Szkolny plan nauczania dla kierunku kształcenia w zawodzie

Transkrypt

Szkolny plan nauczania dla kierunku kształcenia w zawodzie
Szkolny plan nauczania dla kierunku
kształcenia w zawodzie Technik Masażysta
symbol cyfrowy zawodu 322[12];
numer programu nauczania: 322[12] /T,SP/ MENiS / 2005.08.03
Szkoła dla dorosłych dwuletnia
Forma stacjonarna
Podbudowa programowa : szkoła dająca wykształcenie średnie
SEMESTR
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Przedmioty nauczania
Anatomia i fizjologia
Zdrowie publiczne
Wybrane zagadnienia kliniczne
Wybrane zagadnienia z fizjoterapii
Podstawy psychologii
Teoria masażu
Pracownia masażu
Zajęcia praktyczne
Podstawy prawa i ekonomiki
RAZEM
Praktyka zawodowa w sem. II
I
II
III
IV
2
1
3
1
2
1,5
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1,5
1
1
4 tygodnie
Liczba
godzin
tygodniowo
w
dwuletnim
okresie
nauczania
6
1
4
3,5
2,5
3
10
6
1
37

Podobne dokumenty