Załącznik nr 6 do IPU kod pocztowy miejscowość ulica nr Zakład

Transkrypt

Załącznik nr 6 do IPU kod pocztowy miejscowość ulica nr Zakład
Załącznik nr 6 do IPU
Nazwa Spółki
Siedziba (miejscowość)
Adres
kod pocztowy miejscowość
ulica
Nr KRS
871210540
0000091303
Sąd Rejonowy w Toruniu VII wydz. Gospodarczy
000127479
0000029621
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
8992418059
932662047
0000028640
4
6792693162
356308570
0000041818
NIP
Toruń
87-100
Toruń
Kluczyki
"WARS" Spółka Akcyjna
Warszawa
04-275
Warszawa
Chłopickiego
53
5250000222
Wrocław
50-502
Wrocław
Hubska
6
Kraków
30-556
Kraków
Prokocimska
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury
Komunikacyjnej DOLKOM Sp. zo.o.
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury
Kolejowej Sp. z o.o.
Sąd prowadzący KRS
REGON
nr
Zakład Usług Taborowych "REMTRAK" Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
17-21 9561998816
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Zakład Robót Komunikacyjnych DOM Sp. zo.o.
Poznań
60-715
Poznań
Kolejowa
4
7792157760
634195317
0000027669
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp.
zo.o.
Gdańsk
80-051
Gdańsk
Sandomierska
17
5832754002
192547620
0000039372
PKP Utrzymanie Sp.z o.o.
Warszawa
03-734
Warszawa
Targowa
74
1132875351
147190587
0000504917
KZŁ Bydgoszcz sp. z o.o.
Bydgoszcz
85-502
Bydgoszcz
Ludwikowo
1
9670280087
091374681
0000157565 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Xcity Investment Sp. z o. o.
Warszawa
02-305
Warszawa
Al. Jerozolimskie
140
PKP Budownictwo Sp. z o.o.
Warszawa
03-743
Warszawa
Kijowska
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Karnego
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
0000496856
Sądowego
7010443381 14746326900000 0000526237
10/12A 1132873168
147094151

Podobne dokumenty