaczne usprawnienie planowania,
zwiększenie elastyczności i bezpieczeństwa oraz
podniesienie jakości wykonania.
Logistyka skrupulatnie zaplanowana
Przy budowie hali ważne były statyka oraz solidny
fundament, ponieważ budynek ten musi wytrzymać
wielką siłę mistralu. To samo dotyczy hali magazynowej, którą BIS OKI Insulation postawiła obok hali
warsztatowej, aby zapewnić dostępność potrzebnych
materiałów just in time i zabezpieczyć je przed
wiatrem i czynnikami atmosferycznymi. „W oparciu
o sam magazyn nie byłoby jednak możliwe zabezpieczenie sprawnego przepływu dużych ilości materiałów przetwarzanych w tym projekcie“, podkreśla kierownik projektu, Jürgen Evers. „Dlatego też bezzakłóceniowa komunikacja oraz prowadzenie ścisłych
uzgodnień między działem techniki, działem zaopatrzenia a budową są tak samo nieodzowne jak
skrupulatnie zaplanowana logistyka, możliwa tylko
dzięki doskonałemu systemowi zarządzania dostaw-
cami.“ Dodatkowe wymagania wobec projektu
wynikały z wysokich oczekiwań zleceniodawcy wobec
zarządzania jakością. Już na wstępnie wspólnie z
firmą Sofregaz uzgadniane były kolejne operacje technologiczne z dokładnym udokumentowaniem wszystkich poszczególnych czynności odbiorowych. Należał
do nich również szczegółowy plan inspekcji, który
ustala, po jakich operacjach roboczych jakie kontrole
jakości powinny mieć miejsce, które przeprowadztane
sa zwykle w obecności zleceniodawcy. „To wszystko
jest dokładnie protokołowane“, opowiada Ralf
Kleinwegener. „Dzięki temu zapewniona jest wysoka
przejrzystość realizacji projektu.“
„Safety first” – najważniejsze bezpieczeństwo
Wymagania względem bezpieczeństwa są wysokie
również we Francji. Dlatego już na samym początku
konieczne było przedsięwzięcie i udokumentowanie
szeregu środków bezpieczeństwa. Należą do nich
zarówno wypełnienie katalogu pytań dotyczących
stosowanych materiałów i okularów ochronnych
jak również informacje na temat magazynowania
towarów niebezpiecznych i znakowania odnośnych
obszarów. Oprócz tego każdym zespołem opiekuje
się w zależności od jego wielkości jeden własny
koordynator ds. bezpieczeństwa oraz dwóch pełnomocników ds. bezpieczeństwa, którzy wspólnie z
kierownikami budowy BIS skrupulatnie pilnują
przestrzegania obowiązujących przepisów. Firmę
BIS OKI Insulation wspiera przy tym francuskie
specjalistyczne przedsiębiorstwo, z którym fachowcy
z Oberhausen współpracowali już wielokrotnie przy
realizacji projektów we Francji. Za przestrzeganie
surowej francuskiej filozofii pracy zespół projektowy
BIS otrzymał już kilka wyróżnień, między innymi
dwukrotnie nagrodę „Zespół miesiąca“ z towarzyszącą jej premią dla każdego pracownika. Zakończenie projektu zaplanowano na październik 2007.
Pracę przy rurociągach także przy dużej sile wiatru mistralu zabezpiecza specjalnie w tym celu wybudowana hala
warsztatowa ze specjalnym systemem szyn. Fragmenty rurociągów są transportowane na specjalnych wózkach.
3
Dostosowanie do unijnych standardów ochrony środowiska
Nowa instalacja odsiarczania dla firmy
Petrom, rumuńskiej spółki córki OMV
Od początku tego roku Rumunia należy do Unii Europejskiej. Surowe dyrektywy dotyczące
standardów ochrony środowiska wymagają od rodzimego przemysłu naftowego i gazowego
modernizacji urządzeń produkcyjnych. Z wymagań tych wywiązuje się także Petrom budując
nową instalację hydroodsiarczania w swej rafinerii Petrobrazi w pobliżu Bukaresztu. Celem jest
trwała redukcja zawartości siarki w olejach napędowych, a tym samym spełnienie wymagań UE.
Przy rocznej zdolności produkcyjnej rafinerii na
poziomie 8 mln t Petrom S.A. jest jednym z największych przedsiębiorstw naftowych i gazowych
Rumunii. Od połowy 2004 roku większość akcji tej
spółki (51 %) posiada wiodący austriacki koncern
naftowy i gazowy OMV. Ta inwestycja oraz przystąpienie do UE w 2007 roku znacznie przyspieszyły
modernizację rafinerii Petrom w Petrobrazi i
Arpechim. W Petrobrazi trwają obecnie prace nad
instalacją odsiarczania oleju napędowego za pomocą techniki HDS (hydrodesulfurization - hydroodsiarczanie).
lacji HDS sięga łącznie ok. 700 t. Wyzwanie stanowią przy tym nie tylko znaczne objętości, lecz również różnorodne profile koniecznych stalowych
dźwigarów, których dostawa nie jest możliwa z
jednej ręki. Dzięki sprawnej międzynarodowej sieci
BIS udało się jednak dostarczyć wszystkie materiały
do rumuńskich warsztatów just in time. Prefabrykacja odbywała się w warsztatach BIS Nimb.
Bardzo przydała się przy tym przeprowadzona dwa
lata temu modernizacja warsztatu należącego do
tej rumuńskiej spółki BIS o miesięcznej zdolności
produkcyjnej od 250 do 350 t. Nowoczesne maszyny produkcyjne ze sterowaniem CNC gwarantują
wyjątkowo wydajną i oszczędną obróbkę blach.
Dzięki precyzyjnym obliczeniom przykrojów powstaje znacznie mniej ścinek. W ten sposób można
Proces HDS jest bardzo skomplikowany nie tylko
pod względem energetycznym, lecz również od
strony aparatury. Odpowiednio wysokie wymagania stawia również budowa instalacji hydroodsiarczania, którą firma Petrom zleciła holenderskiemu
producentowi maszyn Fluor Engineering. Ważne
zadania montażowe spoczywają na rumuńskiej
spółce BIS Nimb: całość konstrukcji stalowych dla
kompresorowni, estakady, przewody rurowe i konstrukcja reaktora. Za montaż kompresorów odpowiada rumuńskie przedsiębiorstwo Dinafit Services
specjalizujące się w konserwacji, utrzymaniu ruchu,
remontach i montażu maszyn wirujących – turbin,
pomp, kompresorów, uszczelnień pierścieniem
ślizgowym itd.
Maksymalne środki bezpieczeństwa
w reaktorze
Także montaż elementów konstrukcji stalowej dla
reaktora stawia najwyższe wymagania wobec
wykonawstwa. „Konstrukcja stalowa musi być
wykonana tak, aby dostęp do reaktora przy późniejszych pracach konserwacyjnych i naprawczych
był łatwy i bezpieczny“, wyjaśnia kierownik budowy, Ion Dinita, z BIS Nimb. Oprócz tego na
budowie należy przestrzegać surowych przepisów
bezpieczeństwa. Obok formalnych uregulowań,
takich jak codzienne uzyskiwanie pozwoleń na
dostęp i pracę dla pracowników, łączą się z tym
również regularne szkolenia i treningi oraz kontrola
wymaganej w zależności od obszaru pracy odzieży
ochronnej i osobistego wyposażenia ochronnego.
Prace na wysokości przy konstrukcji stalowej są
przy tym wykonywane generalnie tylko z zabezpieczeniem linowym. „Przestrzeganie tych surowych
reguł należy u nas dzisiaj do codziennych obowiązków i jest częścią filozofii naszego przedsiębiorstwa. Nasi klienci wymagają wysokich standardów
bezpieczeństwa, zaś nasi pracownicy są do tego
odpowiednio przeszkoleni. Również dzięki temu
udało nam się zdobyć zaufanie tak renomowanego koncernu“, uważa Doru Paraschiv, prezes
BIS Nimb.
Od roku 2008 nowa instalacja hydroodsiarczania w
Petrobrazi ma przyczynić się do zwiększenia mocy
produkcyjnych oleju napędowego. Najważniejsze
jest jednak zredukowanie resztkowej zawartość
siarki w oleju napędowym do wymaganych w UE
wartości granicznych. Uruchomienie tej instalacji
planuje się w ramach remontu przestojowego
rafinerii w roku 2007.
Rozgrzane łącza telefoniczne
zaopatrzeniowców
Wolumen materiału na konstrukcje stalowe insta-
zmniejszyć zużycie materiału o około 6 %. Oprócz
tego w warsztacie przeprowadza się piaskowanie
i gruntowanie stalowych dźwigarów. „Wbrew
pozorom gruntowanie nie jest akurat jakimś prostym aktem“, referuje kierownik projektu Gabriel
Mitu z firmy BIS Nimb. „Ponieważ warstwa korozji
porusza się w zakresie mm, nanoszenie powłoki jest
bardzo trudną sprawą. Operacja ta wymaga
wyczucia i musi uwzględniać takie klimatyczne
warunki brzegowe jak temperatura i wilgotność
powietrza.“
Bezpieczeństwo przy montażu stalowych konstrukcji instalacji HDS ma najwyższy priorytet.
Koncern farmaceutyczny inwestuje w urządzenia produkcyjne
Gedeon Richter stawia na kompetencje
serwisowe BIS Hungary Kft.
Od wielu lat BIS Hungary Kft. z Budapesztu pracuje dla węgierskiego koncernu farmaceutycznego Gedeon Richter. Liczne pomyślnie zrealizowane
projekty stworzyły solidną bazę zaufania w relacjach z klientem. Teraz ten węgierski wykonawca usług przemysłowych uczestniczył również w
wielkim projekcie inwestycyjnym w budapeszteńskim zakładzie Gedeon Richter AG wspierając to przedsiębiorstwo przy budowie dwóch instalacji
chłodniczych w nowej centrali energetycznej.
Spektrum usług węgierskiej spółki BIS jest obszerne – oprócz izolacji główne punkty oferty to przede wszystkim wykonawstwo robót mechanicznych
oraz montaż wyposażenia z budową aparatury i
konstrukcjami stalowymi jak również serwis armatury i wykonawstwo rurociągów. Do najważniejszych docelowych branż zaliczają się chemia i
petrochemia, rafinerie i elektrownie oraz przemysł
farmaceutyczny, w którym specjaliści z Budapesztu
już od wielu lat biorą udział w różnych projektach
inwestycyjnych.
Nowe instalacje chłodnicze dla zakładów
w Budapeszcie i Dorogu
W zeszłym roku firma Gedeon Richter zleciła
fachowcom z Budapesztu montaż dwóch instalacji chłodniczych oraz budowę podziemnego
tunelu rurowego. Gedeon Richter to numer jeden
w węgierskim przemyśle farmaceutycznym. To
założone w 1901 roku przedsiębiorstwo wytwarza
ponad 100 produktów farmaceutycznych działając na międzynarodową skalę. Na Węgrzech i
w innych krajach firma ta bada, opracowuje,
produkuje i sprzedaje lekarstwa, substancje
czynne i półprodukty. Główne produkty to lekarstwa dla centralnego układu nerwowego oraz
preparaty sercowe, żołądkowe i jelitowe. Wysoką
renomą cieszą się również wytwarzane przez tę
węgierską firmę farmaceutyczną medykamenty
stosowane w ginekologii. Przez wiele lat przedsiębiorstwo to wypracowało sobie solidne knowhow w zakresie chemii organicznej.
Gedeon Richter produkuje w Budapeszcie i
Dorogu. Dużo środków zainwestowano teraz w
modernizację obydwu zakładów farmaceutycznych. Odnowiono i doposażono je zarówno w
zakresie urządzeń produkcyjnych jak również w
automatyzacji procesów. Modernizację rozpoczęto w zeszłym roku od rozbudowy centrali energetycznej w Budapeszcie w sumie o pięć instalacji
chłodniczych.
Kompleksowe prace montażowe
W pierwszym etapie firma BIS Hungary podjęła się
montażu pierwszych dwóch instalacji chłodniczych
z przynależnymi komponentami i przyłączami.
Zamontowano wtedy dwie chłodziarki o mocy
każdorazowo 3 MW. Każde urządzenie waży przy
tym około 50 ton. Oprócz tych komponentów do
pakietu zadań należał także montaż pomp i
podłączonych chłodni kominowych oraz budowa
dwóch zbiorników wody natryskowej. Do tego
doszła jeszcze prefabrykacja trzech cylindrycznych
pionowych zbiorników o pojemności 8 m . Również montaż zbiorników wody natryskowej dla
chłodzenia wymagał sporo know-how, gdyż
pojemność takiego zbiornika wynosi 180 m3. Przy
średnicy 6 m i wysokości 7,5 m zbiorniki te muszą
zostać odpowiednio ustawione i podparte. Dla
przemieszczenia ciężkich chłodziarek zbudowano
prowadzący do maszynowi układ szyn, na którym
udało się w końcu przetransportować chłodziarki
na swe ostateczne miejsce ustawienia.
3
Na spawaczach spoczywa duża odpowiedzialność.
Jakość spawów jest badana promieniami
rentgenowskimi.
Surowa kontrola jakości rurociągów
w tunelu rurowym
Prefabrykacja i montaż dotyczyły rurociągów o
łącznej długości około 3.500 m i o grubości ścianek od 2 do 12 mm. Również tunel rurowy o
długości 300 m, szerokości 4 m i wysokości 3 m
pochodzi z warsztatów węgierskiej spółki BIS. Tutaj
zainstalowano przewody ze stali węglowej do
transportu wody chłodzącej i kondensatu, pary i
sprężonego powietrza oraz przewody austenitowe
dla pary sterylnej, wody zdemineralizowanej i
azotu. Fachowcy pracujący w przemyśle przetwórczym zdają sobie dobrze sprawę, jak wrażliwego
traktowania wymaga przy tym temat spawów.
Ponieważ w przeszłości BIS dawała się zawsze
poznać jako niezawodny partner, koncern Gedeon
Węgierska spółka BIS specjalizuje się w wykonawstwie
zbiorników i montażu wyposażenia. W tym projekcie
spółka BIS instalowała dla koncernu Gedeon Richter
zbiorniki, pompy, armatury i układy rurociągów.
Richter zdecydował się zlecić jej także te prace. Dla
zbudowania i podłączenia układów rurociągów
konieczne było wykonanie około 4.500 spawów
na rurach. Dzięki wysokiej jakości prac spawalniczych rentgenowskie badanie spawów przyniosło
także bardzo dobry wynik.
4
Nowe wspólne drogi BIS i Alstom w Szwajcarii
Modułowa budowa pomaga
oszczędzić koszty utrzymania ruchu
Sprawa dobrze znana każdemu kierowcy samochodu: nawet najdrobniejsza naprawa lub czynność
serwisowa pod maską silnika mogą potężnie uszczuplić portfel. Powód jest taki, iż poszczególne
komponenty są często zainstalowane w sposób tak złożony, że koszty wynikają przede wszystkim
z tego, aby dostać się do naprawianego miejsca. Nie inaczej rzecz ma się z instalacjami przemysłowymi. Zyskuje na tym ten, kto już przy budowie instalacji zaplanuje odpowiednio jej łatwą konserwację i naprawę. Dlatego też razem z producentem urządzeń Alstom koncern BIS stawia na
inteligentne, nowe rozwiązania uwzględniające możliwości i potrzeby utrzymania ruchu już w
fazie engineeringu.
GT26 to największa aktualnie turbina gazowa
w asortymencie firmy Alstom. Kolejne miejsce jej
instalacji to Malaga. Dla tamtejszego projektu spółka
Alstom w Szwajcarii udzieliła spółkom BIS Gerber
GmbH z Dortmundu oraz BIS Gas Turbine Systems
GmbH z Bremy zlecenia na dostawę obudowy
dźwiękoszczelnej. Do obudowy dźwiękoszczelnej
należą ponadto obudowa generatora i turbiny
parowej oraz konstrukcja stalowa dla urządzeń
pomocniczych. Warunkiem realizacji projektu było
wykonanie prac konstrukcyjnych w oparciu o program do projektowania 3-wymiarowego znacznie
zwiększający efektywność i dokładność projektowania. Spółka BIS Gerber zainwestowała w odpowiednie oprogramowanie CAD i zapewniła sobie również
na przyszłość dobrą pozycję wyjściową. „Zastosowanie nowoczesnych narzędzi IT będzie miało coraz
większe znaczenie“, wyraża swoje przekonanie
Bernd Eichler, kierownik projektu z BIS Gerber. „Za
P E R S ONALIA
Pani dr Petra Schwemann (42) w dniu
1 lutego 2007 objęła
kierownictwo nad
nowo utworzonym
centralnym działem
zakupów w Bilfinger
Berger Industrial Services AG. Pani dr
Schwemann pracowała ostatnio na
porównywalnym stanowisku i wnosi do koncernu dogłębną znajomość tej branży z
przemysłu.
pomocą takiego programu można opracowywać
modele 3D w systemie PDMS pozwalające eliminować konflikty w punktach stycznych procesu konstrukcyjnego i ułatwiające szybkie i precyzyjne zaprojektowanie modułowych komponentów.“
Zaplanowana prosta konserwacja
Kolejnym wyzwaniem dla projektu było to, że
Alstom Szwajcaria zażyczył sobie do obudowy
dźwiękoszczelnej wykonanie modułowego systemu
wyciągowego. Układ wyciągowy zawiera cztery
wentylatory o wydajności po 64.800 m3/h rozmieszczone równolegle na dachu turbiny gazowej.
Wszystkie pojedyncze komponenty systemu wyciągowego, takie jak kształtki przejściowe, zawory
klapowe lub tłumiki, zostały zaprojektowane jako
moduły. W ten sposób Alstom zapewnia sobie korzystne warunki dla późniejszych działań utrzymania
ruchu. Modułowa budowa przyspiesza prace
naprawcze i rewizyjne, gdyż poszczególne komponenty można łatwo zdemontować, a przez to
zapewnić szybki dostęp przy awariach lub przestojach remontowych. Moduły układu wyciągowego
są w całości wykonywane, scalane i podłączane
elektrycznie w BIS HIMA GmbH w Heinsbergu.
Następnie, już na miejscu, Alstom przeprowadza ich
szczegółową kontrolę i odbiór. Także w Heinsbergu
wykonywana jest cała konstrukcja stalowa.
Wysokie wyróżnienie dla BIS Salamis
Prestiżową nagrodą wyróżniono ostatnio BIS
Salamis Ltd. Za intensywne starania na rzecz
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy ta
brytyjska spółka BIS otrzymała złotą nagrodę
RoSPA Occupational Health & Safety Award 2007.
Nagroda ta należy do szeregu nagród przyznawanych co roku przez Royal Society for the
Prevention of Accidents (RoSPA). Są to nagrody za
redukcję wypadków i chorób zawodowych dla
przedsiębiorstw, które stwarzają odpowiednie
organizacyjne warunki ramowe dla zapewnienia
wysokich standardów bhp. Przy wręczaniu
nagrody David Rawlins, menedżer ds. nagród
RoSPA, podkreślił: „BIS Salamis udowodniła
dobitnie, jak poważnie podchodzi do tematu
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, i jest
dobrym przykładem dla innych przedsiębiorstw.
Życzymy sobie, aby więcej przedsiębiorstw poszło
za przykładem Salamis.“ David Nickerson,
dyrektor zarządzający BIS Salamis, oświadczył:
„Nagroda ta podkreśla nasze zaangażowanie w
zagwarantowanie standardów bezpieczeństwa i
higieny pracy na światowym poziomie. Dzięki
stałemu treningowi i konsekwentnemu doskonaleniu naszych pracowników oraz prężnej i nastawio-
Pożądana przez wielu złota nagroda RoSPA
Occupational Health & Safety Awards trafiła w 2007
roku w ręce BIS Salamis. Na zdjęciu od lewej:
Tom Mullarkey, prezes RoSPA; David Nickerson,
dyrektor zarządzający BIS Salamis Ltd;
Peter Carrier, menedżer ds. SHEQ (angielski skrót
od bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska i jakości)
w BIS Salamis Ltd.
nej na osiąganie celów organizacji jesteśmy w
stanie zachować najwyższe standardy w tym jakże
krytycznym temacie bezpieczeństwa.“
korzyść dla klienta“, podkreśla Carsten Haritz z BIS
Gerber, odpowiedzialny za całość projektu. „Wysoki
poziom standaryzacji zapewnia korzyści kosztowe
nie tylko przy planowaniu i konstruowaniu, powoduje także obniżenie kosztów utrzymania ruchu w
trakcie całego cyklu życia instalacji.“
Oprogramowanie 3D umożliwia szybkie i
precyzyjne zaprojektowanie modułowej
dźwiękoszczelnej obudowy turbiny gazowej
GT26 firmy Alstom.
„Jako innowacyjny wykonawca usług przemysłowych stawiamy na przyszłościowe rozwiązania. W
tym projekcie ma to podwójny wymiar. Wysoka
dokładność planowania w zakresie konstrukcji dzięki
zastosowaniu oprogramowania oraz modułowa
budowa to rozwiązania gwarantujące długotrwałą
Modernizacja zakładu u westfalskiego producenta oleju jadalnego
Koncentracja branż w BIS dobrze przyjmowana na rynku
Przejmując całościową odpowiedzialność za kilka branż spółka BIS Industrieservice West GmbH z
Düsseldorfu obrała drogę prowadzącą do sukcesu. Koncentracja branż sprawdziła się również przy
budowie nowej instalacji ekstrakcyjnej dla producenta oleju jadalnego Brökelmann + Co. w Hamm
na zlecenie Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH. Ten ambitny projekt trwał pełne sześć
miesięcy i został zrealizowany przy współpracy z BIS IKR. W szczycie zatrudnionych było przy nim
nawet 120 fachowców z BIS.
Firma Brökelmann + Co. z siedzibą w westfalskim
Hamm od 1854 roku produkuje oleje jadalne dla
odbiorców prywatnych, zakładów gastronomicznych
oraz producentów artykułów delikatesowych. Do
asortymentu tego tradycyjnego przedsiębiorstwa
należą między innymi olej rzepakowy, słonecznikowy,
ostowy, orzechowy z orzechów włoskich oraz olej z
ziaren kukurydzy. „Sercem“ instalacji do produkcji
oleju jadalnego jest młyn. Dotychczas przetwarzano w
niej codziennie około 1.000 t roślin oleistych. Ziarna
są przy tym czyszczone, rozdrabniane w młynach
walcowych, a następnie wytłaczane w nowoczesnych
prasach ślimakowych. W ten sposób uzyskuje się dwie
trzecie oleju, podczas gdy jedna trzecia powstaje jako
ekstrakt w procesie zwanym ekstrakcją. Następnie po
rafinacji uzyskuje się wysokogatunkowy olej jadalny.
Wieloletnia dobra współpraca
W ubiegłym roku w toku modernizacji zakładu w
Hamm zaplanowano również rozbudowę instalacji
ekstrakcyjnej. Starą instalację wymieniono przy tym
na nową. Planowaniem i realizacją zajęła się spółka
Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH z
Hamburga wyspecjalizowana w wykonawstwie
tego typu urządzeń do produkcji olejów jadalnych.
W projekcie udział wzięła również BIS Industrieservice West. Jako wieloletniemu partnerowi firmy
Brökelmann + Co. – od lat BIS działa na miejscu w
branży izolacji, elektrycznego ogrzewania towarzyszącego i wykonawstwa rusztowań – specjalistom z
Düsseldorfu powierzono całościową odpowiedzialność za kilka branż w jednym pakietowym rozwiązaniu, włączając ich do projektu już w fazie planowania.
Instalacja już pracuje
Prace obejmowały montaż wyposażenia ważącego
prawie 100 t, budowę i montaż rurociągów, wykonawstwo rusztowań, zabezpieczenie antykorozyjne,
izolację instalacji elektrycznych, pomiarowych, sterowniczych i regulacyjnych (AKPiA). Prace wykonywane były od sierpnia 2006 do stycznia 2007 w ścisłej
kooperacji ze specjalistami od budowy rurociągów z
siostrzanej spółki BIS IKR GmbH z Bitterfeldu. Na
miejscu pracowało średnio 40, zaś w szczycie nawet
120 osób. Uruchomienie nowej instalacji ekstrakcyjnej
nastąpiło w lutym 2007.
W ubiegłym roku na dużym terenie zakładu Brökelmann + Co. przy wsparciu BIS powstała nowa instalacja
ekstrakcyjna uruchomiona w styczniu 2007 roku.
5
Przejęcie O’Hare Engineering wzmacnia pozycję w sektorze onshore
BIS zmierza ku pozycji leadera rynku w UK
Od wejścia grupy BIS na rynek w UK nie upłynął jeszcze pełny rok. Dokonując drugiego dużego przejęcia koncern ten dąży konsekwentnie
do objęcia wiodącej pozycji w zakresie usług dla przemysłu przetwórczego także na brytyjskim rynku. Nowy nabytek grupy BIS, O’Hare Engineering,
należy do renomowanych wykonawców usług przemysłowych w sektorze onshore z dodatkowymi kompetencjami know-how w zakresie engineeringu.
Wspólnie z BIS Salamis koncern może teraz obsłużyć dużą część przemysłu onshore i offshore w tym kraju.
Dokonując zakupu O’Hare Engineering koncern
przejął wydajnego oferenta w zakresie konserwacji
i utrzymania ruchu urządzeń produkcyjnych. To
założone jeszcze w 1967 przedsiębiorstwo, które
jeszcze do niedawna było własnością rodzinną,
posiada wieloletnią, solidną bazę klientów, zaś
dzięki swym branżowym kompetencjom i niezawodnej jakości swych usług cieszy się na rynku
wysoką reputacją. Z siedzibą w Runcorn, w pobliżu
Manchesteru, spółka ta realizuje około 80 procent
swych robót w oparciu o kontakty na wykonawstwo generalne oraz długoletnie umowy ramowe.
Zatrudniając około 600 pracowników generuje
obroty na poziomie 60 mln € i świadczy usługi
renomowanym firmom działającym w przemyśle
chemicznym i petrochemicznym. Listę klientów
czyta się przy tym jak Who is Who przemysłu
przetwórczego. Z różnych usług serwisowych spółki
O’Hare korzystają tacy międzynarodowi potentaci
branży naftowej, gazowej i chemicznej jak Ineos,
Exxon, Basell, Conoco, Millenium Chemicals, Total
lub BHP. Główne punkty działalności to mechanika,
technika przetwórcza, elektrotechnika oraz technika pomiarowa, sterująca i regulacyjna (AKPiA).
Zatrudniając około 100 inżynierów przedsiębiorstwo to oferuje także usługi w zakresie szczegółowego engineeringu i zarządzania projektami z
kompetencjami w projektowaniu i konstruowaniu
urządzeń. Częścią sukcesu przedsiębiorstwa jest
połączenie działalności projektowej z wykonawczą
pod jednym dachem.
Rosnący popyt na usługi zintegrowane
Z szerokiej palety usług różne branże są zestawiane
w rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów.
Jest to jednocześnie punkt wyjścia dla planowanego dalszego rozwoju spółki. Przedsiębiorstwo to
działające dziś przede wszystkim w centrach
przemysłowych północno-zachodniej Anglii i w
Humberside oraz w południowej Walii i południowej Anglii posiada kompetencje idealnie uzupeł-
należą do centralnych składników strategii sukcesu.
Les O’Hare, który jako właściciel spółki kierował
przedsiębiorstwem ponad trzy dziesięciolecia,
zaś teraz po pełnym sukcesów życiu zawodowym
zamierza wycofać się z biznesu, przy poszukiwaniu
odpowiedniego nowego właściciela szczególną
wagę przykładał do tego, aby wypracowany przez
firmę sukces mógł zostać utrzymany: "Było to dla
mnie ważne, aby znaleźć takiego nowego właściciela, który będzie dalej rozwijał firmę z myślą o
interesach klientów, pracowników i dostawców.
Bilfinger Berger Industrial Services jest dla nas
idealnym partnerem także pod względem całej
O’Hare Engineering ma dostęp do najważniejszych potentatów branży chemicznej i rafineryjnej i jest przez to dla
BIS drugim ważnym filarem na brytyjskim rynku. Do grona klientów tej spółki należy również Ineos ChlorVinylis
w Runcorn/UK (na zdjęciu).
Kierownictwo spółki O’Hare (od lewej): Steve Waugh,
dyrektor zarządzający; Duncan Hall, dyrektor
handlowy; Paul Ashcroft, dyrektor finansowy.
zać się odpowiednimi zdolnościami wytwórczymi,
aby sprostać przyszłym wyzwaniom. Przez
połączenie z Bilfinger Berger Industrial Services
atrakcyjność naszego przedsiębiorstwa odczuwalnie wzrosła i widzimy też duży potencjał dla dalszego wzrostu“, wyjaśnia Steve Waugh, prezes
O’Hare Engineering. Niektóre z kolejnych kroków
są już wytyczone. Do najważniejszych docelowych
rynków spółki należy sektor gazowy i energetyczny
oraz przemysł farmaceutyczny i spożywczy.
filozofii i strategii przedsiębiorstwa gwarantującym
naszej firmie dalszy dynamiczny rozwój“, ocenia
Les O’Hare.
niające się z ofertą szkockiej spółki BIS Salamis.
Celem jest pozyskanie dalszych klientów we własnym kraju jak również zdobycie nowych segmentów przemysłu. Efekty synergii powstaną przy tym
także poprzez współpracę z innymi spółkami
tworzącymi europejską sieć współpracy technologicznej. „Na naszych rynkach w Wielkiej
Brytanii w przemyśle przetwórczym dostrzegamy
ogólnie rosnące zainteresowanie koncentracją
usług. Poprzez grupę BIS znacznie poprawimy
naszą pozycję wyjściową i będziemy mogli zaoferować naszym dotychczasowym i nowym klientom
jeszcze atrakcyjniejsze rozwiązania. Trzeba
wiedzieć, że wiele dużych koncernów w przemyśle
przetwórczym prowadzi międzynarodową działalność. Ci globalni gracze preferują coraz częściej
przedsiębiorstwa partnerskie, które są w stanie
zaoferować międzynarodowe rozwiązania i wyka-
Bezpieczny sukces
W wielu punktach pokrywają się także wartości
pielęgnowane w przedsiębiorstwach. Jako dobrze
prowadzone rodzinne przedsiębiorstwo również
O’Hare może pochwalić się wyrosłą z historii,
mocno zakorzenioną kulturą przedsiębiorstwa, w
której tematy jakości, bezpieczeństwa i zdrowia
O tym, jak poważnie traktuje się tematy bezpieczeństwa i zdrowia w firmie O’Hare, świadczą już
same liczne wyróżnienia przyznawane przez Royal
Society for the Prevention of Accidents (RoSPA).
Bez przerwy od 12 lat spółka obsypywana jest
pochwałami za znakomite wyniki w zakresie
ochrony zdrowia i pracy. Za utrzymanie tego
stanu – potwierdzanego przez wiele ekspertyz –
odpowiada obecny management pod kierownictwem Steve’a Waugha: „Przestrzeganie wysokich
wymagań bhp w naszym sektorze to ważny bilet
wstępu do klienta. Dlatego też przykładamy dużą
wagę do bieżącego szkolenia i podnoszenia kwalifikacji naszych pracowników.“
Prace izolacyjne na statku do układania rur wymagają sportowej zręczności
Audacia gotowa do akcji
Import gazu ziemnego z wydobycia offshore odbywa się coraz częściej poprzez podwodne
rurociągi. Zapewniają one szybki transport i oszczędzają koncernom energetycznym budowę
drogich platform załadunkowych. Do układania rurociągów na dnie morskim potrzebne są
wysoce specjalistyczne statki. Budowa tych statków trawa długo choćby już dlatego, że z uwagi
na duży popyt moce przerobowe stoczni są już związane na wiele lat. Z tego względu szwajcarska
Allseas Group zdecydowała się na przebudowę frachtowca do transportu rudy. Roboty izolacyjne
wykonywała holenderska BIS Industrial Services Nederland B.V.
Allseas jest specjalistą do układania rur offshore. W
ubiegłych 20 latach firma ta zrealizowała ponad
180 zleceń na całkowitą długość rurociągu około
11.000 km. W tym obszarze dla firmy Allseas
pracują już cztery specjalistyczne statki: Lorelay, Tog
Mor i Solitaire, zaś od wiosny 2007 także Audacja
– długa na 225 m, szeroka na 32 m i osiągająca
prędkość 16 węzłów. Audacia jest przewidziana do
układania rurociągów o średnicy do 44 cali (przed
opuszczeniem na dno rury są jeszcze powlekane) i
może pracować na wodzie o każdej głębokości. W
przypadku Audacii mamy do czynienia z frachtowcem do transportu rudy przebudowanym w stoczni
Van Keppel Verolme w holenderskim Rozenburgu.
Statek ten przeszedł przy tym kompletną metamorfozę. Przedziały, w których wcześniej znajdowała się
ruda, przerobiono na maszynownię, aparatownię i
magazyny rur. Na górnym pokładzie znajduje się
teraz lądowisko dla helikopterów oraz linia produkcyjna. Poszczególne rury są spawane na statku
i – już jako kompletny rurociąg – układane na
morskim dnie.
Trudne warunki pracy
Specjalistyczne statki, jak nowa Audacia, są używane do układania podwodnych rurociągów transportujących
gaz ziemny ze źródeł wydobycia offshore.
Kompleksowe roboty izolacyjne zlecono spółce
BIS Industrial Services Nederland B.V. Początkowo
zlecenie obejmowało izolację cielną i przeciwpożarową o powierzchni 25.000 m2 na ścianach i stropach.
Jako dodatkowy projekt na początku roku BIS
otrzymała zlecenie na izolację 8 km rurociągów.
Prace te poprzedziło opracowanie szczegółowych
planów we ścisłej współpracy z klientem i innymi
branżami. Na statku pracowało średnio 1.500 ludzi.
Konieczne było odpowiednio dokładne uzgadnianie
prowadzonych prac. Zakładanie płyt izolacyjnych
mocowanych na spawane kołki stanowiło dla
monterów BIS nie lada zadanie. „W takim projekcie
izolacja jest z reguły ostatnim członem w łańcuchu
operacji roboczych. Pod wieloma względami znacznie utrudnia to pracę“, wyjaśnia kierownik budowy
Luuk Feunekes. „Presja terminów jest przy tym tylko
jednym aspektem. Do tego dochodzi jeszcze to, że
musieliśmy prowadzić prace montażowe w bardzo
ciasnych warunkach. Gdy nasza praca może się
rozpocząć, większość instalacji jest już zamontowana
na statku, w związku z czym praktycznie nie ma
żadnej swobody ruchu ani miejsca na składowanie
materiałów. Konkretnie oznacza to, że nasi pracownicy przy zakładaniu izolacji muszą pracować w
najciaśniejszych kątach lub wczołgiwać się za
przewody i kanały kablowe.“ Z firmy BIS pracowało
łącznie około 50 specjalistów, zaś przy izolowaniu
przewodów ich liczba wzrosła nawet do 100.
Wyzwanie logistyczne
Także logistyka nie była łatwym przedsięwzięciem.
„Zgodnie z planami“, opowiada kierownik projektu,
Richard Hildenbrant, „materiały izolacyjne miały
zostać dostarczone w kontenerach i w kontenerach
zostać załadowane na statek.“ Ze względu na brak
miejsca planów tych nie udało się jednak zrealizować.
„Tak więc kontenery stały na nabrzeżu, zaś materiały
były ręcznie przenoszone na statek“, referuje Richard
Hildenbrant. „Nie chodziło tu tylko o duże odległości.
Samo poruszanie się po statku nie jest prostą
sprawą.“ Zespół wykonawców po mistrzowsku
sprostał jednak wszystkim przeszkodom i zrealizował
projekt w tradycyjnie wysokiej jakości.
6
BIS Industrieservice Mitte siłą napędową dla rozwoju aplikacji i technologii
Wysokogatunkowe wykładziny z tworzywa sztucznego wymagają doświadczenia
Wykładanie zbiorników technologicznych wysokogatunkowymi tworzywami sztucznymi jest skomplikowaną, złożoną technologią stawiającą najwyższe
wymagania wobec planowania i wykonawstwa. Dogłębna specjalistyczna wiedza jest w tym celu dokładnie tak samo niezbędna jak wysoka fachowość i
jakość wykonania. W tym zakresie od około 30 lat specjalizuje się BIS Industrieservice Mitte GmbH z Frankfurtu. Z tego potencjału w przyszłości skorzysta
także mieszczący się w Ludwigshafen chemiczny koncern BASF, dla którego trwa właśnie budowa kilku dużych zbiorników z wykładziną PFA.
Od początku lat 70. coraz więcej zbiorników technologicznych w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym dla zabezpieczenia przed korozją jest wykładanych lub powlekanych tworzywami sztucznymi.
Szczególnego znaczenia wykładziny te nabrały jednak
dopiero wraz z wynalezieniem fluorowych tworzyw
sztucznych pozwalających na obróbkę termoplastyczną. Tworzywa te, w szczególności wysoko fluorowane,
jak np. FEP (kopolimer tetrafluoroetylen-heksafluoropropylen) lub PFA (alkan perfluoroalkoksylowy) posiadają dużo znakomitych właściwości. Należą do nich
odporność chemiczna i termiczna, bardzo czyste,
gładkie i antyadhezyjne powierzchnie, bardzo dobre
właściwości ślizgowe, wysoka odporność na zużycie,
nieszkodliwość dla żywności według standardów FDA
i GMP oraz znakomita odporność między innym na
promienie UV, b i g. W ten sposób spełniają także najwyższe wymagania stawiane w przemyśle chemicznym, biologicznym i farmaceutycznym oraz przy produkcji półprzewodników.
Zbyt mało specjalistów
Wykorzystanie tych szczególnych właściwości nowych
tworzyw sztucznych dla wysokogatunkowej ochrony
powierzchni wymaga jednak skrupulatnego zaprojektowania i wykonania. Wybór materiałów oraz możliwych ich kombinacji, konstrukcja i rodzaj aplikacji
muszą zostać dostosowane i uzgodnione indywidualnie dla danego przypadku zastosowania. W
zależności od korozyjności czynnika roboczego i temperatury procesu zastosowanie znajdują różne
polimery fluorowe. Oprócz tego konieczne jest wykazanie się wysoką znajomością rzemiosła. W tej dziedzinie jest zbyt mało specjalistów. Zaliczają się do nich
pracownicy firmy BIS Industrieservice Mitte z trzydziestoletnim doświadczeniem i fachową wiedzą
na temat wykładzin z tworzywa sztucznego. Oprócz
tego eksperci z Frankfurtu w ramach inicjatywy
„Korrosyst“ nie tylko walnie
przyczyniają się do rozwoju możliwości zastosowań
tworzyw sztucznych w technice wykładzin, lecz również
do opracowywania odnośnej technologii przetwórczej
i spawalniczej.
Ugruntowanemu knowhow spółki BIS zaufała również od końca ubiegłego
Zbiornik z wykładziną PFA. Skorupa z tworzywa sztucznego musi dokładnie
odpowiadać kształtowi materiału nośnego.
JUBILACI
roku firma BASF AG. Ten koncern chemiczny z
Ludwigshafen zlecił specjalistom z BIS Industrieservice
Mitte wykonanie trzech wyposażonych w mieszadła
zbiorników ze stali z wyjątkowo odporną na korozję
wewnętrzną wykładziną z PFA. „Tak szczegółowe
wymagania klienta to raczej wyjątek“, mówi Werner
Mieschke, kierownik działu techniki tworzyw
sztucznych w BIS Industrieservice Mitte. „Często poszukiwane są również nasze kompetencje doradcze,
gdy ma zapaść decyzja, które materiały i technologie
są najbardziej wskazane z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia.“
Gwarantowana czystość materiałów
Dla zabezpieczenia powierzchni zbiorników technologicznych tworzywem sztucznym generalnie możliwe są dwie metody: wyłożenie i powleczenie. Wykładanie to naklejanie płyt lub wstęg z fluorowych
tworzyw sztucznych na materiał nośny, na przykład
stal. Te wykonane z tworzywa sztucznego płyty są
bardzo odporne na dyfuzję. Dzięki warstwie antykorozyjnej o grubości 2-3 mm żadne substancje czynne nie
mogą oddziaływać na stal, a tym samym nie są w
stanie jej uszkodzić. „Oprócz tego“, mówi Werner
Mieschke, „płyty te są wyjątkowo jednorodne i
zapewniają równomierne wyłożenie.“ Wykładzina
stosowana jest często również wtedy, gdy – jak jest to
w przypadku BASF – transportowane lub magazynowane substancje są wyjątkowo czyste i muszą być
chronione np. także przed skażeniem jonami żelaza.
Wykonywanie wykładziny odbywa się w trzech fazach:
najpierw następuje formowanie płyt, następnie
naklejanie, a na koniec spawanie. Każda operacja
robocza stawia szczególne wymagania. Płyty z tworzywa sztucznego muszą na przykład mieć dokładnie taką
samą krzywiznę jak zbiornik. W tym celu zbiorniki
dzielone są na segmenty, z których zdejmowane są
odlewy laminatowe (forma i przeciwforma). Następnie
płyty za pomocą tych form są poddawane wstępnemu
FIRMY
formowaniu, dzięki czemu pasują dokładnie na
odnośny segment zbiornika.
Podobnie jak teflon® także tzw. perfluorowane
tworzywa sztuczne są wyjątkowe antyadhezyjne, czyli
przeciwdziałające przywieraniu. Druga strona medalu
jest taka, iż z tego też względu standardowa operacja
klejenia jest niewystarczająca dla zapewnienia trwałego połączenia między materiałem nośnym a tworzywem. Płyty – uzbrojone w szklaną lub plastikową
tkaninę – są zespojone z materiałem nośnym za
pomocą specjalnego systemu klejowego. „Ważne jest
przy tym to“, wyjaśnia Werner Mieschke, „aby klej był
nanoszony wyjątkowo równomiernie. Wymaga to
bardzo dużego doświadczenia, ponieważ materiał
nośny jest często zakrzywiony w trzech wymiarach.“
Na koniec płyty i materiał nośny zostają unieruchomione z użyciem techniki podciśnieniowej do momentu
stwardnienia kleju.
Konieczne specjalne atesty dla spawaczy
Równie ważne jak sklejanie wysokogatunkowych płyt
z tworzywa sztucznego jest także ich spawanie. Temperatura spawania sięga 450 °C. Materiał spawalniczy
oraz materiał podstawowy są doprowadzane do stanu
termoplastycznego i łączone ze sobą przez wytwarzany przez spawacza nacisk. Ponieważ powstające przy
tym gazy są bardzo szkodliwe dla zdrowia, muszą być
dokładnie odsysane, zaś spawacze muszą pracować w
maskach zasilanych świeżym powietrzem.
Do spawania fluorowych tworzyw sztucznych
konieczne jest zdanie specjalnego egzaminu ze spawania. Również tutaj spółka BIS Industrieservice Mitte
zadbała na całej linii o wysoką jakość. Od lat
przedsiębiorstwo to nie tylko samo kształci spawaczy,
lecz jest również jednostką egzaminacyjną spawaczy
autoryzowaną przez niemieckie zrzeszenie techniki
spawalniczej i pokrewnych technologii (DVS) i prowadzącą egzaminy dla spawaczy zgodnie z wytycznymi tego zrzeszenia. Nie jest to wcale łatwe
zdanie, ponieważ w zależności od materiału, od
metody spawania i od elementu konstrukcyjnego
istnieje aż 30 grup, dla których przeprowadzane są
szkolenia.
BIS
Zarówno w 2006 roku jak również w pierwszych miesiącach bieżącego roku składaliśmy gratulacje naszym licznym pracownikom o 25- i 40-letnim stażu pracy. Raz jeszcze dziękujemy Wam za
Waszą lojalność w tych wspólnych latach i cieszymy się na dalszą dobrą współpracę!
Od 25 lat w naszym koncernie:
2006
Schimanski, Heribert
Arnoldt, Torsten
Heinbücher, Karl
Naeve, Hans-Helmut
Bossow, Hans-Joachim
Scheelken, Thomas
Pucel, Frank
Iodice, Antonio
Keser, Ramazan
Voßman, Hans-Peter
Werner, Jochen
Berndt, Heiko
Nagel, Werner
Hosh, Basem
Valencia-Jimenez,
Fernando
Schulmerig, Klaus
Turel, Maximilian
Wabnitz, Willy
Klenk, Peter
Frenzel, Helmut
Feichtinger, Heinrich
Aydogan, Hasan
Kaya, Hueseyin
Cornelius, Helmut
Bosch, Jacqueline
Osterkamp, Heinrich
Harreither, Walter
Freter, Helmut
Roos, Hubert
Amrhein, Walter
Thole, Ernst Josef
Funk, Eckhard
Kreis, Klaus
Verhoef, Albertus
Stuhlmann, Thomas
Frahm, Manfred
Risch, Werner
Spallek, Marek
01.01.
01.01.
12.01.
19.01.
19.01.
26.01.
02.02.
02.02.
10.02.
16.02.
17.02.
01.03.
01.03.
02.03.
16.03.
23.03.
23.03.
01.04.
01.04.
01.04.
01.04.
02.04.
13.04.
27.04.
01.05.
04.05.
11.05.
11.05.
11.05.
18.05.
18.05.
01.06.
24.06.
29.06.
01.07.
01.07.
01.07.
15.07.
Traber, Ludwig
Kücher, Werner
Sander, Robert
Wisskopp, Volker
Thierfelder, Klaus
Lehmann, Thomas
Behring, Dirk
Kratz, Detlef
Kosch, Michael
Sawierucha, Holger
Yavuz, Ahmet
Rodegro, Hendrik
Kiehlmann, Volker
Hoffmann, Alfons
Hajrulai, Sait
Kreis, Klaus
Haeßer, Rainer
Galla, Wilhelm
Ackermann, Frank
Alamillos-Hinojosa,
Manuel
Aschenbrenner, Jörg
Augustin, Mathias
Christ, Hans Günther
Grams, Clemens
Hübner, Andreas
Karpucelj, Janez
Kohl, Matthäus
Kubetschek, Thomas
Pomplun, Bernd
Preisendörfer, Rainer
Reichardt, Michael
Sagadin, Frank
Schneider, Harald
Schauer, Peter
Wall, Eduard
Müller, Lothar
Kazanci, Huseyin
Gnodtke, Ralf
Schuster, Herbert
Zetzsche, Matthias
Zarmer, Andreas
27.07.
27.07.
27.07.
01.08.
01.08.
01.08.
01.08.
01.08.
01.08.
01.08.
03.08.
03.08.
17.08.
17.08.
19.08.
24.08.
31.08.
31.08.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
Dogan, Ufuk
Wenat, Peter
Burr, Mathias
Maaß, Heiko
Murr, Andreas
Schubert, Mathias
Walther, Michael
Zander, Ingo
Licciardo, Vito
Kopka, Alois
Demirci, Nadir
Deisenroth, Stefan
Fuhrmeister, Uwe
Beer, Wolfgang
Franzen, Karl-Friedrich
Kolitsch, Erich
Sartorius, Gerhard
Waschk, Wolfgang
Maier, Franz
Meljanac, Pavo
Reckert, Manfred
Pantelic, Simo
Rasic, Blago
Stojanovic, Vaso
Pieper, Bernhard
Pieper, Helmut
Bazairi, Mohamed
Schober, Wolfgang
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
07.09.
07.09.
14.09.
21.09.
21.09.
01.10.
05.10.
05.10.
12.10.
26.10.
26.10.
27.10.
02.11.
02.11.
05.11.
09.11.
16.11.
16.11.
19.11.
14.12.
2007
Mainz, Axel
Theile, Uwe
Ständecke, Wilfried
Hartmann,
Horst-Rainer
Kühnold, Klaus-Dieter
Noveski, Micko
Eckhardt, Heinrich
Kücük, Eyyup
Dunkel, Karl-Heinz
Wittor, Frank
Biedermann, Bärbel
01.01.
01.01.
01.01.
04.01.
12.01.
12.01.
14.01.
16.01.
18.01.
25.01.
01.02.
Stocki, Günter
Schubert, Michael
Gregor, Rolf
Grunwald,
Heinz-Michael
Maiwald, Rainer
01.02.
01.02.
02.02.
08.02.
22.02.
Pracują dla nas od 40 lat:
2006
Tolić, Dalibor
Gülker, Reinhard
Nötzel, Detlef
Schenk, Harald
Beinenz, Dieter
Belz, Volker
Euller, Heinrich
Frasch, Peter
Horn, Kurt
Marienfeldt, Karl
Weck, Klaus
Weigel, Dieter
Döpp, Franz
Kirchner, Wolfgang
Sauer, Reinhold
Schumann, Harry
Müller, Horst
Keller, Josef
Postrach, Alfred
Kolbe, Jürgen
Pollok, Ewald
Schwarzfischer, Albert
Feuerbach, Alois
Rizzo, Lorenzo
Lindemaier, Klaus
Artner, Günter
Grosse, Karl-Heinz
Glisczynski, Heinz
Döring, Horst
Berger, Helmut
Hastrich, Gerd
Horn, Wolfgang
12.01.
01.03.
01.04.
01.04.
01.04.
01.04.
01.04.
01.04.
01.04.
01.04.
01.04.
01.04.
01.04.
01.04.
01.04.
01.04.
04.04.
01.05.
02.05.
01.08.
26.09.
03.10.
03.10.
13.10.
17.10.
17.10.
01.11.
01.12.
01.12.
01.12.
01.12.
01.12.
Jäger, Klaus
Müller, Michael
Neumann, Werner
Schnabel, Otto
Schumer, Willy
Schwarz, Herbert
Trömer, Klaus
Lang, Herbert
Rath, Manfred
Wiegand, Klaus-Dieter
01.12.
01.12.
01.12.
01.12.
01.12.
01.12.
01.12.
01.12.
01.12.
01.12.
2007
Erdel, Erich
02.01.
Patzer, Ewald Waldemar16.01.
Wölki, Heinz
09.02.
Hammer, Hans-Werner 27.02.
Nasi pracownicy dochowują
nam wierności także za granicą:
25 lat
Dybowski, Wiesław
Goździk, Zbigniew
Siemieńczuk, Wiesław
Uzdowski, Roman
Lewandowski, Bogdan
Pawłowski, Mariusz
Zaśko, Marian
Marczak, Piotr
Nowakowski, Ryszard
Jabłoński, Jan
Żyżyński, Michał
Stefański, Zbigniew
05.08.
31.08.
02.09.
16.09.
18.09.
16.10.
23.11.
25.11.
27.11.
30.11.
11.12.
17.12.
Szwecja
Grip, Sten-Arne
01.07.
2007
Polska
Gościmski, Jacek
30.01.
Szwecja
Samuelsson, Stefan
16.01.
2006
40 lat
Belgia
Rijckx de, Patrick
Lauryssens, Marc
Caluwé, Danny
Rooy van, Monique
Brijs, Albert
Brinkworth, Norman
Speek, Ludovicus
Laeken van, Marcus
Windey, Patrick
Oranges, Nevio
23.03.
01.04.
06.04.
01.05.
12.05.
18.05.
25.05.
29.06.
11.08.
18.08.
Polska
Pajkowski, Michał
Janiszewski, Sylwester
Bondar, Sławomir
Opalach, Wiesław
17.03.
30.06.
13.07.
15.07.
2006
Polska
Kuchczyński, Lech
Michalski, Jacek
Jabłonowski, Jerzy
Motyliński, Andrzej
26.02.
27.08.
08.09.
22.10.
Szwecja
Swills, Lars
20.09.
7
Remont mostu przerzutowego F60 w Łużycach
Vattenfall rozszerza współpracę z BIS arnholdt
W Łużycach węgiel brunatny wydobywany jest od
ponad 100 lat. W tym pasie ziemi między Łabą
a Nysą, w krajach związkowych Brandenburgia i
Saksonia, wykryte zasoby węgla brunatnego
wynoszą około 13 mld ton. Do wybrania zalegających nad węglem brunatnym warstw wierzchnich o
miąższości do 100 m (w języku górniczym: nadkład)
składających się z piachu, żwiru i iłu, konieczne są
olbrzymie urządzenia. Podczas gdy koparki kołowe i
łańcuchowe wybierają pierwsze 40 m, do pozostałych 60 m wysokości stosowane są tzw. mosty przerzutowe F60. W całym łużyckim zagłębiu węgla
brunatnego pracują trzy mosty przerzutowe F60:
w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego
Jänschwalde, Welzow-Süd i Nochten.
Prace antykorozyjne na „leżącej wieży Eiffla“
Mosty przerzutowe zaliczane są do największych
ruchomych urządzeń technicznych i stanowią pod
względem inżynieryjnym mistrzowski wyczyn. Most
przerzutowy F60 uznawany jest przy tym za największy w swym rodzaju i ze względu na swą długość i
konstrukcję wśród fachowców nazywany jest także
„leżącą wieżą Eiffla“. Przy długości przerzutowej 502
m przewyższa symbol Paryża jeszcze 182 m. W sumie
F60 ma maksymalnie 80 m wysokości i 240 m
szerokości. W stanie gotowym do pracy osiąga ciężar
około 13.600 t. Codziennie może przemieścić ponad
500.000 m3 nadkładu i odsłonić 100.000 t węgla. W
ubiegłym roku w ramach przestoju remontowego w
kopalni odkrywkowej Welzow-Süd pod Cottbus
konieczne było również przeprowadzenie robót rusztowaniowych i antykorozyjnych na moście przerzuto-
wym F60. Spółka eksploatująca kopalnię,
Vattenfall Europe Mining AG z siedzibą
w Cottbus, zleciła ten projekt specjalnie w
tym celu założonemu konsorcjum kierowanemu przez wschodni oddział spółki BIS
arnholdt GmbH, która oprócz usług rusztowaniowych realizowała także kompleksowe
prace antykorozyjne. Do konsorcjum należały jeszcze dwa inne przedsiębiorstwa
wnoszące do projektu swe specjalistyczne
kompetencje w temacie układów jezdnych
oraz dodatkowe zasoby personelu w
zakresie ochrony przed korozją.
Archiwum Vattenfall Europe Mining & Generation
BIS arnholdt należy w obrębie koncernu Bilfinger Berger Industrial Services do tych spółek,
które od wielu lat odnoszą sukcesy rynkowe dzięki wysokiej specjalizacji i koncentrowaniu
się na podstawowych kompetencjach. Będąc numerem jeden w wykonawstwie rusztowań
od kilku lat firma ta wypracowała sobie kolejne kompetencje w zakresie ochrony przed
korozją. W tej branży przedsiębiorstwo to posiada własnych wysoko wykwalifikowanych
pracowników spełniających już także wymagania koncernu Vattenfall. W łużyckiej kopalni
odkrywkowej węgla brunatnego Welzow-Süd podczas remontu przestojowego w ubiegłym
roku firma BIS arnholdt oprócz kompleksowych robót rusztowaniowych zrealizowała także
dużą część zabezpieczenia antykorozyjnego na moście przerzutowym F60. Odpowiedzialność
za całość projektu spoczywała na wschodnim oddziale spółki BIS arnholdt GmbH w
Großräschen pod kierownictwem kierownika projektu Thomasa Hildebrandta.
Niektóre prace antykorozyjne na moście przerzutowym F60 prowadzone były na wysokości 70 m.
Jakość wymaga elastyczności
Łączna powierzchnia przewidziana do zabezpieczenia antykorozyjnego wynosiła około 6.000 m2. Prace
dotyczyły głównie ramy poprzecznej w głównej
konstrukcji nośnej. W związku z tym należało
wykonywać je po części nad układami jezdnymi, na
wysokości 70 m. „Było mało czasu na zaplanowanie i przygotowanie tego projektu. Od udzielenia
zlecenia do rozpoczęcia prac był akurat tydzień“,
opowiada Ingo Halfter, kierownik wschodniego
oddziału BIS arnholdt. Ochrona antykorozyjna
należy przy tym do branż szczególnie zależnych od
kaprysów pogody. Podczas gdy odrdzewianie może
być wykonywane stosunkowo niezależnie od
pogody, to nanoszenie powłok antykorozyjnych i
malarskich jest uzależnione od odpowiednich
warunków atmosferycznych. Zarówno temperatura
jak i wilgotność powietrza i temperatura rosy mają
bezpośredni wpływ na jakość zabezpieczenia
antykorozyjnego. „Czasami musieliśmy kilka razy
dziennie mierzyć temperaturę i wilgotność, aby
upewnić się, czy warstwy zabezpieczenia nie będą
schnąć za szybko lub za wolno, zapewniając tym
samym trwałość i odporność powierzchni oraz
zapobiegając późniejszemu przenikaniu substancji
korozyjnych przez warstwę zabezpieczenia“,
wyjaśnia Ingo Halfter. Dla pracowników oznaczało
to konieczność elastycznego reagowania na
zmieniające się warunki, przerywania prac i
podejmowania ich o późnej porze lub w weekend,
gdy było to znów możliwe.“ Mimo to roboty
antykorozyjne udało się zakończyć terminowo, w
wymaganej jakości i ku pełnemu zadowoleniu
klienta.
Vattenfall rozszerza umowy ramowe o
zabezpieczenie antykorozyjne
W nagrodę za ciężką pracę na koniec roku
wschodni oddział BIS arnholdt otrzymał od firmy
Vattenfall Europe Mining umowy ramowe na
prace rusztowaniowe i antykorozyjne w ramach
bieżących napraw urządzeń podstawowych pracujących w kopalniach odkrywkowych Jänschwalde,
Welzow-Süd i Nochten. Do tego doszła jeszcze
umowa ramowa na zabezpieczenie antykorozyjne w warsztatach „Schwarze Pumpe“, największym w Europie zakładzie uszlachetniania węgla
brunatnego w pobliżu Welzow-Süd. „Na terenie
‚Schwarze Pumpe‘ znajduje się hala zabezpieczania
antykorozyjnego. Z obszaru wokół Cottbus trafiają
do niej poszczególne elementy urządzeń, mniejszy
sprzęt, a także całe pojazdy szynowe, takie jak
lokomotywy, na które nanosimy następnie nową
powłokę.“ Wszystkie umowy ramowe są zawierane
na pięć lat. Na początku roku zakończono już
pomyślnie prace w ramach kolejnego projektu
przestojowego.
Wyższe temperatury i ciśnienia wymagają nowych materiałów i komponentów
Innowacyjna technika w elektrowni spełniająca wymagania ochrony klimatycznej
Globalne ocieplenie Ziemi wymaga intensywnych wysiłków na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla. Odpowiedzią producentów energii elektrycznej jest zwiększenie sprawności elektrowni termicznych. W średniej perspektywie wysoce wydajne elektrownie węglowe o temperaturach pary
rzędu 700 °C i ciśnieniu 350 bar mają osiągnąć sprawność powyżej 50 %. Do tego celu konieczne jest zastosowanie nowych materiałów, które
wytrzymają tak wysokie temperatury. Takie próby są obecnie prowadzone na instalacji testowej Comtes700 w elektrowni węglowej koncernu E.ON
w Scholven. W montażu instalacji uczestniczyli także specjaliści izolacyjni spółki BIS Industrieservice Nordwest GmbH z Dortmundu.
cyjnych wahających się – w zależności od średnicy
rurociągu – od 160 mm do 300 mm. Z tego względu
już przy wyborze materiału izolacyjnego dużą wagę
należało położyć na jego niewielki ciężar.
Duże zapotrzebowanie na miejsce
Średnia sprawność eksploatowanych w Niemczech
elektrowni termicznych o temperaturach pary ok.
550 °C wynosi obecnie 38 %. Tym samym średnia
niemiecka znacznie przewyższa średnią światową
wynoszącą 31 %. Sprawność elektrowni węglowych
sięga 45 %. Zadeklarowanym celem operatorów
tych elektrowni jest przekroczenie w niedługim
czasie poziomu 50 %. „Dla ochrony klimatu
ma to olbrzymie znaczenie“, mówi dr Günther
Kasparek z Bilfinger Berger Industrial Services.
„Ponieważ z każdym punktem procentowym
wzrostu sprawności maleje o ok. 2 % emisja
dwutlenku węgla.“
Duże znaczenie prób na instalacji testowej
Aby zwiększyć sprawność elektrowni węglowych,
konieczne są zarówno wyższe temperatury jak i
wyższe ciśnienia. Nowa generacja elektrowni węglowych ma osiągać temperatury pary rzędu 700 °C
oraz ciśnienie 350 bar. Do tego potrzebne są nowe
materiały wysokotemperaturowe na bazie niklowej,
a tym samym nowe rozwiązania przy produkcji
rurociągów i armatur oraz nowe zasady konstrukcyjne. Wiedzę w tym zakresie udało się pozyskać
podczas montażu i uruchomienia odpowiedniej instalacji testowej w bloku F elektrowni węglowej
Scholven należącej do koncernu E.ON. Instalacja
ta będzie eksploatowana do roku 2009 w ramach
unijnego projektu
Comtes700 w temperaturze około
700 °C. Jej zadaniem jest testowanie rurociągów i
innych komponentów w warunkach
zbliżonych do praktyki,
pomocne
również w procedurach kwalifiIzolacja zaworów podczas montażu i po jego zakończeniu.
kacji producentów
dużych komponentów oraz firm montażowych.
Montaż i uruchomienie instalacji testowej przeprowadzono w ramach kilkutygodniowego przeglądu
w elektrowni E.ON w Scholven. Dla wszystkich
zainteresowanych okienko czasowe było dosyć
wąskie. Również dla BIS Industrieservice Nordwest.
Spółka ta otrzymała od E.ON zlecenie na zaprojektowanie i wykonanie izolacji rurociągów.
Dwuwarstwowa budowa izolacji
Specjaliści izolacyjni z Dortmundu zdecydowali się na
dwuwarstwową izolację. Wewnętrzna warstwa z
lekkiej wełny CMS (na bazie diopsydu, czyli krzemianu magnezu i wapnia – CaMg[Si2O6]) ma za zadanie
obniżenie temperatury do dopuszczalnej temperatury
zastosowania wełny mineralnej. Na warstwę zewnętrzną zastosowano maty z siatką drucianą z wełny
mineralnej, które następnie osłonięto blachą aluminiową. Również dla konstrukcji wsporczych wybrano
budowę dwuwarstwową. Aby jak najbardziej zredukować efekt mostków cieplnych powstających przez
metalowe poprzeczki konstrukcji wsporczych, część
wewnętrzną wykonano z wytrzymałego na ściskanie
krzemianu wapnia – materiału izolacyjnego charakteryzującego się niską przewodnością cieplną.
Wysokie temperatury pociągały za sobą konieczność
zastosowania ponadprzeciętnie grubych warstw izola-
Instalacja testowa dostarczyła ważne wyniki odnośnie
projektowania rurociągów i konstrukcji komponentów w elektrowniach węglowych o temperaturze pary
700 °C. Dla izolacji przy wysokich temperaturach
trzeba wkalkulować znacznie więcej miejsca. Również
w instalacji testowej Comtes700 doprowadziło to
do szczególnych problemów, ponieważ tutaj komponenty instalacji musiały zostać zamontowane w
istniejącym budynku, w którym dostępna przestrzeń
była ograniczona. Do tego dochodzi jeszcze zmiana
położenia rurociągów wskutek dużego wydłużenia
cieplnego. Aby uniknąć kolizji z innymi przewodami
lub komponentami, konieczne jest zaplanowanie
odpowiedniej swobody ruchów. Zwiększona grubość
izolacji ma również znaczny wpływ na projektowanie
wrażliwych na temperaturę części komponentów
takich jak np. zawory. Konstrukcja elementów
wrażliwych na temperaturę musi zostać zaprojektowana tak, aby znajdowały się one poza izolacją.
W ciągu czterech tygodni eksperci izolacyjni BIS z
Dortmundu musieli zamontować około 5.000 m2
izolacji wysokotemperaturowej. Mimo napiętego
harmonogramu prace pod kierownictwem Wernera
Krajewskiego, Rudiego Groosa i Udo Beddiesa z BIS
Industrieservice Nordwest przy ścisłej współpracy z
koncernem E.ON zostały przeprowadzone fachowo
i terminowo.
8
AKTUALNE ZLECENIA INDUSTRIAL SERVICES
Central Europe
BIS arnholdt GmbH, oddział Großräschen
Zabezpieczenie antykorozyjne i prace rusztowaniowe
na moście przerzutowym F 60 w kopalni odkrywkowej Reichwalde ARGE BIS arnholdt/Massenberg
Łużyce, Niemcy
Prace BIS: 20.000 m2 zabezpieczenia antykorozyjnego i
110.000 m3 rusztowań
Zamawiający: Vattenfall Mining
Okres realizacji: 05/2007 – 10/2007
BIS arnholdt GmbH, oddział Frankfurt
OMV Burghausen – budowa nowego pieca,
Burghausen, Niemcy
Prace BIS: ok. 30.000 m3 rusztowań
Zamawiający: Rohrer/IMO
Okres realizacji: 05/2007 – 10/2007
Renowacja stropów na 1. terminalu odlotów,
lotnisko we Frankfurcie nad Menem,
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Prace BIS: ok. 5.000 m2 rusztowań wiszących
Zamawiający: firma Uhlke
Okres realizacji: 05/2007 – 02/2008
BIS arnholdt GmbH, oddział północny
Przestój remontowy w Holborn 2008, Niemcy
Prace BIS: ok. 50.000 m3 rusztowań wewnętrznych
Zamawiający: ERMO
Okres realizacji: 07/2008 – 11/2008
Lotnisko w Hamburgu, renowacja hangarów, Niemcy
Prace BIS: ok. 1.000 m2 rusztowań wiszących, ok. 2.000 m2
rusztowań elewacyjnych, ok. 4.000 m3 przegród,
ok. 5.000 m2 siatek ochronnych, 2 namioty po 6.000 m3
Zamawiający: Köster AG
Okres realizacji: 05/2008 – 08/2008
BIS arnholdt GmbH, oddział Rheinland
Elektrownia Aramon, modernizacja kotła,
Aramon, Francja
Prace BIS: ok. 40.000 m3 rusztowań wewnętrznych
Zamawiający: Babcock Borsig Service GmbH,
Oberhausen
Okres realizacji: 07/2007 – 04/2008
BIS HIMA GmbH, Heinsberg
Zbiornik na siarczan glinu, Düren, Niemcy
Prace BIS: wykonanie i montaż zbiornika na siarczan glinu
o pojemności 100 m3
Zamawiający: Akzo Nobel Chemicals GmbH
Okres realizacji: 02/2007 – 08/2007
Mufy dla pieców do karbonizacji, Heinsberg,
Niemcy
Prace BIS: wykonanie i wymiana muf dla pieca
do karbonizacji nr 1 + 2
Zamawiający: Toho Tenax Europe GmbH
Okres realizacji: 03/2007 – 08/2007
BIS IKR GmbH, Bitterfeld oraz
BIS Industrieservice Ost GmbH, Leuna
Zakład spalania odpadów EVZA Straßfurt,
Niemcy
Prace BIS: dostawa i montaż przewodów pary wodnej
i rusztowań do rurociągów
Zamawiający: Von Roll Umwelttechnik AG
Okres realizacji: 02/2007 – 08/2007
BIS IKR GmbH, Bitterfeld
Rurociągi wysoko-, średnio- i niskoprężne CHP
Stevens Croft, Lockerbie, Wielka Brytania
Prace BIS: dostawa i montaż przewodów pary wodnej
i układów rurociągów we wnętrzu turbiny
Zamawiający: Siemens AG/Siemens plc.
Okres realizacji: 02/2007 – 08/2007
Zakład spalania odpadów Fynsvaerket,
Odense, Dania
Prace BIS: dostawa i montaż układów rurociągów, takich jak
rurociągów pary i wody zasilającej, przewodów sprężonego
powietrza i powietrza sterowniczgo oraz przewodów NH3
Zamawiający: FISIA Babcock Environment GmbH
Okres realizacji: 06/2007 – 08/2007
Wytwórnia papieru CHP Palm, Eltmann, Niemcy
Prace BIS: montaż układów rurociągów
Zamawiający: EHR GmbH, Stuttgart
Okres realizacji: 04/2007 – 10/2007
CHP EVI Europark, Emmlichheim, Niemcy
Prace BIS: montaż układów rurociągów
Zamawiający: EHR GmbH, Osterode
Okres realizacji: 07/2007 – 02/2008
BIS Industrieservice Mitte GmbH,
IACH – montaż AKPiA, LKE 2,
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Prace BIS: wykonanie kompletnej instalacji AKPiA
dla biotechnologicznej linii farmaceutycznej
Zamawiający: Sanofi Aventis, Frankfurt n.M.
Okres realizacji: 02/2007 – 10/2007
Wykonanie wykładziny zbiorników (zbiorniki
technologiczne z wykładziną z fluorowego tworzywa
sztucznego), Frankfurt nad Menem, Niemcy
Prace BIS: wykonanie i dostawa 3 stalowych zbiorników
technologicznych z wewnętrzną wykładziną o wysokiej
odporności na korozję
Zamawiający: BASF Ludwigshafen
Okres realizacji: 10/2006 – 08/2007
Rozbudowa MPA P3, Lahr, Niemcy
Prace BIS: dostawa i montaż rurociągów z planowaniem,
montaż AKPiA, wykonanie szaf sterowniczych
Zamawiający: Uetikon
Okres realizacji: 03/2007 – 01/2008
BIS Industrieservice Nordwest GmbH, Dortmund
wykonanie obudowy tunelowej nad obwodnicą
Paryża – Boulevard Périphérique Secteur porte de
Vanves, Paryż, Francja
Prace BIS: 14.000 m2 przeciwpożarowej wykładziny
dla tunelu; dostawa i montaż
Zamawiający: Eiffage TP
Okres realizacji: 01/2007 – 10/2007
LMJ, Laser Megajoule, Le Barp, Francja
Prace BIS: 7.500 m2 przeciwpożarowej wykładziny
dla kanałów powietrza; dostawa i montaż
Zamawiający: OMEGA Concept (grupa Cofathec);
Tunzini (przedsiębiorstwo GTIE)
Okres realizacji: 01/2007 – 10/2007
Tunel Rueil – Malmaison „La Jonchere”,
Nanterre, Francja
Prace BIS: 2.000 m2 przeciwpożarowej wykładziny
dla tunelu; dostawa i montaż
Zamawiający: Dirif 4
Okres realizacji: 05/2007 – 08/2007
BIS Industrieservice Ost GmbH, Leuna
Linia biodiesla, Rotterdam, Holandia
Prace BIS: 30.000 m2 izolacji cieplnej, dostawa i montaż
Zamawiający: Lurgi AG
Okres realizacji: 07/2007 – 11/2007
BIS Industrieservice Süd, Puchheim
ISAR, Niemcy
Prace BIS: 40.000 m2 izolacji cieplnej, zimnochronnej
i przeciwpożarowej
Zamawiający: Bayern Oil
Okres realizacji: 10/2007 – 06/2008
Poly 7 – produkcja krzemu, Niemcy
Prace BIS: 20.000 m2 izolacji cieplnej, zimnochronnej
i akustycznej
Zamawiający: Wacker Chemie
Okres realizacji: 10/2007 – 10/2008
Przestój remontowy, Niemcy
Prace BIS: utrzymanie ruchu, izolacja, ok. 100 pracowników
Zamawiający: Bayern Oil
Okres realizacji: 04/2008 – 06/2008
BIS Industrieservice West GmbH, Düsseldorf
Prace przy przestoju remontowym S03/S04 (kraker)
oraz projekt KSP, Kolonia, Niemcy
Prace BIS: kompletna renowacja estakady rurowej
(ok. 180 m) oraz 500 m2 izolacji niskotemperaturowej dla
zbiorników i rurociągów; prace przy przestoju remontowym: rusztowania, izolacja, zabezieczenie antykorozyjne
i rurociągi; dodatkowo ok. 500 pracowników oraz 2.500 t
materiałów rusztowaniowych
Zamawiający: INEOS Köln GmbH
Okres realizacji: 09/2007 – 10/2007
BIS OKI Insulation GmbH, Pforzheim
Prace izolacyjne przy elektrowni na węgiel brunatny
Neurath/Grevenbroich, Niemcy
Prace BIS: izolacja akustyczna i cieplna nowych bloków
energetycznych F&G, izolacja elektrofiltrów, engineering,
rusztowania, prace spawalnicze i zabezpieczenie
antykorozyjne
Zamawiający: Hitachi Power Europe GmbH/
Alstom Power GmbH
Okres realizacji: 02/2008 – 12/2009
BIS Prozesstechnik GmbH, Frankfurt nad Menem
Rozbudowa Lantus, Yanbu, Arabia Saudyjska
Prace BIS: Package Units – modułowe urządzenia do analiz
technologicznych
Zamawiający: ENG Global, USA
Okres realizacji: 02/2007 – 11/2007
R&M E.M.S. GmbH, Cloppenburg
Instalacja do osuszania gazu w Epe, Niemcy
Prace BIS: planowanie, montaż, dostawa i uruchomienie
trzech instalacji do osuszania gazu o wydajności po
150.000 Nm3/h
Zamawiający: Trianel Gasspeichergesellschaft Epe
Okres realizacji: 01/2007 – 10/2008
KSAU GTA T-6900, Auersthal, Austria
Prace BIS: planowanie, montaż, dostawa i uruchomienie
jednej instalacji do osuszania gazu o wydajności
70.000 Nm3/h
Zamawiający: OMV, Austria
Okres realizacji: 03/2007 – 02/2008
Nuegas 2006 (zbiornik gazu Nüttermoor – rozbudowa
zakładu 1), Nüttermoor, Niemcy
Prace BIS: planowanie, dostawa i montaż ururowania
dla 2 sprężarek
Zamawiający: MAN, Szwajcaria
Okres realizacji: 11/2006 – 12/2007
Zbiornik gazu Nüttermoor – rozbudowa zakładu,
Nüttermoor, Niemcy
Prace BIS: planowanie, montaż, dostawa i uruchomienie
czterech instalacji do osuszania gazu o wydajności po
220.000 Nm3/h
Zamawiający: EWE AG, Oldenburg
Okres realizacji: 04/2007 – 09/2008
R&M Industrial Services Swiss AG
Proces produkcyjny z pełnym serwisem –
produkcja tub, Oberdiessbach, Szwajcaria
Prace BIS: utrzymanie ruchu, produkcja narzędzi
i części maszyn
Zamawiający: Hoffmann Neopac AG
Okres realizacji: 09/2005 – 08/2011
Eastern Europe
BIS Hungary Kft., Budapeszt, Węgry
Claus VI, Százhalombatta, Węgry
Prace BIS: 2.800 izometrii rurowych (460 t), maks. średn.
znam. 900 mm, 110 t konstrukcji stalowej, 32.000 spawów
Zamawiający: Siirtech Nigi
Okres realizacji: 02/2007 – 08/2007
Piec do rozdzielania gazu, Burghausen, Niemcy
Prace BIS: około 250 t konstrukcji stalowej
i 400 t wyposażenia
Zamawiający: Selas-Linde
Okres realizacji: 04/2007 – 11/2007
BIS Izomar Sp. z o.o., Warszawa, Polska
Elektrownia Łagisza, Polska
Prace BIS: około 35.000 m2 izolacji, izolacja cieplna na kotle
Zamawiający: Foster Wheeler Energie Polska
Okres realizacji: 11/2007 – 09/2008
Modernizacja bloku energetycznego nr 3,
Elektrownia Bełchatów, Polska
Prace BIS: około 35.000 m2 izolacji, demontaż i montaż
izolacji cieplnej
Zamawiający: Babcock Borsig Service GmbH
Okres realizacji: 03/2007 – 11/2007
CHP Żeran, Warszawa, Polska
Prace BIS: renowacja wykładziny kotła grzejnego CFB
Zamawiający: ZREW S.A.
Okres realizacji: 04/2007 – 08/2007
BIS MainServ Sp. z o.o., Warszawa, Polska
Remont kotłów parowych w Elektrociepłowni
Siekierki, Polska
Prace BIS: remont 3 kotłów parowych o mocy
430t/h i 380t/h.
Zamawiający: Vattenfall Heat Poland S.A.
Okres realizacji: 03/2007 – 11/2007
„Black-out”, Warszawa, Polska
Prace BIS: inwestycja w 3 elektrowniach Vattenfall Heat
Poland S.A. – Siekierki, Żerań i Kawęczyn, prace utrzymania
ruchu w przypadku przerwy w zasilaniu na napięciu 110 kV
dla zabezpieczenia najważnejszych urządzeń technologicznych przed zniszczeniem
Zamawiający: Vattenfall Heat Poland S.A.
Okres realizacji: 04/2007 – 08/2008
Remont kotłów parowych OFZ-450B w
Elektrociepłowni Żerań, Warszawa, Polska
Prace BIS: remont dwóch fluidalnych kotłów parowych w
Elektrociepłowni Żerań o mocy 450 t/h; remont obejmuje:
część mechaniczną, blokadę ruchomych części kotła
parowego, część elektrotechniczną, pomiarową i regulacyjną
Zamawiający: Vattenfall Heat Poland S.A.
Okres realizacji: 07/2007 – 10/2007
BIS plettac Sp. z o.o., Polska
Elektrownia Łagisza, Polska
Prace BIS: montaż, demontaż i serwis modułowych
instalacji rusztowaniowych
Zamawiający: Energomontaż Południe S.A.
Okres realizacji: 02/2007 – 12/2007
EUROMONT GROUP a.s.,
Most, Republika Czeska
Wymiana palników w piecach NRL dla LOW Nox,
Litvínov-Záluží, Republika Czeska
Prace BIS: głównie prace wykonawcze: wymiana palników,
nowe przyłącza, adaptacja i naprawa półek i obejm
z wykładziną pieca
Zamawiający: KG Process Innovations s.r.o.
Okres realizacji: 08/2007
Western Europe
BIS Industrial Services Nederland B.V.,
Zwartewaal, Holandia
Pergen, Rotterdam, Holandia
Prace BIS: 50.000 m2 izolacji cieplnej, dostawa i montaż
oraz 150.000 m3 rusztowań
Zamawiający: Jacobs/Shell
Okres realizacji: 10/2006 – 10/2007
Przestój remontowy na instalacji DeNOx,
Maasvlakte, Holandia
Prace BIS: 300.000 m3 rusztowań
Zamawiający: E.ON Maasvlakte
Okres realizacji: 01/2006 – 07/2007
BIS Industriteknik AB, Gävle, Szwecja
Umowa ramowa, Forsmark, Szwecja
Prace BIS: serwis i prace konserwacyjne w zakresie
mechaniki i elektryki, konstrukcja i engieenering
Zamawiający: Forsmark Kraftgrupp AB
Okres realizacji: 08/2007 – 11/2007
BIS Isenta Väst AB, Kungälv, Szwecja
Przestój remontowy, Lysekil, Szwecja
Prace BIS: prace izolacyjne, około 25.000 roboczogodzin
Zamawiający: Preem Refinery
Okres realizacji: 08/2007 – 11/2007
BIS Mixab AB, Uddevalla, Szwecja
Przestój remontowy, Lysekil, Szwecja
Prace BIS: kompleksowe prace rusztowaniowe w ramach
przestoju remontowego, około 50.000 roboczogodzin
Zamawiający: Preem Refinery
Okres realizacji: 06/2007 – 09/2007
BIS Multiservicios Industrirales S.A.,
Madryt, Hiszpania; BIS Multiserwis Sp. z o.o.,
Krapkowice, Polska
Umowa ramowa – Dow Tarragona, Hiszpania
Prace BIS: umowa ramowa na prace rusztowaniowe
i utrzymanie ruchu
Zamawiający: DOW Chemical
Okres realizacji: 2007 – 2010
Elektrownia Escatrón, Hiszpania
Prace BIS: 22.000 m2 izolacji dla rurociągów
i wyposażenia
Zamawiający: Enel
Okres realizacji: 04/2007 – 12/2007
Elektrownia Alcudia, Hiszpania
Prace BIS: 17.500 m2 izolacji dla rurociągów i wyposażenia
Zamawiający: FISIA Babcock
Okres realizacji: 08/2006 – 10/2007
BIS Prefal Isolamentos Termicos Lda.,
Lizbona, Portugalia
Cordemais 4-5, Francja
Prace BIS: 20.000 m2 izolacji cieplnej
Zamawiający: Alstom France
Okres realizacji: 01/2007 – 01/2008
Instalacja odsiarczania Pego, Portugalia
Prace BIS: 10.000 m2 izolacji cieplnej
Zamawiający: Alstom Italy
Okres realizacji: 03/2007 – 10/2007
Instalacja odsiarczania EDP, Francja
Prace BIS: 10.000 m2 izolacji cieplnej
Zamawiający: Cobrai
Okres realizacji: 03/2007 – 03/2008
BIS ROB Montagebedrijf N.V.,
Beveren-Melsele, Belgia
Instalacja nowej linii H2, Vlissingen, Holandia
Prace BIS: montaż wyposażenia, rurociągów, izolacji,
rusztowanie, zabezpieczenie antykorozyjne i prace
dźwigowe, około 50.000 roboczogodzin
Zamawiający: Linde AG/Total finomító Hollandia
Okres realizacji: 03/2007 – 10/2007
Modernizacja pieca do wypalania NC3,
Antwerpia, Belgia
Prace BIS: modernizacja 5 pieców do wypalania,
koordynacja i realizacja projektu, wykonawstwo
rusztowań, obróbka cieplna, zaopatrzenie materiałowe,
prace dźwigowe i badania nieniszczące, około 30.000
roboczogodzin
Zamawiający: Total Refinery Antwerp
Okres realizacji: 2006 – 2007
Prace przy przestoju remontowym LHC2,
Terneuzen, Holandia
Prace BIS: koordynacja i wykonanie prac przy remoncie
przestojowym LHC2
Zamawiający: DOW Terneuzen
Okres realizacji: 2007 – 2008
Projekt rozbudowy Dowlex, Terneuzen, Holandia
Prace BIS: koordynacja projektu i realizacja prac
utrzymania ruchu, około 17.000 roboczogodzin
Zamawiający: DOW Terneuzen
Okres realizacji: 05/2007 – 11/2007
BIS Salamis (M&I) Ltd., Aberdeen, Wielka Brytania
Utrzymanie ruchu i serwis inspekcyjny platformy
offshore Britannia, Wielka Brytania
Prace BIS: inspekcja, izolacja, rusztowania, zabezpieczenie
antykorozyjne, Rope Access, PFP, sprzątanie budynków
i obiektów przemysłowych
Zamawiający: AMEC
Okres realizacji: 2006 – 2007
BIS Salamis Inc., USA
Zbiorcza instalacja gazowa Venice i Johnsons Bayou,
platforma produkcyjna Gordon Banks 191 i
West Cam 509, Luizjana, USA oraz Zatoka
Meksykańska
Prace BIS: utrzymanie ruchu, rusztowania, obróka
strumieniowa i zabezpieczenie antykorozyjne
Zamawiający: Enbridge
Okres realizacji: 01/2007 – 01/2008
BIS Salamis Ltd., Suffolk, Wielka Brytania
Onegas – umowa na engineering i utrzymanie ruchu,
instalacja offshore – południowe Morze Północne
oraz terminal gazowy Bacton w Norfolk,
Wielka Brytania
Prace BIS: izolacja, rusztowania, zabezpieczenie
antykorozyjne, Rope Access, PFP, sprzątanie budynków
i obiektów przemysłowych
Zamawiający: Shell/AJS
Okres realizacji: 2006 – 2008
Umowa na utrzymanie ruchu,
Północno-Zachodnia Anglia
Prace BIS: izolacja, rusztowania, zabezpieczenie
antykorozyjne, Rope Access, PFP
Zamawiający: Innospec
Okres realizacji: 2001 – 2009
Nyhammar Väst AB, Lysekil
Gas Oli Project , Lysekil, Szwecja
Prace BIS: montaż wyposażenia i rurociągów w ramach
prac utrzymania ruchu i prac przy przestoju remontowym
Zamawiający: Preem Refinery
Okres realizacji: 09/2005 – 07/2007
Prądnica turbinowa prądu przemiennego,
Stenungsund, Szwecja
Prace BIS: wykonanie i instalacja rurociągów,
około 10.000 roboczogodzin
Zamawiający: Borealis Cracker
Okres realizacji: 05/2007 – 08/2007
Technical Noise Control
BIS Gerber GmbH
El Qudas, Irak
Prace BIS: 2 jednostki, engineering, dostawa pokrywy
turbiny gazowej
Zamawiający: General Electric
Okres realizacji: 07/2007 – 12/2007
9
Bilfinger Berger Industrial Services: jednolity „look” w całej Europie
Dobre przyjęcie naczelnej marki i
niebieskiej lambdy BIS
Po dokonanej w październiku 2006 zmianie nazwy firmy z Rheinhold & Mahla na Bilfinger Berger Industrial Services (BIS), w pierwszym półroczu
2007 zmiana marki nastąpiła także w spółkach operacyjnych w całej Europie. W celu szybkiego wdrożenia nowego korporacyjnego design centralny
dział zadań koncernu i komunikacji przedsiębiorstwa poszedł innowacyjnymi drogami.
Dla tworzących międzynarodową sieć przedsiębiorstw
centralnym składnikiem komunikacji przedsiębiorstwa
jest komunikacja marki. Marka jest symbolem jakości
i siły koncernu oraz zwiększa wartość przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo jest rozpoznawane przez
klientów, dostawców, partnerów biznesowych, pracowników i rynek na pierwszy rzut oka. Marka jest
więc czymś więcej niż tylko ładnym opakowaniem.
Marka wynosi ponad przeciętność i symbolizuje tę
różnicę.
Przestawienie design z zielonego na niebieski oraz
wpisanie nowej lambdy BIS w strategię komunikacji
pod naczelną marką koncernu matki Bilfinger Berger,
było więc istotnym strategicznym składnikiem procesu
zmian. Dostosowanie było fundamentalne i dotyczyło
ostatecznie wszystkich obszarów i szczebli komunikacji. Począwszy od papieru listowego poprzez broszury, Intranet i Internet po ubranie robocze –
wszystko trzeba było przemyśleć na nowo w
sprawnym procesie koncepcyjnym i wdrożyć „w
terenie”. Dla zapewnienia dobrej widoczności, osoby
odpowiedzialne za komunikację przedsiębiorstwa
zdecydowały interesująco i praktycznie opakować
nowe wytyczne korporacyjnego design. „Tradycyjne
podręczniki definiujące design zwykle szybko znikają
w szafie z aktami tracąc na wartości użytkowej, a tego
właśnie chcieliśmy uniknąć“, wyjaśnia Bettina Gaebel
z działu komunikacji przedsiębiorstwa, „dlatego też
zdecydowaliśmy się zaprojektować odpowiedni
design-box – pudełko, które należy do podtawowego
wyposażenia biurka i jako modułowe kompendium
ułatwia praktyczne wdrażanie nowego design.“
Strategia ta tworzy spójną całość. Wszystkie
wizualne podstawowe elementy oraz przykładowe
zastosowania korporacyjnego design łączą się w
poręcznym pudełku design-box. Wzór ten został
przesłany do wszystkich spółek koncernu już na
początku roku, dzięki czemu założenia dot. design
mogły zostać na miejscu odpowiednio szybko
zrealizowane. „Zdecentralizowana struktura organizacyjna naszych operacyjnych spółek stanowi dużą
siłę koncernu, stawia jednak przed komunikacją
przedsiębiorstwa wysokie wymagania w rozumieniu
logicznego i precyzyjnego prowadzenia marki.
Poprzez opracowanie design-box oraz dzięki aktywnemu wparciu procesu zmian ze strony całego
zespołu wyszliśmy naprzeciw naszym spółkom operacyjnym, aby sprawnie ukazać spójny, strategiczny
wizerunek marki budowanej pod jednym dachem“,
wyjaśnia Andreas Frey, dyrektor centralnego działu
zadań koncernu i komunikacji przedsiębiorstwa.
Dlatego też do pudełka design-box każda spółka
Intranet dostępny jest teraz w języku niemieckim
i angielskim.
Design-box pasuje na każde biurko. Przejrzysta struktura
pudełka ułatwia jego codzienne użytkowanie.
Design-box szybkiego dostępu
BIS otrzymała dodatkowo płykę CD-ROM ze swym
indywidualnym logo BIS i elektronicznymi szablonami. Również to jest częścią serwisu nastawionego
na szybką penetrację marki w całej Europie. Kolejna
korzyść na przyszłość to system kart kartotekowych,
który bezproblemowo można rozbudowywać
ułatwiając w przyszłości nowym spółkom integrację
w systemie od strony marki. Zestaw startowy
przyspiesza proces przybierania jednolitej dla całego
koncernu szaty graficznej.
Kompleksowa zmiana formatu w Intranecie
Jednocześnie zajęto się użytkowaną intensywnie
od lat wewnętrzną platformą informacyjno-komunikacyjną. Zaprojektowano ją kompletnie od nowa
nie tylko od strony wizualnej i technicznej, lecz
wprowadzono też dwujęzyczną strukturę. Również
to było ważną przesłanką dla zmiany design, gdyż
wiele instrumentów marketingowych jest teraz
dostępnych do ściągnięcia także w Intranecie
dla wszystkich krajowych i zagranicznych spółek.
Intranet przestawiony już na nowoczesny system
zarządzania redakcją i dokumentami zapewnia przy
tym wysoki stopień spójności i aktualność treści.
Wdrożenie nowej marki w całym koncernie udało
się w sumie zrealizować w ciągu zaledwie kilku
miesięcy. Teraz już prawie wszystkie z ponad 100
spółek w kraju i za granicą mają logo w niebieskim
kolorze.
Wysoka ranga Corporate
Compliance
Pod pojęciem Corporate Compliance
(zgodności i przestrzegania standardów
korporacyjnych) rozumie się wszystko to, co
sprawia, że sukces przedsiębiorstwa nabiera
trwałej mocy: uczciwość, odpowiedzialność i
przestrzeganie ustawowych przepisów. Także w
ramach tegorocznego Leadership Meeting w
Berchtesgaden prezes zarządu, Thomas Töpfer,
odpowiedzialny z ramienia resortu za temat
Corporate Compliance, przed ponad 100
członkami międzynarodowej kadry menedżerskiej podkreślał znaczenie zasad postępowania
dla koncernu. Dynamicznemu rozwojowi i
rosnącej internacjonalizacji koncernu towarzysze ciągła adaptacja istniejącego systemu
Corporate Compliance. W ubiegłych miesiącach
poszczególne składniki obecnego systemu
Corporate Compliance zostały poddane analizie
i udoskonalone. Do zaplanowanych na przyszłe
miesiące działań należy np. rozbudowa programu szkoleniowego o kodeks postępowania,
powołanie pełnomocnika ds. Corporate Compliance w dużych zagranicznych spółkach oraz
założenie komitetu ds. Corporate Compliance.
Ta grupa robocza pod kierownictwem Andreasa
Frey’a, który od wielu lat pełni w koncernie BIS
funkcję Compliance Officer (specjalisty ds.
zgodności i przestrzegania standardów korporacyjnych), razem z dyrektorami działów centralnych – Detlevem Fuchsem/rewizja, Robertem
Huberem/prawo i dr. Christophem Maierem/
personel, będzie zajmować się badaniem faktycznego stanu rzeczy, opracowywaniem
zaleceń postępowania i poprawą istniejących
standardów. „Do tego należy również mianowanie pełnomocnika ds. Corporate Compliance
w dalszych zagranicznych spółkach. Jest to
działaniem konieczne w związku z postępującym procesem internacjonalizacji“, uważa
Andreas Frey. “Dzięki temu nastąpi dalsza
poprawa wydajności i
sprawności naszego systemu Corporate Compliance.“
Foto: flohagena.com
Andreas Frey,
Compliance Officer
w Bilfinger Berger
Industrial Services.
W przyszłości lambda koncernu BIS będzie widnieć
także na ubraniu roboczym.
Koncernowa idea sieci przybiera nowe wymiary
W sieciach BIS Networks głos mają praktycy
Przez strategiczne ukierunkowanie na „Solutions for Industrial Services“ nową pozycję zyskała również międzynarodowa współpraca poszczególnych
spółek koncernu Bilfinger Berger Industrial Services AG (BIS AG). Warsztaty na szczeblu zarządów jak również międzynarodowa obsada w Junior
Management Team już teraz generują impulsy pozwalające utkać w koncernie jeszcze gęstszą sieć. Jej zakres zwiększają dodatkowo nowo
utworzone tematyczne sieci BIS Networks, których celem jest wspieranie branżowej współpracy wszystkich spółek BIS, nastawienie na serwis, bliski
kontakt z klientem jak również wspieranie innowacyjności w działalności operacyjnej.
Wzajemna nauka w sieciach – tak już od
dłuższego czasu brzmi klarowna wytyczna koncernu BIS. W ten sposób należy dalej optymalizować międzynarodową współpracę zarówno interdyscyplinarną jak i w obrębie pojedyncznych dyscyplin oraz pogłębiać w koncernie nastawienie na
rozwiązania. W ideę sieci będą teraz intensywniej
włączane również szczeble operacyjne. Specjalne
fora dla podstawowych sekcji portfela usług
BIS i działów serwisowych holdingu zapewniają
– z dala od codziennej działalności – przestrzeń
potrzebną dla optymalnego transferu know-how
i intensywnej merytorycznej wymiany. Z inicjatywy
szefa zarządu, Thomasa Töpfera, założono dziewięć tematycznych sieci BIS – w działach kadr,
finansów/controllingu, zakupów, zarządzania projektami, izolacji, zarządzania jakością/bezpieczeństwa pracy, wykonawstwa rusztowań, AKPiA oraz
mechaniki. W tych sieciach – określanych również
jako Communities of Practice – spotykają się
praktycy z krajowych i zagranicznych spółek BIS.
Wymieniają się fachowymi doświadczeniami i
opracowują jednolite sposoby postępowania
oraz najlepsze z możliwych rozwiązania dla
klientów.
Szerokie wsparcie przez centralne działy
Każda sieć BIS ma jednego koordynatora i
jednego patrona. Koordynator odpowiada za
treści i organizację spotkań, utrzymuje kontakt
z uczestnikami między spotkaniami, które
powinny odbywać się raz lub dwa razy w roku,
informuje o aktualnych i merytorycznie istotnych tematach i podsumowuje wyniki. Patron
jest osobą kontaktową w kwestiach strategicznych, daje merytoryczne impulsy i służy
doradztwem. Sieci otrzymują dodatkowe wsparcie z centralnego działu kadr i rozwoju personelu
oraz z centralnego działu technicznego. Również
Intranet koncernu BIS jest odpowiednio rozbudowywany, aby ożywić wymianę online w
ramach grup i zapewnić krótkie drogi przepływu
informacji.
Również na szczeblu operacyjnym we wszystkich
obszarach pojawiły się punkty wyjścia do jeszcze
intensywniejszej współpracy, pozwalające wygenerować potencjał dla innowacji i usprawnień z
myślą o kliencie. Przy tej okazji Thomas Töpfer
wyjaśnił 172 uczestnikom z kraju i zagranicy
obowiązujący w koncernie BIS kodeks postępowania. Ten składający się z zasad i wytycznych
kodeks wyznacza jasną linię postępowania z
kolegami i partnerami biznesowymi. Wyraźnie
wskazano przy tym na duże znaczenie kodeksu
postępowania i zażądano ścisłego przestrzegania
i stosowania się do jego reguł.
Dalsze spotkania przesądzone
Celowy transfer know-how
W ramach trzydniowego spotkania kick-off we
Frankfurcie nad Menem szef zarządu, Thomas
Töpfer, na początku lutego przedstawił ideę i
koncepcję sieci BIS, same sieci oraz ich koordynatorów i patronów. Następnie spotkały się
po raz pierwszy poszczególne communities, do
których każda spółka BIS mogła zgłaszać
uczestników, i przedyskutowały istotne dla praktyki tematy i metody postępowania. Głównym
tematem sieci BIS Human Resources Network,
która wyprzedza już inne sieci kilkoma udanymi
imprezami pilotażowymi, były przemiany demograficzne ze wszystkimi ich szansami i ryzykami.
Koncernowa wymiana praktycznych doświadczeń
w ramach sieci BIS Networks spotyka się z dużym
uznaniem. Również w innych sieciach poruszane
były liczne fachowe tematy z praktyki, w związku
z czym jeszcze na miejscu uzgodniono następne
spotkania planowane na ten rok. „Communities
of Practice z międzynarodową obsadą są kolejnym
ważnym krokiem ku jeszcze bliższemu kontaktowi
z klientem, wyższej jakości i perfekcyjnemu
grupowaniu usług“, konstatuje Thomas Töpfer.
„Intensywna fachowa wymiana doświadczeń u
podstaw zwiększa bezpieczeństwo w konkretnych
projektach i eliminuje straty wynikające z
niepotrzebnych tarć.“
10
procesach decyzyjnych. Także przy
budowie nowych instalacji służymy na
przykład wskazówkami odnośnie tego,
które elementy instalacji wymagają
jakich nakładów serwisowych.“
Dyspozycyjność urządzeń jest dziś uznawana za istotny czynnik produktywności.
Dobra współpraca idąca w parze z
doskonała jakością projektu i wysokimi
standardami bezpieczeństwa spowodowały także wzrost wymagań po stronie
Almatis. Dokładniejsze stały się na
przykład harmonogramy konserwacji,
utrzymania ruchu i remontów. „Korzystamy przy tym z RKM, regionalnego
zarządzania kooperacją w BIS“, mówi
Manfred Biedermann. „Korzystając z
tych synergii na szczeblu regionalnym
oprócz poprawy jakości utrzymania
ruchu uzyskujemy również oszczędności
kosztów. Zawsze, gdy jest to tylko
konieczne, sięgamy szybko po dodatkowy personel i nie musimy, jak było to
wcześniej, wydawać dużo pieniędzy na
zewnętrznych wykonawców usług.“
Pozytywny bilans wydzielonego utrzymania ruchu
Otrzymana i wykorzystana szansa
Koncentrowanie się na podstawowych kompetencjach, upraszczanie złożoności procesów i
redukowanie kosztów w wielu branżach prowadzi często do przekazywania poszczególnych
zadań a nawet całych działów z przedsiębiorstw do wyspecjalizowanych firm trzecich. Z tymi
firmami zakłady zawierają następnie szczegółowe uregulowania, po czym z powrotem odkupują
od nich wydzielone do nich usługi. Dotknięci tym procesem pracownicy zwykle podchodzą do tego
z rezerwą. Równie sceptyczne nastawienie mieli początkowo pracownicy utrzymania ruchu w
koncernie chemicznym Almatis oraz w zakładzie produkcyjnym materiałów budowlanych Eternit
AG, którzy kilka lat temu zostali przejęci przez BIS Maintenance Südwest GmbH z Leimen. Jednak
dzisiaj bilans wypada bardzo pozytywnie: bezpieczne miejsca pracy, szanse na karierę, profesjonalne warunki pracy oraz partnerskie stosunki na wysokim poziomie zarówno z dawnym
pracodawcą jak i z innymi klientami.
Przejęcie przez BIS Maintenance Südwest nie
pociągnęło za sobą utraty miejsc pracy. „Wręcz
przeciwnie“, opowiada Manfred Biedermann,
„utworzono nawet nowe – teraz kształcimy ponownie ślusarzy, czego za czasów Alcoa już dawno
zaniechano.“ Z jego punktu widzenia wydzielenie
zakładu wyraźnie się opłaciło. „Nabraliśmy teraz
nowej wartości rynkowej, stoimy stabilnie na kilku
nogach – niektórzy koledzy są zatrudniani także w
innych zakładach – i mamy bezpieczne miejsce
pracy.“
współpracowaliśmy, oraz wszystkie umowy serwisowe zostały wprowadzone do specjalnego
systemu SAP/R3 spółki BIS Maintenance Südwest.
Samych umów serwisowych były setki“, opowiada
Manfred Biedermann. „Obsługi systemu SAP
musieliśmy się najpierw nauczyć. W pewnym
wymiarze dokumentacja utrzymania ruchu istniała
oczywiście już wcześniej, lecz jakie efekty można
uzyskać dzięki kompleksowemu ewidencjonowaniu, elektronicznemu opracowywaniu i aktualizacji
danych, dowiedzieliśmy się dopiero po wdrożeniu
tego profesjonalnego rozwiązania.“
Manfred Biedermann, zastępca dyrektora utrzymania
ruchu w Ludwigshafen „Dzięki szczegółowej
aktualizacji informacji o działaniach utrzymania ruchu
w systemie SAP osiągamy znaczne oszczędności.“
Wykonawca usług utrzymania ruchu
– Almatis: kompetencja doradcza
poszukiwanym towarem
Almatis jest producentem i dostawcą wysokogatunkowych materiałów zawierających tlenek glinu
stosowanych między innymi przy produkcji stali i
cementu, w petrochemii oraz w przemyśle elektrycznym. W Ludwigshafen przedsiębiorstwo to
eksploatuje trzy różne linie produkcyjne:
aglomerownię z piecami szybowymi, instalację
kalcynowania z piecami obrotowymi oraz centralną
stację mielenia. Dnia 1 kwietnia 2002 od
przedsiębiorstwa znanego wtedy jeszcze jako
Alcoa Chemie spółka BIS Maintenance Südwest
przejęła zadania utrzymania ruchu z pełną obsługą,
a także całość materiałów i wszystkich pracowników wewnętrznego działu utrzymania ruchu. „Z
początku była to dla nas duża niespodzianka oraz
niepewność, jak zawsze przy nowym pracodawcy,
mimo iż znaliśmy już spółkę BIS Maintenance Südwest (dawniej R&M HIMA Südwest) z różnych projektów“, wspomina Manfred Biedermann. Był
wtedy zastępcą mistrza i od 19 lat w firmie. Dzisiaj
w BIS Maintenance Südwest jest zastępcą dyrektora
ds. utrzymania ruchu dla wszystkich trzech instalacji
Almatis. W momencie przechodzenia do nowego
zakładu nigdy nie uwierzyłby, że taki skok w karierze
będzie kiedykolwiek możliwy.
W fazie początkowej zmiany były duże. „Przy
inwentaryzacji przenoszonego zakładu wszystkie
komponenty urządzeń, podwykonawcy, z którymi
Większa świadomość kosztów
Przez intensywne szkolenia, zaś przede wszystkim
przez codzienny kontakt z systemem, korzystanie z
niego szybko stało się czymś oczywistym. Dzięki
temu byli pracownicy działów utrzymania ruchu w
Alcoa i Almatis jeszcze szybciej uświadomili sobie
zalety profesjonalnego zarządzania utrzymaniem
ruchu: łatwiejsze i lepiej uporządkowane zarządzanie zleceniami, precyzyjne sterowanie zasobami i
wysoka przejrzystość kosztów. „Jak wiadomo,
działy utrzymania ruchu zawsze musiały jak najszybciej usuwać usterki, zaś z drugiej strony
walczyć z obiegową opinią, że stanowią tylko
źródło kosztów“, referuje Manfred Biedermann.
„W koncernie BIS podejście do naszej działalności
uległo w tym względzie diametralnej zmianie.
Stanowimy podstawowy biznes i faktycznie
wnosimy istotny wkład w produktywność naszego
obecnego klienta. Dodatkowo większa jest także
przejrzystość dla wszystkich zaangażowanych
stron. Koszty utrzymania ruchu w Almatis są dziś
czysto dokumentowane, działania i cykle
remontowe można prześledzić wstecz. Dzięki temu
mamy obiektywną informacyjną podstawę dla
decyzji inwestycyjnych i działań remontowych,
zyskując jednocześnie nową świadomość
kosztów.“ Zmieniło się również postrzeganie nas
przez Almatis. Osoby kontaktowe są przy tym
ciągle te same. „Jako dział serwisowy byliśmy
niejako niechcianym dzieckiem produkcji,
ponieważ nie przyczynialiśmy się bezpośrednio do
podnoszenia wydajności pracy. Było wiele tarć“,
opowiada Manfred Biedermann. „Dzisiaj cieszymy
się wysoką akceptacją i dobrą współpracą. Nasza
kompetencja doradcza jest pożądanym towarem.
Przy zakupach części zamiennych dyskutujemy z
Almatis o ofertach dostawców i uczestniczymy w
Martin Scheitler, dyrektor utrzymania ruchu ds. AKPiA
i mechanicznych: „Dzięki profesjonalnej restrukturyzacji operacji utrzymania ruchu zwiększyliśmy dyspozycyjność urządzeń w firmie Eternit.“
Dostawca usług utrzymania ruchu –
Eternit: każdy pracownik szkolony
pod kątem serwisowym
Założona na początku ubiegłego stulecia spółka
Eternit AG zalicza się w Niemczech do najbardziej
znanych producentów materiałów budowlanych w
zakresie dachów i elewacji. W toku restrukturyzacji
w dniu 1 października 2000 Eternit przekazała cały
swój dział utrzymania ruchu w ręce BIS Maintenance
Südwest. „Nikt się tego u nas nie spodziewał“,
opowiada Martin Scheitler. „Niektórzy z nas przepracowali już w przedsiębiorstwie 20 lat. Mieli
wrażenie, jakby odebrano im ich firmę. Musieli to
najpierw jakoś przetrawić.“ Niepewność odnośne
nowego pracodawcy odczuwana przez wielu z
załogi Eternit ustąpiła powoli zrozumieniu, że ten
outsourcing zapewni im bezpieczeństwo i ciągłość.
Podczas gdy w firmie Eternit trwały nadal działania
restrukturyzacyjne obejmujące również redukcję personelu, załoga utrzymania ruchu miała w BIS
Maintenance Südwest bezpieczne miejsce pracy.
Mimo to po tej zmianie czekała ją nowa era.
Wyższa dyspozycyjność
Oprócz wdrożenia SAP nowością dla pracowników
utrzymania ruchu w Eternit były również nowe
inwestycje w wyposażenie. Zakupiono przy tym
urządzenia do termografii, pomiaru drgań i analizy
ropy, co za czasów Eternitu było niemożliwe. „Miało
to istotny wpływ zarówno na jakość i prewencyjne
utrzymanie urządzeń w przedsiębiorstwie Eternit jak
również na cały poziom utrzymania ruchu“, mówi
Martin Scheitler. Oprócz tego takie usługi jak
wykonawstwo instalacji elektrycznych wcześniej
kupowane na rynku od tego czasu są już wykonywane własnymi siłami, ponieważ poprzez regionalne zarządzanie kooperacją w BIS możliwy jest szybki
dostęp do specjalistów. „W sumie osiągamy wyższą
dyspozycyjność“, stwierdza Martin Scheitler.
„Gwarantują to różne systematyki z planami konserwacji i inspekcji prowadzonymi automatycznie
przez SAP R/3 oraz wymiana informacji między
ekspertami z należących do koncernu spółek.“
Oprócz branżowych kompetencji serwisowych od
załogi Eternit wymagane są dziś także umiejętności
handlowe. Podstawowym zadaniem jest utrzymanie
ruchu w firmie Eternit, lecz oprócz tego obsługiwani
są jeszcze inni klienci w okolicy Leimen. „Dzisiaj
każdy kierownik zespołu musi dbać również o
sprawy organizacyjne“, referuje Martin Scheitler.
„Należy do nich także szkolenie pracowników pod
kątem nastawienia na usługi i klienta. Naszym
miernikiem jest zadowolenie klienta. W zawiązku z
tym znacznie wzrosła odpowiedzialność naszego
przedsiębiorstwa.“ Martin Scheitler piastuje już
stanowisko dyrektora działu utrzymania ruchu ds.
AKPiA i mechanicznych odpowiadając dodatkowo
za zadania związane z organizacją i sprzedażą.
Wymagania te odzwierciedlają się także w bardziej
kompleksowej komunikacji z klientami. „Począwszy od narad dotyczących utrzymania ruchu po
narady w sprawie stanu nadrzędnych projektów
i strategii“, wyjaśnia Martin Scheitler. „Wszystkie te
spotkania mają odpowiednią strukturę pozwalającą
skupiać się na konkretnym zadaniu lub problemie.“
Martin Scheitler pozytywnie ocenia związane z
outsourcingiem przejście do BIS Maintenance
Südwest. „Zmiana ta nie była oczywiście łatwa.
Dziś jednak jesteśmy znacznie lepiej ukierunkowani
na rozwiązania i pracujemy znacznie wydajniej
niż wcześniej. Wcześniej utrzymanie ruchu nie
było jasno zdefiniowane. Dzisiaj w poszczególnych
tematach dotyczących utrzymania ruchu panuje
jasny podział.“ I dodaje: „Rozwijaliśmy się wraz z
realizowanymi zadaniami znacznie poszerzając
przy tym nasze know-how. Posiadamy nie tylko
techniczne umiejętności, lecz funkcjonujemy
sprawnie także w kwestiach organizacyjnych i
handlowych.“
Nowo wybrana
reprezentacja
pracownicza w radzie
nadzorczej
Metoda wyboru radu nadzorczej jest nauką
samą w sobie. Przy tegorocznych wyborach
reprezentacji pracowniczej do rady nadzorczej Bilfinger Berger Industrial Services
udowodnił raz jeszcze, że działa sprawnie
nie tylko na odcinku operacyjnym, lecz
równie prężnie organizuje procedury administracyjne poza swą codzienną działalnością. W dniu 8 maja 2007 delegaci Bilfinger
Berger Industrial Services AG i ich krajowych
spółek zależnych wybierali przedstawicieli
strony pracowniczej do rady nadzorczej.
Wybory przeprowadzono pod przewodnictwem głównego prezydium wyborczego,
Stephana Brücknera (przewodniczący),
Volkera Böhme, Petera Burchardta, Andreasa
Frey’a i Jörga Sommera, w ścisłej współpracy
z zakładowymi prezydiami wyborczymi
poszczególnych spółek. Na zgromadzeniu
delegatów Stephan Brückner podkreślił
wyjątkowe zaangażowanie członków głównego prezydium wyborczego, zakładowych
prezydiów wyborczych oraz wszystkich
pracowników. Wybory wygrali Stephan
Brückner, Volker Böhme, Andreas Harnack,
Robert Huber, Friedhelm Hundertmark i
Lothar Müller. Rada nadzorcza spotkała
się po raz pierwszy w nowym składzie
na posiedzeniu konstytuującym w dniu
28 lipca 2007.
11
Polski BIS Multiserwis podąża dalej drogą sukcesu
Producent cystern kolejowych Wagony Świdnica
udziela dużego zlecenia na izolację
Pozyskując duże zlecenie na izolację polska spółka BIS Multiserwis Sp. z o.o. kroczy nadal obraną
drogą sukcesu. W maju tego roku ta prowadząca międzynarodową działalność firma otrzymała
zlecenie na realizację kompleksowego projektu od świdnickiego producenta pojazdów szynowych
Wagony Świdnica S.A.
BIS Multiserwis pod kierownictwem Mariana Siwona,
Kornelii Tomali i Pawła Zielińskiego należy obecnie do
spółek grupy BIS odnoszących największe sukcesy.
Najpierw w maju tego roku Thomas Töpfer, prezes
zarządu BIS AG, w ramach tegorocznego Leadership
Circle w Berchtesgaden, wyróżnił to przedsiębiorstwo
pierwszą nagrodą za znakomite wyniki. Teraz z dużym
zleceniem na izolację cystern kolejowych ta wyspecjalizowana w robotach izolacyjnych spółka ponownie
zmierza do kolejnego sukcesu.
Wagony Świdnica należy do wiodących producentów pojazdów szynowych w Polsce. Dotyczy to w
szczególności także cystern kolejowych do transportu ciekłego gazu. W zakresie izolowania zbiorników montowanych na pojazdach szynowych
firma Wagony Świdnica już od ośmiu lat zawsze
korzystała z usług BIS Multiserwis. Pracownicy
BIS z Krapkowic słyną z wysokiej jakości i wydajności już nie tylko we własnym kraju, lecz również
poza jego granicami. Nowym tego dowodem
jest udzielone w maju tego roku przez
przedsiębiorstwo Wagony Świdnica duże zlecenie
na wykonanie izolacji dla 240 nowych cystern
kolejowych. Prace rozpoczną się w październiku
2007 i zostaną zakończone prawdopodobnie w
BIS Multiserwis zaizoluje dla firmy Wagony Świdnica 240 cystern kolejowych.
sierpniu 2008. „Motywacja naszych pracowników
jest bardzo wysoka, ponieważ wszyscy w zespole
wspólnie cieszymy się na sukces i razem pracujemy
nad tym, aby dalej wyróżniać się jakością i bezpieczeństwem“, mówi Marian Siwon. „Dlatego
też mamy nadzieję, że także nam przypadnie
w udziale perspektywiczna opcja zaizolowania kolejnych 240 wagonów dla tej świdnickiej
spółki.“
Nowa siedziba świadectwem dalszego
rozwoju firmy
Nowo wybudowana siedziba firmy w Krapkowicach koresponduje z odnoszonymi sukcesami i
oczekiwanym dalszym rozwojem spółki. Jej
otwarcie w maju 2007 nastąpiło w obecności
prominentnych przedstawicieli ze świata polityki
i gospodarki. Po uroczystych przemówieniach
inauguracyjnych panów dr. Rudolfa K. Jürcke,
członka zarządu Bilfinger Berger Industrial
Services AG, oraz Mariana Siwona opolski
arcybiskup Alfons Nossol oficjalnie poświęcił
zarówno reprezentacyjny budynek administracyjny jak również nowy warsztat. „Nasz nowy
budynek biurowy to kolejny kamień milowy w
15-letniej historii sukcesów, do których przyczynili
się w szczególności pracownicy naszej firmy.
Dlatego cieszy nas to szczególnie, iż udało nam
się stworzyć dla nich środowisko, w którym
dobrze się czują“, podkreśla Kornelia Tomala.
„Zawsze stawialiśmy na dobrą współpracę w
zespole, a teraz jesteśmy świadkami tego, że taka
strategia stanowi dobry impuls dla dalszego dynamicznego rozwoju. Sprzyjają temu dodatkowo
dobra atmosfera i nowocześnie wyposażone
warsztaty.“
Na nowym, otwartym w maju 2007 reprezentacyjnym budynku biurowym lśni już lambda BIS.
Polskie spółki BIS pod kierownictwem BIS Izomar tworzą konsorcjum
dla projektu Vattenfall
Modernizacja rozmrażalni wagonów
w Elektrociepłowni Żerań
Szwedzki koncern energetyczny Vattenfall należy do największych inwestorów na polskim rynku energii. Główne
obszary działalności to produkcja, dystrybucja i sprzedaż ciepła oraz energii elektrycznej. Vattenfall jest w Polsce
największym producentem ciepła i siódmym co do wielkości dostawcą energii elektrycznej. Od wejścia grupy Vattenfall
do Elektrociepłowni Warszawskich (EW S.A.) przed siedmiu laty przedsiębiorstwo to stawia na stałą modernizację
istniejących urządzeń. Krok po kroku integrowane są nowe technologie procesów, rozbudowywane są moce
produkcyjne i dozbrajane urządzenia. Kompletną renowację rozmrażalni wagonów EC Żerań w Warszawie polska
spółka Vattenfall Heat Poland S.A. zleciła konsorcjum składającemu się z trzech spółek BIS.
Elektrociepłownia Żerań jest jedną z trzech
elektrociepłowni, które zaopatrują region Warszawy w energię elektryczną i cieplną. Energia ta
uzyskiwana jest z węgla wydobywanego w kopalniach na południu Polski. Przed przetworzeniem
na prąd i ciepło w elektrowni węgiel musi
pokonać koleją dystans wynoszący nawet
400 kilometrów. Aby pokryć wysokie zapotrzebowanie na energię w tym regionie, konieczne jest
całoroczne zabezpieczenie transportu i przetwarzania węgla.
Zaopatrzenie w energię zabezpieczone
także w zimie
Istotną rolę w tej kwestii odgrywa rozmrażalnia
wagonów na Żeraniu. W zimowym sezonie węgiel
transportowany w otwartych wagonach zamarza
tak, że trudno go w tym stanie rozładować i dalej
przetwarzać. Aby nie ryzykować przerwy w
zaopatrzeniu, wagony najpierw wprowadzane
są do olbrzymiej hali, w której ładunek ten jest
rozmrażany.
Dla utrzymania ciągłości dostaw, a tym samym dla
zapewnienia dyspozycyjnośći i zaopatrzenia w
energię mimo trudnych warunków zimowych
Vattenfall przeprowadził w ubiegłym roku kompleksową modernizację istniejącej rozmrażalni.
Nowy obiekt o długości około 150 metrów jest
w stanie rozmrażać jednocześnie 10 wagonów w
temperaturze 80 °C. Nowo zainstalowane nowoczesne systemy sterujące i kontrolne zapewniają
wysoki stopień automatyzacji i niezawodności
procesu rozmrażania.
Koncentracja kompetencji BIS w Polsce dla
projektów pod klucz
Dla projektu modernizacji pod klucz realizowanego w ramach przetargu powołano konsorcjum
trzech spółek BIS pod kierownictwem BIS Izomar
Sp. z o.o., które z jednej ręki miało realizować cały
projekt i nim zarządzać począwszy od kompletnego demontażu istniejącej instalacji po
uruchomienie nowych urządzeń. Zakres zadań
obejmował przy tym cały szereg branż. „Nasza
przewaga polegała na tym, że mogliśmy
zaoferować firmie Vattenfall wszystkie konieczne
dla projektu prace branżowe w ramach naszych
polskich spółek BIS“, podkreśla Waldemar Zwierzchowski, kierownik konsorcjum i koordynator
wszystkich branż. „Każda spółka skoncentrowała
się na swych kluczowych kwalifikacjach współpra-
W nowej rozmrażalni wagonów w Elektrociepłowni Żerań w temperaturze 80 °C można
jednocześnie rozmrażać 10 wagonów.
cując ściśle z pozostałymi.“ BIS Izomar podjęła się
w pierwszej kolejności kompletnego demontażu
instalacji i wyburzenia budynku. Przy budowie
nowego obiektu spółka ta odpowiadała za
fundamenty, konstrukcję stalową, układanie
wzmocnionych stropów betonowych, podłogi i
ściany wraz z izolacją i okładziną ścian wewnętrznych ze stali szlachetnej. Do tego doszedł montaż
wentylatorów i kanałów grzewczych gorącego
powietrza. Za całość układu rurociągów pary
grzewczej oraz ich zaizolowanie odpowiadała
spółka córka Izomar Pomorze. BIS MainServ Sp.
z o.o., od wielu już lat prowadząca całe utrzymanie ruchu w elektrociepłowniach Vattenfall w
Warszawie, zadbała o montaż całości elektrycznych układów sterowniczych, kontrolnych,
oświetlenia, wykonanie szaf sterowniczych oraz
wyposażenie w urządzenia dźwigowe.
Przy tak kompleksowych pracach budowa rozmrażalni wagonów była największym wspólnym
projektem zrealizowanym przez te trzy polskie
spółki we własnym kraju. Dwa lata temu spółki BIS
Izomar i BIS MainServ miały już okazję zbierać
doświadczenia ze współpracy przy projekcie o
porównywalnych rozmiarach – wtedy pod kierownictwem BIS Mainserv – realizując dwuletni
projekt pod klucz związany z modernizacją systemu
transportu węgla w EC Żerań w ramach
generalnego wykonawstwa. Także dla Waldemara
Zwierzchowskiego nie było to pierwsze, pomyślnie
zrealizowane pod jego kierownictwem zadanie
tego rzędu wielkości. Biznes ten zna już od 27 lat
i także dla firmy Vattenfall wykonywał już liczne
zadania. „Do każdego projektu podchodzimy
indywidualnie, ponieważ zawsze występują wymagania i konstelacje, dla których trzeba znaleźć
własne rozwiązania – odpowiednio do różnych
ekonomicznych, technicznych lub logistycznych
warunków ramowych. Naszą receptą na sukces jest
zawsze świeże i wnikliwe podejście do każdego
projektu gwarantujące naszym klientom optymalne
rozwiązanie. Sądzę, że udało nam się to również
w tym przypadku i zdobyliśmy kolejną dobrą
referencję dla naszych polskich zespołów“,
podsumowuje Waldemar Zwierzchowski.
12
W październiku międzynarodowe targi branżowe przemysłowego utrzymania ruchu otwierają ponownie swe wrota
„Targi MAINTAIN ważną platformą wymiany informacji
dla decydentów i ekspertów“
Hala 1, stoisko nr 501
W monachijskim centrum targowym MOC od 16 do 18 października
2007 odbywają się po raz trzeci targi MAINTAIN. Po ich premierze
w roku 2005 targi te z miejsca ugruntowały sobie pozycję
międzynarodowych targów branżowych dla przemysłowego
utrzymania ruchu i znalazły równie duży oddźwięk u wystawców jak
i gości. O targach MAINTAIN oraz o branży utrzymania ruchu redakcja
GLOBE rozmawiała z Thomasem Töpferem, prezesem zarządu
Bilfinger Berger Industrial Services AG, i Norbertem Bargmannem,
dyrektorem targów w Monachium.
GLOBE: Panie Töpfer, co jest dla Pana czynnikiem
decydującym o uczestnictwie w targach MAINTAIN?
Töpfer: Targi MAINTAIN stały się wiodącymi międzynarodowymi targami utrzymania ruchu koncentrującymi
się konsekwentnie na usługach utrzymania ruchu i na
zarządzaniu utrzymaniem ruchu. Na targach MAINTAIN
obecne są czołowe przedsiębiorstwa tej branży wykazującej znaczne potencjały wzrostu i rozwoju. Targi te
przyciągają decydentów i ekspertów przemysłu przetwórczego i wytwórczego z kraju i zagranicy. Sondaże
na ubiegłorocznych targach MAINTAIN wykazały, że
89 procent gości uczestniczy w procesach decyzyjnych
związanych z zakupami. Targi MAINTAIN są ważną
platformą wymiany informacji dla decydentów i
ekspertów.
GLOBE: Panie Bargmann, co miało decydujące
znaczenie dla powołania targów MAINTAIN do życia?
Bargmann: Strategią targów w Monachium jest
tropienie trendów i tworzenie dla nich odpowiedniej
platformy. W okresie poprzedzającym pierwsze targi
MAINTAIN w roku 2005 przeprowadziliśmy kompleksowe badania rynku. W ramach ankiety online przeprowadzonej w 8.600 przedsiębiorstwach przemysłu
wytwórczego i przetwórczego – począwszy od przemysłu maszynowego po chemiczny – 44 procent ankietowanych wykazało wysokie i bardzo wysokie zainteresowanie branżowymi targami dla przemysłowego
utrzymania ruchu. To właśnie miało decydujące znaczenie dla powstania MAINTAIN. W tamtym momencie
sektor utrzymania ruchu był jeszcze bardzo niejednorodny. Dziś wykształciła się już samodzielna branża
wytyczająca kierunki dla przemysłu przetwórczego w
zakresie utrzymania ruchu. Także w przyszłości targi
MAINTAIN będą forum prezentowania nowych trendów.
GLOBE: Panie Töpfer, czego oczekuje gość odwiedzający MAINTAIN 2007 na stoisku targowym BIS?
Thomas Töpfer, prezes zarządu
Bilfinger Berger Industrial Services AG.
Norbert Bargmann,
dyrektor targów w Monachium.
Töpfer: Generalnie targi MAINTAIN jako całość koncentrują się na wykreowaniu trwałej wartości
utrzymania ruchu. Obecnie w Europie z taką koncepcją
są one praktycznie bezkonkurencyjne. W ubiegłym
roku targi MAINTAIN były dla nas doskonałą okazją, aby
już pod nową nazwą Bilfinger Berger Industrial Services
– w skrócie BIS – zareklamować się jako jeden z
wiodących wykonawców usług przemysłowych w
Europie. Dotarliśmy do większości naszych klientów
i zaprezentowaliśmy im się jako silny i sprawnie
funkcjonujący międzynarodowy koncern. W tym roku
zamierzamy skoncentrować się na naszych kompetencjach w zakresie specjalistycznych rozwiązań
wychodząc z tego podstawowego założenia, że
utrzymanie ruchu zapewnia strategiczną przewagę,
rozpoczyna się jeszcze w fazie planowania i obejmuje
cały cykl życia instalacji bądź urządzenia. Aby móc
zaoszczędzić koszty, utrzymanie ruchu musi działać
proaktywnie, a nie tylko reagować. Zamierzamy zademonstrować to na konkretnych przykładach.
Bargmann: Myślę, że kryje się za tym ich całościowa
koncepcja. Dzięki konsekwentnej współpracy spółki
targowej z organem doradczym prowadzimy
intensywną wymianę informacji z przemysłem, ze
zrzeszeniami i mediami branżowymi. W ten sposób
jako organizator targów mamy otwarte uszy na
potrzeby rynku. Ściśle ze sobą współpracując
staramy się uchwycić trendy i szanse pojawiające
się w usługach utrzymania ruchu i zaprezentować je
w ramach targów.
Bargmann: Monachium jest wiodącym światowym
miastem targów. Jako ważna lokalizacja pod względem
gospodarczym i targowym Monachium oferuje również korzystne warunki lokalizacyjne dla nawiązywania
kontaktów biznesowych na rynkach Europy Środkowej
i Wschodniej. Poza tym miasto to – stolica dużego kraju
związkowego – dzięki drugiemu co do wielkości lotnisku w Niemczech z 60 codziennymi połączeniami
interkontynentalnymi oraz międzynarodowej sieci
kolejowej i autostradowej jest łatwo dostępne dla gości
z całego świata.
GLOBE: Panie Bargmann, co czyni targi MAINTAIN
tak atrakcyjnymi?
GLOBE: Panie Bargmann, co wyróżnia Monachium
jako miejsce organizacji targów MAINTAIN?
Uzupełnienie wystawy stanowi dodatkowo obszerny program ramowy. Różne fora wystawowe oraz
towarzyszący targom kongres Summit Maintenance
2007 oferują gościom możliwość uzyskania
informacji wykraczających poza targi. Oprócz
tego połączyliśmy nasze targi utrzymania ruchu
z giełdą pracy online. W taki sposób reagujemy
konkretnie na wysokie zapotrzebowanie na personel na rynku.
Hiszpańska spółka BIS
zaangażowała się w budowę
elektrowni gazowo-parowej
w Plana del Vent, w prowincji
Tarragona, świadcząc tam
kompleksowe usługi izolacyjne
i inżynieryjne.
Bezpieczeństwo pracy przez duże B przy budowie nowej elektrowni
gazowo-parowej w Tarragonie
Zalety koncentracji usług
Pod kierownictwem firmy Técnicas Reunidas S.A.
w roku 2006 w Plana del Vent, w katalońskiej
prowincji Tarragona, powstała nowoczesna elektrownia gazowo-parowa, na która składają się dwa
bloki energetyczne o mocy po 400 MW. Przedsiębiorstwo to postawiło przy tym po raz kolejny na
sprawdzoną już we wcześniejszych projektach
współpracę z BIS Multiservicios Industriales S.A.
(dawniej Rheinhold & Mahla S.A.). Ta hiszpańska
spółka cieszy się dobrą reputacją w zakresie izolacji
cieplnej i chłodniczej oraz technicznej izolacji
dźwiękowej. Angażując się w budowę elektrowni
gazowo-parowej w Plana del Vent, która po zrea-
lizowaniu będzie eksploatowana przez hiszpańskiego dostawcę energii, Gas Natural, spółka BIS Multiservicios Industriales przygotowała kompleksowy
pakiet usług. Ta hiszpańska spółka BIS wykonała zarówno izolację akustyczną i termiczną, jak
również pasywną ochronę przeciwpożarową. Do
tego doszły engineering oraz zarządzanie projektem. Taka koncentracja usług, do jakiej dużą
wagę przykładał zleceniodawca, Técnicas Reunidas,
pozwoliła na lepszą optymalizację kosztów oraz
wyższą elastyczność przy reagowaniu na wymagania zmieniające się w trakcie przebiegu projektu.
Dzięki uproszczeniu punktów stycznych i procesów
GLOBE: Panie Töpfer, jakie megatrendy będą trwale
wpływać na przemysłowe utrzymanie ruchu w
przyszłości?
Töpfer: Sądzę, że są to przede wszystkim dwa tematy,
które zajmują obecnie przemysł, a tym samym naszą
branżę: zmiana klimatu oraz brak fachowej siły
roboczej. Już dzisiaj musimy przygotowywać się do
tego, że dostępne zasoby wykwalifikowanej siły
roboczej są coraz mniejsze. Dlatego też będąc jednym
z wiodących wykonawców usług przemysłowych
traktujemy tematy kształcenia, promowania młodej
kadry i rozwoju personelu od specjalistów po osoby o
interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczeniu bardzo
poważnie we wszystkich naszych spółkach. Koncern
BIS cieszy się opinią atrakcyjnego pracodawcy oferującego perspektywy międzynarodowej kariery. Również o
tym będzie można szczegółowo poinformować się u
nas na targach MAINTAIN.
Dyskusje wokół zmiany klimatu nabrały szczególnie w
ostatnich latach nowego wymiaru. Tutaj jako wykonawca usług przemysłowych musimy być na pierwszym froncie wspierając przemysł naszą kompetencją i
dużym potencjałem przy szybkim wdrażaniu nowych
technologii. Wysoki priorytet aspektów zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska w naszych rozwiązaniach jest przy tym czymś oczywistym.
STOPKA REDAKCYJNA
Wydawca:
Bilfinger Berger Industrial Services AG, Monachium
Osoba odpowiedzialna za treść: Thomas Töpfer
Kierownictwo projektu: Bettina Gaebel
Redakcja: Bettina Gaebel (tekst i redakcja),
Beate Kneuse (tekst), Ivonne Tröger (asystentka)
koncentracja usług przyniosła również zalety dla
klienta także pod kątem bezpieczeństwa. Projekt
ten stawia ogromne wymagania względem jakości
wykonania i bezpieczeństwa pracy. Hiszpańska
spółka BIS zapewniła to wszystko na wysokim
poziomie przekonując do siebie swą specjalistyczną
wiedzą, usługami inżynieryjnymi i zarządzaniem
projektem. Ponieważ również w Hiszpanii istnieje
tendencja do grupowania usług, hiszpańska spółka
BIS swym zaangażowaniem w Plana del Vent
zapewniła sobie znakomitą pozycję wyjściową dla
kolejnych projektów o podobnym profilu.
Adres redakcji:
Zentralbereich Konzernaufgaben/
Unternehmenskommunikation,
Gneisenaustraße 15, D-80992 München
Telefon: +49 89 1 49 98-135
Telefaks: +49 89 1 49 98-277
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.BIS.bilfinger.com
Przedruk dozwolony z podaniem źródła./
Prośba o przesyłanie egzemplarza z przedrukiem.
ukazuje się w językach: polskim,
angielskim, czeskim, hiszpańskim, niemieckim,
norweskim, szwedzkim i węgierskim.

Podobne dokumenty

HSEQ – podstawowy element międzynarodowej kultury BIS

HSEQ – podstawowy element międzynarodowej kultury BIS Od tego roku różnorodne działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników zostały koncepcyjnie i merytorycznie zebrane pod jednym dachem BIS Academy. Centralną częścią składową tej akademii j...

Bardziej szczegółowo

Elementywiodącej - plettac RUSZTOWANIA

Elementywiodącej - plettac RUSZTOWANIA Przejęcie grupy firm Rohrbau Grenzach/Pratteln pozwala koncernowi Bilfinger Berger Industrial Services (BIS) utrwalić swą pozycję rynkową w Szwajcarii. Główna działalność tego przedsiębiorstwa to p...

Bardziej szczegółowo