Krok 6. Pierwszym elementem jest wezwanie do tego, by «się

Transkrypt

Krok 6. Pierwszym elementem jest wezwanie do tego, by «się
Krok 6.
Pierwszym elementem jest wezwanie do tego, by «się troszczyć» - występuje tu grecki
czasownik katanoein, który oznacza: uważnie obserwować, być uważnym, przyglądać się w sposób
świadomy, dostrzegać pewną rzeczywistość. Spotykamy go w Ewangelii, kiedy Jezus mówi
uczniom, by «przypatrzyli się» ptakom na niebie, które Boża Opatrzność otacza gorliwą troską,
choć się nie trudzą (por. Łk 12, 24), i zachęca, by
«dostrzec», że mamy belkę we własnym
oku, zanim zobaczymy drzazgę w oku brata (por. Łk 6, 41). Znajdujemy go również w
innym fragmencie Listu do Hebrajczyków, jako zachętę, by «zwrócić uwagę na Jezusa» (por. 3,
1), Apostoła i Arcykapłana naszego wyznania.
Dokładnie przypatrz się swojej postawie wobec najbliższych. Mamy, Taty, Rodzeństwa, Może dziadków,
sąsiadów, wobec swojej drugiej połówki czy przyjaciół. Czy wszystkich otaczasz należytą troską. Czy
przypatrujesz się im uważnie? masz czas i ochotę porozmawiać? Posłuchać o radościach i kłopotach? Czy
dzielisz z nimi obowiązki czy zrzucasz to na innych? Angażujesz się czy jesteś obojętny?
przypatrz się uważnie sobie samemu i zrób rachunek sumie z twoich relacji z najbliższymi.
W ciągu kolejnych dni możesz zajrzeć do fragmentów, które przytacza dzisiejszy fragment. („przepis” na
namiot spotkania był w pierwszym kroku.
Krok 7
Jakimi określeniami nazywasz Jezusa? Nazywasz go przyjacielem? Tak zwróć się do Niego dziś, by pomógł
Ci w dzisiejszym rozważaniu:
A zatem czasownik rozpoczynający wezwanie, o którym mówimy, zachęca, by patrzeć na
drugiego człowieka, przede wszystkim na Jezusa, i by troszczyć się o siebie nawzajem, by nie
okazywać dystansu, obojętności wobec losu braci.
Ostatnio w rachunku sumienia analizowałeś swoje relacje z bliskimi. Dziś zastanów się nad swoją relacja z
Panem Jezusem. Nazywasz go przyjacielem a co robisz, żeby rzeczywiście nim być? co powinieneś zmienić
bądź poprawić, by być coraz lepszym przyjacielem Jezusa.
Jestem przyjacielem Jezusa, więc:
Chce być lepszym przyjacielem Jezusa, więc: