Deklaracja uczestnika konkursu „FotoPasje – Plan zdjęciowy

Transkrypt

Deklaracja uczestnika konkursu „FotoPasje – Plan zdjęciowy
Deklaracja uczestnika konkursu „FotoPasje – Plan zdjęciowy treningu ciała i głowy”
1. Imię i nazwisko autora pracy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
2. Tytuł prac: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Szkoła i klasa: . . . . . . . . . . . . .
5. Dane kontaktowe:
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Oświadczam, że jestem autorem pracy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie
Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883).
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanej
pracy w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu.
...........................................................................
czytelny podpis uczestnika konkursu
...........................................................................
czytelny podpis prawnego opiekuna ucznia

Podobne dokumenty