Zasady punktacji za osiągnięcia sportowe zawodników klubów

Transkrypt

Zasady punktacji za osiągnięcia sportowe zawodników klubów
Zasady punktacji za osiągnięcia sportowe zawodników klubów pływackich DOZP
I . Za osiągnięcia międzynarodowe: IO, MŚ, MŚJun, ME, MEJun, EYOF
1 miejsce – 100 pkt
2 miejsce – 80 pkt
3miejsce – 60 pkt
4-8 miejsce – 40 pkt
Udział + minimum – 20 pkt
II . Za mistrzostwa Polski w sezonie letnim ( bez względu na liczbę startów zawodnika )
1 miejsce – 15 pkt
2 miejsce – 12 pkt
3 miejsce – 10 pkt
4-6 miejsce – 5 pkt ( uzyskane w finale M.P.)
7-8 miejsce – 3 pkt ( uzyskane w finale M.P.)
III . Za rekord Polski w danej konkurencji jednorazowo – 20 pkt (osobno basen 25 i 50 m)
IV . Za ważne lub potwierdzone klasy sportowe w okresie sprawozdawczym jednorazowo
( zawodnik nie osiągający klasy sportowej w swoim roczniku nie otrzymują punktów )
Klasa III 11 lat – 1 pkt
Klasa III 12 lat – 2 pkt
Klasa III 13 lat – 4 pkt
Klasa II 14 lat – 6 pkt
Klasa II 15 lat – 8 pkt
Klasa II 16 lat – 12 pkt
Klasa II 17-18 lat – 16 pkt
Klasa II – 20 pkt
Klasa I – 25 pkt
Klasa M – 30 pkt
Klasa MM – 40 pkt

Podobne dokumenty