Wykaz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie

Transkrypt

Wykaz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie
WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY W RADKOWIE
KIEROWNICTWO
Imię i nazwisko
Stanowisko
Numer
telefonu
Adres e-mail
Jan Bednarczyk
Burmistrz Miasta i Gminy
(074) 8735010
691940240
[email protected]
Joanna Rakowska
Sekretarz Gminy
(074) 8735016
609555065
[email protected]
Marlena Rogus
Skarbnik Gminy
(074) 8735025
607273501
[email protected]
STANOWISKA SAMODZIELNE
Leokadia Andrzejów
Kierownik USC
(074) 8735029
[email protected]
Zdzisława
Sokołowska – Kulas
Radca Prawny
(074) 8735018
[email protected]
Ryszard Krygier
Doradca ds. promocji gminy
(071) 7867748
[email protected]
Mirosław Pejski
Doradca ds. gospodarki
odpadami i wodno – ściekowej
(074) 8735032
[email protected]
Jacek Jarosiński
Asystent ds. realizacji projektów
Radosław Gorczycki
Inspektor ds. gospodarki
komunalnej i utrzymania dróg
(074) 8735023
[email protected]
Ewa Sowa
Inspektor ds. zamówień
publicznych
(074) 8735032
[email protected]
Mirosław Kundzicz
Podinspektor ds. inwestycji,
budownictwa i nadzoru
budowlanego
(074) 8735032
[email protected]
Małgorzata
Bądkowska
Podinspektor ds. działalności
gospodarczej i rozwiązywania
problemów alkoholowych
(074) 8735024
[email protected]
Irena Grodź
Inspektor ds. rolnictwa i
integracji środowisk wiejskich
(074) 8733042
[email protected]
Agnieszka Cyron
Inspektor ds. rolnictwa i
integracji środowisk wiejskich
(074) 8733343
[email protected]
j.jarosiń[email protected]
REFERAT ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY
Józef Strug
Kierownik Referatu
(074) 8735030
[email protected]
Ewa Radzimska
Inspektor ds. kadrowych i
organizacyjno –
administracyjnych
(074) 8735024
[email protected]
Lucyna Połowczuk
Podinspektor ds. obsługi
techniczno - kancelaryjnej
rady miejskiej
(074) 8735030
[email protected]
Eunika Kowal
Inspektor
ds.
obsługi (074) 8735014
techniczno – kancelaryjnej
sekretariatu
[email protected]
Sebastian Horodecki
Informatyk
[email protected]
(074) 8735035
REFERAT FINANSOWO – BUDŻETOWY
Swietłana Koszałko
z-ca głównego księgowego (074) 8735027
[email protected]
Edyta Krzeszowska
Inspektor ds. księgowości (074) 8735039
budżetowej
[email protected]
Beata Toporowska
Inspektor ds. księgowości (074)8735033
budżetowej
[email protected]
Urszula Szybka
Podinspektor
ds. (074)8735033
księgowości budżetowej
[email protected]
Alicja Antoszczyszyn
Inspektor ds. księgowości (074)8735033
budżetowej
[email protected]
Irena Jaroszewicz
Podinspektor ds. rozliczeń
gotówkowych i
bezgotówkowych
Danuta Marduła – Ryll
Podinspektor ds. windykacji (074) 8735027
należności
[email protected]
Renata Średzińska
Inspektor ds.
podatków i opłat
[email protected]
Oskar Hupało
Podinspektor ds. wymiaru i (074) 8735027
zobowiązań podatkowych
(074) 8735013
poborów (074) 8735027
o.hupał[email protected]
Urszula Bochen
Podinspektor ds. płac
(074) 8735031
[email protected]
Grażyna Zadorożna
Podinspektor ds. płac
(074) 8735031
[email protected]
REFERAT GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Piotr Rożej
Kierownik Referatu
(074) 8735037
669969800
Dorota Bagińska
Inspektor ds. gospodarki (074) 8735037
nieruchomościami
[email protected]
Paweł Holak
Inspektor ds. gospodarki (074) 8735020
nieruchomościami
[email protected]
Paweł Mazurkiewicz
Inspektor ds. leśnictwa i (074) 8735037
ochrony przyrody
[email protected]
Stanisław Dunaj
Podinspektor ds. gospodarki
przestrzennej i ochrony
środowiska
[email protected]
Dorota Bałbatun
Młodszy referent ds.
(074) 8735037
gospodarki nieruchomościami
[email protected]
Anna Janik
Młodszy referent ds.
(074) 8735037
gospodarki nieruchomościami
[email protected]
(074) 8735020
[email protected]
REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH
Mirosława Skrukwa – Kierownik Referatu
Łysakowska
(074) 8735017
Małgorzata Wacyk - Podinspektor ds. ewidencji (074) 8735019
Strug
ludności
[email protected]
[email protected]
REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
Lidia Jagódka
Kierownik Referatu
(074) 8735026
695414727
Elżbieta Polanowska
Referent ds. polityki
(074) 8735026
społecznej i ochrony zdrowia
Marzena Dukielska
Podinspektor ds.
administracyjnych jednostek
oświatowych
[email protected]
[email protected]
(074) 8735026 [email protected]
REFERAT PROGRAMOWANIA ROZWOJU I WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
Maria Malik
Kierownik Referatu
(074) 8735028
Marek Niewiadomy
Podinspektor ds. współpracy (074) 8712069
transgranicznej, turystyki i
promocji
[email protected]
Kamil Jaszczyszyn
Referent ds. funduszy
unijnych
[email protected]
(074) 8735028
Aleksandra Kowalczyk Podinspektor ds. współpracy (074)8733343
transgranicznej, turystyki i
promocji
[email protected]
[email protected]
STRAŻ MIEJSKA
Leszek Dorszewski
Komendant SM
(074) 8715492
695989202
[email protected]
Robert Radaczyński
Specjalista
(074) 8712287
r.radaczyń[email protected]
Mieczysław Florczak
Specjalista
(074) 8712287
609666556
[email protected]
Sławomir Stomal
Specjalista
(074) 8712287
[email protected]
Marcin Raczek
Specjalista
(074) 8712287
[email protected]
Numery kontaktowe do strażników Straży Miejskiej pełniących w danym czasie służbę:
609093661
604523817