ELEWACJA SZKOŁY

Transkrypt

ELEWACJA SZKOŁY
ELEWACJA SZKOŁY
KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp.
Podstawa
Opis
Malowanie elewacji bud. SP nr1 w Ćmielowie
1 45450000-6
BUDYNEK SZKOŁY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR-W 4-01
ANALOGIA
d.1 1216-01
Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych folią
2 KNR 0-25 0101- ANALOGIA
d.1 01
Mycie elewacji wodą z detergentem pod ciśnieniem
3 KNR 4-01 0701- ANALOGIA
d.1 02
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
4 KNR 4-03 1012- Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm zaprawą cementową
d.1 04
przy fundamencie
5 KNR 4-01 0730- Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrad.1 02
pianych
6 KNR 0-17 2609- Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym d.1 08
gzyms
7 KNR 4-01 0705- ANALOGIA
d.1 02
Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do
30 cm na murach z cegieł - gzyms
8 Kalkulacja włas- Montaż istniejącej instalacji odgromowej za pomocą
d.1 na
uchwytów zamocowanych w ścianie
9 KNR-W 4-01
ANALOGIA
d.1 0544-03
Naprawa rynien półokrągłych o średnicy 125 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami
Razem dział: BUDYNEK SZKOŁY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 45442100-8
BUDYNEK SZKOŁY - ROBOTY MALARSKIE
10 KNR K-04 0202- Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych
d.2 09
11 KNNR 2 1405- Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami
d.2 04 z.sz. 5.1.
akrylowymi - na wys.do 12 m
12 KNR-W 2-02
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 13 m
d.2 1603-02
13 KNR 2-21 0101- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmied.2 04
ci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
14 KNR 2-21 0101- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmied.2 05
ci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek
za dalsze 0.5 km
Krotność = 8
Razem dział: BUDYNEK SZKOŁY - ROBOTY MALARSKIE
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:
-1-
Norma PRO Wersja 4.18a Licencja: 13741 dla Jacek
Jedn.obm.
Ilość
m2
332.84
m2
1102.38
m2
50.50
m
14.75
m2
69.25
m
124.60
m
12.50
szt.
20.00
m
8.00
m2
1438.62
m2
1438.62
m2
1559.20
m3
0.50
m3
0.50
Cena jedn.
Wartość

Podobne dokumenty