RB 19 2016 Zbycie akcji LPP SA

Transkrypt

RB 19 2016 Zbycie akcji LPP SA
Zbycie akcji LPP SA
Raport bieżący nr: 19/2016
Data: 25.04.2016
Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 25 kwietnia 2016 roku Spółka została powiadomiona w trybie
artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Andromeda
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych, jako osoba blisko powiązana z Panem Sławomirem Łobodą pełniącym funkcję
Wiceprezesa Zarządu Spółki LPP SA o transakcji zbycia w dniu 22 kwietnia 2016 roku 50 sztuk akcji
LPP SA w cenie jednostkowej 6.040,62 zł o łącznej wartości 302.031,00 zł.
Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji
poufnej
Podpisy:
Przemysław Lutkiewicz – Wiceprezes Zarządu
Jacek Kujawa - Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty