lodówka turystyczna 32l clr322acdc

Komentarze

Transkrypt

lodówka turystyczna 32l clr322acdc
LODÓWKATURYSTYCZNA32LCLR322ACDC
Produktyarchiwalne
LodówkiturystyczneMANTACLR252ACDCoraz32LCLR322ACDC
wyróżniająsiewysokąizolacjątermicznąiosiągająklasę
energetycznąA++.Dziękipodwójnejścianieobudowy,mogą
przyjmowaćtemperaturęażdo22stopniCelsjuszaponiżej
temperaturyotoczenia.Ichzasilaneodbywasiępoprzezdwa
dołączoneprzewodyzestandardowymzasileniem230Vorazz
wtyczkąsamochodową12V.Coistotne,lodówkiposiadają
estetycznypojemniknakable,któryznajdujesięwpokrywie.
Dziękiswoimkompaktowymwymiaromiwłaściwościomzasilania,
urządzeniaidealniesprawdząsiępodczasdługichpodróży
samochodowych,aprzewożonażywnośćniezepsujesiępod
wpływemciepła.Dodatkowamożliwośćchłodzeniadziękiogólno
dostępnymwkładomchłodzącymsprawi,żelodówkęturystyczną
bezproblemubędziemymoglizabraćzesobąnaplażęczypiknik
nałonieprzyrody.
LODÓWKATURYSTYCZNA32LCLR322ACDC
Produktyarchiwalne
Specyfikacja
Dodatkowefunkcje
Lampkikontrolne,Ograniczoneskraplanie,
Funkcjaoszczędnościenergii,Zdolność
obniżeniao18-22°poniżejtemp.otoczenia
Dodatkowewyposażenie
PrzewódDC12V:1.6m,PrzewódAC230V:
1.9m,Pojemniknaprzewody,Zdejmowana
pokrywa,Składanarączka
Klasaenergetyczna
A++
Pojemność
32L
Moc(DC12V)
48W
Moc(AC230V)
60W
Moc(FunkcjaEco)
9W
Grzanie
+65°
Rodzajściankiobudowy
Podwójnaściana
Izolacja
Wysokiejjakościizolacja(PU)
http://www.manta.com.pl/pl/clr322acdc
EAN:5907377865940