1. Przepraszam, że tak długo nie pisałem. Sorry, I haven`t written for

Transkrypt

1. Przepraszam, że tak długo nie pisałem. Sorry, I haven`t written for
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Przepraszam, że tak długo nie pisałem. Sorry, I haven’t written for so long. !!!!!!!!
Jak się masz? U mnie wszystko ok. How are you? I’m fine. !!!!!!! (MAIL)
Mimo, że. Although
Czy mogę prosić cię o przysługę? Could you do me a favour? / I need a favour.
Czy możesz mi pomóc. Could you help me, please?
Chciałbym zaprosić cię do kina. I’d like to invite you to the cinema.
Idziemy do teatru. Czy chciałbyś się do nas przyłączyć? We’re going to the theatre. Would
you like to join us?
Bardzo dziękuję za przyjście na moje przyjęcie. Thank you very much for coming to my party.
Chciałbym przeprosić za moje zachowanie wczoraj. I’d like to apologise for my behaviour
yesterday.
Widzę kilka wad / zalet. I see some bad points / good points.
(zaproponuj wyjście do kina) Let’s go to the cinema! / How about going to the cinema?
Czy możemy spotkać się o 5? Shall we meet at 5?
Powodzenia na egzaminie. Good luck with the exam!
Baw się dobrze w Paryżu. Have a good time in Paris!
Najpierw / potem / na końcu. first / next / finally
Moim zdaniem. In my opinion
Jak leci w szkole. How’s school? !!!!!!
Zgadnij co się stało? Guess what? / You’ll never guess! !!!!!!
Na przykład. for example
Czekam na list od ciebie. I’m looking forward to hearing from you. / your letter !!!!!!!
Podsumowując. To sum up,
Jest / są / znajdują się. There is / There are !!!!!!
Powinieneś / nie powinieneś. You should / You shouldn’t
Dobra robota / gratulacje. Well done! Congratulations on your exams!
Pozdrów mamę! Say hello to your mum! / give my love to your mum. !!!!!!!
Z drugiej strony .On the other hand
Ponieważ. Because
(początek listu: dear….., początek maila: hi…., zakończenie listu i maila: love / all the best /
take care / best regards)

Podobne dokumenty