Polecenie przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy

Transkrypt

Polecenie przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Polecenie przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
imię i nazwisko
stanowisko
adres
Proszę o przekazywanie mojego wynagrodzenia na rachunek o numerze:
prowadzony w Euro Banku S.A. we Wrocławiu.
miejscowość, data
podpis pracownika

Podobne dokumenty