Materac z pianki poliuretanowej o gęstości 35kg/m3 w pokrowcu

Transkrypt

Materac z pianki poliuretanowej o gęstości 35kg/m3 w pokrowcu
Elbląg 14.12.2012r.
Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu w związku z planowanym udzieleniem zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - na dostawę
materacy (opis wymagań w załączeniu) zwraca się do Państwa o złożenie ostatecznej oferty cenowej
na sprzedaż w/w. do dnia 21.12.2012r.
LP
A
1.
2.
3.
Asortyment
B
jm.
C
Materac z pianki poliuretanowej
o gęstości 35kg/m3 w pokrowcu
paro
przepuszczalnymwodoszczelnym,
pokrowiec
nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i
zanieczyszczeń ciekłych, odporny na
wszelkie smary, oleje i środki
dezynfekcyjne w tym alkoholowe,
pranie w temp. do 950C, prasowanie
w temp do 1500C.
Rozmiar 200cm x 90cm x 10cm
1szt.
Materac z pianki poliuretanowej
o gęstości 35kg/m3 w pokrowcu
paro
przepuszczalnymwodoszczelnym,
pokrowiec
nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i
zanieczyszczeń ciekłych, odporny na
wszelkie smary, oleje i środki
dezynfekcyjne w tym alkoholowe,
pranie w temp. do 950C, prasowanie
w temp do 1500C.
Rozmiar 203cm x 75cm x 15cm
1szt.
Materac z pianki poliuretanowej
o gęstości 35kg/m3 w pokrowcu
paro
przepuszczalnymwodoszczelnym,
pokrowiec
nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i
zanieczyszczeń ciekłych, odporny na
wszelkie smary, oleje i środki
dezynfekcyjne w tym alkoholowe,
pranie w temp. do 950C, prasowanie
w temp do 1500C.
Rozmiar 125cm x 70cm x 10cm
1szt.
Ilość
D
cena
jedn.netto
E
Wartość
netto
razem
F=DXE
Kwota
podatku
VAT
G
Wartość
brutto
razem
H=F+G
150
20
10
1. Dostawy realizowane transportem własnym lub wynajętym przez Wykonawcę na jego koszt i
ryzyko.
2. Gwarancja 24 miesiące licząc od dnia dostawy do siedziby Kupującego.
3. Termin realizacji zamówienia:
a. umowa podpisana na 18 m-cy
1
b. termin realizacji dostaw częściowych – maksymalnie do 7 dni roboczych od złożenia
zamówienia częściowego.
c.możliwość niewykorzystania umowy do końca.
Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i
zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do
oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
Ofertę opatrzoną następującym napisem: „Oferta na dostawę materacy dla potrzeb WSzZ ” prosimy
przesłać w terminie do: 21.12.2012r. na adres :
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
ul. Królewiecka 146
82-300 Elbląg
S.Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
2

Podobne dokumenty