Zalecana literatura

Transkrypt

Zalecana literatura
Zalecana literatura:
• „Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla
szkół ponadgimnazjalnych” Z.Makieła, T.Rachwał, Wydawnictwo Nowa
Era, Warszawa 2012r. (Rozdział III i IV)
• „Współczesna bankowość. Teoria i praktyka” M.Zaleska , Wydawnictwo
Difin, Warszawa 2007r.
• Elektroniczne źródła wiedzy ekonomicznej- materiały edukacyjne
związane z zagadnieniami znajdujące się na stronie www.nbportal.pl (w
szczególności zabezpieczenia polskich banknotów)oraz www.ferk.pl
• Prasa codzienna – strony biznesowe: „Rzeczpospolitej”, „Gazety
Wyborczej”
• Czasopisma specjalistyczne „Forbes”, „Businessman.pl”

Podobne dokumenty