Zestawienie ofert - Muzeum Narodowe w Gdańsku

Transkrypt

Zestawienie ofert - Muzeum Narodowe w Gdańsku
Gdańsk 30 listopada 2016 r.
Dotyczy: ZP/DIM/U/16/2016
Druk i dostawa katalogu zbiorów pt. „Rysunki artystów gdańskich i obcych
działających w Gdańsku w XIX w.”.
Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych zamawiający informuje o ofertach złożonych w
przedmiotowym
postępowaniu.
1.1 Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu przedstawia się następująco:
Numer
oferty
1
Nazwa wykonawcy
Cena oferty
Wydawnictwo Bernadinum Sp. z o.o
Ul. Ks.Bp. K. Dominika 11
83-130 Pelplin
42840,00
1.2 Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tytułowego zadania 42 840,00 zł
brutto. Termin płatności wynosi 7 dni, a okres gwarancji nie dotyczy.
Dyrektor Muzeum Narodowego
w Gdańsku
Wojciech Bonisławski

Podobne dokumenty