Piekielnie dobre plony

Transkrypt

Piekielnie dobre plony
KUKURYDZA ZIARNOWA /KISZONKOWA [FAO 230]
SL DEVINO
Piekielnie dobre plony
SL DEVINO to średniowczesny mieszaniec pojedynczy przeznaczony do uprawy na
kiszonkę i na ziarno.
SL DEVINO łączy duży plon ziarna z wysoką wydajnością kiszonki oraz wykazuje
bardzo intensywny wczesny wigor również w chłodniejszych warunkach pogodowych.
W SKRÓCIE
DANE
zdrowe, dobrze ulistnione rośliny
Jednostki opakowań: Dostępne w
duży plon ziarna i wysoka
opakowaniu 50.000 nasion
wydajność kiszonki
Termin siewu: 20 kwietna - 5 maja
bardzo intensywny wczesny wigor
(temperatura gleby 8 - 10°C)
znakomita strawność
Typ odmiany: FD
Wykorzystanie: K, Z
FAO: 230
ZARZĄDZANIE ZAPASAMI
POLECAMY DO UPRAWY
gleby: średnie, ziarno 8 - 9 roślin/m2; kiszonka 9 - 10
roślin/m2