Stanisław Witkiewicz po stu latach

Transkrypt

Stanisław Witkiewicz po stu latach
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Instytut Literatury Polskiej
Zakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu
serdecznie zapraszają na konferencję naukową
Stanisław Witkiewicz po stu latach
Toruń, 28–29 września 2015 r.
W związku z przypadającym we wrześniu 2015 roku stuleciem
śmierci Stanisława Witkiewicza zapraszamy do udziału
w konferencji naukowej Stanisław Witkiewicz po stu latach. Mamy
nadzieję, że rocznicowe obchody staną się doskonałą okazją, by
przypomnieć postać autora Sztuki i krytyki u nas i podjąć dyskusję na
temat jego wszechstronnej działalności.
W kręgu naszych zainteresowań pojawiają się następujące
zagadnienia badawcze (nie wykluczające innych pomysłów, ujęć
i interpretacji):
 tajemnice i złożoność osoby Witkiewicza: np. wizerunek
w listach do syna i siostry; proponowany przezeń model
wychowania odsłaniający się w jego relacjach z synem;
poczucie misji (megalomania czy poczucie własnej
wartości?);
 krytyk a malarz: praktyka twórcza a myśl krytyczna; opozycje
i sprzeczności w programie artystycznym (kwestia
„dogmatyzmu” i wolności twórczej); Witkiewicz jako malarz
codzienności; motyw powstania styczniowego; motywy
obsesyjne powracające w malarstwie i literaturze (pejzaż
i postacie, pejzaż zimowy, górski; „psychologia” ziemi,
psychologia człowieka);
 metodologia badań sztuki: Witkiewicz jako twórca metody
naukowej w badaniu sztuki a zarazem „subiektywista”
w praktyce krytycznej; ewolucja poglądów (od sztuki
niezależnej do sztuki narodowej); romantyczny fundament
osoby i dzieła;
 artystyczne spełnienia i niespełnienia: niezrealizowany
projekt albumu Warszawy; „piękna książka” jako całość (Na
przełęczy); styl zakopiański (obce wzory i wpływy); sztuka
japońska w poglądach Witkiewicza;
 mistrzowie i inspiratorzy Witkiewicza (Adam Chmielowski,
Maksymilian Gierymski, Hipolit Taine, Emil Zola);
 nawiązania i polemiki (Fryderyk Nietzsche, Lew Tołstoj,
Henryk Struve, Ludomir Benedyktowicz, Cyprian Kamil
Norwid, Stanisław Brzozowski, Henryk Sienkiewicz);





Witkiewiczowska metoda monografii uznanych polskich
malarzy;
Witkiewicz ideolog (radykalizm społeczny i moralny, refleksy
socjalizmu, zderzenie z konserwatyzmem);
dylematy religijne (Chrześcijaństwo i katechizm);
obecność pism Witkiewicza w drugim obiegu w latach 70.
XX wieku (ich rola w aktywizacji opozycji, wallenrodyzm);
Witkiewicz w spojrzeniu współczesnych badaczy (Teresa
Jabłońska, Jan Zygmunt Jakubowski, Łukasz Kossowski,
Maria Olszaniecka, Jacek Woźniakowski i in.).
Sesja odbędzie się w Toruniu w dniach 28-29 września 2015 r.
Uprzejmie prosimy o przesyłanie deklaracji uczestnictwa na
załączonym formularzu do dnia 20 kwietnia 2015 r. pocztą
elektroniczną na adres: [email protected]
lub listownie na adres: Instytut Literatury Polskiej UMK, Zakład
Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu, ul. Fosa
Staromiejska 3, 87-100 Toruń (z dopiskiem: WITKIEWICZ).
Zastrzegamy sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych
propozycji.
Potwierdzenie uczestnictwa oraz pozostałe informacje organizacyjne
przekażemy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
Opłata konferencyjna wynosi 450 zł. W ramach opłaty zapewniamy
nocleg 28/29 IX (z możliwością rezerwacji dodatkowego noclegu
27/28 IX ze śniadaniem 28 IX) i wyżywienie (obiady 28 i 29 IX,
uroczystą kolację 28 IX oraz śniadanie 29 IX).
Przewidujemy druk artykułów i materiałów konferencyjnych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Sekretarz:
mgr Bartłomiej Kuczkowski
Organizatorzy:
dr Michał Krajkowski
dr Mirosława Radowska-Lisak

Podobne dokumenty