OŚWIADCZENIE Oświadczam, że wobec mnie nie toczyły i

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że wobec mnie nie toczyły i
………………………………
…………………………….
(imię i nazwisko)
(miejscowość, data)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wobec mnie nie toczyły i nie toczą się postępowania karne
i dyscyplinarne.
……………………………………..
(podpis)
Oświadczam, że korzystam w pełni z praw publicznych.
………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
……………………………………….
(podpis)

Podobne dokumenty