Sygn. akt II K 112/14 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Transkrypt

Sygn. akt II K 112/14 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sygn. akt II K 112/14
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 16 czerwca 2014 roku
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział II Karny w składzie
Przewodniczący: SSR Katarzyna Baryła
Protokolant: Monika Krzanowska
przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla miasta R. P. P.
po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 14 kwietnia 2014 r., 15 maja 2014 r., 18 sierpnia 2014 r., 25 września 2014 r.,
18 grudnia 2014 r., 13 stycznia 2015 r., 10 lutego 2015 r. oraz 9 czerwca 2015 r.
sprawy karnej
A. W.
s. J. i M., z d. P.
ur. (...) w R.
oskarżonego o to, że:
w dniu 18 kwietnia 2013 r. w R. przy ul. (...) naraził małoletniego K. J. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utarty życia
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez to, że pozostawił mimo ciążącego na nim obowiązku bez opieki psa rasy
Berneński pies pasterski płci samiec w wieku 3 lata i 7 miesięcy, który to pies zaatakował małoletniego powodując u
niego obrażenia ciała w postaci rany kąsanej prawego podudzia z krwiakiem, które to obrażenia naruszyły czynności
narządów ciała na okres poniżej siedmiu dni
tj. o przestępstwo z art. 160 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk
na podstawie art. 66 § 1 kk i art. 67 § 1 kk postępowanie karne wobec oskarżonego A. W. o czyn wyżej opisany, przy
czym przyjmuje, iż oskarżony działał nieumyślnie, tj. występek z art. 160 § 1 kk w zw. z art. 160 § 3 kk i art. 157 § 2
kk w zw. z art. 157 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk
warunkowoumarza
na okres próby 2 (dwóch) lat;
na podstawie art. 67 § 3 kk zobowiązuje oskarżonego do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego małoletniego K. J. kwoty
1 500 zł (jeden tysiąc pięćset) tytułem nawiązki;
na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 632 kpk zasądza od oskarżonego A. W. kwotę 1 007,94 zł (jeden tysiąc siedem
złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) tytułem zwrotu kosztów sądowych.
SSR Katarzyna Baryła

Podobne dokumenty