Zadanie - klasa V Wypożyczalnia na stoku

Transkrypt

Zadanie - klasa V Wypożyczalnia na stoku
Zadanie - klasa V
Wypożyczalnia na stoku
Wypożyczalnia na stoku narciarskim ma narty w trzech wielkościach:



120 cm, 15 złotych za godzinę wypożyczenia
145 cm, 17 złotych za godzinę wypożyczenia
170 cm, 20 złotych za godzinę wypożyczenia
Wypożyczyd można również buty odpowiedniej wielkości (godzina kosztuje połowę tego co
narty) i kije (wszystkie wielkości po 5 złotych za godzinę.
Ułóż arkusz kalkulacyjny, który:
1. będzie obliczał koszty wypożyczenia nart po wpisaniu liczby godzin do odpowiedniej komórki,
2. będzie obliczał koszt wypożyczenia (osobno) nart i butów, oraz łączny koszt wypożyczenia,
3. będzie obliczał koszt wypożyczenia sprzętu jak w pkt. 2, wraz z kosztem kijów.
Plik arkusza zapisz pod nazwą wypożyczalnia imię nazwisko (użyj swojego imienia i nazwiska) w
folderze Moje dokumenty.